Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

-------_.-__-, Derbyn Ehenti…

CYSTADLEUAETH Y (IROPLA-U…

Gwaith Copr Mynydd Parys.

——) Llinell 'o Agerlongau…

Chwilio am Bres.

------"CYNGHOR I BKBGETHWYR…

---"BASIC SLAG."

-.----_._----..-AT DRETHDALWYR…

-------------------"FFYNON…

Jynghor i Bregethwyr Cynor.lw/ol.

Cyhuddiad o Dwyllo Arwexthwyr.

News
Cite
Share

Cyhuddiad o Dwyllo Arwexthwyr. o flaen ynadon Caernarfon, dydd Lun, caiodd Samuel W. Dew (yr hwn sy'11 dyfod o sir Fon au o gysyllt'ada-u da yno) ed gyhuddo o gaifafOl sym- iau o arian trwy dwyli-hocoiadau oddiar Mr R. E. Owen a Mr J. G. J ones, arwerthwyr, Caernarfon-. W. Rees Williams, clerc yn ngwasanaeth Mr R. E. Owen, arwerfchwr, Caernarfoi;, a ddywedodd i'r cyhuddedig ddyfod i'r awyddfa ar y latied cyfisol a dweyd fod ganddo arwerfchiant i Mr Owen yn Tanygraig, Llangefni. Y tyst a gymerodd gan- ddo restr lir mvyddau oedd i'w gwerthu. Yr oedd yr arwerthiant i gael ei hysbysebu imewn dau. newyddiiadur Cymraeg—un yn Nghaernarfon, a'r "Clorianydd" yn Llangefni. Y Maer: A ddarfu iddo adrodd y rheistr hon i chwi oddiar gof ? Tyst: Do. Cyn hir ar ol hyny fe gyrhaedd- odd Mr Owen, ac ail-adroddodd efe (tyst) iddio gyf- arwyddiadau yr arwerthiant. Y cyhuddedig a alwodd Mr Owen o'r neitldu. Buiddynt ill dan. ddyc-hwelyd; ac yna, mewn canlyniad i'r hyn ddywedwyd wrtho gan Mr Owen, y tyst a rodd- odd sofren i'r cyhuddedig, Y Maer (gan edrych dros y rhestr): Gwelaf fod! luncheon yn cael ei grybwyll yma (chworthin). L aharo.ygydd Harrm Oes svr; eithr ni chv- merodd Ie: Mr R. E. Owen, arwerthwr, a siaradodd o lwrthynl18 i gael ei alw gan y tyst diweddaf i W'eJledJ y cyhuddedig, yr hwn a ail-adroddodd y mynegiad ei fod yn bwriadu cael arwerthiant yn Nhany- graig, Llangefni, a'i fod wedi rhoddi i'r clerc y cyfarwyddiadau angonrheidiol. Trefnwyd i ddal yr arwerthiant ar yr 2il o Chwefror, a rhod<fwyd cj fdiwy ddiadau i'r tyst i'w hysbysebu mewn new- > ddiaduron a thrwy fur-leni. Yna dywedodd y cy- huddedig wrtho ei fod wedi dyfod yno yahydigi yn brin o arian, a gofynodd iddo am fenthyg" ar gyfrif yr arwerthiant. Y tyst a alwodd ei gJere ac yn gweled parodrwydd y tyst, mae yn: debvgol wneuthur cymwynas, gofynodd v Whuddedie iddo ei wneud, yn bunt, yr hvn a vntau diwrnod canlynol efe à, ddaeth at r tyst'a dy- wedodd mai gweU fyddai iddo gynwvs evrm neJH- duol odir 711 yr arwerthiant. Ar hyny cTlnudd- odd y tyst ef o gaffael y bunt trwy dwyil-konaad- au gan ei fod wedi sicrhau yn y cvfamser nad oedd dim a fynai ef (y cyhuddedig) a'r fferm. ge a ddywedodd with y tyst y dyohwelai yr arian iddo y diwrnod canlynol. Y cyhuddedig, pan ofynwvd a oedd -landdo rvw- beith i'w oryn, a ddywedodd iddo gytuno a Mr Owen i ddychwel yr arian y diwrnod canlynol, ond ei fod, cyn cael cyfle 1 fyned i Langefni i'w cyrehu, wedii cael ei gymeryd i'r ddalfa. Yr oedd yno beth dodrefn i'w gwerthu, eithr nid yn y fferm meiv-n dadl. Yna rhoddwyd ty.stiolaeth gan Mr J. G Jones ai-werthwr, i'r perwyl ddarfod iddo, ar VT 17eg cyfisol gael y cyhuddedig vn ei swyddfa." Me a roddodd i'r tyst gyfarwyddiadau tra thebyc i'r rhai a roddwyd i Mr Owen, ond nid oedd hmoheon yn gynwy*edi,g. Rhoddes v fen- thyg 4s iddo ar gyfrif yr arwerthiant. Yr oedd y cyhuddedig wedi gofyn am 10s. Boreu dranoeth efo a alwodd draohefn a dywedodd ei fod vn dy- m.uno CynWYf fod tir ar osod. Gofynodd hefyd am fenthyg 5s, a rhoddos yntau 2s iddo. Ar ol hvny cafodd v tyst allan nad oedd gan y cyhudd- erbg ddim eiddo yn Nhanygraig. P.O. 42 a dystiodd iddo gymeryd y cyhuddedig i fyny ar v cvliftol ar ddiau gybuddiad o dder- byn arMn trwy dwyll-honiadau. Y tyst a ateh- odd nad oedd o un dyben gwadu y peth yr oedd yn euog o'r ddau gyhuddiad. Pan iryhuddwyd ef yn ffurfiol ga-n, y derc, y cy- huddedig a ddywedodd ei fod wedi bvw yn Tany- praig beth amser ar ol ei ddiweddar f'1JTI. Ar ol hyny efe a briododd, onide ni chawsai y fferm gan y landlord. Digwyddodd tipyn o rmrnfr.e.1 rhymed do ef a'i canlyniad iddo ef fn)(>orI i Lerpwl am ychydig ddyddiau. Tra yr oedd pfe yn bu i'r wraig symud v dodrefn, gyda thrap a merlvn. i'w chartref ei Dyna v dodwfn y ?»--<».rido«ld ef am danynt "r lyRTryr. ond rid yn Nhtnygralg y oedd-Tt. Traddodwyd y oyhv^ldedig i sefyll el In-awf yn v brawdlys netif. U"

[No title]