Hide Articles List

14 articles on this Page

¡.....'' South Wales Miners'll…

" PROPAGANDA, NOT PROFIT,"-t

PONTYPRIDD. I

THE GWALIA GLEE SOCIETY.I

A SUGGESTION. I

Deddfau Dynol.I

News
Cite
Share

Deddfau Dynol. I Mae taranau yu yr awyr Uwch fv mhen yn bygwth braw; Deddfau dynol yn cyhoeddi E-a melldithion at- bob Haw; Ond wynebaf air y deddfau, Gan eu hateb hwy fy Imn; Byth nid ofnaf e-u nygyt^hion Gan fod Duw o hyd yr un. Ofni senedd raid imi Er ei holl awdurdod hi; Lladd y corff yw eithaf hono, Nis gall ladd fy enaid i; Hawdd yw pasio man gyfreithiau Er gorfodi'r Yweithiwa7 tlawd, I ym.arfor cledd a magrel I roi terfyn ar ei frawd. Beth yw dioddef oes o garohat Er mwyn cael cydwybod rydd? Beth yw dioddef gwawd v ddaear Eir mwyn cadw'n loew'm fydd? Rhaid i Dduwies Heddwoh eto Ddod yn ol i'r byd i fyw; Os na chery dyn ei gyd-ddyn Sut y gall adnabod Duw? Beth! ai clod i wlad yw beddau 0 elynion dan ei thraed? Oes rhyw elw o gleddyfau Wedi rhydu yp. y gwaed? Ai dyrchafu mae dynoliaeth Wrth anrheithio oyrau'r byd ? A yw llwybrau Cristionogaeth Rywbeth gwell o waed mor ddrud? Beth yw ystyr rhoddi hufen Y ddynoliaeth yn ei bedd? Ai boddloni rhaib uchelwyr ? r Ynte tori gwano y oleddF Tori trwy reola/u rheswm, A dibrisio teimlad dyn, Yw gorfodi iddo roddi Cledd ym mron ei frawd ei hun. A ddywedodd y Gwarodwr Wrth gydwvbod euog fyd, "Lleddwch!" Darniwch eieh gelynion" I Dwedodd: Cerwoh hwynt i ,7yd"; Mae sylfaeni Oristionogaeth, A gwareiddiad wedi rhoi; A rhagrithwyr tua ehysgod Orefydd gau yn coisio ffoi. Rbued deddfau eln bygythion, Er dychrynu dynol ryw, Byth mi gredaf mewn tangnefedd, Tra y csredaf yn fy Nuw; Pan fo'r ddaear hon yn liosgi, Ai ohyfreitbiau oil ar dan. Ar fynvadau'r ddaear newydd. Hedd a ehariad fydd fy nghan. Tregaron. DEWI CARON. I

Advertising

I The Appeal Tribunal. I

YSTALYFERA.I

Advertising

j W-N.C.F. Emergency Convention…

The Electric Theatre.

YSTRADGYNLAIS

PIONEER SHILLING FUND [