Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'1I!IL v WlNIflE BITTERS GWILYM EYANS. DDYGIIAETH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- h IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. U, .( I'RS GTV*LYM EVANS. |l ^efnydd' °ae^ oddiwrth amryw ^Yalv n ^n9hymarol Hwn l >^crdpobi I **ltt ALL WEDI Sy Gwttym Evans Ki^w. *«el^ CR.* OyU. Eiffyg Trenliad. 1 "8 sL,oss cJ"«- °ltw cyfir» <«- r, Pruddglwyf. A.fri Clefyd yr Ysgyfaint. ^0. -M Poeri Gwaed. Nv Diffyg Anadl. «*»&> EvInI: f P^filir ijj ^dSV^terB hyn ,iafl a vfDlaeth anmhris- %5i(|ogi^to«aid riteu?ddiwrth brof" »>*■ #erjiiwyr' .J mae t f ^er- 0 8ieifion' b v J feddygimaeth an- J>to v ^oddefwoh mwy- mae i £ °luriau uchod C at1tiol ^eddyginiaeth V effeithioi8yml,-) ac ctael. 1W d!» "T y O* Gvfe tr^ANS. < t,YANS. Meddyginiaeth Lysieuol ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gleifion wedi caelliacliad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ac Anhwylderau o bob math. 2% BITTERS CWIL YM EVANS. TYS TIOL A E THA U. Mae'r cryd, a'r mwytb, a llesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. CTNONFAEDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion, Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ae yn swrth & digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barclias, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd Iles mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraeth berffeithiaf yr oes hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tystia miloedd a wellhawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWIL YM EVANS. RHYBUDD! JOCHELWCH DWYLLWPR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mbob man. Goruch- rylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yo Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion— JDININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly.S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D.WILLIAMS, Plymouth, Penn. 6 ————— 6 DENTIST XAge, corwen. 1 St??4* WoEi»™M«, Y^CF* a <dhebboen ^uc tyl,0g,&C l? X;c^. V. yn ddyddiol -vn 5 Db^dion, 0, tl"Wy »»*y»Had, « "•its & s U» B°dlo„deb. V,. n; Uen. ^KEg8^6". jn Ehy T^Vtret*' EfiANcE T Hotel. Benthvca Arian £ Gvfrinachol 0 Rio I FYNY. AE PEOMlSSOE^ NOTE Y BENTHYC- IWE EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amger wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. I' Y mae wedi ymdiectik yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyneb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rbai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o LyVhyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd araM a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CjlESCBNT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Load.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r isr B A L Bcb clycld Sadv/rn a phob diwrrsod Flair, cl. ()I yn nhy Mr. D. T. Lewis, J^ienchester House. 7, Tegid Street, B A L A fa NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrhyw fai- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGJD STREET, BALA. L. J. DAVIBS, Perchenog David Stephens. TBLE-OBAM6 DEMOCRAT, MANCHESTER, Farm Requisites, Machinery, and Coal from the Best English or Welsh CelMeries. Brigsh or For- eign Wood Goaù. Machinery and Plant Of al kinds supplied on Ave Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET, CITY, Mstimate&iM'ee ?|