Hide Articles List

24 articles on this Page

I Bob Mam Wan Sy'n Dioddef

News
Cite
Share

I Bob Mam Wan Sy'n Dioddef Canfyddwyd Gwellhad i Wendid Dif- rif yn Dr. Williams' Pink Pills. Felly Cewch Chwithau. Er budd maimau gwan yn dioddef, credaf nad yw ond teg i'm profiad gael ei gyhoeddi," medd- ai Mrs Emma Atmiio Cain, a ymgomiwyd a hi gartref, yn 10, Mekden Road, Edge Lane, Liver- pool. "Dair blynedd yn ol," olai Mrs Cain yrnlaen, "ycbydig aniser wedi goeni fy mhlentyn ieuemgaf, aethum mor wan ao oirtus fel yr oeddwn inor ddiaJlu a'm baban. Gwrthwynebai fy nghylla faeth; anghyt-u-nai hyd yn oed llefrith a mi, gan aohosi poen yn fy mynwes, a gwyn-tog- rwydd. Yr oedd swn trystf-awr yn fy nghlustiau yn peri gorflEwys yn amhosibl i mi. Ohwyddai fy nhraed a'm ooesau nca mai prin y gallwn eu symud. O'r diwedd credid fod y dyfrglwyf yn fy mlhoeni. Anaf a-i fy holl gymalau, ac anfonai pob symrud iad boemau llym drwy fy nghorff. Prin y gallwn gysgn byth gan fod fy ymenydd fel ps ar dro diderfyn. Ceisiodd fy mhriod i mi amryfal clonics a chymysgeddau, ond ni wnaethent ddai- otl. Yr oedd fy nghylla yn ddolurus fel yr oedd bron yn amhosibl i mi gymeryd bwyd. Collai.s giiawd, a phrin y tybiwn fod gennyf owns o waed yn fy ngihyfansoddiad. "Ond un diwrnod darllcnodd fy mhriod adrodd- iad fel yr oedd dynes wedi ei gwella gan Dr. Williams' Pink Pills at wendid cyffelvb. Anfon- odd ar unwaith am gyfieri wad, ac wedi eu cym- eT'i^am betih amser deohreuais deimlo ymron u. Oytunai yr hyn a fwytawn a mi ao fel KlArheai-, gyda. Dr. Williams' Pink Pills cryf- heais. Yrruien amser lleihaodd y chwydd a'r onyniad yn fy ng'hoesau, a gallwn gerdded yoh- ydig o gwmpas. Nid oedd y swn yn fy nghlust- iau waethed, a chysgwn yn dia yn y nos. Par- heais i gymeryd v Peleni, ao fel'y cyflenwent fi a Gwaed Newydd Cyfoethog teimlwn yn gynnes ac e&mwyth; diflanoddi yr holl arwyddion difrif, ao yr oeddwn yn fuan yn iach a bywiog dra- tihefn." Anfonir llyfryn addysgiadol, "Ymgomiau gyda Merohed," yn rhad i foneddigeeau a'i cais. Gellir cael Dr. Williams' Pink Pills gan ddel- wyr, neu yn uniongyrchol oddiwrth y Dr. Wil- lifcsaa' Co., At, Holbam Viaduct, Lou- don, 2s 9c am tin b'woh, neu 13s 9o am tihwech. Ni wella efelydhiadau. Felly mynnwch bob am- ser gael eich cyflenwi a Dr. Williams' Pink Pills. I

Advertising

Undeb Bangor a Biwmaris.

Mae Ffrwyth Q.a'r Haf

Cyfarfod Cystadleuol Elim,…

Cyfnewidiadau yn y Llywodrketh

Advertising

.---Gwallgofdy Gogledd Cymru.…

Achos Crippen.

Sefydlter Parch Wynn Davies.

"Wedi Llwyr Fyned."

Cyngor Dosbarth Deudraeth.

Athrawon Arfon.

--------Ethoiiadati C /njhorau…

Trychineb ar Ben y Gogarth.…

Peils am 40 Mlynedd.

Ymweliad Cor Meibion Beth-Iesda…

Braw Mawr.

Cyngor Qwledig Lleyn.

[No title]

Mewn Ehedlong. 1

Cyfarfod Rhyddfrydel ym Mangor.

I .I Bob Geneth Ddifywyd a…

Advertising