Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

eaafau Seneddol Newydd.

,Ymosodiad Penffordd gan Grwydryn.

Ssgenlnso Plant yn Methesda.

A 3oddiad Trafaeliwr c Golwyn…

Cael Dyn wedi Boddi yn Llanfairfechan.

ILlythyr Nodedig Eunanlsiddiad.

News
Cite
Share

Llythyr Nodedig Eunanlsiddiad. Cynhaliwyd trengholiad yn Lambeth, Lluridain, „ dydd Mereher, ar gorph un James Dabbs* 49 mlwydd oed, gwneuthurwr "surgical instruments," ac yn trigo yn Camberwell. Lizzie Dabbs, llysferch, a ddywedodd fod dodr- refn y trancedig, rhyw bythefnos yn olt wedi cael eu hatafaelu yn lie rhent, fod ei wraig yn awr yn marw yn yr y&bytty, a bod ei blant yn Ysgolion Norwood. Dyn o arferion anghymedrol ydoedd, ac wedi bygwth lladd ei hun amryw weithiau yn gystal a "gAvnoud" am ei deulu. Yna rhoddwj'd tystiolaeth i Dabbs gael ei ddar- ganfod yn ei dy gwag, dydd Llun, yn grogedig wrth y canllawiau ac yn hollol farw. Ar berson y trancedig cafwyd llythyr anghyffredin, yn ei law- ysgrif ef ei hun, ac wedi ei binio wrtho ddernyn a doi-wyd allan o newyddiadur yn dwyn y penawd "The Teetotaller's Alphabet." Yr oedd y llythyr crybwylledig fel y canlyn "Oddiwrth J. Dabbs at ei anwyl, anwyl blant,. Percy, Connie, Julia, a Teddy.—Hwn, fy llythyr diweddaf, sydd i ddymuno ar i chwi fod yn blant mor dda yn y dyfodol ag a fuoc-h yn y gorpbenol. "Chwi gawsooh eich dysgu i gredu megys ag y cefais inau ond yr wyf wedi gofyn i Dduw fy helpu lawer gwaith, eithr ni ddarfu iddo wneud. Pan yn yr eglwys ar Taohwecid 22ain nid oeddwn mewn cvflwr haner i«wn. Pe buaswn ddim Wedi myn'd y noson hono fe fuasai pethau yn hollol wahanol, yn lie gadael hyny hyd noswaith arall. "Mae y dernyn papyr sydd wedi ei biiiio yn ffrynt y Hythyr hwn yn wir bob gair. Cefais hyd iddo ddwy flynedd yn ol. Buasai'n dda genyf ei ganfod dracbefivfis yn ol hwyrach y eawsai effaith wahanol. Y mae pethau wedi myned gymaint o chwith nes yr wyf wedi llwyr flmo ar fywyd. Nid oes genyf ddim o fy mlaen i'm cynorthwyo. Add- efaf i mi fod yn bur ffol, ond nis gellir dadwneud hyny yn awr. "Mae eich mam wedi bod ai *ai mawr. Paham? Oherwydd i mi fod allan o fusnes a chael gormod o ddiod. Pe buasai hi wedi gadael llonydd i mi, yn fy mhrofocio a'm dreifio allan o'r ty, fe fuasai ya llawer iawn gwell. Hi a'ch dwy haner chwaer (Lil a Gert) fu yr achos i mi wneud yr hyn na fu- aswn byth yn ei wneud. Tafod eich main a Gert aehosodd i mi gymeryd at yfed. "Ar vr 22ain o Fai diweddaf hi a'm galwodd yn 'fwyst&l creulon,' a minau newydd fod yn gwadnu. a sodiu eich esgidiau chwi. Hwn. yw fy ngair olaf l chwi- Os oes Duw, bydded iddo eich helpu chwi yn well nag yr helpodd fi. Gofynais iddo lawer gwaith drosodd i'm helpu, eithr ni ddarfu iddo wneuthur hyny. Os ydyw Efe yr hyn y tybir ei fod, paham na fuasai yn gwneud? Dyma fy llythyr diweddaf atoch, fy anwyliaid.—J. Dabbs." Dychwelwyd rheithfarn o "Hunanladdiad tia mewn anmhwylledd meddylioL"

Advertising

AT EIN GOHEBWYR !

[No title]

Anrhydeddu Cantcrion y Ehondda.

Marwolaeih a OJiladdedigaeth…

- Addysg Ailraddol.

Esgob Newydd Bangor.

ulTith Arglwydd Lovat" Eto.

Marwolaetb Cymro o Fon.