Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-CWMLLYNFELL.

Advertising

Y Golofn Wleidyddol.

* CYMANFA YSGOLION LLANYBRI.

. CYMANFA MORGAN WG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cafwyd yn nesaf anerchiad byw a dylanwadol gan y Cadeirydd ar Y gweinidog da a'i gynorthwyon," yr hwn a dderbyniwyd gyda chymeradwyaeth uchel. Wedi siarad cymer- adwyol ar yr anerchiad gan y Parchn Dr Rees ac F. Samuel, Abertawy, a T. Johns, Llanelli, cyQygiwyd y penderfyniad canlynol gan y Parch J. Foulkes, Aberafon, ac eiliwyd gan y Parch H. A. Davies, Moriah, Aman- Ein bod yn dymuno cvflwyno ein diolchgarwch mwyaf cynes i'r Parch D. Richards am ei was- anaeth gwerthfawr fel Cadeirydd am y flwyddyn sydd yn awr yn terfynu, ac hefyd am ei anerchiad rhagorol ar "Y gweinidog da," &c. Wedi ychydig eiriau o gydnabyddiaeth gan Mr Richards, terfynwyd trwy weddi gan Dr Rees. Y MODDION CYHOEDDUS. Nos Fercher, pregethwyd yn y gwahanol gapeli yn y drefn a ganlyn:—Cadle, J. Foulkes, Aberafon, ac R. Rees, Alltwen; Brynteg, S. Jones. Treoes, a T. Morris, Dowlais; Sketty, Ll. E. Jenkins, Blaenafan, a D. LI. Morgan, Sciwen Duavant, J. Edwards, Castellnedd, a G. B. Williams, Libanus; Penclawdd. H. P. Jenkins, Ystalyfera, a J. T. Davies, Pontar- dawe; Crwys, R. Thomas, Penrhiwceibr, ac E. Davies, Abercynffig Casllwchwr, E. Richards, Tonypandy, a — Gronow, Birchgrove Sardis, Waunarlwydd, P. W. Hough, Merthyr; J. Rogers, Pembre (yn Saesoneg); ac E. Thomas, Glantaf. Boreu dranoeth, am 7 o'r gloch, yn yr un lie, W. G. Evans, Coity; D. Richards, Caerphili; a J. Morgan, Cwmbach. Am 10 o'r gloch, yn yr awyr agored, J. R. Williams, Hirwaun R. Rowlands, Aberaman; a W. I. Morris, Pontypridd. Am 2 o'r gloch, T. Morris, Dowlais. Wedi hyny, oherwydd y gwlaw, ymranodd y gynull- eidfa i'r ddau addoldy ger Haw, sef eiddo yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr, pryd y pregeth- wyr yn y naill gan M. C. Morris, Ton-Ystrad, ac yn y llall gan G. B. Williams, Libanus. Am 6, eto yn y ddau gapel, gan R. Thomas, Penrhiwceibr; J. Davies, Taihirion; O. L. Roberts, Pentyrch; a D. G. Rees, Eglwys- newydd. Dechreuwyd y gwahanol gyfarfodydd gan y brodyr T. S. Jones, Carmel; R. Rowlands, Aberaman O. L. Roberts, Pentyrch J. Thomas, Bryn, ac ereill. Diweddwyd y cyfarfod 10 o'r gloch gan J. Jones, Llangiwc. Daeth nifer luosog yn nghyd i'r Cynadleddau, a chafwyd Cymanfa ragorol trwyddi. Gwir i'r gwlaw dydd Iau achosi cyfnewidiad yn y trefniadau, ond cafwyd ychwaneg o bregethau trwy hyny, gan i'r gynulleidfa ymwasgaru i'r capeli. Gwnaeth Mr Bevan a phobl ei ofal, yn gystal a'r holl ardal, roddi croesaw cynes a chalonog i'r Gymanfa. Hyderir yr erys ei dylanwad er daioni yn hir yn y cylch. W. I. MORRIS, } Ysgrifen- <t; J- ROBERTS, yddion. p'