Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

CYMMANFA LIVERPOOL A BIRKENHEAD,…

EIN TE LERA U A'N BOSBARTHWYR.

TELERAU AM HYSBYSIADAV.

AT EIN GOHEBWYR.|

CWMNI Y TYST CYMREIG.

r yttU\O

gmnultliou ¡ranxr.

News
Cite
Share

gmnultliou ¡ranxr. HerfihrcJt y OytaruUi"—Y mae yr Ymerawdwr Napoleon yn dra awyddus i gael gan y cyhoedd gredu ei fod am heddwcli, ac nad ydyw y Llyw- odraetli mewn un modd am ryfel. Metliodd ei areitliiau yn Arras a Lille ag argyliocddi y wlad i gredu hyii, a thraddododd un arall yn Amiens fr un penvyl, ond parlieir yr un mor annglired- iniol. Methir yn lan a cliysoni ei fwiiadau liedd- ycliol, a'r darpariadau at ryfel sydd yn cael en dwyn yn mlaen drwy Ffrainc. Y mae y Maes- lywycld Niel yn awr ar daitli arolygol ar yr aiu- (idiffynfeydd cyffiniol, a dywedir ei fod yn arfer pob gallu i barotoi y fyddin erbYll ynuirecli or- t, 11 1 fawr. tSofyllfd- m a much a Ilafur yn Ffrainc,—-Dy- wedir na bu ywlad lion er ys blynyddoedd mewn sefyilfa mor wasgedig. Delia cwynion amlacli a tlirymmacli 0 bob cyfeiriad. Y rlian niwyaf llewyrclms yn gyffredin o I'frainc ■ yw Inlanders —yno y mao y llaw-weithfaoedd amlaf, yno y mac; amaetliyddiaetli uwcliaf, ac yno y mae mwyaf o gyfoetli, a tlira y mae y diriogaeth yma, yn chc- oddef yn erwin, nis gall un man arall fod yn llwyddianus. Y chtcyldroad y 11 yr Yshaert.—Y mac yr ad- roddiadau am y gwrthryfel 11 ynyn hynod o groes i'w gilydd. Tra y cyhoedcla y newyddiacluron S"W}rddogol ei fod wedi ei letliu yn hollol, dyANred newyddiaduron Ffrainc ei fod yn myned 3-11 mlaen yn gryfacli o byd, ac fod y gnvrtiuyfelwyr y dyddiau diweddaf wedi dyblu o's nad treblu. Ond dywed gohebydd y Telegraph,' fod y chwyl- 9 droad ar hyn 0 bryd yn fethiant. Bernir y bydd i blaid O'Donnell, gyfodi gwrthryfel mwy effeitli- iol na'r un cyn hiriawn. Yr unig beth sydd yn cadw y Frenhines ar ei gorsedd, ydyw methu penderfynu pwy a geir i lywodraethu ar ei hol hi. Nid yw yr Ysbaenwyr yn gyffredin am werinly-w- odraeth, nac am benreolaetli 0 dan y Caclfridog Prim. Y mae y newydd wedi cp-haedd Ffrainc fod Prim wedi ei fradychu, ac fod 3* Lh'wodraotli ar gael gafael arno. Y Cholera yn Itilli.-Tybir fod yr liaint ecll- lyslon hwn 3-11 arafn yn Naples, ond y i-nae ai, gynnydd yn Castellamare, a Salerno. Yr oedd wedi eu taro yn sal yn y diriogaeth hono o'r lofed i'r 18fed o Awst 77U, a 456 wedi marw, tnl yr oedd o'r adeg 3^ torodd allan gyntaf Io,!)8-'» A\'edi cael eu cymeryd yn sal, ac 8387 wedi marw. Ymddengys fod amvybodaetli erclndl yn ffynu 3-11 nghylch yr aclios 0 hono. Tybir mai gwenwyn sydd yn cael eiweinyddu gan iyw rai mewn ffordd ddirgelaidd yw yr achos 0 hono. Amheu- wyd rhyw deulu 0 hyn, aeth torf at y llQ yn nyfll- der y nos, a llusgMyd hen wr, dwy ddyncs, dwy eneth, a'u tad. allan o'r gwely, a thrywanwyd hwynt, a darniwyd a Ilos,(YNi,.yd liNNyi:it. Dywedir fod yr offeiriaid yn rhoi liyn yn mhen ywerin, y rhai sydd 3-11 gwbl 0 dan eu llywodraeth, ac yn hynod 0 anwybodus ac ofergoelus. Hysbysir mewn amryw lytliyrau cyfrinacliol o Rhufaill, fod yr liaint ar gynnydd 3rno. Yn 3T adroddiadau dyddiol diwoddaraf, cyhoeddir fod 5H wedi eu taro yn sal, a 50 wedi marw. Y mae y Loriio- C3onmydogaeth cartref 3' Pal), yn d3^oddef yn er- win- oddiwrtlio. Ar ddydd Llun y inae mwyaf 3-11 cael eu clafychn-dynä y diwrnocl gwji, pan yr eir tuallan i'r muriau, ac y crfranogir helaothaf 0 bob [math 0 ffrwythau. Y mac y trigolion yn hynod Iiefyd am eu budreddu, a'r lieotydd yn cael eu cadw mewn sefyilfa ariach iawn. edir ei fod jai llai.ffyrnig yn Sicily. Yr oedd yn llelhau yngynymyn Catania, a Palermo. Yrynu/yrch i, A byssitt*i(i.-Y mae amiyw longau 0 yn Liverpool wedi cael eu llogi gan. y Morlvs, er cludo milw3rr, a darpariadau rlijlbl rlnyng Bom- 1

[No title]