Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Blaexau FfKSTixioG. OYllghcnhÜw. Nos lau a nos Wener, Awst 20, a'r ;30, cynhaliwycl cyngherddau 311 nghapel Tabernacl (T.C.), gan Miss Watts, yn cael ei chynnorfchwyo gan y Blaellau Glee Party,' ac ar y piano a'r harmon- ium gan Mr R. Roberts, Training College, Caer- narfon. Yr oedd y cynnulliadau yn lluosog iawn, a'r canu drwyddo oil yn hynod 'swynol. Digon ydyw dywedyd fod y gantores enwog Miss Watts yn ei hwyliau goreu. Ae am Mr Roberts, aeth yntau trwy ei waith yn rhagorol, a'r cor hefyd. Aethant trwy en gwasanaeth yn ganmoladwy; y mae ol llafur dirfawr yn y cor hwn, a medrus- rwydd Mr G. S. Jones fel arweinvdd i'w ganfod yn eglur yn ei lioll wasanaetli. Llywydd y noson gyntaf oedd y Parch. O. Jones, B.A. Tabernacl, a llywydd yr ail noson oedd y Parch. T. C. i Edwards, M.A. Buasai yn liyfrydwch geiiym gael rhoddi cynn^ysiad y program ger bron y darllenydd ond cymmerasoni awgrym Mr Gol. yn y rhifyn diweddaf, gan gredu mai doetli ydyw byr, bnddiol, I)IasLis.-M, ac. Maugam.—Danuntin (tugeuol. Boreu dydd Mercher, Awst 21, cyfarfyddodd Mr Marandas, amaethwr cyfrifol, Ty draw, Aberavon, a'i was, a damwain angeuol. Cymmerodd y ddamwain le fel y canlyn. Yr oeddynt gyda dwy gcrt yn cyrcliu gwair e'r Morfa sydd rhwng Aberavon a'r Pyle; ac wrth eu bod yii croesi y South Wales Railway, daetli y mail train ar eu gwartliaf heb ei weled, nes lladd y cldau yn y fan. T. Parry. Dinas Mawjjdwy.—1Tarawyd trigolion y lie hWll a braw a syndod y 23ain o Awst, drwy glywed am farwolaetli un o drigolion y dref, o'r enw Wiii. Morris, yr hwn a in farw yn dra sydyn. Yr oedd yr ymadawedig yn ei gynnefin iechyd foreu dvdd ei farwolaetli, a phrydiiawii yr nn dydd yr oedd yn mysg torf oedd yn liebrwng gweddillion marw- ol un o'r enw David Davies i fynwent Llany- mawddwy; ac wedi iddynt fyned ychydig o ffonld o'r dref, cafodd yr ymadawedig wasgia, a bu farw yn mhen tua pliuni rnunud. Ar ol i rai o'r dorf gymmeryd. sylw o hono, aeth rhai o lionynt yn mlaen heb gymmeryd fawr sylw o hono, gan feddwl y deuai ato ei him yn fuan; ond cyn braiclcl i lleb feddwl beth a'i tarawodd, yr oedd yr anadliad olaf wedi myned ymaith. Yr oedd golwg iach a cliryf arno, a gellid meddwl nad oedd dros. no oed. Yr oecld ganddo blant a plierthynasau i alaru ar ei ol.-Di)iasw)-. MAESGLAS. Cynhaliwyd cyfarfod dyddorol iawn yn y lie hwn yn yr awyr agored nos lau, yr 22ain o Awst. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio. Yna cafwyd araeth dda gan y Parch. R. Trogwy Evans, gweinidog y lie, ar Pa un ai meddwdod ai sobrwydd yw y goreu i ddyn.' Yr oedd y cynnulliad yn lluosog iawn, a Mr. Evans yn ei hwyliau goreu. Da genym ddeall ei fod yn bwriadu ein hanerch eto cyn hir ar Pa fodd y mae dynion yn myned yn teddwon.' Hyderwn y bydd ei ymdreehion o blaid sobrwydd, ac'yn erbyii meddwdod, yn foddion i g'reu atgasrwydd yn mhobl Maesglas, a llawer eraill tuag at y gelyn o dinystriol, yr hwn sydd yn felldith i'n gwlad a'r deyrnas yn gyflredinol.—Morriston. 0 Abebdaii.—Damivain angeuot.-Boreu ddydcl Gwener, Awst 23, syrthiodd cwymp Hiawr yn nglofa Abernant, ar un David Lewis, mab ieuanc 30 mlwydd oed, a lladdwyd ef yn y fan. Yn ei farwolaetli ddisymmwth, collodd llenyddiaeth un o'i meibion ftyddlonat, a'r eglwys Annibynol yn Siloa aelod ftyddlawn, diwyd, a duwiol. Credwn fod ei enaid heddyw yn mro y gwawl.——Avail. —Boreu yi un dydd Gwener, syrthiodd careg yn un o lofeydd Cwmyrhondda ar y brawd John Bowen, 24 oed, a lladdodd ef yn y fan. Yr oedd yntau hefyd yn un o flyddloniaid yr Annibynwyr yn Soar, Aberdar; a'r Sabbath cyn ei farwolaetli yrpedd yn awyddus am weled dyddiau y gylch- wyl yn dyfod oddi amgylch. Ond symmudwyd ef cyn ei mwynhau i fwynhau cylchwyl dra, wyddol (ni a obeithiwn ar sail dda) yn li'dunii- peini Duw a'r Oen.—Gohebydd. & PONTA tIDAWE.-Saif y lIe hwn ar derfyn eithaf sir h organwg, yn ymylu ar sir Gaerfyrddin. Cydnabyddir gan bawb sydd yn adnabyddus ag ef ei fod yn lie prydfei-th ae iachus, ac oblegid hyn gwna lluaws o wahanol ranau o'r dywysog- aeth eu harosiad ynddo, yn neillduol yn misoedd yr haf. Bychan ydyw poblogaeth y fro dawel hon, ac ieiiy y mae wedi bod drwy yr oesau. Gwnelr i fyny y trigolion o amaethwyr parchus, ynnghydag ychydig gelfyddydwyr, a rhai mas- aachwyr Wrth edrych ar bethau fel hyn yr oedd yr hen bobl yn arfer dywedyd, I ialogys,yr oedd yn dechreu y mae 'r awr hon ae y bydd yn wastad. Ond erbyn hyn mac Rhagluniaeth wedi egluro yn wahanol. Mae gwaith alcam yn cael ei adeilada yn y lie gan gwmpeini urddasol yn mliob ystyi- o'r gair, yr hwn pan orphenir fydd ya sefyll yn uchel yn rnhlith givaithfaood4 y dywytogaeth. Y mae gweithfeydd glo hefyd Weidv eu CYChWYll yn y gymmydogaeth, ac y mae reJJyrdd yn cael eu dai-para i wasaiaaethu ar y gweithfeydd a nodwyd. Wrth edrych ar ar- wyddion yr amserau canfyddir yn amlwg mai nid r lleiaf yn mhlith miloedd Gwalia fydd y He uchod byth. Bydd yma waith i'r gweithiwr, i'r celfyddydwr, ac i'r masnachwr. Gobeithiwn v bydd i'r symmudiad gwir bwysig a nodwycl fod yn ychwanegiad at eglwysi y saint, ac y bydd i'r techan fyned yn fil, a'r wael yn genedl gref lien Wr. PoNTAiiinwE.—Dydd Sul, Awst 18fed, tarawyd yr ardal a syndod trwy ledaeniad y ner,ydd fod gwraig Tlios. Rees, Saer, Alltwen, wedi niarw yn hynocl sydyn gau adael 8 o blant gyda'i pliriocl ar ol i alaru yn nghyda lluaws o berthynasau a chydnabyddiaeth i sj-nfyiyrio ar freuolder bywyd y cryfaf o ddynion. Nawdd y nef fo ar y teulu. —Pkylip llhydyfro. LLANE¥NYDD.-lV[a.e yn dda iawn genym hyspysu fod Mr TVilliam Oliver, inab leuongaf Mr Oliver, Llanfycydd, sir Gaerfyrddin, nid°yn unig wedi myned yn llwyddianus" drwy y First B.A. yn Mhrifysgol, Llundain, yn yr arholiad. diwaddaf, ond hefyd derbyn First Class Hon- ours' yn y Saesneg,, ac ennill yr ysgoloriaeth. —Gohebydd. AnERTA.WE.-Nos Wener, Awst 30, bu Mr L. L. Dillwyn, yr aelod seneddol dros Abertawe, ger bron ei etholwyr yn rhoddi cyfrif o'i weith- redoedd. Yr oedd pleidleisiau Mr Dillwyn ar ddau amgylcliiad neillduol wedi anfoddloni ei etholwyr yn fawr. Cynnaliwyd ganddynt gyf- arfod lluosog ar y pryd i ddatgan eu hanghjmi- meradwyaeth. Yr oedd disgwyhad niawr am ei ddyfodiad er cael clywed beth oedd ganddo i'w ddweyd drosto ei hnn. Llywyddwyd gan ymaer T. Phillips, Ysw.). Gwnaeth Mr. Dillwyn yr amddifFyniad goreu a allai iddo ei hnn. Gwadai nad oedd wedi gadael y blaid ddiwygiadol, ond honai ei fod yn mlaen ami. Siaradodd yn gryf dros y Tugel a thros gydraddoliaeth grefyddol.. Ymddangosai pob peth yn dra ffafriol, a'i fod wedi ail asio a'r hen gyfeillion.— Trefor. Bethesda.—Bwrdd y dirprwywyr ( Lhxh-il of Gommixxiotters). Cynnaliwyd cyfarfod perthynol i'r bwrdd uchod, Dydd Sadwrn, Awst 31. yn Douglas Arms Hotel. Yr oedd tri o'r dirprwy- wyr wedi gwasanaethu ou hamser i ben, sef Archdeacon Evans. Llanllechid; Mr Zach. Jones, Plas -y-pistyll: Mr Evan Roberts, Car- neddi, N, ifer yr ymg-eiswyr am y swydd eleni, oedd wyth, sef rhif y rotes. Mr Robert Prees, Trethgasglwr 489 W. J. Parry, Shoe Warehouse 417 Archddeacon Evans 282 Mr Evan Roberts, Carneddi 278 D^vid Griffiths, Llwynpenddu 103, John Taylor 78- Evan Roberts. Panthwfa 51). Zach. Jones, Plasypistyll 21 T- P.1 yyua iei yr oeda yr ymgeiswyr yn sefyll, ar ddydd y prawf.—Trethdalwr. Ynysmudw.—Sail y lie hwn yn v canol rliwng Pontardawe ac Ystalyfera, tun. dwyfilltir oddiwrth bob un o lionynt, ac y mae yn cymwys llawer o anneddau gweithwyr, tri gwestty. un faelfa, ac amaethdy, a dynion parchus cyfrifol yn preswyl- io ynddo. Oddiwrth y lie hwn y mae'r gj-runyd- ogaeth a'r gwaith, sef gwaith priddfeini a phibau o r un natur, yn derbyn en henw. Mae yr enw hwn, niegis enwau eraill, yn anhysbys i mi o'i ystyr. ond tybiaf mai Ynys y meudwy a ddylasai fod, ar y sail y gallasai rliyw un neu ryw.rai ryw amser a basiodd fod wedi el lieillduo i fyw bywyd meudwyaidd yn y lie. Meddyliaf hefyd fod yr enwau sydd ar dyddynod o amgylch yn ffafrio r golygiad hwn. Beth bynag, dyna'm tyb i, os oes gan neb yn aingen ysgrifened ei litli. Mae yma hefyd addoldy hardd a chyfleus, yr liwii sydd yii ganghen or Alltwen, a gweinydda Mr. Griffiths gymmundeb yma yn fisol. Mae yma Ysgol Sab- bathol lewyrclxus. Dywedir y bu adeg ar lion, pan y rhifai dros gant, ond tua pliedwar ugain yw yn awr. Cynlielir yma hefyd gyrddau wyth- nosol megis mewn capelau eraill. Mae plaid arall yma hefyd a elwir y Mandriaid, ond am fy mod yn ddicitlir iddynt nis gwn fawr O'll lielynt, na dim am en liegwyddorion os gwnant dda'ioni pobpeth yn dda amser a ddengys ei waith.— Alltucl. FOXHOLE, gek Aberxawy.—Yr oedd dydd Llun, Awst HI, yn dclydcl neillduol yn y gymmydogaeth hon, gan fod led Party lluosog yn cael ei gynal yn nghapel prydfertli Canaan. Gan fody tywydd yn hynod ilafriol, a chalon y gymmydogaeth am ddangos caredigrwydd i'r Canaaneaid, ym vii- nulloddcaunoeddifwynliauy darpariaeth odidogf oedd ar eu cyfer. Yr oedd ygallmoliaeth xicha-i pi cael ei rhoddi i'r to a'i wneutliurwyr profiado ac i r bara britli yr un modd, yr hwn a wnae gan Mr Richards, High Street, Swansea. Y mae Afri H. Jones a D. Rowland yn haeddu y gall- moliaeth uchaf am gyfleu y byrddau yn y fath fodd heb wneud un niavaid i'r capel. Yr oedd y gweinyddesau yn siriol heb fod yn gellweirus. yn syml heb fod yn wamal a clioegaidd, a phob un yn cadw at ei man a/i gwaith pennodol. Yr oedd y Parch. B. Williams a Mrs Williams yn galonog a siriol dros ben, ac yn teimlo dy- ddordeb yn y tÔ. Elid i mewn trwy docynau swllt yr un, yr dw i fyned at ddileu dvled y capel.—Oohebydd. 0/ 0 Tynycoed.-1Y- Ysgol Frytauaiikl--T)Y&&. Gwener, Awst 16, ymwelwyd a'r ysgol uchod gan J. Boustead, Ysw., Arolygydd yr YsgoI- ion Brytanaldd. Yr oedd 136 o blant yn bre- senol, ac aethant trwy eu h arholiad yn hynod lwyddianus, yn well o lawer nag yr oedd hyd yn nod cyfeiilion goreu yr ysgol yn dysgwyl. Dyma yr arholiad cyntaf a fu ar yr ysgol hon, gan mai ychydig gyda blwyddyn sydd er pan adeiladwyd yr ysgoldy. Mae rhifedi yr ysgol- heigion wedi dyblu yr hyn a ddysgwylid yn y dechreu, ac ymddengys yn awr y bydd raid ychwanegu. darn at yr adeilad yn ddioed gan fud rhifedi yr ysgolheigion yn cynhyddu yn barhaus. Mae hyn yn llefain yn uchol am deilyngdod Mr Williams (gynt o Lanfaircaer- einion) fel ysgolfeiatr, ac yn llawenydd inawr 1 eglwys weithgar Tynycoed, ar ol myiled, gryn lawer o dreuliau i adeiladu vr -Oldx,- uchod. 0/ u 0 1

[No title]