Hide Articles List

6 articles on this Page

^STHASAU LLENYDDOL.

LLA Nos LLLANDDEREEL.

LLANTTWCHLLYN.

News
Cite
Share

LLANTTWCHLLYN. Prytj v ^'thas nnktdda^' ^ynhaliwyd cyfarfod hal aeth I *eua*nc yr Annibynwyr, s°reu :erch- Cymem^f"' Cyfreithiwr' Ba5a> eS'Wvs; ),eithtin a yn destyn Y naodd ^eKlto' • %lwnH?|Wyddorion dirwest yn yr e1ctVj ddarna ysto<^ ei araeth y dylai ^arllen m }eoe.^d cysurus i'r ieu- du?iiddyntrhaC 1 ddlfym eu bunain, fel S vn Present,8 y tafarndai. Ni chredai thp eiri he&ivi, ° byrwyddo dirwest ym- rf ? blwvdHyS1, Nid mater i'wdrin un w yd h-Cr n i^n yw ^irwest> ond dylai t>r Cyfa fC^redai mhwlpudau ein gwlad. ael 5°d t^irwe f ^awer o les yn deilliaw "fynychu a"i nad ydyw, fel rheol, J^aih, a»"aeth r-. ^an ^dirwestwyr, > ^he]]0 r 'eiienr«- j0r°^ a ^a oedd gweled I'C £ ch San y pd Siaradwyd n ■' D' Roberts' Mri- HlJJ y cyfavfr^aVies» a'r Bardd Glas. weddi gaD Mr E- fawnhfarfod wythnosol y Gym- c\° lywyddiaeth Mr XhH 8a» ftT1 Dechreuwyd K, eddi^Wy y rhapl! Penybanc, ac Evan T ganly°o1— Papyr, drf teDi^ est" » J'°n s> Plasmorgan. Vta/yNan Ga4d n'SS Maggie Edwards Dr,^cafy,^n§^ 6l lilf .PRPyrau neillduol ol i>w y yd/hyda''la«'ac ymchwil manwl cvrs"; wJW atnryd a.r Y PaP>'rau, Cjm d- V West'ynl K *!ieS"yIlaa P"odo1 %> V, tr°oesaf twd' diweddwytl y vb'' ceirdadl "A ydy* r S^/in lawn ddefnydd °'u ^°4fo>"rp-rheitr y testyQau' ^aJ611 Ue„ ecban'" fystllawr, a Robert i aWS ere'U Wed" Pchog. 'estynau da. Ceir

GLASFRYN, CERRIGYDRUIDION.…

. Y TAN YN RHYDLECHOG.

Advertising