Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

News
Cite
Share

Ein Pugethwyr Toithiol. "Adwaenost M'r hen Meri 1 Wel, dek/fch o 'rioed oacw na ehawn ni ehwech am d'endio amo a glanhau ei 'sgtdia; a Shon bob amaar owns w baco am ei nol a'i ddanfol1 i'r steaion "Mae o yn wahanol iawn ynta i Y fo ydi y cynta' i'r tar, y eynt. at y bwrdd, a'r mwyaf anodd ei blasio yn y eorph neu aRm o hono. Dy- wedir na roddodd geiniog yn nghil Uaw gwae na I morwyn neb erioed. ff I "J>igoii tebig, a dYM':r paham y mae yn gorfod begio cyhoeddiadau? gan y bloenoriaid. Ni wiw iddynt ei wahedd i'w capeli na'u tai. Mae y gwetsion a'r llaw-forwynioni yn mynu aros adref pan gyhoeddir ei enw i bregefchu." "Sui felly, dwcd" "Aim fod y cybydd cobog wed ei argfaphu ar ei gymeriad: a'i hanoa. Pa iws i ddyn bregethu di- wygiad a h&eKoni, a'i enw byfeh a beunydd allan o bob Hst tanysgrifiadau y wlad ?" Ie wir, felly roedd y boys acw wrth y capel yn eiarad hdy.d! Dowch i wrando —— yn gyeddio dros y tlodion, lads, na roddodd geiniog erioed yn ffordd neb o honynt." "Ma' nhVn d eyd 1 fod o yn dduwiol tefydL er v cwbl." 5 J Gob'edthio ei fod 0, ond mae o yn hynod an- h Obyg, Miae o yn crino fel cybydd. Digpnobaoo am ddim, o desndao am ddim, o ddreifio am ddi-, o wleddtei am ddim, a daiff o byth i dy gwael, Meri, ond y lie y gall ganu— 'Bwrdd yn llawn, yma gawn, 0 foreuddydd hyd brydnawn." "Glywaist ti o'n cadw dyledswydd erioed r Do, unwaith, ac 'roadd Q wedi deohra smocio- (baco rhad)—wodi'r swpeir pan ofynwyd iddo ddar- llan gair. Wel, y N efoodd o weddi, Ircoadd fel Gil- boa. Nid oedd ganddo ddim i'w ddweyd ond just tax yaty diwedd droe ei deulu him," "Welaist td —— erioed yn dareen ei Feibl yn eioh ty ohwi ? Bu aow kwretr gwaith, a'r cowneel, y Cwarfod Misol, neu Gladstone ar y bwrdd, ond dim T-r aim. Fenibl. Dydw i ddim yn meddwl y gora fo'r Beibl ddydd Sul onibai am y dlegwrn." Wyt tin meddwl M yna am danyn nhw i gyd ?" "Nag yd-ml. Mae acw fedhgyn ieuaino a hen yn dwad. Bydd yn dda genym eu gweled a'u cJywad. Gweddiant yn daer a chynas drosom oll, teimilwn foji yma dy i Dduw, a ebofio am y forwyn bob amOOl mewn gair a gweithred." 'Ia, ie. Oyiahallion No. 1 ofn dy enill di, mi I walaf." "Fe alle hyny, pwy sydd hebddywfcf Ond mi wyddoat ti I am y eybs ym8 i gyd wrth I hemm; raid i neb eu marcio i ni, mai'r hanm o'u hym- ddygiad yn hysbys i bawb. Glywaist ti yn ¡ eaaradi ar gasgjiad yn do 9 Weladst ti o yn rhoi un geiniog ynddo erioed, neu welaiat ti ed enw fo ar y list 1 Nef&r ^ars I Talwchi ohwi, mi cbendia ina." "Wyt ti'n peidio bod rhy gailad 'rwan "Dim un modfedd. Mi wyddosl am yn oapal nL Welaist ti weCaioa a yiioed yn gwrando ar ——-?" "Yno y bydd on aros f "Siwr iawn dyna'r rheswm pam. A wyt ti'n di^gwyl i bobol wTmxWr Efeogyl a chael ou henill ( gan ddyn y mae yu gm ganddyn* glywfd ei enw f" "N&; mae eydymdeimlad a'r dyn fo'n liefaru yn hanfodol i hryddiani ei genadwri." "Yn tlrion feilly, a dyna'r paham y mae mor ofn- adwy o ychydig yn aros ar 01. Dim oonffldens yn y pregethwr. Hwyl fawr yn y pwlpud, smocio chat yn nhy'r capel, politics a baco iredyn hyd hamer nos, a smuglio i ffwrdd fora' Llun hob ddima na bendith S neb." "Wei, ie fydd dda aen ti gael owarfod a nhw felly?" HBydd, ar fy ngwir. Deudais hyny Wrth jneis- tras ed hun. Bdryxjb ar ddwylo yn ngwaelod paced ei dirowsus yn ymbalfalu wrth bregobhu. Maent yn deyd mai cyfri'i brew bydd o dan aiarad. Mae yn gvreger un hen golar ba/pyr geiniog am chwarber blwrddyu a'i got mor wyrdd, a ohoda ;U.. "'Fallffl fod hen ddigon oalad arno." a dy ohwedL Mae'n werfcb ei ffioedd; end i'w pal, ei gyn-yydogion, a'r aohos, dydi o rn werth dam. Un fel yna i'n dyagu mewn orefydd! Rhai fel hyn ydyw sport y gyfedbdach nos Sadwro, a'r rheswm am y seti gweigion ddydd Su-l.* "Dyna ddorlun lied gywir o sialmd gworin Oymw am gryn lawer o'n pregethwyr y dyddiau hyn. OOFNODYDD.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA