Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

GORCHESTWATTH LLEWELYN SSREDYDB,…

News
Cite
Share

GORCHESTWATTH LLEWELYN SSREDYDB, ? CYMItO NOFEL DDYDDORUS (Wedi st Chymreigio gau 'Midurfab.] PENOD TII. Y BRIO-DAS. Yr cedd ^-wyneb May wedi c> droi ymaith cajdiwrth. I-laicele, Yr oedd ef yn priodoli Tjaly i yswi.aod. Yr oedd y item a orphwysai ya. ei un ef yn OêT; ond yr oedd -ei law ef mar gyfihes fel na ddarfu iddo hidio hyny. Yr oedd v llygaid yste-ra wedi trei yn (im tblyner. Nds ganenT hwy guddio y caanad" dwfn ng ydoedd yn Syrifeni i fyny o'r galon. Y mae cielx tad wedi dywedyd wrhhyoh fv mod yn dyrauno eich gweled chwi -oael siarad ^yda ehwi, May. A ellwoh ehwi ge-nsia paham? Am fy n od yr> eich caru chwi. Dyna, y ddytnun- ddywedyd wrihych chwi. Yr ydwyf wedi oeqj yn iiva am fy mod yn ofru fl ilun-eih hofni chwi, hyd yn nod pan y canrn ohwi fwyaf oin.r., y byddai eich atebiad yn onffafriol yr 3wyf ja ofni yn awr. fito v~ «>eddyoh ohwi vn ♦»inr,d garedig wrthyf neithmr." rwr. Hi a ddirg.ynodd ycnydig, irodd phen /Tiaith vn fwy eta j "Yr oeadyeh cnwi mar garedig wrthyf neith- i cl'^ -11 m^ae'n' fel ag y oafonogwyd fi i ysgrifenu at eich. tad, a nerthwyd fi yn fv penderfyniad. o- y derbvniwn I ganiatad ef. i siarad yda. ehwi," Efe a eedod-J, can ddiagwyr; rhyw air o gcin- cgiad oddiwrtki hi, ond ni diaehis. yr un. Yr •oedd y gobaitri a ddechxeirodci lewyrchu yn ei fjnwes fel ago v deuai hi i mewn iV ystafell ar -11 dJhnu. Yr oedd efe wedi cwrddyd a ohy- ciaint o anhawsderau yn ei rcidreon am gyfaeth, 1» fodd bynag, fel nad ydoedd efe yn ddyn a x^ddai i fyny ,\11 rhwydd—yn r.,Atilduot yn wr j?an ydcedd j wobr a brisiat fwyaf o'i fia«n ef Jtc mewn cyrnaedd braich. Yr ydofdl mca* demtio.. id ganddo or;d yn unig i e-styn atlan un law gref, yn (,- jf y-m-jiango^a: iddo cf, a gafael yn ei wobrwr. On L pa beth a roddai hrny iddr>ep? Y ddYTIes Kab y -aii/a y piiagrn iieb y cr^wjHyn. r vdwyr m edrych g'yniaiati yn hynaeh na cthwi.vlay, exe a. bar&aodd, a'i lais yn euro gan dynerwoh. Yi ydwyf yn jfwybod fy'mod yn ymddangos felly i chwi, am ei fad yn ymddangas fslly i rm ac Pt.) nid ycli-w y gwahaniaeth mor fawr, or y cwJ>.—dim ond mlynedd. Y mae fy nghyffyrddtad 3,' bjit wedi fy Ttgwnentl'.ur i c dry oh yn hyn^.ui ,.ag yr ydwyf. Yj ydych eh;i wedi caei eioh ca>iw rtiag ei ofaloti faymion, ao felly edryohweh yn. ieuengaah nag yr ydych chwi. Y Nefoedd a gania.tao niai felly y byddo yn wastadol! Nid ydwyf yn gofyn am en rai:nrfrair^ fwy na bad yn darL&n i chwi- gcfllaf fixi yn trymaint a hynv i chwi eto." Yr aedd ei chalon watK Ixxt yn garwedd o'i inewn fel darn o rew: and yt ivdd y geiriau tyneraidd a ■Idis^ynasar't dco-t «Wa«au Walter Fame'-o yn ilechieu ei tiwddi. A gyda ei dynei-w.rh, yr i.,e<id pehli c-'i ^ryfdyr yn ym- ddr..ng«v.s yn hrw o'i mewn. Yr ydi;-edd yr oil a adywedoud efe yn wirionedd Yr oedd hi vedi nel ei ilvogelu r »>yd—jx>b croes a baicii—>>'i P'lie-Iltvndodf Gnn Yn gynt.a.f y anwyl ag yioedd yn wr yn goirwedd i bdd, ao ♦v'ed'yn gan y rad gan ba un yr hi newydd ddeall ei ef wedi cael ei gioio o boen, a thiybini, gwarth, gan y dyti ag ydoedd yn ymi>lygii tlro.«'ci. Yn redd'/l trodd y g^v-neb yn at Walter Famelee. Ff a alLai vrel^i y oysgodiom. a vmelid gan yr emrynt iwl-sidd. Daeth y raw a orphwysai ar ei un ef yn grynedigol o fywyd. Daeth g->hair.h i wawr.o ar fyldwl ef. "Ah' d'1 yr ydwyf yn. oofio y ,,if}g; gyntaf y g\yelais chwi eiioed. May," efa» a. ^laradai yn fwy iî1,d. "Jiaj'ig.'n oeddwR i Y rTyd hwnw-, ac a if? gaKs;-ech chwi o'r braidd garddec!. Rhodd. edd eich main chwi yn fy iiiitei-jiiau, a chwi-- cawi a druisoch e"cli g^ryT»trb prydf>arth tuag ataf ac a m c;ij--ii.r.&och. Gwrii^h. wrth f-eddwl am wnend yr 1..n peth yn awr—•% pheidiweh ag flJi, May nid ydwyf am c £ y;s. i ohwi wneud. xm fuan ar rjd hyny bu raid i mi fyued allan i'r hyd mawr. ac ymladd fy ff.i:t fodfedd ar ol mod redd am le i sefyll ynddo. "Yr ydv.yf wooienill y frwytir Itono; ond, a ydych. chwi yn gwy'bod, 'lnry- yr oil o'r ymladd hwn, bu m yn ir^eddwl yn fynych am y iodes fechan a adewais ar fy (JIt ya Mhrydain, a dJfalu 11 a '•«. r a ddeuai yr juir.-»et byth pan y gslivrn dreio ei charu a'i chaei yn wraig i mi. 4'Siwi &ydd ddvwed/yd, May; a ydyw yr amser aedwydd hwnw wedi dyfod. Y mae yn rhy fuan, e-sllai. i ofyn am el.ORrL&.d; ond a ads.well .-hwi y siawns i mi dreto ei enill?" "Beth i,e nao byddai genyr gwiad i'w roddi" a bctriiScdd. r'Yr un fechan ag a droe? et g;»yneb ataf era pryd maith yn ol hob gariad i'w roddi!" efe a dd'j-lefodd. "Tr ydwyf yn ei hgdnabod hi yn llawer gr.'ell nag yr edvryn ei kan, Os y bydd "ddi addav,- y treia fy ngharu, oysueraf hi ar ei Tiaddewid myfi a ymddiriedaf yn y dydd ag i ddfljd pan y" bydd v ddynes yn fam i'r plentyn—j y trvdd hi ei gwyneb ataf fel ag y gwn&eth y pryd hwnw y ti^liaja hi yn fy inri-iotuau. {Ddarllt.tiydd. jus gaKaf fynedl yn mlaen ar fy •f-ewed! heb ddywediyd, rhv/ng cromfachau fel in. mae rhyw cam go ryfedi ?d<oedd earwr- iaeth. Walter Pamelee.) "Nid c-ss genyf yr un cariad "w i chwi," atebodd May mewn llais tagedig trond—ond os jfdyea ehAvl wedi disgwyl yr oU-{.'<" blynyddioedd hyn i ddvwedyd hynyna wrthyf, rhaid fod jfenych. aiiimedd mawr. Bvddwch yn amyn- sdd'ar f ti am ydkydig 7n, hwy, a. myfi a dT wncnth-ur ad-uaii%t am—-am eich cariad: A fydd i'r addewid ch boddloni ct, wi ?" 'dl, un anwyl. Nid wy ? yo gofyn dim yn rim.g<viv: ;1: dygedd hi str, cf ao i: -^usanodd ar ei a Ic r, r iui mcdd ag gallasa; brawd ,rar-'ra;;r: yr oedd yn oer ii 0 Hi a ddirgrrnodd 'drachefn. Os y sylwodd ef ni ddyw^sdodd' air. ilh ef ymadael svrfchiodd y lodes i r .vr r-hiKMio ei gwyneb a'i dwylaw, hi a w lwd fel pe- y huasai e: cfeaion ar dori. I>acth Modryb" Sarah i mewu i'r ystafell, a'i gvfvTi^]? o'r Ivrisdd gam wjned 3% '.in. ei nith. Hi a boTi-ivd^-dd geill-vw it lodc^ ,»a dygodd hi n.ti yn dvner^idd. To. rr :in anwyl—i-c- medd.">.i ini, gan ddodi caei' i ,L- ar ei rnymves*. "Bydd i bethau ddvii' He vn nniofi—bydu i ))e-thau ddyfod L'W 1; yn r.i. n. Eihaid i ni rods yn amyneddgar. Y ruPc, v cyfan efallai er daio-ni. Ni ddarfu i cr; tre'vldv'" lio am y cwmwi hwn-y cwmwl hwn ".a «.T'1d tn. cr-ogi uwchbea ty eioh tad. Y ;>e- Pamelee yn ddyn da, yn ddyn nobl --1:11 c, r-.r-eddislnn Natac. fod yr oil er da'' •>■ -;V 1,1." "I-id May j Ti, a i.t-.v-i.'dd.r-dd yn; mreichiHii ei modryb hyd, vn ei -,x-; cl cl, yr atigofiodd hi ei bod- iÙhfU -lefvd wdi dioddef. "Chwi a ddrvredasooh wrthyf, m-odryb, y >»n7eV, hed'lvw. "fed bywyd. pan oeddych yn ;Yl!HT: cafl oi caiwerw,- drwy gamddeall- r-hwi a siaradascoh am garwr. Pwr vdovdd cff d v Detli yn gyfrinach?" Trnodd -'iiirdr^b" anadliad hir. 1 v d — yn gyfnnach. Rhyw div Id myfi a dd-wedaf wrthyoh chwi., ond pe;d- ivc-h 3 u -fvn i tp' yn awr; T mae genych ddigon t wnf-'Uhur e^da'cli adfyd chwi eioh hun- ,v.r-di-th, vr ydwyf yr. et feddwl—neb d'-wbi'i vn r.^hylch vr ciddo ti. May/yn digrrydd edrych. a. fyny. a ganfu Hde:rrv;: n rtiiic i lawr yn arafaidd dros ei 'r-hci-. Hi a'i ctwanrdd ef vn dyneraidd "Y hi wedii dioddef, ai ddwyn i mPxrR (iisrn-vrv -dd. Pahaia nad y finau?" hi a feddrli- dd. "Fy nhro i yn avrr ydyw i fod yn hb vn cvfnewid, a ddygodd modryb ati ei hun 1 Yr r-pdd r pen arianaidd yn gorphwys Ar r.; j.rnwe-. Darfu i rwymyn cryf cydym- dehn'zd vn ?u dioddefoint eu awjn yn agosach t; en gilydd nag y dar'u i'r da-enydd mwyaf &?!nUrfb'-nv5 tt oedd Waiter Famelee yn ym- Jr ty. T.catV.ani ei ddyrohafu eto. i>rwy fenthyciad Mr Pamek-e safodd y ty ar ei sylfaeni yn nghanol yr yst>;rm. Pob sibrwd croes yn ei gylch yn awr a lesteiriwyd. Un prydnawn yn Cthwefecr, jjan yr ydoedd pob addewid am wanwyn c-iaar, daeth Madge Wilton i'r ty. Hi a ddaeth ya union pan yr ydoedd Mr Pamelee yn ymadarf. Darfu iddynt gyfaroh eu gilydd, ac aeth efo ar hyd ei ffordd yn mlaen. "Pa ystori ddigrifol a fuoch chwi yn ei dywedyd wrth Mr Pamelee 1" dywedodd Madge, gan brysuro i mcwn. "PaR y cwrddais ag ef just yn awr, ymddanghosai efe ar delerau hynod dda ag ef ei hun. Yr oedd efe yn gwenu. Yn eiwr ddigon braidd nad edrychai ef yn bryd- ferth—ystad o berffeithrwydd na feddyliais erioed fod yn bosibl i Mr Pamelee ei chyrhaedd "Yr ydych yn ystyried Mr Pamelee1 yn ddyn plaen 1" "A ddysvedais i hyny ? Y fath greadures wyrdraws ydych chwi, May Yr oeddwn just yn argyhoeddi fy hunan fod ganddo ef hawliau i brydferthweh, pan y taflasoch gwestiwn o'r fath ma ataf." "WeL "Wei, os yr ydych mewn gwirionedd yn awyddus am fv opiniwn, nid ydyw ef yn bryd- ferth, ac y ma: ef yn dra phell o fod yn hy]. Buaswn yn ei ddodi ef i lawr yn t dosbarth 'canolig,' ai Ri fuasech chwi? Ni fuasai neb yn ei roddi, er engraifft. yn rhestr Llewelyn Meredydd, yr hwn aydd vn wirioneddol bryd- ferth na" ch-da Hanry 'Cavaign.aj\ hyd yn nod fy Plantagenet; ond y mae rhyw"beth yn nobl o i gwmpas af, Nis gwn yn iawn pa beth ydyw-nd ydwyf yn deall penglogyddiaeth (phrenology)—ond yr ydwyf yn meddwl mae siap ei ben sy'n peri hyn. Gyda Haw, wedi son am' Keweiyn Meredydd, paath a wnaethc-ch ag ef? Nid oes neb yn gweled dim o hono ef yn awr. Darfu i chwi addaw dywedyd ei atebiad i'r llythyr caru bach hwnw a anfonasoch ato ef—un ')'1' rhai byraf ag sydd mewn cof, yr ydwyf yn meddwl—ond ni wnaethoch eto. Wrth gwrs, ni ddaethoch yn ffrlndiau. Yr ydwyf yn gwybod hyny. Beth wedyn? A ddarfu i chwi gweryla drachefn, fel ag y byddai'r cymodi. pan deuai, yn llawer mwy melus? Cweryla a chymodi sydd yn bethau hyfryd. Nid ydyw Plantagenet Smith yn credu hyny; ond pa -R-aeth ? Yr vdwyf fi yn ei gredu. Myfi a dreiais eyfrif y dydd o'r blaen pa sawl gwaith y cwerylasom ni ac y daethom yn ffrind- iau, ond methais—methais yn llwyr, yr ydych yn gweled nad oes genyf fedr a dawn cyfrifyddol Canghellydd y Trys-orlys." Yr oedd Madge yn bwrw y geiriau hyn yn brysirr o'i genau, ond hi a dawodd yn sydyn. "Yr ydwyf wedi cweryla gyda Llewelyn Meredydd am t tro diweddaf," dywedodd May yn ddifrifol. "Wrth gwrs-wrth gwrs. Byddwn yn wa.s- tadol yn dywedyd hyny, anwyiyd. Dywedais inau hyny lawer tro wrth Planta.genet. Y mae rhyw swn dinystiiol daro-styngol yn perthyn iddo." "Ac nid yw'n dobygol y deuwn byth yn ffrind- iau eto." "Ie. yr ydym yn wa^stadol yn dywedydl hyny hefyd. Yr ydwyf wedi ei ddywedyd ugain waith o leiaf wrth Plantagenet. Ni wna y cre- adur rhyfedd ond gwenu arnaf fi yn awr. Dyna a wna Llewelyn Meredydd gyda chwithau yn y rna.n—gwenu arnoch chwi." "Atolwg, byddwoh yn ddifrifol, Madge! Yr ydwyf yn meddwl yr hyn ag yr ydwyf yn ei ddywedyd. Nis gall Llewelyn Meredydd fod byth mwy yn ddim i mi oblegid ychydig fun- udau cyn i chwi ddyfod i mewn myfi a addewais fod yn wraig i Mr Pamelee." "May! Eioh tro chwi ydyw i fod yn ddifrifol. Yr ydych yn oellwair." "A ydwyf yn edrydi yn debyg i un felly 1" atebedd May, ac yr oedd acen wan o chwerwder I yn ei llais. Edrychodd Madge yn fanwl ar ei ffrind. Yr oedd ei gruddiau yn welw, ei llygaid yn brudd nid oedd yn sicr ddim o natur llawenydd yn ei I hymddangosiad. "Addaw bod yn wraig i Mr Pamelee t" ebai Madge. "Wei, yr ydych chwi bron wedi dwyn fy anadl ymaith—ie, yn hollol. Ni fydd i mi on byth mwy feddu y galon i gweryla a Plantagenet Smith—byth! Ac myfi a wneuthum sport o ymddanghosiad eich gwr dyfodol. Yr ydoedd yn dro ercihyU i mi—'erchyll, erchyll! Ond darfu i chwi fy nenu fel llygoden fach i'r trap." "Nid oes dim i igywilyddio o'i herwydd. Eich opiniwn diragfarn ydoedd, a phe y buasai Mr Pamelee ei hun yn ei glywed, ni fuasai yn dywedyd gair yn ei erbyn." "Ac a ydych chwi yn hollol sicr na fydd i ohwi eto newid eich meddwl ?" "Yn hollol; nid oes fawr o siawns i hynyl"ii meddai May, gyda gwen brudd. "Yna, yr ydwyf i'ch ilongyfarch dhwi. amvyIyd 1" gofynodd Madge yn betrusol. "Gallaf feddwl hyny! Dyna'r peth arferol a fydd yn cael ei wneuthur-onide 1" Meddwl hyny! Peth arferol! Y fath iaith ryfedd i'w defnyddio "Edrychodd Y. ar ei 5rind gyda mwy e syndod fyth. "Ao-a yr ydych yn caru Mr Pamelee?" gofynodd MWige," gyda'r un petruster ag o'r blaen. "Gallaf feddwl hyny!" atebodd May drachefn. "Nid Tdwrf Tn swvbod a ydyw cariad yn angen- rheidiol. Yr ydwyf yn pardhu ac yn anrhyd- eddu Mr Pamelee," ac, ar ol y cwbl, y mae parch ac anrhydedd o hvy gwerth na charad." "0! Wei, gallaf feddwl eu bod, anwyiyd," meddai Madge, gan gusanu May. "Yr ydych chwi, wrth gwrs. yn iawn, ond ni ddarfu i mi erioed deimlo fel yna at Plantagenet. Gadewch i ni siarad am y gwisgoedd priodasol." Yn mhen cwpl o fisoedd vn rhagor daeth May yn wraig i Walter Pamelee. Dymerodd y seremoni le yn St. Anne's, Bayswater. Yr ydoedd yn foreui damp, niwliog ond yr oedd yr eglwys, er hyny, agos wedi ei llenwi o edrychwyr. Yr ydoedd May yn edrych yn hynod o brydferth yn ed gwisg briodasol; ond prydferthwoh helygen wylofus ydoedd yr eiddo hi, fel y cerddai dan wyro ei phen tua'r allor, a'r morwynion mwy ilawen yn ei dilyn hi. Ni chyfodai May ei golygon o gwbl oddiar y llawr. O'r braidd yT ymddangosai yn cyfodi dim ohonynt drwy yr oil o'r seremoni. Ohwareuai yr orgaii yr vmdaith-gan o "Lohen- grin," pain y darfu i'r orymdaith o'r diwedd gerdded yn 0; rhA-ng y seddi llawnion—Mr Pamelee, gyda'i ben yn uchel, a'i wyneb yn gwenu gan falohder o feddianu ei briodferch brydferth. Fel v dynesent at y porth, cyfododd May ei phen am y tro cyntaf. ac edrychodd yn of nus ar y dorf. Darfu i gri wanllyd ddianc dros ei gwefusau hi a afaelodd yn dyn yn mraich ei gwr rhag syrthio. YUrt, yn union o'i blaen mewn sedd wrth ddrws vr eglwys yr oedd hi wedi canfod gwyneb prvdferth ond i)oetnuz Llewelvn Meredydd. "Pa beth sydd yn bud. an-wvhd 7" sibrydodd ei gwr yn bryderus, fel ag teimlai ef wasgiad ei llaw. "Dim !—dim Ychydig syfrdandod—dyna'r 011 A phasiodd yr orymdaitfti yn mlaen i'r ceibvdau. Pan yr ydoedd wedi mvned dechreu- odd y dyrfa vmsvmud yn arafaidd allan. Fel ag yT cedd Llewelyn Meredydd vn cael y droed- ffordd camodd boneddwr, o wisgiad di fai, gyda llygaid glei«ion dnrog, trwyn eryraidd, a mwta-s wedi ei drin yn ofalus, o ganol y dorf, m a'i cyf arch odd d. "Ah, Mr Meredydd, liawen o'oh gweled chwi! Nid ydycli wedi eich dodi i mewn yn v gwahoddedigion priodasol. ynte? Fe' fv hnnan ohwi a adawyd allain yn vr oemi. Fel v mae rhai pobl yn an^hofio heij. SHndiau, onide 1" "Nid oes genvf yr un rheswm dros gwyno, M. Cavai.grac," IT'ccUa; Idewelvn yn oeraidd. "Yn wir Y mae yn ¡Ida ^enT"f ddeall hyny Y mae sibrwd m ji.-»d. wvddog. Ar un ovfrif, nid ydwvf yn meddwl ein bed ni yn debyg o Entrhofi'i ein gilvdd—beth feddyliwch ohwi ?" "Nid oes ge-:f r un dymuniad mawr £'ch oofio chwi." "Nid ydych chwi Yn feessar iawn. Y mae r ->nyf bob dvmuniad t'ch cufio chwi, Llewelyn Meredydd. Yr ydwyf ychvdi? yn fw-y poleit. chwi a welwdh nid vdwyf vn llawn mor barod i ddropio hen ffrindiau ag yr ^dych chwi. A gaf fi ddvwedyd wrthych un peth araU ag yr ym- drechaf ei go,-Clo "Y mae yn fater dibwys hollol i mi pa beth a goflwch neu ynte a anghofiwch chwi," meddai Llewelyn, gan gyfodi ei vsgwyddau i fyny. "Bydd i mi dreio cofio," dywedodd y Ffrencwr, gyd- phwyllogrwydd, "pe oni fuasai am L.ewelyn Meredydd, y Oymro, buaswn yn sefyll wrth oehr May Gould heddyw, yn lie y Sais oer Lysnafeddog yna. Dyna a fydd i mi dreio ei gofio. Rhyw ddycfe ni a allwn gwrddyd yn Ffrainc. Hyd hyny, au revoir." Cyfododd M. Cavaignao ei het, ymgrymodd, a phasiodd yn mlaen. Yr oedd yr oil o'r dyrfa briodasol erbyn hyn wedi myned. Nid oedd and yn unig ysgubwr croesffordd yr heol a'r verger yn arcs ond yr oedd y clychau priodasol eto yn seinio yn y clochdy. "Edryohwch ar hwnyma." meUdai yr ysgubwr, gan giun-hercian i fyny at y verger, ac ar- ddangos aofren loew ar gledr ei law. Dyma roododrl y priodfab i mi. Sort bropor o ddyn ydoedd ef! Nid yn fynych daw un o'i fath y ffordd yma. We], bendith fyddo ar ei goryn moel, a llawer o hapusrwydd a fyddo iddo ef gyd!Ú gangert haf ifan-c" fe a. dossiodd i fyny y darn aur fel ag y siaradai, a daliodd ef yn ddeheuig ar gledr ei law fudr. (IV barhau.)

Llys y Handdvledicn, Bangor.…

[No title]

¡Cyhuddiad o Gelcio Arian…

I Cadair Mwngloddiaa yn .…

Advertising

[ Briwsion Barddonol.

? Tryohneb in--Galvton.

MEDDY GINIAETH STEARNS AT…