Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

News
Cite
Share

Anrheg Nadolig Morfydd. (Buddugol.) Rhyw biydmwn yn Tachwedd daetb Morfydd Llwyd i'r gegin. Oaf odd ei mam mewn diagram a'r plant eraill yn fud o'i chwmpaa. "Befch Wn bod, roam 1" rnexMai Morfydd. Mewn dtefbiad estyn- odd ei mam bapyr "bjyohan iddi. Gwelwodd yr enetb, a suddodd: ei ohalon o'i mewn wrth ddarllen ei gynwys. Bil ydoedd am hanetr can punt o eiop y pentretf yn ymofyn tel diSFael cyn lOalan, neu byddad laid rfixxidi y gtyfraith mewtn gweifchredifld. "Aic nid oss genym geiniog ar ei gyfetr," meddai y fam dralloous. "Bydd yn sicr o werthu pob cein- iogwortii a fetldwn," ac ytmoHyngodd i wylo yn hidl, tra safai aimercl1 yn fud fal delw, gan borha-d i eyllu ar y bil bygythial. Ni ddychymygasafi er- ioed fod ■cym'aant o ddyled ar ei ihieni, a BUt yr oedd wedi rhedeg rndr bell nia gallaaai ddyfalu. Ond vr oedd yn debyg ei fod, ac yr oedd yn rhairl ei daiiu rywotodd neu gilydid. Oymerasid eE thad yn glaf ryw fis yn ol, ac nod oedd eto wedå. llwyT adf eru, ac nid gwiw dangos y bil iddo ef ni wnelai ond ei yru yn w<aelA. Ni wyddai am un Qffaill fedi'ai eu eynorthwyo yn eu cyfyngder. "Han-er cn punri!" meddai wrthi 4 hwn drar ehefn a thrachefn. "Pe gallwn, Q! pe gallwn eu cael rrw-fodd." TrB yn peroironi yn eu cylch, fflacbiodd ar ei cihof hysbysiad a y dydd o'r blcen mewn wrfclmosolya adnaDyaau« am Iionar can punt o wobl* a gynygvd am. yr "Ystoii Nadolig" creu. Ni ohrmerasai fawr eylw o hono ar y piyd, ond ynawt meddyliodd pa bad yn boaihl iddi hi c-nill y wefcr, buaeai yn didigon i dalu y ddylod. Enillosfli webrau bycliain droion am gyfansoddi, end yr oedd y wobr yma yn ddigon o abwyd i dd-enu Henorion gwych i dynu am y doiKih, yn erbyri) pa rai ni feddai geneth ddinod fel hi end I siawns wan i ymgystadlu. Ond hm-por am punt! Y dd!yled wedi ei tflialu! Swniai y gririau yn bcx- 1mus yn ei chlustiau, ac ymritbient o ftaen oi llyg- aid mewn llythyrenau disglaer o aur. Dood a ddelai, pemdWfynodd gynyg. Ohwiliodd MIl yr hysbysiad, a gwelai nad oiedd gainddi amsor i'w gc)IL-dim ond prin bythesfnos i gjrfansoddL Yr oedd yr -T¡ i'w haafon yr wythnos gyntaf yn RhAgfyr, fiz oherwydd gorchwylion teuluaidd, ni ehelii hamddon ond y nos i yggrifenu. Y noeoo hono, weda i'r teulu 011 orphwye, yuaroddodd ati o ddifrif. Bu yri hir cyn cael testyn i'w boddloni, ond o'r diwedd daeith i'w c'hof ysteri gyahrrfus a glywsai hien gyinydog yn adrodd am dddgwyddiad rhyfedd a gymierasad le yn yr ardal ryw Nadolig flynyddau maith yn ol, ao o'r hion y gpSLasai hithmi wiienthur chwedl dlos. Deohreuodd ysgrifenu, a daliodd ati hyd oiiau anan y boreu yna rlioddodd i lyny, er mrwyn oaal awir neu ddwy o orphwys. Ac felly bob nos, nets gorphen yr ystori. Ond yr oodd ei llafuT oalod wlddi gwneud ol ami, ac yr oodd yn ddiolchgar pan orphenodd, gan y teimlai y noeao olaf n-ad dOai hyd yn nod Biorwydd o enill oi ehynsl yn fewy. Cyirocrodd jr yagrif werfehfawr i'r Uybhyrdy ei lmnan" heb wybod i neb o'r tcirlu, rc wrJsh ei gollwng o' gafael, nie gallid IAi nag Mt- tdlu aacth-weddi i'r Nefoedd am lwyddignt Adeg brydcrna i&wn i Morfydd oedd oft dis- Bwriiad y dyfamiad, rr kyn oedd i fod i'w wnend rn hWbye oddeafca y Nadoiig. W«si*hi»H OPsdad y Krddai m id€r o em$l, brydiau eraffl suddai ei irrtbiai«gobeithion i'r llawr, ao ofnaimai SSnt truenue trM* et «kA dvfnh«ol ar wyneb ei m*m fel agoehca y 5^ i *1.; « «i broan yn waugef. °^u NadoK* •*& .rn « brwrd n» ddaliodd eylw ar y breg- JSiY !«>»-'»'grtwoid Morfydd yn rpdd ei bod wedi enill, a bod cheque am £50 ycddix Yr oedd y gwrthweithiad ya ormod iddL Cyn J syflyd o'r fan srrthiodd i lawr m«wn llewyg. Gweinyddodd dwylaw caredig iddi, a chyn hir aaeth eti at han. Yna aeth yn ayfeh at y siopor, cliriodd y ddyled, a chafcdd y receipt yn llawn. Gyda ehalon yagafn bry-siodd tuag adref, so wedi, cyrhaedd yno neidiodd a'i dwylaw aim wddf ei mam pynedig a ehan roddi y peceipt yn ei llaw, llefodd yn orfoleddus :'O! 'mam bach, dyma. i chwi an- rheg Nadolig. Ma&r dd.Tled wedi ei thalu. Bell- ach gadewoh i ni gael Nadolig ilawen a bod yn Impus I" Ac yr oedd y gwedd U o'r Nadolig hwnw yr luapusaf a dreuliasaiit earioe j.—Cr "CJyfaiU iwysig." k-

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA