Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

[No title]

Am Gampy Genethod, sef Athrowesou'r…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Or EVERY WOMAN Should send a stamps for oar 3 a page Illustrated Book w comt&inicg valuable information how ail h?sulsTttiM and Suppresemae may be entirely avoided or removed by simple means. Recommended by eminent PhyaictM, at the only Safe, Sure and Senume Remedy. Never iail Thousands of Testimonials. Established 1868. Mr. PAUL BLANCHARD3 set montilfievu.tdalaten Liar, LONDON Madame Annie Leigh receives Pupils Voice Production, Singing, Pianoforte, 123 BELMONT ROAD and CITY STUDIO. Madame Annie Leigh's Ladies'Choir. Good voices wanted. Rehearsals Crane's, Han- over Street. Full particulars, 123 Belmont Rd., Liverpool. LADIES BLANCHARD PILLS Iti ucrivalied got all Irrcgatarltiea, &a., tbey ipniitj afford follef and pavor tali to aUsvlate all Bcflnifnp. Sfeey #»par«ed« Pf1 Ooefeia, Bltt..r Appk, 40 BLAMCHARffS art the best of all Pill for Women," aold ib box", 1 fll by BcOU" firantbaa, nmt'C Branthu, and all Ohemisk, or pmi trft, soms price, fets Lit. Chemiat..34 Divatcc Lane. Leedom Prynir Dodrefn Outright. Distance no object. Sale. by auction on owners' premises. t GREETHAM & SON (Est. 1848). Auctioneers, 27 Newington, Liverpool; 18 Rydal Bank & 106 Liscard Road. Liscard Tel. 646 Royal. Coupon Rhad-Yswiriaeth (Feidier a'i hollti'n rhydd), [BYDD fti GRESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House, Poultry LONDON* B.C. dalu £ 100 (can pant) i a phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, 08 y bo iddo fo neu bi gael eu, lladd yn liollol ac yn uniongyrohol drwy ddamwain 0 fewn y Deyrnas Gyfunol i dren unryw Gwmni Reilflorda, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a LlOg yi yr hwny bo'r daliwr yn cael ei gludo fel teithiwr- tocyn a ohlud, yn ddarostyngedig bob amser i'r amodau arbennig a ganlyn sydd i'w ystyried fel rhaia a ohyfran o'r cytundeb— (a) Fod y marw'n digwydd o fewn deag niwrnod ar bugain wedfr ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwmod yn eu Prif Swyddfa yn Llundain; (c) fod y c ryw* dystiolaeth rea- ymol parth achos y farwolaeth yn cael ei gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn; (d) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd- enw arferol, oyn i'r ddamwain ddigwydd, ino yn y lie darparedig gogyfer a hynny («) na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag an person parth mwy nag un coupon yn y papur hwn na r un oyhoeddiad arall; (/) na bo'r ys., wiriaeth hwn ddim yn gaftaeladwy i bersonaa tan ddeuddeg na thros-ddeg athrigain mlwydd oed, ac a ddeil yn ddilys am saith niwrnod o 12 or gloch y dydd y'i codir. Arwyddnod y Dali" f,rigfed I Danyagrifwyr, Raid I dderbynwyr oyson y papur hwn ddim arwyddo'r Coupon os ca'r Gymdeithas gwbl sicrwydd a phrawf el fod yn cael eu anfon iddynt yn ddifwlch. FRD Radiators, new pattern, oils and greases tubes and tyres.—Wholesale Factors, JAIl" Cuzw and Co., 58 Paradise St., Liverpool.