Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

■Hljs DafJdt Sy'n Deyd- |

News
Cite
Share

■Hljs DafJdt Sy'n Deyd- | ,Fod G wedi edmygu y llyfhyr, n d(ki.,byii- iodd yr wytJmoo o'r <bla-en cxldiwrth <ei heii-ffrind H—! Ei bod wedi; an foil y llythyr a ganlyn ifili-o: — "H Anwyl Syr,—Daeth yr eiddochi law, a mawr bleeer gcfais wrth ei d.d.arll,en, a gfirel'd y fath gompliment yT ydych, yn ei r-oi i miifel earv- torea a ohxedwyf y gwiuuff pethau fel yna les dir- fawr i mi yn y dyfodol, achos maei Y- rhyw gyn- hwrf yn ordal p_ am rhyw foddiion i roi terfyn ar waith y brain yn gwneud y fiatib goliedion ar eiddo y ffarmwrs, a plie bae chwi cystal a gwynt- yllio y frawddieg ysblenydd bono eydd g.enyc-h yn cich llythyr, buaewn yn sicx o fod o les yn yr ar-. gan fod glenyf ddigon 0 allu i wri" i'r brain gysgu. Wel, H-, mae yn ddia genyf wel'd fod eiah cynydd fel mynydd yn fawr. ')'f yn cofio yn eitliaf da, pan oeddych ond mcgis byehan, fel gwlithvn wedi disgyn with lan y mar tua'r ISad- olig, ond erbyn hyn yT ydych wedi magu 4aden- Yd-d' I fei yr ydycui yn gallu hofren uwchlxn maes llenyddiooth nes peri syndod i holl frùh oerdd, a llawesnydd yn mynwes A-; ac er fod gemych wyneb tlws a siriol iawn, llygaid gleieion gloewon, taken gwyn del, gwallt du cyrliog, a gfwen nefol- aidi yn arwydd o burdeb a diniw^dirwydd eich oalon, ex y cyfan gwell fuasai genyf ddyn pe b313 ganddo wyneb crych, cryoh, talcen, slip, llygaid fiwyoMedsion marwaiddl, ceg fawr wedi ei gwneud c, hwrpAA i fwyta bacwn bras a llowcio medd; a gw:al,lt crych-goch, anhxefnus, a barf hir, felen-gochi, yn diisgyn fd. rhaffau dSyrysblebh at waeband ei glos; a ohanddto fwy o floneg nac o fedldwl, na ohm oe na fedrwdti chwi foddloni gyda mercli am un chwarter. Hefyd deallais erich bod am ddial i fyny hen etyle I>ic DywylL Daliwchl ati, ffnrid, nea* mieietroii y pedwair memir ar h-tigain, obl-egid bydd yn wen geriyf fi ryddiaitb ooiest na mesur donciog. Rhaidi yw terfymi yn awr, mae'r amser yn galw.—Yd-wyf, yn didiffuant, G Nad yw am roi pethau hir-wyntog yn ei golofn o liyn aHan. Iddo goda a ganTiyn ar y fiordd yn agos i orsaf y Sordd haiarn. "Amrylaf -M —Mae arnai awydd, ysgriblo ychydig linellau £ Cfc;>ch era tro ond erby- hyn, 'rwyf wedi dod) yn ddigOlJl rhydd i wneud. Gob- eithio na bydd hwn.-yn dramg^rdd i chwi "rydych ,,bd fy mod ,,Ji digio wrth yr hogan bono, felly 'rwyf am drci, ceel hirvi arnoch chwi eto. Bydd hen hvybnvu ffivrvvTiaeth' yn dod I'm mcddwl yri ami, M- amryi, felly gweH hwyr na liwyr- adh i mi dreio rhoi^pen ar betb, fel hyn. Tydi caru am. amser hir fawr o beth, felly trown ein gwyxfebau at yr hen giwb. Glrwsooh chwi fy mxkl aaxjrYoi gwobr i'r bu^kiugol am. y 'tea cosy" goreu yn y gystadleuaeth lias nesaf ? Mac arnaf eisio caeS-un ganv er mwyn i mi ei fTll yn bresant yn i,eit iawn, i sir Fon yma. Fell V, gobeithio bydd 1 chrwi dreio eich. llaiv ar y g waith celf. T"es genyi- ddim rhflgorr y tro Jrwn, jfelly rhiof gwirytn arno,Ydtwyf, eich gwif hcrff\TT, H Y buaeai yn llawer haxddac h i'r ferch hono yn —> alos yn ei %y na. 1 ihedeg i'r drws i edrycfo ar ol pobi barcilii»i fydd y. a pasio. Y (fca^wylir iddi d-dod allan i g ystadJu liefo ,gim Iwal, SPensarn, yr wy+hit&s nesaf.. Fod-pei gwr yn gorfod f)Odi am bedwar o'r gh y boreu i goi-Mi cyn myned at ed waith. Mai oeru yn bur ddirgeJaddd' ma 5t rhai o gaxiatbtu y V- Fod rtei o'r me-rohedi jxsskllebyg o gaed gwyr yn fuan. "Well done!" leod Ujockeysr" .h.eb fod gaiir ixmlldtr o'r V yw caru yn arw y dyddiau yma ar y "efly." Fod hwyl fawr i fod yn y-pentrel; Jl1 fuan. Fod and dionkey racfe'' i g ymeryd lie yr, y Park raoat,' y dydd cyntaf o-r mis .aesaf. Y disgrrjlir "jockeysi" ieuainc o bob cwr o'r -deyr-I wrtii gw, os bydid el (Rtiys) yn bte- -seaiol.. li etlpjvTy'r cam 6^ir>b3GwU Yn y dyffryn byebanbatddn Merc^ied isyddi yn prysnr ddeJW BecJigyn fel mjie'blodau'T ardd Cariad svdd mewn modld^irgelaidd 'Yn mynwesu nmewn mwynhad Byw mell drder serchiog gariad Vfcl y IMOTwr yn y bad. Bebh yVr <«xn a glywir b<5GUx.yw? Orid unitd, priodasti^ bob law, Si<rlO;r cryd sy'n prywur nemt N 4;'R mae wedi d«rbyn bra^ Gwelir caj-iad älllorchfygúi, Yn y dyffryn yma'n "-T fel fertlr Yn ymbikjdi, facih a taa"Wi. • "Ptease look for lRiys." Y jnao arwsi dd cwti -yo T V- bob nos' -'rwaii. x "Ei trod .yn ap&tio am ych-waneg o '"joCteays ar -gyfer y "Derby Ra £ «i" '}fá¡ fel y canlyn yr yt^fctnodd tm yr 'wythnofl dtdiweddaf: — "Tri cwp-wl irnomi capel—a welais Yn werth im' I'w M.rdd1-: oa gwaitli TO gyw^ Amvedn-ryr hael i'w Ifardei Oeifvinf en cael yn gyson—i ddyfod ■'O'u gunTfoddi heb "mrl A eiJieel hwyl a chynail "bron—• ~Bob wythnos debyg notwn. oOainu oodd yy,dn turo-yn dMlWg Er -am.Vd y sgwrsio Finaii bron a gwaeddli!: '■O! "Mwrdwr, 'rwyf bron mwydro." i; 131i ftd we& iiod..m crwraaidawt-^Ttli dy hefe fodlj1 om: milwir o afrdai P-1 Mai y peth a odd ei sylw fwyttf oedd clywed y geirinu 'hyn "tJytn ofal dweyd tai dUm ■wrt3io tydi o cLdim yn (iryst i ddwt.'V-i ^y^ ° bwys wrbhô. Ei fod wedi detail tx nrrwaitb mai V 11anc Jrwrrw ag sydd o dani hiii o hj'd gy t-s&Iu yma oedd -F,,UT- pyl-w yna ar y pryd. Y rnKsdlr y l'lanc Y'11 -rfdrweyd y gwir «• clwclw peUiau Yn 06.Yt:ll a Stwytliau, os J111.d Ei fod yth e vmn ? adaelllonydd i'r llanc a meind'o P- i bT^-sr. sen. iMiiimn, ac os JH1 wnmt y bydd darlun o ho"nt i'w veled yr. y jgol-ofn non. Mal dyir- fo1; y canodd im o feii-dd y golofn: — Pedwerydd dydd aT bymt'heg 0 Ion.awT'r flwyddyn hon, Pan weliarfl i fy Juanes, b Fy nghalon neth vn drcm; 1 A hn-mv gan Rh,.ro Dafydd, "And I can tell -him what," A'r brines yw. chwi trofiwch, Yn spcitio't lanci Hat, Oq darfu i P liys Dmfvdd Fy T) c-rwel' d i fel ar fel, Yn nghyd hefyd fenyw anwyl, A ihet hryd newydd swel; Berth gebrist oedd ei fusnes A'i geaflbwf diwdl ei nsvm? O! deukt drwg ymJiongar, i Ewvh at yr xrvpd a'r ca-we. Fod! yr '"eyeniiig stagers*' yn dechreedod i fri { etD L1--= Sel y buont flwyddyn yn ol. Nad oes dim 4i ik- mevrn cynal (ening sup- lJDJ'S'" ond gofafe sarn iytted adref mewn ameer gwe^d^us. t'> Mai tro go drwsJan o«fed tori'r bwrdd. Mai peth hyll iawn ywgweled swyddogion cref- T,Vdol yn hwyiifc eu car&au tuag adref mor hwyr hianea- nos. -in Ei fod yn dcall y bydfc 'c'h^aneg o'r cyfarfodydd! ityn yn oael, en cynal yn fuan. Felly, fe fydd Itihys ar y "locnk Fod teulu'r glep yn fwy prysux nag arfer y dyddtan liyn yn aidSi U Eu bod yngaNu-swelled y "biT(--hmTn" llygaid pobi eraill, t-nd heb weled y "trawst" yn eu llygaid! ;e-,Li Jiamailk. Fod y wraig s/n^oyw ar lan yr afon yn gwybad pob peth1 o'r bron, ond maen bur debyg ■ei.bfxl yn gwybod mwy am fagu ffowl-,4 nag y mae yn (leall ar gyfrinion y goli>fn hon. Mlai arfer nhai pobi baxchus yr ardal hxm yw cloi y dlysau arnynt mewn ty neaUdnol er mwyn cael gwell hamdden, m'n debyg, i bel sbraeon ar bobl o'u ewmpas. Fod Rhys yn clywedi er iddynt gioi. Mai dlcmaol oedd: gweled un boneddwr yn rbedeg i saop nedilduol i ofyrt am fentJiyg y "Clorisnydd" yr wythnos o'r blaetn. Fodl yn ddigon hawdd gwybod! pa^m yr oedd amo gymaint! o cdsiau ei wel-ed y tro Ivwn. Fed "uri hen lane yn dweyd y byddai hanies rhyw i:u neillduol yn. y "Corianydd" yr "wythnos ihon T!t' tajtstiai hyny sofren iddo:. "Well done, BQh." Fod y morvi- wedi gweiled bwgan ar yr heol wrth y'Bont Ne-wydd. Mai y "lamp-lighter" a wnaeth i'r bwgan gilio. Fod "rhyw fenyw yn golchi el menyg bob Sui, | ac vn y seiat yT un noswaitihi. Fod tad rhai cenethod vn myned fw pocedau i i rhwilio am "low letters." Fod y gof wedi bod yn driigarog wrth y tlodfcm yn y B- tua'r gwyliau trwy roddi tocynaiu i'r riTif dlodion. Ei fv>d am roddi tocyn v flwyddyn nesaf gvd'it gwiTùft oherwvdd nad oeddt rhyw rai yn lecio gif». Foci y son am gyfaxfod Rhosybol wedi "bywicgi awen y bardd Gnn Rhosydd, ac iddi esgor rar rhyWijet h tebyg i hyn —■ Yn 1Jyngherdd amrywiaebhol Oeir yn vr v- ol, ddiyddaot; Bydd hwyl ofnat^an las i'w cteel Ar byrsau had eymydogol, Bydd yno cl.2tfJ gystadlu A dyrion da i farnu Be-t-h. hdd y nosom sech, ai gleb Ni raid i neb ddSm ofnii, Disgwylir amryw yno I gystadlu ar y solo, Trwy'i bod yn gystadleua<etlt rydt Mae crocro i'r byd dreio. Fe fydd Rhys Dafydd yno, A'i lygiaid1 craff yn gwyho, A cih-wilio'm gariadau i hon aT nal], Yn ddiball fe ge.iff weithia Daw amryw yno o Amlwch Ar ihydl y ffordd trwy'r tVllwch I dyrm'n y dorch am y don A'r plismon i aa4lwlr heddweh. Fydd yno neb yn diogi, Màe'r merohed i gystadlu; Yr unawd hono "Deio Bach," Oeaff mawr a. bach, ei cbanu. Mae yno gystadlu ar bwytho A chxosio, os deallaf yn bur; A merohedi profiadoil i farnu Ar waitih y nodwyddau dur; Cap tepot a sana myffadeens, A chomfibrt lam's wool a thei "Oodiwch chwi, ferchedl, eu treio, Rhowcli heibia yr ofna a'r "shy. | "1tl fod wedi rhoi tro trwy ardal Ll- v Pmliy •bke-n. Mai y peth' y synodd fwyaf oedd gweled y llanc ''kwmv yn carai mesur dawnsio wrth ddrws y ca.peL Ybuasai yn hatrddach iddo fyned i mewn iuna yn y gan ar y SuL i:Y buasai yn hirddtwh i'r hen lane hwnw ger- yddlu yn hytrach) na foinio yn y parti o'r ta allan. Y 'bydd! yn dod heabio eto rhai o'r Sulinu nesaf. Felly, look out, boya. Ma peth hyll yw gweled merched a dynien yn canu miesur dawneio wrth ddrws oapel. Myxild adref yn syml neu i mewn i'r cyfarfoii cann ddylasent. "FOd Llwydfryn Hwfa wedi pasio bedd mewn mynwent nedKduol yn Mon. Ei" ?rixi wedi cyfansoddi englyn ar ol sylwl aT feddrod hen gybydd o't gydnabod — Hen gybydd lib un gobenr-na pharlwr, Nac un ffyrling feleai; a baw w^di cloi'i ben, Fel twrch dan fol tywarohen Fod merched1 LI——• yn codi'n rhy :hwyr i'r cer- bydau llaeth. Beth bynag a ddywedir am ddirwest, fod difer- •:yn cyhhes yn y te yn .pereiddio ei fias, ac yn cudd- io- pt tb "wmbreth O bechod&u. Amen11

I I AMLWCH.

I BANGOR.

BEAUMARIS.

'PP,I,AN - (Bodwrog).

"CAERGYBI.

|CAERNARFON.

CEMAES.

--_---;--------DWYRAN.

LERPWL.

LLANERCHYMEDD.'

LLANFAELOG.

-----------LLANFAETHLU.

LLANFAIRYNGHORNWT.

-.--r-----------LLANGADV/ALA…

.._------------LLANGEFNI.

--LLANGMSTIOLUS.

I'EIiMTNYDR

----__--'."_-----IJ'nTRAETH.

------..----REOSYBOL.