Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offat

o 0 LANNAU TAF.

Ein Cwedl ym Manceinion.

Advertising

ITrem IIU-Dilyn Heddwch.

News
Cite
Share

buddugoliaeth drwyadl ar y gelyn cryf. A mawr y rhaid fydd ar yr ebyrtli hynny Bydd raid wrth swm annimadwy o arian. Mae'r arian, beth bynnag, ya deelireti treiglo i fewn wrth y miliymra. [Gyda llaw, mae 9^p treigl y miliynau aneirif o arian sy'n y wlad ers dwy flynedd a hanner, yn peri i un feddwl am bistyll main y Pensiwn i Hen Bcbl a'r Niagara dihysbydd :¡y'n ymdywallt i'r Rhyfel-yr ochain oherwydd y cyntaf, a'r bodlonrw\dd i'r olai!] Mae'n eglur befyd fod ym mryd y Llywodraeth i gwblbau hyd yr eithaf nifer y dynion y bemir y gellir eu 1 ychwanegu i'r Fyddin. Mae'r Llywodraeth bresennol yn trefnu gwyddogaethau ar gyfer chwilota pob cylch o gyfoeth, diwydiannau, a bywyd cymdeithasol, ac yn golygu trethu pob peth aphawb ibwrpas y Rhyfel. Arhyn o bryd. nid yw'r Prif Weinidog yn meddwl ond am un peth—ennill y fuddugoliaeth a sierha Heddwch. Mae cyfyngiad ar fwydydd, a gorfod ar gynhildeb. Mae tiroedd diog neu afrad i gael eu cystwyo gan lafur, ac i ddwyn ffrwyth addas i'r rhai y llafurir hwy gan- ddynt." Ac yn ddiau, mae hyn yn rhybudd anuniorgyrchol fod amser caletach i ddod, a theimlwn fod oysgod prinder yn dod dros ein bordiau. A dyweder a fynner, mae'r gelyn eto'n gryf, ac yn taro'n drwm—yn enwedig ar ymor. Mae ei longan tanforcl yn gwneuthur dinistr enbyd. Ond, fel y dywedwyd, mae'r wlad hon y«* benderfynol o fynd ymlaen. Mae'n rhyfedd y modd y Dlae ,r- holl fyd yn eyfrif ar Mr. Lloyd George, ac yn cydnabod ei allu a'i ddylanwad digymar. Mae'n falch- ter i Brydain, yn flinder i Germani. Er hyn oil, yr ydym fel publ grefydd >l yn rhwym o godi'n hachos i Lys Uwch na'r Senedd Ymherodrol. Tnh wnt ac uwchlaw i ddynion, yr ydym yn gweled Duw, ac ni fedd cyfreith- iau Senedd werth ond i'r graddau y byddant mewn cytgord a Rhagluniaeth Arglwydd -yr, holl ddaear. Duw yr heddwch yw ein Duw ni. Bydd yr hyn a wneir yn enw Heddwch yn iawn pan wneir ef yn enw'r Arglwydd- yn ol Ei ewyllys Ef