Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

-------YN SEIAT FAWR LERPWL

News
Cite
Share

YN SEIAT FAWR LERPWL liosoo Llun diweddaf, daeth cynhulliad wran? aS arfer i'r Sun Hall, Kensington, i Rvnh r aaerc'uadau t Seiat Fawr fiynyddol a °<list • j ^11§lyn a Chymanfa Sulgwyn Metli- Uen 1 cylch. Dechreuwyd drwy ddar- gweddio gan y Parch. W. R. Jones, B.4lyA^yddid §an y Parch. R, W. Roberts, ysbr' ri "iwn a daflodd drern ar stat ac a ac amgylchiadol eglwysi'r cylch, j^U 8Jv'a^ ^0(1 rhif yr aelodau yn dal i fyny vn ec^(ida, er llawer o bethau sydd yn inilwrio yma^yn hynny. Y mae'r gymdeithas Wu? ^re^ on<l yr ydym yn colli rhai, a lief. v iiiaent i chwyddo'r Gymdeithas yn y ffvdrii ^dym colli brawd ac aelod ^e\y i a c^ai-edig iawn, Mr. Ed. Rowlands, gwft8 m Park. "Mae pawb yn gwybod y Yr „ a"aetlr mawr a wnaeth, er yn ddistaw. °edd mawr oedd agosaf at ei galon, ac yr CQJI yn garedig iawn at weision Duw. hon y hefyd, ddechreu'r flwyddyn |>aJ "wyddog gwerthfawr o eglwys Walton yjj ~~Mr. Evan Morris. Yn ddiweddaf oil, Sueh n" iawn, fe gymerwyd ein brawd, Mr. rts' 0 egiwys Parkfield. Y mae y gaol dweyd, nid yn uriig.y mae a a goiwg lewyrchus i&wii yn ein plith, cyr y 'liat' sefydliad arall llewyrchus, nid yr V Uxt 0 ran- rhif ag o ran,gweithgarwch, sef y mae yn dda genuyf ^.Ffiirwi Wr'khych heddyw fod medal aur y Sulv wedi ei hennill gan aelod o'r ^sgol l°n&vf orI)vvl- Yr wyf yn meddwl y gallwn i cl1 ein s^y^ fod yr Ysso1 Sul yn 1 cystal gwaith yn ein plith ni. Ystadegau. ai'cl1" W. S. Jones, M.A., Llanfyllin, a Cyj.1 1 elfeiiuu ystadegau'r Cyfarfod Misol. 23 ,Vsai y Cyfarfod Misol 41 o eglwysi— °<sdd LorPwl a'r cyffiniau, a 18 yn v gorsaf- yn v CetIhadol. Gwoiniaid ydyw yr eglwysi -ri)\x-i)1'Sa^oet'(' cenhadol, ond y mae eglwysi gw0j ™.1 gryfion, a pheth hyfryd iawn ydyw k oh, cyinaint o wendid yn cael ei gysylltu deitl(nal11t 0 nerth. Dylai y Cyfundeb altl 0 yn ddiolchgar i'r Cyfarfod Misol hwn flwy?1, at°lygiaeth drostynt o flwyddyn i 0 24 ^u> Cynnydd sydcl wedi cvmeryd lie Yr V: lrllf yr aelodau, a 105 yn rhif aelodau 0ti°ld^K ac 0 Yr|g nghyfartaledd pres- yii yn y gorsafoedd cenhadol; cynnydd ac Yn.lIl Y casgliadau eglwysig a chyhoeddus, casgliadau at ddyledion v capelau. \hihJ cynvunwyr yn y Cyfarfod Misol 8312, Hei(u.. 0 14• Yn Lerpwl, y rhif yw 7440, 3'Hyvv 1 ^8. Anhyfrvd ydyw croniclo Un- S;wae,, 'had, ac eto fe allasai fod yu llawer *Ua ar yr aclios, wrtji feddwl am farweidd- Ha<| (,la(anuymadawiadau o'i' drel, a lloi- wecli °diaid o G-ymru. Y mae 11 ai o 104 >fod 0 Gymm. a 80 wedi mynd i yr Vst°r eglwysi. Y mae dipyn o drai yn Gr°jjL a.c^°gau yn y cyfeiriad hwn eleni. OaH 1 l^° n\ai trai o flaen Uanw ydyw hefyd. brofi yn fendith. Bydd felly, os ac Y8br.r ^"ddion i ddeffro ysbryd gweddi W?U gWai^ yn >'r eglwysi- ,0s cymcr ftcyu /e y llanw yn dyfod i fewn eto, J7n uwch nag y syrthiodd o'r blaen. 9Uaiity a°l°dau-—dyna y quantity, Beth am y iynJ Y tnae y gwrandawyr, ar ol i mi fnan y cymunwyr a'r ymgeiswyr am G. a'r plant, yn ymyl 2100. Beth a a'r car1 gael y rhai hyn' 1 fewn' yn gyKtal fe\vri .^noedd a'r miloedd y tuallan, i'w cael i ^'rsai t d^naB, i fod yn gyd-ddinasyddion du0ll ''t 'I Y mae tail' iieu beiair o golofnau Yti yi, Y's 11 '•yfeiri11 ystadegau. Mae y Llywydd wedi ° a'J Uu Fe ymadawodd 144 ||dhVf,daup eglwysig heb docynau y flwyddyn ed ni Grresyn fod cynifer yn gosod cyn ^l\vysi >W.VS ar eu haelodaeth eglwysig. Yr sydd fwyaf yn y camwedd yn y peth *i W Chatham Street, Eldon, Southport 81 Uf10or vn arbennig felly. Y mae yn 1 0l)wi eglwysi ereill sydd yn llwyddo yina. Fe ymadawodd 91 o (j()( 1 nices Road y llynedd, a dim ond un ''rid tP; 'yr'xaeh)da(;th Bootle 95, a dim ond il niao Rock Forry, Walton Park !^yd(l J 1!11"ch Road wedi cyrraedd perfi'eith- hyn~ yr un wedi ymadael heb docyn j^Sliada e^!ad sydd wedi cymeryd lie yn y (<I'^oM'nUvaS eitlirio tri-y casgliadau at y ^enth.yciol, yr Acliosion Ereill a'r l^'anior ac. i lafur y Chwiorydd r»a'f C'vf yic 0eddy«ii yn ddyledus am yr olaf. ^lisol Lerpwl yrnhlith holl ci l'ari fvt niisol y Cyfundeb yn bedwerydd Q°S&etli' ailSAVm ei gasgliadau at y Weini- if,fansw' ac yn burned yn yr holl gasgliadau. y 0(j() 1 1 casgliadau am y flwyddyn dros j'i Vl' 'vna swm anrhydeddus. Yr yr Uuv,>iihavi yn yr haelioni' hwn. Y Ui) Paul yn ei alw yn ras." Uyta,0 v ff^irfiau ucliaf ar y gras a roddir iol!lfl'y<iedd pe(J.ladur ga" y1' Ysbryd Glun hQf ttiu i J.. niae y1-' Ystadegau yn tyst- ^d, 0t. tli mawr a llwyddiant mawr f\j„ ^edi ^1'] y,Jyin yn gwybod fod Rhywun ai yr Y°^ yn gwcitiiio heblaw chwi, neu w. 8t-wlogau hyn ddim yn bosibl.

?islaethCrist

Advertising