Hide Articles List

7 articles on this Page

CWRS Y BYD

Nodion Amaethyddol,

Trychineb ofnadwy mewn Clofa…

! Gynadledd Wesleyaidd yn…

News
Cite
Share

Gynadledd Wesleyaidd yn Lerpwl. GWASANAETH ORDEINIO. YN nghapel Mynydd Seion, nos Sadwrn, Awst laf, cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn nglyn 4'r gynadledd uchod, i ordeuno tri o weinidogion ieuainc o Dalaett) Gogledd Cymru,—sef y Parchn T. Charles Roberts, H. Evans, a J. Wesley Hughes. -i gyftawn waith y weinidog- aeth yn y cyfundeb Wesleyaidd. Llywyddwyd y cyfarfod gan y Parch Richard Roberts, Llun- dain, un o gyn-!ywyddion y Gynadledd. Wedi canu emyn, ac i'r P..rch John Evans, (Eglwys- bach) weddio. galwyd enwau y gweinidogion oeddynt i gael eu hordeinio, gan y Parch Ralph M. Spoor, a darilenodd y Liywydd ranau o'r Ysgrytbyr a chyfarchodd y gweinidogion ieuainc fel y canlyn :— "Chwi a glywsoch, frodyr, yn eich arholiad dir gelaidd, ac yn y gwersi cysegredig gymerwyd allan o'r Efengyl ac ysgrifeniadau yr Apostonon, yr urddas a'r pwysigrwydd dirfawr a berthyn i'r swydd hon y'ch galwyd iddi. Ac yr awrhon yr ydym eto yn eich cyoghori chwi, yn enw ein Her. glwydd lesu Grist, ar i chwi gadw mewn cof yn wastadol pa mor uchel yr anrhvdedd a pha mor bwysig y swydd a'r ymddiriedaeth y'ch galwyd iddi, sef i fod yn genadoa, gwyliedyddion, a gor- uchwylwyr yr Arglwydd, i hyflorddi ac i ragry- buddio, i borthi af, i ddarparu ar gyfer teulu yr Arglwydd, i geisio defaid Crist sydd ar wasgar a'i blant ydynt yn nghanol y byd drwg presenol, fel y gwareder hwy trwy lesu Grist yn oes oesoedd. Bydded gin hyny bob amser yn argra.phedig ar eich cof pa mor fawr y trysor a ymddiriedwyd i'cb gofal. Canys defaid Crist ydynt hwv. v rhai a brynodd Efe trwy ei farwolaeth, a thros y rhai y tywalltodd Ete ei waed. Yr eglwys a'r gynulleid- fa y rhaid i chwi ei gwasanaethu yw ei briodferch a'i gorph Ef; ac os digwydd i'r eglwys, neu un- rhyw aelod ohoni, dderbyn niwed neu rwystr trwy eich diofalwch chwi, chwi a wyddoch fawrerld y bai, ac hefyd v gosbedigaeth ofnadwy a ddilyna. Oherwydd panam, ystyriwch ynoch eich hunai i ddyben eich gweinidogaeth at blant Duw, atbriod- ferch a chotph Crist, ac edrychwch na phalloeh byth yn eich llafur, eich gofal, a.'ch diwvdrwydd, hyd oni byddwch wedi gwneud v cwbl yn eich gallu chwi, vn ol eich rhwymedigaeth bendant, i ddwyn yr oil o'r rhai sydd wedi eu hvmdd ried, neu a ymddiriedir i'ch gofal, i'r cydweddiad hwnw mewn tfydd a gwybodaeth o Dduw, ac i'r cyfryw addfedrwydd a pherffeithrwvdd oedran yn Nghrist, fel na byddo lie yn eich plith i gyfeiliornad mewn crefydd nac i ndrygedd mewn buchedd. Am hyny, yn gy maint a bod eieh swydol mor ragorol, ac mor dra anhawdd ei chyfiawni, chwi welwch gyda pha fath ofal ac egni m"Wr y dylech ymroddi, vn ogystal fel y galtoch ddangos eich hunain vn ufudd a diolchgar i'r Arglwydd yr hwn a'ch gos-jdodd mcwn anrhvdedd mor uchel ac hefyd i ochel. d na byddo i chwi eich hunain droseddu, na bod yn achlysur i eraill droseddu. Eithr nis gallwch feddu meddwl ac ewyllys i hyny ohonoch eich hunain canys gan Dduw yn unig y rhoddir yr ewyllys a'r gallu hwnw chwi ddylech gan hvny, ac y mae yn anghenthnid arnoch, eddio yn daer am ei Lao Ysbryd Ef. Ac yn gvmaint nas gallwch trwy ytsrhyw foddion arall gyfiawni gwai-tlwaai>»,)»SBesig, yn dal perthyaaa ag iaoh^wdwriaeth""dyt), bnd trwy athrawiaeth a chynghor wedi eu cvmervd allan o'r Ysgrythyrau Sanctaidd a thrwy fuchedd gydwedd- ol a'r unrhyw ystyriwch mor astud y dylech fod mewn darllen a dysgu yr Ysgrythvrau, ac mewn llunio eich ymddvgiaiau eich hunain, yn ogystal a'r rhai hyny sydd yn dal perthynas neillduol â chwi, yn olrheol yr unrhyw Ysgrythyr ac am y rheswm hwn pa, fodd y dvlech adae! a gosod o'r neilldu (hyd y mae ynonh) boh gofa.!on ac efrydiau bydol. Y mae genym hyder da am danoch. ei ch bod yn mhell cyn hyn wedi pwyso ac ystyried y pethau hyn ynoch eich hunain a'ch bod wedi cwbl benderfvnu, trwy ras Duw. i roddi eich hun- ain vn gwbl oil i'r swydd hon, i ha un y rhyngodd boddi Dduw eich galw fel, hyd y mae ynoch, v bydd i chwi roddi eich hunain yn hollol i'r un peth hwn, a throi eich holl ofalon a'ch efrydiau i'r cyfeiriad hwn ac y byddo i chwi weddio yn was tadol ar Dduw y Tad, trwy gyfryngdod ein hunig Waredwr lesu Grist, am nefol gynorthwy yr Ys- pryd Gl&n fel trwy ddarllen ac ystyried yn fen- nyddiol yr Ysgrythyrau, y gwneler chwi yn add- fetach a chryfach yn eich gweinidogaeth ac modd yr ymdrechoch, o bryd i bryd, i sancteiddio eich bucheddau eich hunain a'r eiddoch, ac i'w ffurfio yn ol rheol ac athrawiaeth Crist, fel ? byddoch yn esiamplau iachus a duwiol i'r bobl i'w dilyn. Ac yn awr fel y gallo y gynulleidfa hon hefyd o'r eiddo Crist sydd wedi ymgynull yma wybod eich medd- yliau a'ch ewvllvsiau yn y pethau hyn, ac fel y byddo i'r addewid hon o'r eiddoch eich cymhell yn ychwanegol i gyfiawni eich dyledswyddau chwi atebwcb yn eglur i'r pethau ofynwn i ehwi yn enw Dnw a'i Eglwys, o berthynas i'r unrhyw." Ar ol hyn rhoddodd v Llvwydd iddynt y gofyn- iadau arferol, ac wedi iddynt hwythau eu hateb yn briodol ac yn foddhaol, efe a weddiodd drostynt, ae a ddvmunodd ar i'r gynuileidfa hefyd weddio, ac i'r dyben hwnw treuliwvd 1 ychydig o funydau mewn aystawrwyaa. vveai nyny canwyu emyn, a gweddiodd y Llvwydd drachefn. Dilynwyd hyn gydag emyn arall, ac- yna daeth y gweinidogion canlynol yn ml-ten i jjynorthwvo y Llywydd gyda'r urddiad—y Parchn C. H. Kellv, cyn-lywvdd y Gynadledd J. Samuel Jones, W. Jones, a W. H. Eyans" y rhai a osodasant eu dwylaw ar ben pob un o'r ymgeiswyr yn unigol, a'r Llywydd yr un prvd yn dweyd y geiriau arferedig ar y cyfryw achlysur o'r frurf wasanaeth cyfundebol. Yna, a hwy eto ar eu gliniau, cyflwynwyd i bob un ohon- vnt Feibl. ac weli iddvnt eu derbyn, dywedodd v Llywydd wrthynt. Frodyr, telwch sylw i ddar- llen, i gyngbori, ae i athrawiaeth. Myfvriwch ar y pethau sydd yn gynwysedig yn y Beibl Sanct- aidd, y rhai a draddodas-m i chwi yn a.wr. Bydd- wch yn ddiwyd ynddynt, modd y byddo i'r cynydd trwy hyny fod yn amlwg i bob dyn. Gwyliwch arnoch eich hunain ac ar yr athrawiaeth canys wrth wneuthur felly chwi a waredwch eich hunain yn ogystal a'r rh i sydd yn eichgwrando. Bydded i bob un ohonoch fod yn fugail i ddeadell Crist, ac nid blaidd. porthwch ac na ddistrywiwch hwynt. Cynaliwch y gweiniaid, dyddanwch y galarus, rhwymwch yr y;:ig, dvgwch yn ol v crwydredig, ceisiweh y colledig. Bvddwch mor drngarog modd na byddoch yn rhy diofal gweinyddwch ddis- gyblaeth mewn modd na byddo i chwi annghofio i trngaredd fel pan ymddangoso y Pen Bugail y j derbynioch anniflanedig goron y gogoniant tr-vy lesu Grist ein Harglwydd." Gweddiodd y Llywydd drachefn, a gwi'iyddwyd Swp?r yr Arglwyil,i i' gweinidogion newydd ordeinie l g. Yn* esgyio I I y Parch Hugh Jones, cadeirydd TaUeth I Cymru, i'r pwlpud i draddodi y Cnghor, vr h v i A sylfaenodd ar 1 Timotheus, iv., 14, 15, Y peth-Aa hyn yr w)'f yn eu hysgrifenu atat,' fcc. Cafwyd anerchiad nodedig o gyfaddas i'r a^n- gvlchiad, ac yr oedd v gwasanaeth o'r dechreu i'r diwedd yn hynod o effeithiol. H. -0--

Newyddion Cymreig.

(o) Marchnadoedd.

Y CYNADLEDD WESLEYAIDD AC…