Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

jj----'-

o Y Ciwrad.

Advertising

0 BIG Y G'LOMEN.

News
Cite
Share

0 BIG Y G'LOMEN. GLAFOERION CYRNOL.—Yn Llanrwst, nos Iau, mown cyfarfod i amddiffyn yr Hen Fam, a bytheirio yn erbyn Mesur y Dat- gysylltiad, fel hyn y glafooriodd Cyrnol Sandbach. Yr Ymneilltuwyr oodd wedi tynnu MI" Asquith i'r gors wleidyddol 'roedd ynddi ac ar hyn o bryd safent ar ei glan fel bar- cutocl ysglyfaethus yn barod i rwygo'r fam-Eglwys oddiar fronnau yr hon yr oedclynt wedi sugno llaeth Pro- testaniaeth." Ac ebe rhyw Albert 14iiglies a ddilynodd y Cyrnol ar y llwyfan 'Roedd y Capelwyr yn gidyll wrth weld yr* Eglwys vn brasgamu i'w hen safle yng Nghymru, ac felly yn frys gwyllt i'w maeddu a'i hysigo cyn iddi hi eu difodi, a gwagu eu synagogau." Y mae'n werth eu procio or mwyn cael perlau mor fendigedig i'r top. 4- FY NaHOLE(}aOR]j)U,-Bbo Mr. E. J' Griffith, A.S., yn un o gyl'ddau Eisteddfod Mom yn Amlwch yr wythnos ddiweddaf :— Y mae fy nyled i'r Ysgol Sul yn fwy na'm dylod i Goleg Aberystwyth na, Choleg Caorgrawnt. Y hi fu'n goleg i mi mewn gwirionedd ac y mao'm dyled iddi'n anfosuradwy." Ac ni fydd Mr. Lloyd George byth yn tewi a dweyd mai i'r "Bethel bach" o gape] ym mlientre Llanystumdwy y mac'n ddyledus am y cwbl ag ydyw heddvw. WEIi-OFFRWM DIOLCH.—Y mao J. H Vernoi)., Eastham, sir Gaer, wedi anfon mil o bunnau i'r Liverpool Country Hospital yn offrwm diolcli i Dduw a'r meddygon am wella'i hogyn bach o anhwylder dyrus ac enbyd. Ac y mae dau o Gymry cefnog Lerpwl newydd roi mil o bunnau'r un at Ysbytai'r ddinas er mwyn rhoi taw ar y clannod a'r edliw mai Cymry,yn ol eu rlhfedi, oedd yn cael mwyaf o ymgeledd y lleoedd hyn, ac mai hwy, serch hynny, yw'r cyfrannwyr mwyaf erintach atynt er ou holl orfoleddu a chanu iVi- Ei ben bo'r goron." 4- DJDDYMU'R DYCIAU."—Dywedodd y Gwir Anrhydeddus John Burns yr wythnos ddiweddaf fod pum miliwn yn syrthio n obyrtli bob blwvddyn i balfau barus y darfod- edigaeth neu'r dyciau," 80,000 o'r cyiryw yn y wlad hon mai plontyn bawr a thlodi, merch anwybodaeth, epil y cldiod i'eddwol, ac effaith diofalwch yw'r dyciau ac mai rhwng 40 a 45 y mae mwya'n marw ohono. Y mae gonnym apostolion cenhada-eth gartrefol, cenhadaeth ddirwestol, ac yn y blaen, yn efengylu ar eu pynciau hwy trwy'r wlad. Byddai yn dda i Gymru, yn anad un ran o deyrnas, tae rywun cyfarwydd yn teithio r Dywysogaeth o gwr bwy gilydd i ymlid hen ragfarnau a hen arferion ofo bwyd a dillad a thai sy mor feithriniol i'r hen glefyd marwol liwn. BR A J NT LLANDE GA I. —Y mae plant ,i Ysgol Eglwysig Llandegai yn cael y frairit a'r caniatad o gael mynd gyda t.t gilydd tan ofal athro (Ii wy'r caod a'r glas-lawntydd sy o amgylch Castell y Penrliyn, i ddysgu Botaneg -a gwybodau ereill yn syth gan Natur, yn lie sych-rygnu a dysgu oddiar lyfr rhwng uiuriau r Ysgol. Dwedir fod y plant hynaf yn gallu adnabud ac enwi holl blanliigion o blodau'r ardal y fiiiiitd y'u gwelant. Mawi y'ch braint, egin Liandogai a ydyw'ch atlirawon. vn dysgu ioh' enwau Cymraeg y coed a'r blodau a'r adar ? Y maent yn dlysion ddigymar. • U U -9- C ADAIR 1 Ml ALL ED WARDS. Y Parch. D. Miall Edwards, M.A., Aberhonddu, sy wedi ei benodi'n athraw Diwiuyddiaeth ac AtJironiaeth yng Ngholeg Anibynol Aber- honddu, yn ddilynydd i'r Protf. T. Rees, M.A., sy wedi oi benodi yn brilathro Colcg Bala-Bangor. UYCHU GH WIS TAFARN. Y mae Pwyll- gur Trwyddadol sir Fflint wedi penderfynu di-drwyddodu'r chwo tafarn a ganlyn, fcl rhai diangenrbaid swm yr iavvn i'w beuiiu n ddiweddaracli Minerva Arms, Bynford Street, Ireftynnon, St. Winifred's Vaults oto W Liverpool Arms, Maesglas. Black Inn, Rhuddlan. Union Arms, y Wyddgrug. I Feathers Inn, Llaneurgain. V* Y MAE Ysgol Haf Ddirwestol i'w chj<iinal yng Nghymru eleni am y wttith gyntaf erioed, sef yn y Rhyl fis 'Awst nesaf. Traddodir y ddarlith agoriadoi gan un o brif feddygon Llundaiu, a dilynir gan liaws o ddarhthwyr orcill. -9- Yr wythnos hon y mae lliaws o gynrvcli- iolwvT iioll enwadau crelyddol I'rydain. yi. Ynineillluol, Eglwysig. a, Phabyddol, yM n.y»»t drosodd i Gerniani, lle'r yuiwelant a r puj ddinasoedd a'r uiannau luwyaf hyuod, Yn cviirychioli Prcsbyteriaid y deyrnas, ceir y Parch. Evan Jones, Caernarfon y Parcti. Alex. Ramsay, M.A., B.D., a Mr. Win. Jones, A.S. EISTEDDFOD Y CWN. Un o helium mwyaf dyddorol y wlad ydyw'r cystadleuon CWll defaid a geir ar fynydd Hiraethog bob liaf. Cynhaliwyd hwy ddydd Gwener di- weddaf ym Mryntrillyn, ac ymysg y dyrfa a wvlient y cwn clyfar yn corlannu ac yn y blaen 'roedd Syr Hudson Kearley, A.S., a'i briod. Fel hyn yr enillwyd:—Hiraethog Stakes (agored i Ogledd Cyniru) 1, T. Roberts, Cymro, Llantysilio 2, W. Jones, Plas Nant, Llangwm 3, W. Jones, Liang win 4, D. Owen, Priddbwll, Llansannan 5, foltes, jMilltir (ierrig, Ci-oososwa-lit. TriUyn Local Stakes J, W. A. McGall, LIYtI Alwyn. Pen- trefoelas 2 a 3, l'hallwyd l'liwng W, Jones, Nant Garreg, Bylchaii, ac E Evana, Owm- rhinwedd, Bylchau 4, D. Lloyd, Ty'n-y- Maes, Ysbyty J. Thomas, Ty isa,, Hafod- Klwy. Agored €r byd; 1, W. Jones. Lian- awm • 2, W, Roberts, Abermigneint, Ffes- tiniog 3, 4, rhanv/yd rhmig W, Ackrigg, Garcdals, a B. 11 isb, 1/.

Advertising