Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

News
Cite
Share

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger. Dydd Gwener llywyddodd Mr Hugh Thomas dros gyfarfo-d pytliefnosol Bwrdd Gwarcheddwaid Undeb Mon ao Arlon. Adroddodd y Clerc (Mr R. B. Evams) ddarfod iddo ef wahodd ymgeiswyr i lenwi y gwagle yn nghynrychiolaeth Bethesda ar y Bwrdd a aohtos wyd trwy jTnneillduad Mr D. J. Williams, prif- athraw yr Ysgol SiroL Moddi bynag, ni ddiewxs- wyd neb. Ar gynygiad Mr W. Griffith, yn cael ei eilio gan Mr Owen Jones, pemderfynodd y Bwrdd wneud cais at y Cynghor Sirol am ganiatad i benodi gwarchieid- wad dros Bethesda eu hunain. Y pwyllgor benodwyd! i ystyried y niater o ym- ddiswyddiad Mr H. O. Hughes, trethgasglyddl ao overseer cynorthwyol dros blwyfi Bangor a Phentir, a adroddodd eu bod o'r farn mai gresyn oedd! i Mr H. O. Hughes ymddiswyddo cyn i'r pwyllgor gael cyfleusdra i ohwilio i mewn i gwynion neiilduol a wnaethai efe yn ei lythyr o ymddiswyddiad, gan yr ofneait y gallai fod peth anghyfiawnder yn cael ei wneud tuag at hen swyddog i'r Bwrdd. Modd! bynag, yr oedd yr ymddiswyddiad: wedi ei anfon, ac nidi oedd gan y pwyllgor ddim i'w wneud yn amgen nag ystyried y ffordd oreu i lenwi y gwagle. Oynghorai y pwyllgor fod iddynt, yn y dyfodol, benodi dau swyddog—un dros fwrdais Bangor yn ol cyflog; o 130p, ac un dras Bentir yn ol cyflog 0' 40p. ,Dr. Roberts (Porthaethwy) a gynygiodd fod1 y Gwarcheidwaid yn oedd cymeryd unrhyw gamrau i etbol trethglasglydd hyd nes byddai Corphoraeth Bangor wedi dewis overseer cynorthwyol. Y Cadieirydd, mewn atebiad i sylwadau eraill, a eglurodld1 fod Oorphoilaeth Caernarfou wedi oael gallu trwy Ddeddf Seneddol i benodi un i gajfiglu tretlii y tlodion, a delid yr un gallu gan leoedd eraill hefyd; ond, gydia golwg ax Bangor, yr oedd Archeb 1837 yn parhau mewn grym. Dywedodd y Glero iddo ef ofyn am opiniwn Bwrdd Llywodraeth Leol, yr hwn a atebodd1 fod gan y Gwarcheidwaid hawl dam yr archeb hono i benodi un i gasglu treth y tlodion dros Fangor yn gysital a Phentir. Mr Thomas Edwards a eiliodd gynygiad Dr. Ro- bert's ond, yn ystod y ddadleuaethi, Mr Harry Clegg a bwyntiodd allan nad oedd Corphoraeth Bangor wedi gwneudl unrhyw gynryeb- ioliad. swyddogol iddynt hwy, ac awgrymodd mai dylediswydd Bangor, os dymunerut wneud cyfnewid- iad yn eu dull o weithredu, ydoedd dynesu atynt hwy (y Gwarcheidwaid), ao nid disgwyl i'r Gwar- cheidwaid drosglwyddb iddynt hwy y rhagorfraint mewn dadl heb i neb ofyn am i ni wneud hyny. Wedi trafodaeth bellach aeth y Gwarolxeidwai d rhagddynt i bleidJeisio ar y cynygion o'u blaenau. Hwy a gytunasant yn unfrydol i ranu y swydd oedd ar fin myned yn wa.g a phenodi casglyddi dros Pentir ac un arall dros Fangor; cyflog y cyntaf i fod yn. 30p, a'r olaf yn 130p. Penderíynwydl hefyd fod y ddau swyddog i gael eu dewis yn y cyfarfod nesaf, ac ni wnaed dim o'r cynyg i gydweithredu gyda Chorphoraeth Bangor yn y mater.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -