Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

-BANGOR.I

News
Cite
Share

BANGOR. I Cad Dyn Wedi Ymgrogi.-Dydd Iau darfu i Joh., William certiwr, 42 mlwydd oed, yn byw yn yf Hen Diirnpike, gwa-elod y dref, gyflawm hunan^ laddiad trwy ymgrogi. Yr oedd Williams ar y pryd yn ngwaasnaath Mr Thomas Thomas, masnachydd Jwair a gwellt. Friars-road. Gadawodd y trancedip ei dy aaa wyth o'r gloch y boreu. fel arferol, i fyned at ei waith a phan didaeth Mr Thomas yno yn fuan ar ol hyny. canfyddai y "warehouse" vn agored, ond nid oedd Williams i'w weled yn unman. Tua dau o'r gloch y prydnawn, wedi myned i fyny i r llofit gwair, cama Mr Thomas ef vn grogedig wrth raff o'r nenfwd. Galwyd Dr. Richard Jones i mewn ar unwaitb, ond yr oedd y dyn wedi marry yn mhell yn iddo gyrhaedcL Hysbyswyd. v petb i'r beddgeia- waid; torwyd y corph i lawr a chludwyd ef 1 w: dy ei hun i aros trengholiad. Gedy Williams wraig a dau o blant. Cynhaliwyd trengholiad dydd Sadwrn, ptyd y dvchwelwyd rheLthfaru ir dyn grogi ei hun ta,n ddylanwad gwallgofrwydd tros amser. Llys yr Ytoadon.—Gynhaliwyd hwn ddydd Mawrth. o flaen Mr Thomas Lewis ac ynadon eraill. --C,JoO,d trwydded y Sun Inn, Bangor, ei thros- glwydclo tros dymhor i Jane Thomas, gweddw y diweddar drwydidedwr; ac. ar apel Mr Huw Row- land, trosglwyddwyd trwydded y Star Hotel, Ban- gor, troo dyralior, i Thomas Hampshire.—Mr R. B. Evans (clerc i Warcheidvaid Undeb Bangor a Beau- maris) a wysiodd T. H. Williams, teiliwr, Burnley, am beldio cydymffurfio ag urcheb wnaed yn ei erbyn er ei orfodi i gyfranu tuag at helpu ei fam, yr hon oedd wedi tadu ei hun ar y plwyf. Gorchymynwyd i'r diffynydd dalu 30s ar unwaith, a'r gwedcEll dyledus o. fewn y mi3: neu, yn niffyz hyny, un mis o garchar. —Ar gais Mr Twigge Ellis, gwnaed archeb ym- wahaniad yn erbyn T. J. Williams, Caernarfon, vr lnvn fyd i orchymynwyd i dalu 129 yr wytTmos tuag at gynlialiaeth ai blant.—William Thomas, Kyffin-square, a rwymwyd i aradw yr heddwch am ehwe' mis dd idio fygwth Alexander Elii?.—• Dirwywyd Marv Carrol i 2s 60 a'r costau am feddw- dod.—Oaf odd Margaret Parry, Caernarfon, ei hanfon i garchar am ddau fis ant ladrata gwydd gwerth 6s 9c, •allan o drol yn Ngorsaf Rheilffordd Porthaethwy. Nadolig yn y Tlotty.-Bu i breswylwyr Tlotty Bangor, trwy haelfrydedd y Gwarcheidwaid, fwyn- hau ciniaw a the Nadolig ddvdd Llun. cynwysedig o bill rhost, llysiau, "plum pudding," a fcheisenau cur- rants. Llwyr ddiwallwyd 105 o dlodion, y rhai a amlygasant y diolchgarweh cynhesaf am y tret blyn- yddol. Gwainyddwyd wrth v byrddau gan y bonedd- igesgu a'r boneddigion a ganlyn -Mxv L. D. Jones. Garth Miss M. J. Wallace, Mr D. Williams a Mr Thorns 'Edwards (Gwarcheidwaid), yn nghyda swyddogion y ty. Anfonwyd anrhesrion gan y can- Irno!:—-Mr James Smith (trysorytfd yr Undeb), Lloyds Bank, Ip. yr hwn swm a. wariwyd ar dybaco. ginger ale, banajias, ac afalau; Miss Mason, )L sgol SiroI. a difvzyMion, dilladau, teganau, etc. Miss J. a. Mr Williams, Llwyn Onn. Bangor Uohaf, aur- afalau, te£:!Ul!m, etc. Mr Robert Jones, Bradferdl Hou. tyfe'CO Mr T. Edwards, paentiwr, aar-afai- au; Mr D. Williams, currier, a Miss Wallace. High- street, anr-si^laH; Miss Davies, llyfrwerthydd, aur- afalau a ehard:an Nadolig; Mr H. Haghes, Britan- nia Houa-p, ;i,'i deulu, tybaco, cnau. ac aur-afaiau Meistri Evana and Lake, aur-afaiau a melusion Mr Rees, manager City Mineral Water Works, blycnaid o felusion Mrs Davies, Cerris, mittens, melusion. a IMhyrenaa Nadolig Mr Charles Pozzi, llesttli. Yr oedd y ty well ci arwisgo yn chwaethus (dan arolyg- iaeth Mr a Mrs W. Davies (y meistr a'r feistres) gyda. bythwyrddion a chelyn a anfonwyd o Bare y Pen- rhyn. Am dri o'r gloch y prydnawn cynhaJiwyd gwasar^.cth byr, Mr Edwards yn gweinyddu. Bu i Miss Wynne Jones a'i ffryndiau ganu carolau yn Yr vsbytty, yr hyn a fawr werthfawTogwyd gan bawb; a dydd Calanrlioddes Mrs Davies, Treborth, ei tnret arferol i'r d-edliaid. Dydd Nadolig yn Eglwya St. Mair.—Dechreuwyd gwasanaethau y dydd gyda gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid aim wyth o'r gloch y boreu. Am ddeg caf-a i gwssan ieth Cymreig a. gweinyddiad corawl (Merbecke) o'r Cymun. Am 11.30, gwasanaeth Seis- nig, pryd y canwyd y Te Deam a'r Jubilate ar gerdd oriaeth o waith Sullivan. Canodd y cor yr n-thej "Sing. O! Heavens." Yna dilynodd gweir,^ ■> corawll o'r Cymun (Merbecke, Trofniant, Sta*cr). Rhifai y cyfranogwyr yn y tri gwasanaeth dros 160. Yn y prydnawn cafwyd y gantata "Y Baban Iesu" gan aeloda.ll yr Ysgol Sul Seisnig. dan arweiniad y Parch J. James Jones. Adroddwyd rhanau o'l Ysgrythyr rhwng yr emynau a'r carolau izan yr ysgulorion can- lynol -Albert Goodwin, Yiolet Maud Spry. Ethel Melhuish, Bessie Durbridge. Lilv Melhuish, Lizzie Baldwin, Louie Evans, Minnie Lloyd, Joe Evans, Jonathan Carter, Kate Smith, Maud Watson. a Hugh Lloyd Williams. Yn vr hwyr Ilalar-ganwyd v gwasanaeth gan y ficer. Yn ystod y gwasanaeth canwyd amryw -zirolau yn vchwanegol at yr anthem "For unto us a Child is born" a'r "Hallelujah Chorus." Yn yr ysgoldy yr un amser cafwyd gwasanaeth Seis- nig: canwyd dwy unawd, a ohregethwyd gan yr Is- ganon Owen. Yr oedd y canu dan arweiniad Mr W. Bennett Jones. Rhoddwyd y casgliadau, y rhai oeddynt yn fwy na'r birnyddoedd cynt, tuagat Gym- deithaa y Curadiaid. Harddwyd yr eglwys a'r ysgol- dy gan y boneddigesau canlvnol:—Mrs Langford J Jones, Miss Mills, Miss M'Kinstry. Miss M. jVTKinstrv. Miss Cattell, Miss Pra.tt. Miss Housley, Miss C. Housley. Miss Evans, Nurse Wells, Miss Graham. Miss Brittain, Miss L. Brittain, Miss Shod a Jones, Miss Hilda Glynn Williams, yn cael ei chyn- orthwyo gan Master D. G. Williams. Derbvniwyd rhodcron tuacrat hyny o Gastell y Penrhyn. oddiwrth Miss Pope, Mrs rritchard (Tonycoed), Mrs Williams (Garth-road). Mrs Johnsor. (Bronderw), Mrs Thomas (Liye If or), etc,

BETHESDA, i

CAERNARFON.,

CRICCIETH.

DEINIOLEN.

DYFFRYN NANTLEE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LERPWL.

LLANDINORWIG.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

TALYSARN (NantUfc/i

WYDDGRS^

Advertising

!3WLLHELEL

GARN DOLBENMAEN.

[No title]