Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dedicated by special permission to Her Majesty the Queen. In the press, and will shortly be published, IN ONE LARGE VounlE ROYAL ffvo., PUICE 10s. Cd., THE TRANSACTIONS OF THE ROrAL NATIONAL EUTEDnrOD OF 1663. CONTAINING: — An Introduction, giving a History of the Eisteddfod. The Prize I'oems and Esmys. with the Adjudications thereon. The Addresses'of the Presidents. Description of the Meetings. Opinions of the Press. A complete Report of the Choral and other Musical Competitions,' with the Criticisms of Sir George A. Maofurren and the other Judges. The Award of Sir Alma Tadema, U.A., and Mr Wcdmore on tho Art Productions. The Names and Addresses of the Successful Competitors in all the Departments:— Poetry, Prose, Music, and Art. With Detailed Particulars of everything that was interesting in relation to the Meetings. AIList of the Subscribers will appear at the end of the Volume. All erders to be sent to the Editor, Mr D. TUDOR EVANS, Bank Chambers, Cardiff P.S.—The Committee have decided upon issuing1 a certain num- ber of volumes in a cheap form at 5s. each, in order to meet the circumstances of those who cannot afford half-a-guiuca. As the issue will be limited, early applications, accompanied by postal orders, are recommended. 6.p.:J. ■ Collegiate School, Milford Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College, and holding1 Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way caten- ated to insnre the health of thepnpils. The Half-term commences Wednesday, April SOth, 1884. Pupils prepared for public examinations. U.1.84.J PELENI LL YSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Atihwylderan y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fycham, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y tý- tra yn ea cymeryd. Y maent yn cryfhan y cyfansoddiad, ac y maent wedi en treio gan filoedd, ae wedi en datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd, Cyrneradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiivr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, S(c. Tr wY.1 wedi profi y Peleni slldd yn myned turlh yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gunjhod beth sydd ynddyni. Yr wyf liefyd wedi profi c'tt heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn vhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a n\weidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor. iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rviymedd, ag awn i am danynt. Anvyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o symeradwyaethan ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK: yn cryf- hau a bywiocan yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neilldnol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu eydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir en cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig. mewn blychau Is. Ite. a 7tc. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernidk I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf efFeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynya i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn en heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefylifa en cymeryd tryda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, (ran ei fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. Ijg* Pe byddai tnamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu bebddynt. I'w cael mewn blychau Is. l|c. a 7^c. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick, Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn neu tlweb. UiVDEB YR flNNIBYNWYR CYMREIC AM 1884. CADEIRYDD Y PARCH W. ROBERTS, LIVERPOOL. CTNRMR Cyfarfodydd yr Undeb cleni yn JiLANEFXr, Gor- phenaf 28ain, Sftain, a'r siOain—divvrnod yn gynarach yn yr wythnos nag arfer, ar gyfrif amgylchiadau llcol. Cyfert'ydd l'wyllgor yr I'ndcb yn 1'sgoldv y Tabernacl am 8 o'r glocih prvdnawn ddydd Linn, o dan lywyddiaeth y Parch D. Grif- fith, Dolgellau. Nos Lun, am 7 o'f gloeh, yn y Tabernacl, traddodir Preset,bail yr ITndeb g-Iln y Parclm Ernlyn .tones, Treforris, a D. M. Jenkins, Liverpool. Boreu dydd Mawrth, f1.I11 7 o'r glooh, cynelir CyfeiJIaeh Grefyddo yn Ebenezer, o dan lywyddiactli y Parch R. Thomas, Hanover pryd y darllenir Papyr ar P>ro(iad Crefyddol," gan y Parch .1, Foulkes, Aberavon, Am th.'iO, yn Nghapel Als, Anerchiad y Cadoirydd, y Parch W. Roberts. Dilymref can y Parch T. Lewis, B.A., Bala, a Phapyr ar Arweddau Presenol Duwinyddiaeth." Am 2 o'r ffioch, yn yr un lle, darllenir Papyr gan y Parch E. Ilerber Evans, Caernarfon, ar "Kin Dyledswydd fel Emvad yn wyneb Cynydd Addysg Uwchraddol yn Xghymru." Am cynelir y Cyfarfod Cyhoeddus yn y Tabernacl, o dan lywyddiaeth II. Richard, Ysw.. A.S., pryd y traddodir areitliiau gait y Parch T. Nicholson, Dinbyeh, ar "Trueni Cymdeithasol ein Uwlad, a'r Feddyginiaeth;" y Parch R. Rowlands, Aberaman. ar Ymgysegriad Personol ein Poblleuainc i AVasanaeth Crist;" y Parch H. S. Williams, liethesda, Arfon, ar Sefydliad CJwladol o Grefydd fel y mae yn IthWystr i Gydweithrediad Cristionogion;" re y Parch T. Rees, I).D., Abertawy, ar Ddyianwad y Cymry ar y Genadaeth Dramor." Boreu Mercher, 11.111 7 gloch, Cynudledd yn Ebenezer,a phreg ethu ar hyd. y dydd yn y gwahanol addoldai. Cvmerir rhan yn ngweithrediadau y Cyfarfodydd gan y Pavel in R. Lumley, Trevor; .T. Morris, Pont.ygof; R. -fames, Llanwrtyd; T. J. Morris, Aberteifi; Mri •). Evans, Crocsoswallt; a \V. Scour- field, Whitland. Trefila y Ilivyllgor Lleol fod Cyfarfod Dirwestol i'w gynal. Derb^ nir y casgliadau a'r Tanysgrifiadau gan T. Williams, Ysw., Y.H., Gwaelodygartli, Merthyr. Cyhoeddir Adroddiad eyflawn gan y Pwyllgor, pris 8wllt, a'r areliebion am dano i'w hanfon at Rev. H. Jones, 28. Harland-road, Birkenhead. R. THOMAS. ") Y,g.. 1.2.84.p. J. B. PARRY, > Y'sgn. H. JONES, > UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG DYMTJNIR ar bawb, gwyr lien a gwyr 1 leys', l'ffriadant ddyfod. i Cyfarfodydd yr T'ndeb,_ae. yn ymofyn darparn llety iddynt. anfon eu henwau a'u cyfeiriad yn eglur llawn erbyn neu ar (iorphenaf 7fed, i un 0'1' Ysgrifenyddion, yn ol y cyfeiriad isod, ac hefyd hvsbysu 03 bydd ganddynt. ryw gyfeillioa y dewisant aros a-yda hwy. I)rwy wneyd yn ol yr hysbygiad hwn arbedir Uawer o drafferth i ni, ac anhwylusdod i ereill. Dros y Pwyllgor Lleol, 'J'JOHNS. 10, Greenfield-terrace, Llanelly, ) ,1. WILLIAMS, 11, Greenfield-terrace, Llanelly, Ysg-n. 1>. WILLIAMS, .W, High-street, Llanellv, I' :<)). UNDEB YR ANNTBYNWYR CYMREIG CYFARFOD DIRWESTOL. NOS Sadwrn, Gorphfinaf Sfiain, cynelir Cyfarfod Dirwestol yn nglyn a'r Undeb, yn Nghapel Als. 'Oymerir y gadair gan w. Williams, Ysw., Llundain. Yr areithwyr ydynt, y Parchn LI. B. Roberts, Caernarfon, a II. Jones, Birkenhead. 13.6,r "Y GWMWL TYSTION." HOLWYDDOREG ar Hanea Teulu y Ffydd— Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josna, Debora a Barac, Gedeon, Jephtha, Samson, Samuel, a Dafydd—a Gorcliest-gampau a dyeddef trwy Ffydd, mown 0 o benodau. Y Trydydd Argraftiad—y fifed, lOfèd, lleg, a'r 12fed Fil. Pris (ic.; gyda'r post, OJc.; neu ft am 8s. fic., a 27 am 10s., yn free gyda'r post. I'w gael gari yr awdwr—JOHN JONES, I/larigiwc, Brynaman, R.S.O., South Wales. 2.5.r. CARDIFF GRAMMAR SCHOOL. A BOARDING AND DAY SCHOOL. DUTIES were resumed on MONDAY, MARCH 31st, 1884. For Terms, &c., apply to the Head Master, R. G. L^YT, 13, Fitzalan Place, Cardiff. < PRICES ON CORRUGATED IRON C°. C HURCH LANE .WOLVERHAMPTON.1 PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? M A I MEDDYGIN1AETH HYNOTAF YE OES BRESENOL YW QUININEBITTERS GWILYM EVANS. Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRIAETH lysieuol enwog, wedi ei chymysgu yn y modd mwyaf celfyddydgar a tfocfts ag y mac yn bosibi, y'n eynwys elfenau gweit-hgar y llysiau a gj'dhabyddir yn gyffredin y mwyaf ihiiwveddol o holl lysiau arferol yn y gelfyddyd feddvgol, gef QUISIXK, SAK8APAHILLA. CENTIAM, BURDOCK DANJ)ELlON, LAVENDER, a SAFFItOX. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant draul yr ymborth, gwellhant a liwylusant, y cylchrediadau, eryfliant y giau a'r cyhyrau, purant a Ifrwythlonant y gwaed, byvviocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant v meddwl a'r tymherau; gymndant vmaith rwystrau ac atalfeydd yn vr ermigau bywiol, Maent yn Vhoddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd hyny, y rliai mwyaf agored i anwydcn a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwueyd hyn, y maent wedi enill iddyist en hnnain y gymeradwaaeth uehelat fel y meddyglya mwyaf cyl'addas ar gyl'er pob rirath o wendidau a sefylifa isel, nyclilyd, a marwaidd, Aoesdynion obwysa chymeriad wedirhoddi iddynt gymeradwy- aet-LI am y pethan hyn ? Oes, y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o lythyrau eymeradwyol i?r QI'IKISE BITTEKs oddiwrth Feddygon. Fferyllwyr, Pencadbenijud, Offeiriaid, Gweinidogion, Camv'yr, Masnaehwyr oyfrifol, a dynion credadwy yn mhob dosbarth, o'r rhai sydd ea hunain wedi eu proti yn rhinweddol yn mhob sefylifa ac yn mhob amgylchiad. Dym'a engraifft deg o farn Cymry America ar QUIKIXE BITTERS GWILYM EVANS:- CLOD I'R JIWN T MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r I)ryh, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., "Rhagfyr 26ain, Fv ANWTI, GID-OENEDI.,—V mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda lief y QUININE BI'J'TERS, a brofodd i mi yn llon'd ei addewid mewn cysyiltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Dri/ch, "sef iselder ysbryd, euriad y galon, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn tori, dittyg; treuliad, gwaelder cyn bwycf, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, i'y ystumog, yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fy oehrau ties methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Rhwne yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau tia cyn y Nadolig yn ei theimlo hi yn orehwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, heblaw fy mod yn gorfod eistedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl- derau ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad v galon, daethi'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a phenderfynais yn y fan, os eawn fyw i fyned allan yn y pr.vd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. Nid cynt yr ymolchais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cyflawnder 0'1 feddyginiaeth uchod ar wertli, yn bur fel y mac yn tanldll yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, chwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwneweli brawf arnynt,; sicrhaf y byddwch chwithau, rnewn eanlyniad, yn altuog i ddwyn yr un dystiolaeth." i r eiddoch yn onest, "THOMAS T. DAVIES." Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu Anhwylderau y giau, doluriau yr afu ar arenau, clefydau v ddwyfron, malldranl y cylla, anmhurdeb a gwendid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r eortf. Y mae rhinweddau y Ilysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol yn ncrthu, yn puro, ae yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac ielly yn dilcu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iacbau llu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr eiu bod yn cael y gwir BITTERS? Gofyner fel hyn, Potelaid o QUINLNE lU'l IEKS GWILYM EVANS, a gofaler am wel«l— 1. Fod enw "GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn Vsgrifenedig ar stamp y LlvWodraeth ar wddf pob potel. I. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUiNIXE BITTERS" ar bob label. H. os cynygir i chwi wertli ehwecheiniog neu swllt, byddwch wybyddus mai twyll a tfngind ydynt. 4. Na chymerwch eich eynghon gan neb i gymeryd unrhyw fath o gymysg ant 11 o dan yr hen esgus ei-fod yn llawn mor rhinweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cotter mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelycliu, ae y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a culiacal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Hazelly. Gvverthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. fie. yr un, neu cafes 12s. Ho vr >in, yn eynwys 8 botel 4s. Gc. Y mae bote! 4s. 0'c. yn eymvys ddwy waitli gymaint a botel 2s. 9e.; felly, gellir arbed swllt. D.S.—Os teimlir atihawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddi<Jraul, trwy y Parcel Post, grp y prisoedd a nodwyd, 35.4.8^.r