Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

-------_.-__-, Derbyn Ehenti…

CYSTADLEUAETH Y (IROPLA-U…

Gwaith Copr Mynydd Parys.

——) Llinell 'o Agerlongau…

Chwilio am Bres.

------"CYNGHOR I BKBGETHWYR…

News
Cite
Share

Nid ydym yn gyfrifol am symadau em wyr yn y golofn hon, "CYNGHOR I BKBGETHWYR IEUAINC." Sy-r,-Mewn perthynas i'r ysgrif dan y penawd uc-hod a ymddangosodd yn y "Olorianydd"' yr ■wythnos ddiweddaf, yr wyf yn synu ao yn rhy- feddu yn fawr fod un sydd yn teitio ei hun yn "Hen Gristion" wedi ymostwng i wneud y fath iselwaith. Dylasai ei brofioo. ddysgu mai nid trwy ysgrifenu <Arawdiaeth y mae gwella pethau yn y byd yma; end o'r ochr arall, osi mai "joke" ydyw, gofaled am gad rhywbeth heblaAV y pethau mwyaf cysegredig a fedd ein daiear i wneud hyny. Wn i ddioa, ar ol treulio tipyn. o amser uwchben y cynghorion, beth, all fod yr amean wrth eu hanfon i'r newyddiadur. Os amcanaddilorni pregethwyr, ac i'r wlad golli ei thymddiriedaeth ynddynt, fy mam yw y dylai ymatal rhag ysgrifenu y fath beth. Os yw yn gweled rhyw bethau anymunol yn ymddygiadau ychydig o'n pregethwyr, ei ddy- ledswydd fel un ag enw Crist arno ("Cristion") ydyw galw sylw personol y cyfryw at hyny, ac nid ysgrifenu gfwawdaaeth i'r newyddiadur. Dyna cldysgeidiaeth yr Hwn yw Pen yr Eg'wys. Llwfr- dra yw nodwedd cymeriad "Hen Gristion," ac nid gwroldab, fel y dylasai fod. Ni fuasai ein Iesu hendigedig byth yn ymostwng i dreio gwella dim trwy ysgrifenu dan ffugenw, ond yn ei wvnebu yn agored, ac felly gwelwch pwy yw yr esiampl i ni ei ddilyn. Yn wir, mae gweled ymddygiadau llawer o'n pregethHvyr yn beth annioddefol, ond gaf fi ddweyd, gyfeillion anwyl, peidiwn a gjadael i grefydd Mab Duw ddioddef am hyn-v peidiwn ag edrycyh i lawr ami ar draul ymddygiadau ych- ydig bersonau. Nid rhywbeth wedi dod i fedd- iant ychydig bregethwyr ydyw na, wrth drugar- edd, "mae'r afael sacra fry." Nid yw ein Duw wedi gollwng nerth Ei grefydd o'i law, ac ni wnaiff byth. Perygl Cymru y dyddiau hyn yw synio yn feel am grefydd wrth weled dynion mor anffyddlon i'w proffes. Gwn fod llawer o ddyn- ion icuainc ein gwlad yn edrych yn isel ar grefydd wrth weled ymddygiadau arweinwyr mor an- nheilwncj. Pregethwyr, bhi«nioriaid, a phob un sydd yn dal swvddi yn Fglwy,4 Crist, daliwch ,s;vlw fod crefydd Mab Duw yn gorfod dioddef yn y byd vma am eich gweithredoedd. Y mae eich cvfrifoldeb yn ofnadwv; gwell i chwi ynvrydd'liau o'ob flwvddogaeth nag i hyny gymeryd lie. ]VLiddeuwfeh, Mr Golygvdd. am i mi grwydro tipyn o'r He y cych, myna is. -Yclwyf, etc.. PAUL. ,.Syr,Caniat,ewoli i mi ychydig bach o'ch gofod yn etch nesaf er mwyn cael datgan fy mawr gy- meradwyaeth o gynghorion doeih a. buddiol o eiddo "Hen Gristion" yn eich rhifyn diweddaf. Cred- wyf fod ei eylwadau yn rhoi i ni ddarlun cywir o'r dosbarth y cyfeiria ef atynt. Ofnwyf fod yn rhengoedd y "pregetihwyr ieuainc" anii un os nad llawer o'r "type" a noda ef allan. Hofiwn yn fawr wybod beth. a ddywed y blaenoriaid parchus o barthed y cynghorion hyn. Ai tybed eu bod hwy mor ddall fel nad.- ydynt yn canfod ymddygiadau o'r fath ? ? Nid rhyfedd fod cynifer o'r dosbarth a ddarlunia Hen Gristion" pan yr ystyriwn yr aiv- fantais a'r diffyg dysgeidiaeth pan yn ieuanc. Fel rheol codir ihwynt o'r dosbarth isolaf i'r swydd uchel a phwysig o fod yn bregethwr y Gair. Ofer fyddai disigwyl llawer o'r "manners" oddiwrth y cyfryw ddoabarth. Gwir fod ambell i eithriad ogonedxius yn bodoli. Gresyn fyddai eu rhestxu yn yr un eweh a'r rhai a nodir gan "Hen Gristion." Gresyn hefyd na fyddai mwy o'n pregethwyr, hen ac ieuainc, yn ymdebygu mwy yn eu hymddygiad i'r enwog a'r parchedigj Dr. Roberts, Gwrecsam a'r diwedidar Baroh John Phillips, Bangor. Hefyd y diweddar Dr. William Davies, o Fangor, mor lednais a boneddigiaidd fyddai eu hagwedd hvry yn y pwlpud ao allan o homo. I ddyfod yn nes atom edirycher ar ymddygiad yr enwog a'r parch- edig John Williams. Lerpwl, yn nghydag amryw eraill o'n pregethwyr presenol. Da pe y darllenai pregethwyr yr oes hon draethawd rhagorol Caled- fryn ar "Ardduil y Pwlpud." Oredwyf y byddai o lea dirfawr iddynt. Dywed ef am rai a. "gyn- hyrfant yr Atlantic Ocean i foddi gwybedvn." Diaanjieu fod llawer o wiiionedd yn yr uchod. Ofnwyf fy mod yn barod wedi ymhelaethu yn ormodol; os felly, i'r fasged a fo, yn ddi-lol, ys dywedir yn sir Fon. Gobeithio y gwel y rhai y cyfeiria "Hen Giistion" atynt eu hunain mewn goleu dydd, ac y bydd iddrni; ddiwygio a gadael heibio heti arferion isel, gwael, a diangenrhaid.— Ydwyf, etc., BROCHWEL.

---"BASIC SLAG."

-.----_._----..-AT DRETHDALWYR…

-------------------"FFYNON…

Jynghor i Bregethwyr Cynor.lw/ol.

Cyhuddiad o Dwyllo Arwexthwyr.

[No title]