Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

YS1AFELL ¥ BUROO1

News
Cite
Share

YS1AFELL ¥ BUROO 1 y egmfeyrehioa gogyfar iVr golofa hon i'w eyf- eirto :-P MDROO, 217 Presoot ROM. Liyerp 001 Cam Cyntaf Mahan. Y llinell gyntaf ac olaf yn gywir, y cyrch. a'r dxydedd linell yn wallus. Y Standard Bread. -Gwal li.is a chySredio Ar y Maes.—Digwyddiad t'rawgar yn destun, ond y llinellau'n druanus o ddiafael CxME.EiDWY,—Emyn Wesley (cyf. ych- wanegol at y ddau a gyhoeddwyd eisoes, ond eroeso iddo), Myfyrion (caffedy bardd wellhad buan), "Ae o'r dyfnder," etc., Cy faith, Y BRYTHON a'i ffrwgwd. ARLWrR DIAFOL. I Os diafol roes i dy ofyri—blysig Bleser yr oferddyn; O'r mwvnhad roi munudyn Tyr wylo hallt ar ol hyn.—PEBKOG CYFLAITH I RHOWCII chwe phwys o driog a menyn yn. h ael A chwe phwys o siwgr—os gellir ei gael (Mae'r siwgr cyn brined—nis gwerthir heb de, Ac nid oes dim arall wna'r tro yn ei le) Gosodwch y cyfan mewn crochon go fawr, A berweh yn araf am dri chwarter awr Tywalltweh ryw lwyaid i ddwr oer mewn glass, Ac 03 bydd yn galed—Wal cyflaith first class Mae cyftaith yn perthyn i dymor mince pies, A phwdin Nadolig (yn lie pwdin rice) Anfonwch ryw gyfran i Flanders yn rhodd, Bydd bechgyn y trenches i gyd wrth en bodd Tra'r heulwen yn aros, a'r bydaedd yn troi- Os dedwydd yw derbyn, mwy dedwydd yw rhoi Anfonweh, gan hynny, eich rhoddion hael, gwiw I 'r b eehgyn sy 'n m arw dros ryddid i 'r b yw Beaumaris W.H.L. CYFARCH GOLYGYDD Y BRYTHON I yng Nghyfarfod C'?mret????oM. Merthyrl I Tao?.39,1916. ) TEILWNG Olygydd telaid—a'i bapur Yn bopeth angenrhaid Tywynbell feddwl tanbaid,—dawn yn lli', Ieuengrwydd, ynni, ac ang-erdd enaid. Llid, rhagfarn, a thwyll drygfyd — y BRYTHON A'u b rath a yn enbyd Beia'r Drwg, mewn brwydr o hyd,-gyda [grym, Ergydiwr awchlym o'r Gadair Wichlyd. Rhyw Chwalwr wnaeth archwiliad,-yn gethin Ei fygythiol ruad Ni welodd, trwy'rJymholiad, Ym mron Y BRYTHON ddim brad. Aberdar Ap HEFIN Y BLODEUYN- UNIG. I 0 PLODEUYN bychan, ruddlan, Siriol yw dy wyneb di; Gad i mi gael gofyn, weitliian, Pwy yw'r hwn a'th greodd di ? Pwy a Toddodd iti'r tlysni Sydd yn serchus wenu'n lion ? Ai Haw ddynol roddodd iti Y prydferthwch ar dy fron ? 'RwY' yn unig. ond er hynny lach a llawen iawn wyt ti; Sut y mcdri di fod felly ? GWJX nad felly fyddwn i. Mae r iyw geinder yn dy ddiwyg, A Ciiyfaredd yn dy bryd Er dy fod yn flodyn unig, Siri -l, siriol, wyt o hyd. Mae y gwyntoedd yn dy guro, Credaf fi na fyddi byw. Mae stormydd yn dy siglo— Marw fyddi, flodyn gwiw. 'Rwyt yn wan, tra'r gwynt yn chwythu Ofn;r wyf y syrthi i lawr Dywed am ba hyd y pery'r Tly, ai welaf ar dy wawr ? Daeth y drycin un diwrnod, Torrodd lawr y blodau man Gwelai3 ef yn rhoddi dyrnod I'r ijlodeuyn prydferth. glan. Felly mae yn hanes bywyd Dynol ryw, yng ngardd y byd Rhuthro wna ystormydd enbyd, Gwywa'r blodau hardd eu pryd. Carno. BETTI GLYN DYFI ER COF AM PTE. ARTHUR PRITCHARD, mab Mr. a Mrs. Elias, Pritcha,rd, Tan y Ffolt, Oarn Dolbenmaen, a laddwyd yn Ffrainc fis Medi diwsddaf. ARTHUR ni chadd ei wrthod—i'r fyddin Herfeiddiol a pharod Er gwewyr y ddur gawod, Heb ofn ing, bu ef yrr nod. Cryf oedd ae o ryfeddol—barodrwydd I'r brwydj-au aruthrol; Drwy'i egni dewr, gwneud ei ol Wnai Arthur,.—pwy mwy nerthol ? Amlwg oedd-ymylai gad-—y gelyn Dig olwg ac anfad Rhuthr a fn, ac Arthur fad Fu farw hefo'i fwriad. Os eeid hynt yng nghysgod hedd-i edrycli Ar ddidrefn gelanedd. Boed i fechgyn c Wynedd Roi cywir fare ar ei fedd. Lerpwl GWILYM DEUDRAETH BIRA YN LE}{.PWJ. Rhagfyr Iff— EiRA gwyn, purwvo, peraidd.—ein haddef Enhudda'n arianaidd A'i lan cleu ten wylaidd Guddia y bricks o'n gwydd-braied. Rhagfyr i 1— Qnd trannoeth, gwae'n trueni !y dre wen A drowyd yn wrthuni; Glud yn llaid gwaelodion Mr 0 drawster a dyr cirosti.-Tom DAVIES LLON FO'CH NADOLIG CROESAW Nadolig, arwed yr hin, I'n gilydd yn dda dymunwn Melys y ^.wleddoedd roir at ein m in, A hyfryd. y garol ganwn. Llawer oedd yma'r Nadolig cynt, Prudd heddyw eu lie nid cdwyn,— Mae rhuad y fagnel yn.g nghlust y gwynt, A lleddf yw ein can bob nodyn. Canwn air, Fethl'hem, a'r llety llwm, Lie rhwymwyd Ef mewn cadachau, Wylo wna'n calon ei gofid trwm, Fel Rahel ei gofid hithau, Canwn am aelwyd, a than, a gwledd, A chofiwn fod miloedd hebddynt, Duw fu yn meddwl meddyliau o hedd, Cyn gpllwng o'i law y corwynt. Pa bryd daw ein bechgyn yn ol o'r gad ? A phryd daw y gaethglud adref ? Mae lesu yn Brynwr a Dnw yn Dad, Paham mae y byd yn dioddcf ? Bydded ein hysbryd yn llawn o gAn, A'n hebyrth yn gysegredig A rhoddwn ein bywyd yn anrheg lan I'r Iesu, ar ddydd Nadolig. Blaenau Ffestiniog --(1 GLYN MYPYR

| Clep y Clawdd

-0-Adolygiad.I

Advertising