Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RIG, ANGLESEY. IMPORTANT SALE OF TITHES. MESSRS J. PRTTGHARD and PORTER are r instructed to SELL BY PUBLIC AUC- TION at the Bull Hotel, Llangefni, on THURS- DAY, January 26th, 1899, at 2.0 p.m. prompt, sub- ject to conditions to be there and then produced, Apportioned TITHE RENT CHARGES, amount- ing to £380 Is 6d per annum, secured upon farms all in the parish of Llanbadrig, and which will be offered in Lots to suit purchasers. Further detailed particulars will shortly be is- sued and may in toho6 meantime be obtained of Messrs Carter, Yinoent, and Douglas Jones, Soli- citors, or the Auctioneers, all of Bangor. 17599 "THE NEWLANDS. GORS, HOLYHEAD. IMPORTANT SALE OF VALUABLE AND MODERN HOUSEHOLD FURNITURE. MR H. PARRY JONES has been favoured with instructions from H. A. Malaher, Esq.. R.N. (who has left the town), TO SELL BY PUBLIC AUCTION at the above Residence, on FRIDAY, the 20th of January, 1899, the whole of the valuable HOUSEHOLD FURNITURE and Other Effects. Comprising briefly of Walnut Wood Drawing Room Suite, Dining Room Suite in Leather Mahogany Top Telescope Dining Room Table, Two Walnut Wood Bevelled Plate Overman ties, Walnut Wood Sideboard Bevelled Plate Glass Back, Brass Rail Fenders,several Setg ofFireBrasses, Dining and Draw- ing-room Carpets, Hearth Rugs, Floor Cloths, Stair Carpets, Walnut Wood Hall Stand, Wicker Chairs, Bamboo Whatnots, ditto Stools,Piano Stools,Wicker Tea Stand, Occasional Tables, Butler's Tray and tand,Oil and Water colour Paintings and Etchings, Two Satin Walnut Bedroom Suites (comprising Wardrobes, Duchess Tables and Drawers, Marble Washstands, Pedestal Cupboards and Chairs), Cottage Bedroom Suite, Cheat of Drawers (in Maho- gany and Deal), Painted and Polished Dressing Tables and Washstands, Toilet Glasses, Mahogany Commode, several Brass Rail and Iron Bedsteads, with Spring Mattresses, Combination Bedsteads and Mattresses. Hair and Wool Mattresses, Invalid Bedohair (with cushions), Foot Baths, Sponge Baths, Beddings, Blankets, Sheets, Counterpanes, Bed Curtains, Hangings, Window Curtains ,Feather Pillows and Bolsters, Cooking and Culinary Uten- sils, Scales and Weights, Toilet Ware, Dinner and Tea Services. Table Glass, Breakfast and Dinner Cruets, Sundry Crockery, Cutlery, Plate, etc., Kitchen Tables, Chairs, several Table Lamps-; Lawn Mower (Ramsom's Patent), Garden Tools, Sheers; also a beautiful sweet Toned full compass trichord COTTAGE PIANOFORTE (Ebonised Case), by Cramer, of London. In splendid condition. To- gether with several other Sundry Articles too numer- ous to mention. SALE te commence at ELEVEN o'clock prompt. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market-place, Holyhead. 798 MARKET HALL. HOLYHEAD. VERY IMPORTANT SALE OF PLANTS, ROSE TREES, FRUIT" TREES, FLOWERING SHRUBS, EVERGREENS, etc. MR H. PARRY JONES has been favoured with instructions (from some of the principal Nur- serymen in Holland) TO SELL BY PUBLIC AUCTION, at the MARKET HALL. HOLYHJIAD, on MONDAY, January 30th, a large and varied collection of the first quality of Holland- Grown Rose Trees, Plants, Shrubs, Fruit Trees, etc. Comprising of Apple Trees (about 50 Lots), Pear Trees, Gooseberry Trees, Peach Trees, Rose Trees, in climbing standards, and Dwarfs, such as Baron-de- Rothchdlds, Glory-de-Dijou, Marshel Niel. Mabel Morrison, etc., Rhododendrums, Azaleas, Laurels, Japonicas. Spireas, Viburnums, CVwesses, Syring- as, etc. Special attention is requested to this ex- cellent and choice Consignment, as it is by far the best collection ever offered in the Principality. Sale to commence at 1.30 prompt. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market-place, Holy- head. 811 OS OES ARNOCII EISIAU CYLLILL, Chaff Cutters, Pulpers, Slicers, &c., &c„ Nis gellwch wneud yn well na galw yn Shop y Foundry, LLANGEFNI. 534 ATLAS ASSURANCE CO. FIRE i LIM ESTABLISHED 1806. Head Office :-92. Cheapeide, London. Capital Subscribed j Total Assets 31/12/97 £ 1,200,000. | £ 2,287,029 The Company has paid in claims upwards of .£13,000,000 STERLING. AGENTS AT Banger Mr W. PUGHE, National Provii.ota Bank of England Ltd Beaumaris r J. G. DAVIES do Bethesda Mr W. R. LLOYD do Conway JstOWEN ROWLAND do do Llangefni. Mr JOHN JONES do Llandndno Mr J. ADEY WELLS do Menai Bridge-Mr J. GRIFFITH JENKINS40 Denbigh .Mr R. E. HUGHES do do Messrs PARRY JONES and FRANCIS, Solicitors. Llwydiarth Ksgob > Mr THOS. PRICHARD, Solicitor. and Llanerchymedd ) Uangefu Mr T. NICHOLLS JONES. NADner. Cemaes Mr 0.14 HUGHES. Livbbpool BIIA-NOR.-9, Titbebarn-Street, J. WILBERFORCE MARSDEN, M*na'»«r. YI OFYN* AJjLA j AU li* MLAENLLAW. BENTIfYCA ARIAN YN GYFRINACHOL i Amaethwyr, Masn«cbwyr, Lletty-gadwyr, ac eraill mewn symiau fyny i 500p ar addaweb y Benthyciwr ei hun ax delerau is nag a godir yn arferol. Trefnir yr ad-daliad i gyfarfod gofynion y Benthycwyr. Nt CHYMERIR DIM BILLS OF SALE. Mae busnes gwirioneddol a helaeth wedi ei am y 27 mlynedd diweddaf. Mae canoedd o fentbyc- wyr wedi rhoddi tystiolaeth wirfoddol i'r modd teg & rhesymol yr ymwneir a hwy. Ceir manylion llaW11 wrth ynofyn, trwy lythyr neu ra bertonol, a GEORGE PAYNE, Accountant, 2811 Orescent-road, RhyL NOTICE. UNION OF A-NGLESFY: SCHOOL ATTENDANCE COMMITTEE FOR THE PARISHES OR TOWNSHIPS FOLLOWING:— ( PARISH OR TOWNSHIP OF LLANALLGO, LLANBEDRGOCH, LLANDYFRYDOG, LLANEUGRAD, LLAN t'ECH Ml J/, LIlANFFLEWYN, LLANFIHAXGELTRE-RBEIRDD. PEXRHOSLLIGWY, TREGAIAN. N OTIOE IS HEREBY GIVEN, in reference l to -each of the above Distri,-tis: 1. The above School Attendance Committee i have (subject to the approval of the Education Department) made certain Byelaws in pursuance of the powers given to the School Attendance Committee by s. 74 of the Elementary Ediuoation Act, 1870, as amended by the Elementary Edu- cation Acts, 1876, 1880, and 1893. 2. A printed copy of the proposed Byelaws will continue deposited, for inspection by any Rate- payer, at the Union Workhouse, Llanerchymedd, the Office of the School Attendance Committee, for One Calendar Month from the date of the publication of this Notice. 3 At tihie expiration of the said month the said proposed Byelaws will be submitbed to the Edu- cation Department for alpproval. 4. The School Attendance Committee will sup- ply a printed copy of the said proposed Byelaws gratis to any Ratepayer. j THOMAS HUGHES, Clerk, 21st January, 1899. Minydon, Menaa Bridge. 804 ALMANAC CAERGYBI, 1899. DYMUNA Cyhoeddwyr yr uchod alw sylw fferm- wyr ac eraill at y ffaith ddarfod iddynt orfod myned i'r wasg cyn derbyn rhestr cywir o ffeiriau Sir Fon am 1899. Tra yn datgan gofid fod eu darllenwyr wedi eu rhoddi i unrhyw anhwylusdod. rhoddant restr cywir fed y canlyn Lleoedd y cyn hell r Ffeiriau Amlwch, Ionawr 2 Ebrill 8 Hydref 2. Bodedern, Ionawr 3 Chwefror 7 Mawrth 7 Ebrill 4 ac 18 Mai 2 Mehefin 6 Gorphenaf 4; Awst 1 a 15; Medi 5; Hydref 3 a 17. Llanerchymedd, Ionawr 4 Chwefror 8; Mawrth 8 Ebrill 5 a 19 Mai 3; Mehefin 7; Gorph- enaf 5 Awst 2 a 16 Medi 6 Hvdref4 a 18 Tach. 1 a 29; Rhagfyr 6 a 13. Llaufair P.G., Ebrill 3; Mai 1; Medi 4: Tachwedd 6. Llangefni, Ionawr 5; Chwefror 9; Mawrth 9; Ebrill 6 a 20; Mai 4; Mehefin 8; Gorphenaf 6; Awst 5 a 17; Medi 7; Hydref 5 a 19; Tachwedd 2, 9, 16, 23, a 30; Rhag- fyr 7 a 14. Porthaethwy, Mawrth 10; Ebrill 7; Mai 16 Mehefin 9 Gorphenaf 7 Awsb 4 Medi 8 Hydref 24; Tachwedd 14. Llanfechell, Ebrill 17; Mai 13; Awst 14; Hydref 31; Rhagfyr 5. Pen- traeth, Mai 1; Awst 18. Valley, Ebrill 3 Mehefin 5 Gorphenaf 3 Medi 4. 799 TO BUILDERS. PROPOSED NEW SCHOOL FOR THE RHOS- YBOL "SCHOOL BOARD, ANGLESEY. PERSONS diesirous of Tendiaring for tihe above may examine the Plana and Specifications at tOO Master's Residence, Rhosybal, near Rhos- goch, between the hours of Ten a.m. and Four p.m., and oopiesa of the same at the office of Mr Biahard Davies, Architect, 125, High-street, Ban- gor. Sealed Tenders (marked on the cover "Tender Rhosybol New School") are to be delivered to the undiersigned not later tham FOUR p.m. of the 1st day of February, 1899. No pledge is given that the lowest or any Ten- tier wiil he accepted. JAMES HUGHES, Clerk to the School Board. Trysglwyn Isaf, Amlwah, I Jany. 17th, 1899. 801 I RDDANGOSFA MAI YN LLANGEFNI.— Rhoddir Hysbysrwydd drwy hyn y Cynhelir CYFARFOD o'r holl Danyscrifwyr o 5s ac uchod yn Surgery Mr 0. TREVOR WILLIAMS, nos WENER. Ionawr 27ain, i benodi PWYLLGOR GVviilTHIOL ac i dderbyn r FANTOLEN. 805 R OSOD, y BODFFORDD CAFE. Rhoddir v flaenoriaeth i Wr a Gwraig yn deall Sa^gneg. -Am bob manyEon pellach ymofyner a William Hughes, Bwlch y Fen. 794 YN EISIAUs BACHGEN i ddysgu gwaith AR- GRAPHU. Rhaid iddo fod yn medru dar- llen Qymraeg a Saesonaeg yn rhwydd.-Ymofyner, Williams, Cnrton House, Amlwch, Anglesey. 795 YN EISIAU YSGRIFENYDD i'r Show uchod. Cyflog, 7p. Yr ymgeiswyr i anfon eu ceisiad- au i mewn i Mr R. JONES, ieu., Cigydd, Llangefni, erbyn PEDWAR o'r gloch prydnawn GWER, Ionawr 27ain. 806 Dymuna MARY ANN JONES, o Hen Sefydliad OWEN JONES, Cabinet Maker, Etc., CHUROH-STREET, LLANGEFNI, Hysbysu ei Chwsmeriaid fod ganddi bob math o DDODREFN CARTREF, o Wneuthuriad Campus. GWKRTHIE pob nwydd am bris rhesymol T Cedwir Gweithwyr Profiadol at bob math o waith, a rhoddir svlw manwl a buan i bob "order." 809 j DALIER SYLW. DYMUNA E. HUGHES, 4, Pen'rallt-terraoe, Llangefni, HYSBYSU ei fod yn rhoddi COVERS NEWYDD ar bob math o Umbrellas ar y rhybudd byraf. Prisiau, o 1/11, 2/11, 3/11, etc. Hefyd y mae E. Hughes yn Agent i P. and P. Camp- bell, Dye Works. Perth. Anfonir Goods yn Wyth- noeol i gael eu liifo. YN COMPTON HOUSE, LLANGEFNI, Cei.* rhagnTct nwyddau rhad, 'Sanau, brethyn. a ^nvlaneni, Goreu welwyd mewn un wlad; Am ddefnyddiau gwerth eu gwisgo, Da a chryfion, cynhe^, clyd, Cofiwch aiw*n fuan yno— Oewch fargeinion efwych i gyd. BYDB i bawb, trwy brvnu yn y Masnaohdy achod, enill iddynt eu hunain OmVEOH SWLLT YN MHOB PUNT. Mynychi y gofynir gan Bobl Mon a lleoedd erail" pa. fodd mae JONES, COMPTON HOUSE, yn gwerthu Nwyddau Cymrcig prmaint yn rhatacli na phawb eraill? Y mae i'r gofyniad hwn fwv nag un atebiad. Y gyntaf, maent yn Greffttryr o'r radd flaenaf. Yn ail, mae ganddynt y "mwh;nf-ry" goreu a mwyaf diweddar. Yn drydydd, maent yn alluog, trwy eu medr, i wneud bron gymaiiit arall o waith trwv y "machinery" nag un "hct-ery" trwy Gymry. Felly, maent yn gallu gwerthu j^well defnyddiau, am eu pris, nag yn un man arall. Os bydd unrhyw un yn amhau byn, mae croesaw iddynt ddyfod a gweleA Engraifft o'r prisiau: -Brethyna_ bob Lliw, o 2s i fyny; Defnyddiau Dresses Hardd, bob lJiw, un lied, o Is 2o i fyny dau led, o Is 6c i fyny; Gwlan- eni Gwynion, o 81c, etc. eto, rhai Rhosog at Grys- a.u. o ge. etc. Defnyddiau Tronsds, o Is 2c i Is ac; Sliawls, o 4s i fyny Fdaneni Bach, o 2s i 2s 6c; Crysau Hardd, o 3s 3o Tronsis Parod, o 2s 6c, etc. Edafedd Hosanau Goreu am 4c v chw? cer Hosanau Da a Lluniaidd, o 6c y par. Qwneir siwtiau i fesur ar fyr rybudd. Bydd un o'r JONES'S yn y Marohnndoedd fel y canlyn:- Bangor, bob Dydd GWENER Caergybi, ar y dydd- iau canlynol Ionawr zla-ir Chwefror 4ydd a'r 18fed; Mawrth 4ydd a'r 18fed; Amlwch, Ionawr 28ain Chwefror lleg a'r ?5èCin: Mawrth lleg a'r 25ain. D.S.—Cymerir Gwl; a yn c^newid am Nwyddau, a. Throedir HOSANAU a'r El'/edd Goreu am o 5c i 9c. Gwahoddir pa yn .mi1f'9 i ddyfod yno i weled a barnu drostynt eu h^ ain. Oofiwch y eyfoiiit(L- SHOP Y FACTORY, OOMPTON HOUSE, \LANGEFSI. TOWN HALL, LLANGEFNI. j Dydd GWENER a Dydd SADWRN, Ionawr 27ain i a'r 28ain. 0 dan reolaeth bersonol ARTHUR CHEETHAM, Trydanydd a Dyfeisydd, Rhyl. ARDDANGOSIAD o FYW ARLUNIAU NEW- YDD, wedi eu Diwygio a'u Perffeithio gyda'r SILVOGRAPH. 100 o Ddarluniau Newydd o Radd Uchel, yn cyn- wys y rhai cinlynol: -Blackburn Rovers v. West Bromwich (y Football Film mwyaf a gymerwyd erioed) Dyfodiad -r Irish Mail Boat i mewn i Gaergybi; Ymsuddwr yn gweithio yn Nghaergybi; Golygfa ddigrifol ar yr heol yn Rhyl; Mortyrallestlog yn Rhyl; Ar y traeth yn Colwyn Bay; Y gerbydres yn dod i mewn i Orsaf Llanrwst; Gadael yr Hapnv Valley, Llandudno; Yr Irish Mail yn myned trwy Orsaf Rhyl; A series of Snapshots o'r Trychineb yn Mhenmaenmawr croesawu Arglwydd Kitchener yn y Guild Hall, Llundain Gof y Pentref gwneud pedol a phedoli ceffyl, etc.. etc. Hefyd wedi eu cvflogi yn arbenig ar gyfer y dref hon ARCHIE D. MELVIN gyda'i "Musical Sketches" a TICharacter Songs" digrifol. a. Madame ROSE GARTÖN gyda'i Chaneuon a "Limelight Illustrations" gorwvch. Prisiau Poblogaidd 6c, Is, 2s. Drysau yn agored am 7.30; I ddechreu am 8. 808

Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

-------_.-__-, Derbyn Ehenti…

CYSTADLEUAETH Y (IROPLA-U…

Gwaith Copr Mynydd Parys.

——) Llinell 'o Agerlongau…

Chwilio am Bres.

------"CYNGHOR I BKBGETHWYR…

---"BASIC SLAG."

-.----_._----..-AT DRETHDALWYR…

-------------------"FFYNON…

Jynghor i Bregethwyr Cynor.lw/ol.

Cyhuddiad o Dwyllo Arwexthwyr.

[No title]