Hide Articles List

30 articles on this Page

Damwain Angeuol.

Boddi yn Antwerp.I

Chwaeth yr Oes.

Anrhegu Arwerthwr.

Rheilffordd Ysg-afn Canolbarth…

Harw Miss M. Breese, Porthmadog

Barn Bangor.

Amryfusedd yr Eisteddfod.

IOwerth y Gymraeg.

Cofeb Iorwerth y Seithfed.

Cor Cymreig yn yr America.

Ceidwadaeth Gogledd Cymru.

Cymdeithas Amaethyddol Gogledd…

Lleiheir Cost Byw.

Etholiadau y Cynghorau Trefol.

News
Cite
Share

Etholiadau y Cynghorau Trefol. BANGOR. Ni chymcr un ymdrechfa etholiadol le ym Man- gor cleni. Cafodd y personau canlynol eu dych- welyd yn ddfwrthwyncbiad ddydd Llun Y Ward Ddwyreiniol, Mr 0. R.►Hughes; y Ward Ddeheu- ol, Mr Myrddin Jones; y Ward Ogleddol, Dr. R. Rowland Jones, a Mr R. J. Williams; y Ward Orllewinol, Mri Edward Jones a T. J. Wil- liams. Y mae yr oil, ac eithrio'r diweddaf, yn hen aelodau. Y mae Mr T. J. Williams yn dych- welyd i'r Cyngor ar ol ymneillduad o amryw flynyddoedd, yn He Mr David Owen, yr hwn a wrthodai gymeryd ei ail ethol. Y mae sefyllfa wleidyddol y Cyngor yn dal heb nowid. DINBYCH. Enwyd chwcch o ymgeiswyr am bedair o seddau ar Gyngor Trefol Dinbych:—y Mri Fred Butler Clough, Alfred Lloyd Jones, a John Mor- ris Davies (hen aelodau), a'r Mri Howell Evans, cyfroithiwr, Gwilym Parry, ac Evan Thomas Wil- liams. Y mae y Mri Lloyd Jones, J. Morris Davies, a Gwilym Parry wedi cael eu henwi gan y Blaid Ryddfrydig. Daw Mr Williams allan fel ymgeisydd Llafur, a'r Mri Clough a Howell Evans fel ymgeiswyr Anibynol. PWLLHELI. Enwyd personau yn ymgeiewyr am seddau ar Gyngor Trefol Pwllheli ddydd Llun. Yr oedd pedair o seddau yn dod yn wag, tair trwy fod tymor eu haelodaeth yn terfynu, a'r llall trwy ddyrohafiad y maer (yr Henedur Ivor Pary) i'r fainc henadurol. Cafodd pump eu henwi; sef, y Mri Richard Jones, Richard Albert Jones', a Dr. Shelton Jones (tri hen aelod), a Mr W. M. Tole- man, a Mr John Hughes.

Cyfarfod Diwygiad Tollawl…

Cyngor Dosbarth Gwyrfai.

Advertising

I Mewn Ehedlong.

Llys Chvvarteroi Arfon.

Advertising

Eisteddfod Plant Llanllyfni.

Cyngor Trefol Pwllheli.

Advertising

Cyngor Dinesig Bethesda.I

Advertising

[No title]

Advertising

Cymeriad y Milwr.

Miss Le Nc-vre gerbron y