Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I- b- -—— ■— T r -n ,|, ,11 in, i, 11-„ nm. in •—,Timu ii—r- 1 ti imrrrniTiiinn in nnriii iiwim——u_ix—LIUL—J i' X^reill wedi' gwii-itul areh^V dfejT W}f Wedi ] wiliadummrl i mewn i ausuwdd ORC-rK' SJ ,EP* GeoEGE'S PILE AND GbAVEL^V eich Poleni, ac yr ydym yn cael eu » X\ i i r i i i ••/)••• if 1 ills, ac yr wyf yn cael eu bod vn gyfansoddedig or cyjjjemav, A Till T 0 /ITl ■ IfTI if J J J vL J lli/xi.-uol tijuariif. Yr wyf wedi eudefnyddio A 'I..LJlL imL O It J\ V £ i iL^ /f bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau f yn helaeth am flynyddau lawer mewn Uysmiol. Nid oes ynddynt ddim o natur |: /friratfi j> metier, a hynv gvda lln-yddutnt il T>f T TO I; 1 I 7 /• i.i i i I, • I A A A_4 JLiOi I fetelaidd. YR YDWYF O R FARN KIT 8 |j I HHflcdtg. Khoddant esimvythad buan l rai II I I i| 1', mewn wjJyllfu anobeithiol o herwydd y jl B0.D IEDDYGINIAETH DRA GWERTH- IJ | V, piles a'r Gravol. Ac nid wyf yn petruso jj_ PAROTOIR Y PELENI UCHOD V mwji AT r DOLTJEIAU HYNY AB GYFEB j J Y dweiul nad oes*, mewn gwmonedd, en J MEWN TRI 0 DDULLIAU PA RAI Y 1TAEJJT WEDI }} I I V oyffelvb fol meddvginiaeth tuag >6 Cv* Iff at wella v Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCANU. £ ?// Vx4> Grave]. <& win n n n V & A a xf*. nvlliams. No. 1-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. \0on. — No. 2-GEORGE S GRAVEL PILLS.. j r No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. »l.. 1 GOCHELWCH DWYLLWYR, —r7~TT' I GOCHELWCH DWYLLWVR, Mown blyohauIs. ljc. a2s. 9o.yrun.. » « r Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, [ ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PAECHUS Ac ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blweh. Heb hyn nid oes, dim yn DRWY YR HOLL FYD Pile and Gravel Pills," o wneutlinriad wirioneddol, neb arall. ( wirioneddol, neb arall. i*1* ■V *» » » U «» ■» A Bj *I»«I|WPI.1|«, W'UWW .(\ | POEN YN Y CEFN | f CHWYDD YN Y TRAED | f Yygaks^^Y PEN j j GVmr^WflEW^COUC, j DWFRPOETHftCflmiOL j LUMBftSO, SCI^ICfl^ I I RHWYMEDD, &o^ | J mm, m mm m 9^jgf GrEO BGE'S 6^ "» J MR. GEORGE, v <> /n ¥ ''ir. rhoinki. B • V* 1 I g Hj /K \I K A V I1** I_i I have mucli pleasure in Wearing testimonvtn the i Dear Sir,—Your Pills take well here, w ■«-•«-« proat offlcacy of your Pills tor l'iles and firavcl. I always f j I recoimiu'nd them with tlie ptmitest I'oiifiilcnee to juv ciu:- and in time I shall have a large opening "OTT T .<2!i timers»»boing unjiorior t<. «ny other n,««ucin« in wilcviw A I _L-_I |J Ithose truuluesome and ltnuitnl disomers, and am nuvly for them.—Yours truly, disappointed even inmost obstinate eases. r, A„XT I I remain, yours truly.. (r. UVViiiJN, Chemist to the Eoyal Family. y mae y pc]enj ]lyll yn Feddyginiaeih FRANK LIN DIXON. J, SICR, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, ^aa i luaw8 o anhwylderau ercill sydd bob ainser yn eu canlyn, megys ■S^nMaTn'V a»>, usnmi, GES 4 P0EN YN Y CEI*N' YSOAFNDER YM y PEN, CUFFYG -CV" ANWYI SYB — Qtt- GRIJ 4 ..Q; POEN YN Y CEFN. YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG O'll, ANWYI SYB — Qtt- S' « GWELLHAD TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYG yT # Je ac anwyl io^u j mj X • DnvPI'HWH T!m ANADL., POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU.SURNI JJefyd. Yr wyf wedi hod yn 0 ltHHEJ)»OL. —Jium CP YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, y,ui,0eni gan y l'iles a'r Gravel, yn nphyd a £ VD glaf llawer o flynvddau J CWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y ,inj mawr av ral amserau yn dufewnol, am tna Ii -NT „ T>;in, „V P,vol Ttroirlri & CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, doiU.les inlyned<l. ac MU y pnmy mis olaf eyn i mi Y &'lT1 ) 11,eh r vilrtvex. qp DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN #' pad Rafael ar oick peleni elnvi, yr oeililwu wedi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANESLUR,SYCHOER A BLAS ANYMONOLYN lhvyr gaethiwo i ar««t yn y tj% Yr oi'dd y fatli IJOCII -nVivonrl v „ aelincont mi q'T GENAU, POEN YN Y BOROOWYDYDD, CHWYDDtANT ffufidns yn i'y ngholuddion, fy liirliylla. a'm yi'frylmnf, a 1 j I nnraea gan y poen » achosent i mi, ar \i YN Y TRAi £ D I IIIIlwr yn fymhen, ac yii feddwean i^ndr. feii»a» 1 || ysgafnder yn fy uihen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 r g»uwn amityfrhNiF»«"'ny».«n >»«•«'»i1,mpri«Hi<»i: mew«i j I Ai.n.,1, -\i n „„ I RHOOOAXT EJMWYTHAO U»l3h6V8CH0L 1 .-atr yr oeddwn wodi fy lwyr audwyo ipiu Ih«-ua ueiui, lei I Ij Abeidaie a AI f'til y I eu goieu l mi, ac \r I nnR gallwn l'od mod(i i nii lytli wella,: ond dioleli i 8 1| wyf wedi tain iddvnt bunoedd lawer am liyny, I PERCHENOC, | Awdwr jmiw d«i..ni. a j.haivh rfiwittum. t 1\ j • j i •» • r m j j 4.v f 1 Vn mlum }>vtb«'l'in»s, iirwv »Hci!nyvl(li<M irh ruloni yn <»1 f 1\ ond m dderbyniais fawr lles oddiwi-th un O J J E. GEORGE, M.R.P.S., eleh ,«rfarwvdd>d, vr ohm™ PaHn <U1,-T. fy niroKve<H- # v\ honynt. Prynais flvchaid o GEORGE'S,/ gaoth py<i»K ec«i a-).in<wr. vr .Kd.iynt. y« fy nKwenu PILES and GEAVEL PILLS, a chymerais fi IT 111 WAIN. V'y^^weitnn^an ac m j \ddau ddo-n 0 hoiiynt-?/r ydivyf yn J GLAMORGANSHIRE., SJ (Atl*)* y?l ddyn Uicll, Zjr /— — /n tv fidlVrytl i'ni {rwic; IVl ''jitt. Jr \X BENJAMIN EDWARDS, ( — N^^WMCABI, ABEBDABE^ J.XJ-L D.VVII) VtkWVS.I Argraffedig a Cbyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Mertbyr Tydfil.—Dydd Gwener, Mehefin 27,1884.