Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn barod, pris 6c., | TRAETHAWD AR ENWOGION YMADAWEDIG PENLLYN GAN E. W. EVANS. -O;- Llyfrau yn y Swyddfa hon. YDoctor, sef Llawlyfr Llysieuol. Gan loan Dderwen o Fon. Pris 1/ drwy'r post, 1/1. Y mae yn ymdrin ar bob afiechyd bron ag y mae y corff dynol yn agored iddo, a rhoddir ynddo gynghorion syml a gwerth- fawr pa fodd i'w meddyginiaethu. Hanesion y Beibl, gan J. R., ar ffurf I mddyddanion. Pris 2/- mewn llian hardd, gyda'r post, 2/3. Trydydd argraffiad. Llyfr dyddorol ac adeiladol, a chymhwys iawn fel anrheg i bobl ieuainc. Difyr gampau a gorchestion yr enwog Twm Shon Catti. Pris 1/ drwy'r post, 1/2. Llyfr difyr a mwyaf am ei bris yn yr iaith Gym- l'aeg. ValeV GOLD MEDAL Dubbin "1 Dyma ddofnyd(I rhagoroi er gwneud ESGIDIAU a HARNESS yn waterproof. Meddalha a diogela'r lledr, arogl dymunol, a rhwydd i'w glanhau gyda blacking 22ExhibitionHigh es Awards. ''I Tins 2d., 6d., 1/ and 2/6, of Hoot Makers, baaaiers, Ironmongers,&c. Manufactory,Dulwich,London. AWELON Y MYNYDD. GAN EDNANT. Prilil 6c. Sef rhan o Chwedlau Esop ar gan. Prynwch Oriaduron HUGHES I Unig '/y neutiiurwyr yn 1 gtymru. c.? J-J OtK* dim swell i'w cael \J J f.J,, yn y byd. ú I' Maent wedi sefyll y prawf am I dros ciiwarter canrif, ac iieddyw y mae pawb yn cydnabod en rhagor- iaeth. ,tr e' "1 ,I" j. HUGHES a'i FAB, ,'J ()i!f,j l l (, f-LANG-OLLEN, I The "Wondif" Golnea Parcel KFI E Contain•— 1 Thtit White WiMWr BlaakotiL krga tiz*, bawOfnlly inl*k«L soft ami Omoj. 1 Pi* Wfafca Twfll ShMta, hmmnwl rnkfe fm me, 3| yda. bjr t yd*. 1 Baadaom* Saifn-fiaM»d wfelta Quttt, beaotiMy»is*4 womm floral design, 3 yds. by it yit. wife. I P*k WbM CaHoo Pillow Cm—, ftMtba,foodjoaHtr.baCMaed«ads, ready farm. 1 White M«rc«lla Toflai Co»«,45 inTfaag, 9 in. «Ue, ymur oM M Mn 1 M of 5whiM Puehe—tMht Mafc. 1 ttmag HataMToOii ihtSittaS!! SSwjfcStti Aa*tttan Stmt Carrtoqjt PmM mm•/ r.tkO. gtOMLP!ELP%M« BttM MlMMi Ww IM» CYFAILL DIFETH I FERCHED. P S L E N A U (Penny Royal a Steel) T O W L E t WW tho! !& I FERCHED. Gwellh&nt bob afreoleidd-dra yn uniongyrchql, symudant bob rhwystrau, a diflanant yr arwydd- ion blinderus a boena y rhy w fenywaidd mor fynych. M«wn boxes Is. l|c. a 2s 9c. (yn cyn- wys tair gwaith y swm), a box mawr 4/6, gsto bob Fferyllydd, nell danfonir hwygan y Gv. neti. tlfurwr, E. T. TOWLE & Co., Manufaturers, 66, Long Row, Nottingham, ar dderbyniad 15,34 neu 55 stamp. Gochelwch efelychiadau niweidiol a diwerth. Swyddfa'r WTTHSOS ar ESTIi, Bala Pob math o waith Argraftu yn y modd goreu a rhataf. POSTERS C Y F A RFOD YDD LLEN- YD DOL, € YJSGBE HDD A U, #>c.- SEFYDLWYD 1873. MR. EDWARDS, SURGEON DENTIST, 65, HIGH STREET, RHYL. Ymwela Mr. Edwards fel arfer a CHOHvVEN y dydd Gwener cyntaf yn mliob mis, a phob diwrnod ffair, yn nhy Mr. D. EDWARDS, Cooper, I y o 1 hyd 5 o'r gloch. BALA, bob dydd Sadwrn a phob ffair, oyda Mr. D. JONES, Saddler, "T Birmingham House, o 11 hyd 4 o'r gloch. Danedd Celfyddydol o'r fath oreu, yn cael eu gosod ganddo yn ddiboen, ac am brisiau is nag y gellir eu cael gan nnrhyw Ddeintydd arall yn Nghyrnru. Ffit berfaith, ac ymddangosiad naturiol yn warantiedig. Tynir Danedd yn ddiboen gyda Gas, Ethell, a Cocaine. Ni chodir t&l am ymgynghori. SlAREDIR CYMRAEG. JOHN WILLIAMS COACHBUILDER, COR WEN, A ddymuna hysbysu y dref a'r am- gylchoedd ei fod yn parhau i gario ei fusnes ymlaen fel arfer, a diolcha am y gefnogaeth a gafodd yn ystod y 12 mlynedd diweddaf, ac erfynia am barhad o'r unrhyw yn y dyfodoL Y mae yn gwneud pob math o gerbydau newyddion, ac yn adgy- weirio hen gerbydau, a'u paentio yn y modd goreu a rhataf yn bosibl. Llyfrau Newyddion CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN H. EVANS, ARGRAPHYDD, BALA. Llyfrau Dadleuon. Cyfres I., II., a III. Pris 1/- yr un, drwy'r post 1/ Y mae y rhai hyn yn cynwya amrywiaeth mawr o Ddadleuon a Darnau i'w hadrodd, at wastnaeth Band of Hope, Cyfarfodydd LIeu" yddol ac Adloniadol, &o. Llyfr yTri Aderyn. Un o lyfrau hynotaf yr iaith. Pris 1/ drwy'r post 1/1. —• — mm_- WE GIVE A GUINEA i White Witney BfankaU, trdgbt,) toaf F7, All wmJmt!S^i!^S^JSS!L!SLXS £ iimmlSS^SASSBS»mm NOS()! TYSTIOLAETH MEDDYG. VENO'S LIGHTNING COUGH CURE sydd feddyginiaeth gelfyddydo), hynod at wella. peswch, bronchitis aHtlEM, catarrh, iafluenza, a peswch plant, rha^ora yn wheli ar feddyg'n- iaeth gytrredill o'r fath. George Knox, M.D., 250, Sccond Avenue, Pittsburgh, Pii,, a ysgrifena, Shagova Vena's Lightning Cough Cure mewehen beswch a brou- chitis, rc y mae yn hollol ddiogel i blant." Pris 1/ a_2/9. I'w cael gan bob fferyllydd. Jfw v.