Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

lLYTHYR eWLElDYDDOL[

News
Cite
Share

lLYTHYR eWLElDYDDOL [ [GAN Y GWYLIWR.] 0'1' Tibr, Westminster, Nos Fawrth, Mehefin 8, 1909. Yr Ymosodiad ar y Gyllideb YR ydyui wedi catl dau ddiwrnod o ymosod ar Finance Bill Canghellwr y Trysorlys, a heno (nos Fawrth) y mae safie Mr. Lloyd George yn gadarnach nag y bu un amser er pan gyflwynodd oi Gyllideb i Dy r Cyffredin ac i'r wlad. Hyd yr wvf wedi canfod, nid oes eto fant ar ei darian a sicr germyf fod y cledclyf dau-fmiog sydd yn eiddo iddo yn parliau yn llytn. Heno fe gawsom araith fedrus a chyrhaeddgar gan yr aelod cyfreithiol (Mr. Clyde Avon) a anfonwyd yma o Edin- burgh dro vn ol. Y mae Mr. Avon yn gaffaeliad," fol y byddis yn dweyd, i'r blaid Geidwadol-y maent yn resynus o fyr mown hyawclledd a dawn ymadvodd, ac nid oeddwn yn synnu dim eu bod mor frwdfrydig gyda'u ilongvfarehiadau pan yr eisteddodd i lawr. Bvdd ganddvnt yn awr rywun heblaw en haelod cyfreitluol arall—Mr. F. E. Smith— i ymaflyd codwra a'r gwyr dawnus ac effoithiol sv'n eistedd gyforbyn a hwynt. YMLIL i fch aolodau ymadroddus y Diaid Rvddfrydol. nid oes un yn fwy felly na Mr. Hemr.iorde. Siaradodd liono am awr, jnwy r.ou lai, yn bennaf ar Adran l)ir y idesur Ariarmol. Biamen gennyf y buasai ei afaeth yn. llawer mwv effeithiol pe gallasai grynhoi ei sylwadau i lai o amser. Nid yw rifer y siaradwyr a allant gadw Ty'r Cyffrodin yn ddiddig am awr ond cymharol fyclian- bychan iawn. Da fyddai i Mr. Hemmerde yn hyn o beth ddilyn esiampl ei gyfaill Mr. Smith. Ond or ei meithter, yr oedd yn yr araeth lawer ergyd nerthol. Gwyddai Mr. Henuuerdo yn dda am yr hyn yr oedd yn siarad doil olygiadau cryfion iawn am angliysonderau ac anhegwch deddfau r Tir a Thir-drethiad. Yr oedd ganddo wrth law nifer o enghreifftiau pwrpasol i brofi ei bwne. 0 Landudno, er esiampl, lie y gofynnir dwy lil a hanner o bunnau yr acer am dir a drathir ond rhyw fymryn, ac o'r Waun, lie y mae pethau yn gyffelyb. Ni cheisiodd Mr. Avon ei wrthwynebu, a digon tebyg mai i ddwylaw Mr. Smith y gorchmynnir y gwaith. Un o r pethau digrifaf yn y Ty yw mai ar Saeson anwvbodus y rhaid i'r blaid Doriaidd ddi- bynnu i ateb cynryehiolwyr Cymru pryd bynnag y codant i fyny i ddadleu ei hawliau. Bu llawer o guro'r drwm a'r tabwrdd yn ystod yr ymosodiad sydd dan ein sylw, ond a dweyd v cyfiawn wir, y mae yr ymosod- iad hyd yn hyn wedi troi allan yn farce. Pregethu'r Tariff Reform yn drwstan a than gochl a wnaeth Mr. Austen Chamberlain wrth gynnyg gwrthodiad y Mesnr. Ni ddarfu iddo ef na'r un o'i gefnogwyr egluro yn agored ac yn onest ffordd well i godi avian n un a gvnhygir gan Mr. Lloyd George. Mao'n llawer. iawn haws beirniadu na meddygin- iaethu. Fy marn i yw y try yr ymosodiad allan yn aflwyddiant perffaith, ac yr aiff y Budget drwodd yn llawer cynt nag y mae y rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl. Mwyaf yn y byd o siawns i Fesur Datgysvlltiad. --0--

Gyda'r Clawdd,

colofn Prlfysgol Lerpwl.

O'R MOELWYNrR GOGARTH

0 Dre Daniel Owen.

Llyfrgell y Genedl

Advertising