Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

— Dywed y Record fod Arglwydd Selborne wedi penderfynu peidio myned ymlaen a'r mesur er dar- paru oaplan parhaol i Dy yr Arglwyddi. Hysbysir ymheJlach y eyflawnir gwaith caplan i'w Harglwyddi gan yr Esgobion bob un yn ei dro. Y FARCHNAD HAIARN YN WOLVERHAMPTON DYDD MERCIIER--Haiarn o swydd Lincoln o 45s i 46s yn y gorsafoedd swydd Derby, 44s i 45s yn y gweithfeydd swydd Northampton, 43s 6c i 44s swydd Stafford, 45s i 47a 6c. MARWOLAETH MORWR IEUANC O'R GROESLON YN YR INDIA.—Nid oes ond tair wythnos er's pan oedd- ym yn cofnodi marwolaeth morwr ieuanc o'r blaon o'r ardal hon, yn Neheudir America ac eto y mae genym y gorchwyl pruddaidd o gofnodi marwolaeth ei gefnder, sef Hugh Henry Jones, anwyl fab Mr. a Mrs. Evan Jones, adeiladydd, Plas Dolydd, Groes- lon, ger Caernarfon, yn 14eg oed. Perthynai i'r agerlong "St. Oswald." Gadawsant Lerpwl am Calcutta wedi cyraedd yno cymerwyd amryw o'r dwylaw yn glaf, ond aymudwyd hwy i'r clafdy yuo, lie y bu i'r anwyl Hugh farw wedi pedwar diwrnod o gystudd trwm o'r diarhcea (colera), ar y 24ain o Ionawr. Yr oedd yn forwr ieuanc gobeithiol, tyner, a hoff, ac yn aelod gyda'r Methodietiaid yn Bryn'r- odyn. Cydymdeimlir yn fawr gyda'i rieni a'i berthynasau oil yn eu profedigaeth lem. Duw lor a roddo nerth iddynt i ymostwng ac i ymdawelu. DYNES WEDI BODDI YN AFON CEPNI.— Dydd Mercher cynhaliwyd trengholiad o flaen Mr. R. Jones Roberts, ar gorff Mrs. Margaret Thomas, Penyrorsedd Road, yr hon a foddodd yn yr afon Cefni ddydd Llun. Yr oedd y drancodig yn 72 mlwydd oed, a dydd Llun yr oedd wedi myned i gasglu coed tan i dir Tregarnedd, a gwelwyd hi gan un Owen Jones oddeutu 5 o'r gloch y prydnawn, tua dwy filltir 0 Llangefni. Yn agos i 6 o'r gloch gwelwyd hi gan un Margaret Evans yn myned i gyfeiriad Llangefni. Gofynodd y tyst iddi fyned yr un ffordd a hi, i'r hyn yr atebodd y drancedig ei bod yn bwriadu croesi y oaeau, ao y byddai hi wedi cael ei the cyn i'r tyst gyraedd adref. Felly gadawodd M. Evans hi yn agos i Penyrorsedd, ond tuag wyth o'r glooh aeth y oymydogion yn bryderus, a rhodd- asant hysbysrwydd i'r heddgeidwaid, ae aeth dau i chwilio am dani. Daethant 0 hyd i'w chorfE yn yr afon Cefni, yn ngwaelod tir Penyrorsedd, He yr oedd y dwfr oddeutu tri chwarter Hath 0 ddyfnder. Dy- ohwelodd y rheithwyr reithfarn 0 "Cafwyddwedi boddi."

Advertising

DEONIAETH WLADOL LLANBEDR.

CENHADAETH YN SIR FRYCHEINIOG.

EGLWYS GYMREIG CAERDYDD.

! DYDD GWYL DEvVI YN LLANDUDNO.

NODIADAU SENEDDOL. .