Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

OXTON & Co's. REPAIRING MACHINES, FOR REPAIRING OLD BOOTS. OXTON & Co's IMPROVED MACHINES. FOR TAILORS, SHOEMAKERS, &c. WILLCOX & GIBB S—N OISELESS FAMILY SEWING MACHINE. WILLCOX & GIBB S-S I M P L E S T FAMILY SEWING MACHINE. OXTON & Go., supply the above and ALL KINDS OF SEWING MACHINES, 122, BOLD STREET, LIVERPOOL. NEEDLES, SPRINGS, THREADS, TO SUIT ALLMACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. THE WORLD RENOWNED HEELER AND "SVI L_S 0 N FAMILY SEWINIG MACHINES. Have taken the GOLD MEDAL at the PARTS EXHIBITION. The ONLY Gold Medal awarded to Sewing Machines. EIGHTY-TWO COMPETITORS. Every system of stit ching bi machinery was repre- sented and fully tested. These Machines are capable of doing a greater variety of work than any other Sewing Machine made, and in a better manner. None so simple. None so popular. None so easily kept in order. Everybody has or is getting them. Over 250,000 have been made and sold. All Machines Warranted. Instruction gratis. Prospectus and Samples sent post free. 73, BOLD STREET, LIVERPOOL. SECOND STANDARD BENEFIT BUILDING SOCIETY. (SEFYDLWYD TACHWEDD, 1364.) YMDDIUIEDOLWYR. Mr. W. C. Miller. Mr. Robert Price. Timothy Ryan. "William Hood. LVWYDD—Mr. Soth Bennett. 'l'RYSOlt'IDlJl\fl', J. E. A. Kogers. AKCHWIIATIB—Mr. li. J. Owens. CYFREITlIIWR-Mr. James Rowe, PWYLLUOK. Mr. Edward Parkin. | Mr. George Owens. John Morris. I Thomas Roberts. Thomas Bullock. Charles Smith. David Jones. I John Heap. ilir. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn mhob mis, o haner aiyr wedi saith i haner awr wcdi wyth ar y gloch. Lloselw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn ilynyddol yn mis Tachwedd. Y ae holl Gyftrwyddwi-r y Gymdeithas hon yn hollol ad- nabyddus, ac yn brofedig fel cyfarwyddwyr Building Societies. Gellir cynimeryd shares newyddion, a chael pob gwybodaeth angenrheidiol trwy ymofyn a WILLIAM "WILLIAMS A'I FAB, Y sgrifenyddion, 77, Mill-st, Toxteth Park, LIVERPOOL. Y SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG. t iL BYDDED hysbys 'r Cymry a fwriadant ymfudo i America neu Australia, ein bod yn boolio am y prisiau iselaf yn Lerpwl gydag ager a hwyl-longau gan iiyny, gof- elwch na thaloch eich blaendal i omchwyl- \\T1' vii Tfsrhvmru. Os awnewch. nwy svdd i ofalu am danocli pan y Lerpwl, He y mae llawer yn byw ar yr hyn a yspeiliant ? Cewch bob hysbysrwydd trwy ddanfon llytliyr a postage stamp at LAMB & EDWARDS, Brokers, 41, "Union Street, Liverpool. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno i bob ymfudwr o Gvmru ymddiried eu gofal i'r boneddlgion uchod, am y gwyddom y cant bob chwareu teg tra dan eu gofal. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y A] etlioclistiaid. JAMES OWEN'S, Liverpool, gynt o Aberclar, Gweinidog y Bedyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt o Sirhowy, Gweinidog yr Annibynwyr MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLOWAY: ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhvwiogeathau gwaethaf o ddy- oddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb Wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaedd. Dylai y cyfryw gymeryd ychydig flyehau o'r Peleni hyn, yn ol y eyfmwyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u hachwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Yn fyr, gellir trechu y rhan fwyaf o ddoluriau a ddygwyddant i'r eyfansoddiad dynol drwy eu cymeryd, CHWYDDIADATJ Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw; mas yn dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrweh tew yn casglu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt yn amscrol ac effeiihisl. Y fedd- yginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni gi Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. Mae y peleni hyn yn gyfartal effeithiol i'n holl achwyniadau benywaidd, ac ataliadau ar doriad gwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer o filoedd a ddvoddefant oddiwrth fathau o iselder yspi-yd, yn gwisgo ffurf o'ellyll iddynt eu hnnain ac i bob peth Q'U hamgylch, heb wybod beth rydd ryddhad i'w dyoddefiadau. 1'1' cyfryw mae peleni Ilollaway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddefnyddiad eyson o'r pe-leni an- mhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, daros- tyngir yr achosion gwaetliaf yn fuan i ailuoedd nerthol y feddyginiaeth hon, claw eyfansoddiad mwamal yr ymenydd yn gi dawol, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd, "fel yn nyddiau ieuenctyd. Peleni Holloway ydynt y fedclyginiaoth oreu a adnabyddir a-l y dolnriau canhjnol: Cryd Dyfrglwyf Rhwymiad yr Colig Croendoriad Anhwylderau Ymysgaroedd Dolur rhydd Darfodedigasth Menywod Twymynau o Llewygon Dolur pen yr Enyiuadau bob math Troedwst Afu Clwy'r Clwyf inelyn Llynwst Gyddfau poenus Ataliad dwfr Marchogion Y Gymalwst Gwendidau Y Gareg a'r Clwy'r brenhin Gwendid oddiwrth bob Gareg Ail arwyddion Y Ddanodd achos Anhwylderau Cornwydydd Dirgcl-gwd Caethder Y Geri Diffvg trj-uliad &e. Ymysgaroedd Dolur tGwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 2-1G, Strand, (near Temple Bar,) London, ac 80, Maiden-st., New York. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau canlynol lie, 2s. (ie., 4s. Cc., lis., 22s., a 33s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymeryd y rhai. inwyaf. D.S.—Mae cyfarwyddiadau' i hyfforddi y cystadleuwyr yn mhob dolur yn gysylltiedig a phob blwch. B. HYAM'S VTEW ILLUSTRATED BOOK on GENERAL -Di ATTIRE, containing 120 Engravings of the prevailing styles in Gentlemen's, Youths' and Boys' Dress, designed by first-rate artists, suitable to every age, rank, and station, and on all occasions. The above contains a Guide for Self-Measurement. Sent post free, or can be had at B. HYAM'S, 97, LORD STREET, LIVERPOOL. T) HYAM'S NEW 20^ COAT, O. In mixed Meltons. TRrr ~R HYAM'S NEW 20^ COAT, J!). In Fancy Meltons. 1RP7 T) HYAM'S NEW 20^ COAT^ 13. In Plain Coatings. T> HYAM'S NEW 20^ COAT JJ. In Mixed Coatings. 1867 HYAM'S NEW lol COAT, B. In Fancy Coatings. 1Q~ T» HYAM'S NEW loi! COAT, I. In Plain Doeskins. r~TT) HYAM'S NEW 14s. TROUSERS", B. In all the Newest Materials. 1"3Tp HYAM'S NEW 14^ TROUSERS, J3. In Diagonal Trouserings. P IIYAM'S NEW Us. TEOuMrK -O. In Striped Trouserings. iqp-T HYAM'S NHW ill TROUSERS, L In Check Trouserings. p IIYAM'S NE\V lis. TROUSERS, X>. In Mixture Trouserings. ^7p HYAMS NEW Us. TROUSERS, In all the Fancy Trouserings. lftP7 T) HYAM'S NEW 6s! VEST, 1867. In all the Newest Materials. ZTp' HYAM'S NEW 6s! VEST, JJ. To Match Trousers. p HYAM'S NEW Cs. VEST, 1). To Match Coat. 1Q..„ p" HYAMS NEW 6s. VEST, Made from Mixed Tweeds. p HYA3TS NEW oil VEST, 1867 B. Made from Mixed Tweeds. ,~7p HYAM^S NEW til. VEST, 1867. Made from Black Cloth. CAUTION.—Be certain you are at the Establish- c ment of B. HYAM before you purchase. Ob- serve, the Trade Mark is a Star printed to a ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers have bought elsewhere to their great disappointment and loss. B. HYAI has only one Establishment in Liver- pool, 07, Lord Street, and 7, Whitechapel; and his Branches are:— MANCHESTER. 86 and 88, Market Street. GLASGOW. 48, Argyle Street. GLASGOW. 1, Miller Street. EDINBURGH 124, High Street. EDINBURGH 2, Hunter Square. JDUBLIN 30, Dame Street. 4, Dame Lane. B" HYAM'S BUSINESS REGULATIONSAll Goods are marked in plain figures the lowesi selling price, from which no abatement can be made. Any Garment bought and taken away, if not satis- factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until •sk when Business is resumed until 11 o'clock. a—52] GREAT WESTERN PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. Established acconliny to Act of 1862. ShareszelO. Subscriptions 10s. per Month. Entrance Fee, Is. Half and Quarter Shares in proportion. f THOMAS LLOYD, Esq. 2Ww>9 J WM. NICHOLSON, Esq. \L SCOUKFIBLD, Esq. THOMAS LESTER, Esq. President, J. A. COLLAED, Esq. Treasurer, Mr. A. H. HARRISON. o c Mr. THOMAS LLOYD. S"n'^OT%MMr. J. SCOUBFIELD. Bankers, THE NORTH WESTERN BANK. Secretary, J. C. DAULBY, Morocco Villa, Fairfield, and 17, Sweeting Street, Liverpool. Reserve Fund, 7 per cent. on Liabilities. Dividend, 7 per cent. X5 per cent. Interest allowed for Loans. Shares may be taken up at any time, on applica- tion to the Secretary, at the above address, or at the Liverpool Law Association Rooms, Cook Street, the 1st Tuesday in each month. YR AREITHFA GYMREIG, SEF Cyfrol, yn cynnwys 42 o BREGETHAU, gan Weinidogion yr Annibynwyr. Pris mewn rhwymiad hardd, 5s. 6d.; yn ddidraul gyda'r Post, 6s. Bala cyhoeddwyd gan GRIFFITH JONES. [1—13 -m_ rpJHE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.— Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street. WHITBY, WILLIAMS, & WATSON, 27 to 31, DALE beg to intimate that they have OPENED ^relf W BOOMS with an extensive Stock of LOOKING GLASSES, TOILETS, &e., which for cheapness, superior workmanship and finish, cannot be surpassed; being also of their own manufacture, they can with confidcnce recommend them.-Glass Shades and Window Oiass of every description. CYMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynwys eu hanes a'r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- weddar, trwy Dde a Gogledd Cymru, i ymddangos mewn tua 5 Rhan, Swllt y Rhan. Mae y ddwy Ran gyntaf yn barod, ac anfonir hwynt yn cldidraul gyda'r post am eu gwerth mewn stamps. Rhoddir yr elw arferol i ddos- parthwyr. Pob archebion (orders) a thaliadau i'w cyfeirio i :-Pvev. J. Ll. James, Whitchurch, Cardiff. [1-J INVISIBLE WORLDS! THE MICROSCOPE SIMPLIFIED!! INSTRUCTION MADE EASY: I I RAE'S NBWLY-INVRNTED PRIZE MICROSCOPES Are the wonder of the whole scientific world. Gained a prize at the Dudley and Midland Fine Arts and In- dustrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Medal at Leeds Exhibition, 1867. See Opinions of the Press below. The Birmingham Daily Gazette, August 6, 1S66, says;— "In the Front Room (Dudley and Midland Exhibition) we notice a singularly powerful Microscope, exhibited by Mr. RAY, of Glasgow. Its maa;nifyin £ power is 30,000 times, and its cheapness and durability must make it a most desirable ob- ject.for the working classcs-who care for scientific pursuits- to obtain possession of." 'I he Dumfries-shire and Galloway Herald and Register, August 10, I860, We have just had the opportunity of examining one of the beautiful little Microscopes made by Mr. RAE, and exhibited at the Jate Glasgow Industrial Exhi- bition. Its astonishing small compass, and great magnifying power, combined with complete distinctness, together with its cheapness, are its most prominent properties. It magnifies, we are informed, no less than 30,000 times, and it is quite suitable for the examination of the minutest objects, such as wings and antenoe of insects, chemical crystals, &c., See. Along with the instrument, Air. ILu: supplies a book of instructions, which will serve as a guide to the observer." The Dudley Guardian, August 15, 1866, devotes thirty lines- of its valuable space to the prais. of IUE'S new Microscope, and snds by sayingThis admirable Microscope, which is of a nigh magnifying power, will be found most useful and enter- taining; and, we may add. that a great variety of experiments may be carried out by using this invaluable rade mecum, the price of which, 2s. 6d., places it within the, power of almost the poorest of the working classes." The Yorkshire Gazette, October 6, ISG6, in giving a descrip- tion of the Yorkshire Exhibition, says:—"A great boon to the public has been afforded by means of Mr. RA:'S newly-invented Microscope. The latter instrument has until recently only been in the hands of experts or students; their complexity of construction and elabora te workmanship in most cases causing a costliness which utterly placed thcm out of the reach of a working man, who would otherwise have delighted to amuse himself and family with those glimpses of the won- de, ful and invisible world, attractive alike to the lettered and unlettered. The Microscope in question is a very insignificant piece of mechanism, easily adjusted, simple in its construction, scarcely liable to derangement, and we can truly vouch for their immense magnifying power. A 81:¡lll monad is made to look very large indeed, and the action of the internal organs of the vorticella can be clearly defined. This little instrument rejects all the complexity of rack and pinion, screws, con- densers, stages, reflectors, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope; for the spectator has simply to place his object-sty a cheese mite—on around piece of glass about the size of a shilling, screw on a brass cap, look through a very small hole, in which is a highly polished glass lense, and then the object is perceived, magnified at least 30,000 times. The price is but 2s. Gd., and we can, from actual use of them, strongly recommend them to our readers." The above Instrument may bo had from the Maker at 2s. 6d. each, or free by post for 37 stamps, with Book of Instructions. RAE'S NEW PRIZE ACHROMATIC FIELD GLASS (Binocular), with leather case, complete. Price, 14s. 6d.; free by parcel, 15s. fid. RAE'S NEW TOURIST'S TELESCOPE (Achromatic). Price, 4s. 6d. and 6s. 6d.; carriage Is. extra. RAE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLD HORIZONTAL WATCII, ;C3 10s. GE,N'TLE GOLD LE VEII, Jewelled in 10 actions, warranted for two years, 1:6 6s. FIRST-CLASS SILVER WATCH, £ 2 2s., warranted, carriage free and in- sured. N.B.—All kinds of Optical Instruments at half the ordinary prices. Printed Lists of,upwards of One Thousand Testimonials may be had by sending stamped directed envelope. 1\)" T'LK AUDRKSS— 0(, E & CO., MANUFAOTUIUNG OPTICIANS, AVATCHMAICER3 •UVD JEWELLERS, No. 15. ENGLISH STREET, CARLISLE. A AMERICA. JiL- SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG, SIMON JAMES, 25, UNION STREET, LIVERPOOL. ADDYMUNA ddatgan ei deimladau diolchgar am y gefnog- A aeth y mae wedi ei gael; hefyd dymuna wneuthur yn hysbys ei fod yn parhau i Bookio gyda'r Ager a'r Hwyl-longau i America, Awstralia, &c., am y prisoedd iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y elud-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a owyllysio Ie cyfleus i drin ymborth eu hunain, yn nghyda lletv eysurus, am y prisiau iselaf yn Liverpool. Hefyd, lie i gadw eu luggage yn rhad. Yr ydym ni y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno cymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw Ymfudwyr, gangwbl gredu y bydd iddo roddi pob.boddlonrwydd i'r cyhoedd, Parchedigion W. Thomas, Liverpool T. E. James, Glynnedd Rees Evans, eto W. Roberts, Blaenau W. Harris, Ileolyfelin J. G. Owen, Rhyl Dr. J. E. Jones jr.A., Merthyr IV, Morgan, D.D., Caergybi E. Evans, Dowlais D. 1'rice, Blaenffos B. James, Pyle J. Lloyd, Merthyr E. Thomas, Casnewydd J. Jones (Mathetes) Rhymni W. Roberts, 1'enyparc R. A. Jones, Abertawy Gweinidogion y Bedyddwyr. Oddiar fy ngwybodaeth o'r Gweinidoarion uchod, yn gystal a Llythvrau Cymeradwyaeth i dy tawel Mr. James, y mae genyf yr hyfrydweh o'i gymeradwyo i sylw Ymfudwyr o Gymru. THOMAS PRICE, M.A., PH.D., Aberdar 'J. WA T CLRE' S! TIA T CLOCKS! CLOCKS! ANTHONY WHITE, Gwueuthurwr Cyfanwerthol Oriorau ac Aivrleisiau 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNA yn barchns hysbysu y cyhoedd trwy XJL Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda gostyngiad dirfawr yn y prisiau arferol yr Oriaduron ar Awrleisiau canlynol 500 0 WATCHES ARIAN HORIZONTAL, wedi eu gemu mewn pedwar o dyllau, am 31s., yn rhad drwy y Rythyrfa i unrhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau hyn erioed o dan ddau gini, a gwarentir hwy am bum' mlynedd. 300 0 WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trymion, am 42s., gwerth 50s., gwarantedig am 5 mlyn- 300 0 PATENT LEVER WATCHES Seisnig or gwneuthuriad goreu, wedi eu gemu a'u capio, am £ 310s. eithaf gwerth £ 4 4s., a chyda chauadau liuntio dwbl am f,3 lis. gwerth 24 10s. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- cdig a-m 10 mlyned gyda'r oriorau hyn Hefyd tua 700 o GLOCIAU ALARWM, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ao hefyd yn alarwm, am 3s. 9c., 5s. 6c., 6s. 6c., 8s. 6c., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf a goreu a gynygiwyd erioed. Anfonir yr oriaduron yn rhad a dyogel trwy y lly- thyrfa ar dderbyniad Post Office, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEFYDLWYD 50 MLYNEDD. Gellir cael rhestr o Watches, Clociau, Gemau, &c., yn rhad drwy y Post. Gwerthir yn gyfanwerthol i fas- aachwyr. (1- J JOHN THOMAS, Photographer, 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address 120 Brech Road.) Cyrrierir 3 Carte de Visite am 2s. 0d., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, 5s. Am gopio Carte de Visite 4s. y dwsin. Cyhoeddir Carte de Visite o'r G-weinidogion Cym- reig (ic. yr un hefyd y darluniau mawr—10 modfedd wrth 12-pris 2s, tic., yn ddiogel a didraul drwy y Post ar dderbyniad stamps. Mae rhagoriaetli celfyddyd yn hynodi pob un o'r darluniau hyn, wrth weled yr eisteddiad naturiol, bywiogrwydd yr edrychiad, rr chanfod y perffaith debygrwydcl, yr hyn sydd anlial^O'BQliiSicrhan gA\ftr ddelw ac ennill cyrnmeradwyaeth. Adolygiad y Wasg arnynt:—" Yr ydym ar air a chydwybod yn gallu tystio na welsom enghreifftian rhagoracli yn y gangen hon o gelfyddyd erioed yu ein byivyd.Y Faner. Ni welsom eu rhagorach, os eu cystal erioed. Yr Herald Oymraeg. Gellir cqel rhastr o'r enwau ynghyd a'r telerau ond anfon at J. THOMAS. & St. Anne St,, Liverpool. PURE A E II ATE D WATERS. ELLIS'S, RUT! IN, SODA WATER. "■* ELLIS'S, BUT! IN, POTASS WATER. ,E j LIS'S, RUT, IN, SELTZER WATER. 'ELLIS'S, nUTl IN, LEMONADE. ELLIS'S LITMIA AND POTASS WATER. AN EXCELLENT 1: TEBNAI. RKUEDY FOB GOUT. THE Public are par' oularly requested to observe that -L eucily Cork is bhin ed "R. Ellis and Son, Ruthin," without which none is enuine. May be obtained IV<> all respectable Chemists, Con- fectioners, and epers; and Wholosalo only from R. Ellis and Son n. North Wales. £ JHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. U Established December 12th, 1862. TRU8TEES. Mr. J. B. Melladew, Mr. John Roberts, Mr. William Parry, Mr. Chas. W. Boote. PKESIBENT.—Mr. John Roberts, Gl, Hope Street. TitKA.suitKit.—Mr. Heary Williams, 190, Breck Road. The Society was established four years last Christmas, ani has always paid Seven per Cent, dividend. The Capital of the Society as per last Report was zEI16,407 and amount outstanding on Mortgages £129,680. The balance of Profit, after paying the dividend and all ex- penses, was £ 10,889, and the financial position of the society improved during the year £ 1,277. Subscriptions received from Christmas to May 3rd, £32,000. Amount advanced on Mortgages during the same period, £ 34,19:'). In addition to the ordinary shares, preference shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of per cent. Copies of report and prospectus may be had, and shares taken at any time, on application to the Secretnrv, J. LLOYD JONES, Accountant, 6, Lord Street. MEDDYOINIAETH.—Dyna air melus i bob claf, ac yn neillduol i'r rhai a boenydir am fisoedd a blynyddoedd gyda'r anhwyl- derau gewynol, a chanfody cyffnriau a ddetnyddiryn gyffrcdin yn analluog i'w symud, da gcnym allu hysbysu y cyhoedd fod Mr. Jarvis, Canton, drwy ei ddull newydd ac effeithiol, wedi llwyddo i wellhau canocdd o gleifion ar ol i bob c1yfai arall fethu, fel y prawf y lluaws tystiolaethau sydd yn ei feddiant, oddiwrth feddygon, gweinidogion, a boneddigion o barch a dylanwad. Gellir cael rhestr o honynt and anfon un stamp at Prof. Jervis, )1.0" Canton, Cardiff. Hefyd, dymunir hysbysu fod Mr. Jervis wedi dargan-fod meddyginiaethanmhrisia'dwy atwella Alienor,LION, YSIGIxdac, a BEIWIAU. Y mae "JAUVIS'S OLUli AKIM^B wedi gwneyd gwelliadau rhyfeddol yn barod, ac nid ydyw ond darganfydd- iad diweddar. Gwerthir of dan nawdd y'llywodraeth, a gellir ei gael trwy unrhyw 1'feryllydd, neu gan y percheno, Prof. Jervis, m. G., Canton, Cardiff. CROMWELL PERMANENT BENEFIT BUILDING \J SOCIETY. },J :)", T R U S T E F. S Mr. John Jones, 32, Castle-street, Mr. Henry Stuart. Hope-street, Mr. John Robinson, Birkenhead, Mr. John Williams, Loid-street, PRESIDENT.—Mr. John Jones, 32, Castle-street, TKEASI-REH.—Joseph Hartley, Commutatien-row, COMMITTEE. Richard Corish, Laurel Cottage, Smithdown-laue, William Urown, 22, Chapel-street, James Collinson, 12(j, Bold-street, John Evans, rublic Offices, Cornwallis-street, John Jones, 142, Vine-street, Eichinid Jones, 1, Bridson-street, C. Mitchell, jun., Duke's Dock, Joseph Price, .Tame.—street, John lleid. 17, Old 'I all-street, E. Pierce, 38, North John-street, lit. Woodward, 54, Mill-street. The Meetings of this society are held on the First Monday in each month, in the office of the Secretary, from Six to Half- past Six o'clock in the evening. Withdrawals promptly paid. Dividends payable on the first Monday in July. At the end of last year a dividend of 7 per cent was paid. Preference Shares granted at a fixed rate of interest, payable 11.5 mav be agreed. tiopies of the Rules, Annual Report, and any other informa- tion, may be obtained, and shares taken, on application to the Secretary, EDWARD CROSLAND, Accountant, 21 Harrington-street. JOHN WYNNE, SILK, MERCERY, DRAPERY, and MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & 25, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL. DEPAEIIENIS: r'f- V"r> "1" SILKS Shawls M an ties Bonnets Millinery Eibboi-is Flowers Hosiery Gloves Underclothing X-ctuuv cresses Stuffs Laces Parasols Parasols F urs Umbrellas Linen Calicoes Flannels Small wares FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING- ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. g Parcels sent Carriage Free to all parts of the country.