Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

" DAN OLYGIAETH " CYMRO'R…

. Y BEIBL.

PRIODASGERDD

PA LE MAE'R CYFEILLION?

-CTFLAFAN SPION KOP.l i.

♦ DEDWYDDWCH.

News
Cite
Share

♦ DEDWYDDWCH. DEDWYDDWCH pur, O eglura'r—der hoen Ar dy rudd chwareua; Ai Duw heb lid y di-bia Ydyw hanfod dy Wynfa? Yn ei heddweh ymlonydda—y byd, O'i boen ymddyrehafa; Nef mewn hedd orfoledda Yn iach don dedwyddwch da. Yma gwelaf y ddwyfolaf Arwedd lanaf arwyddluniol, Fythol egyr i mi ystyr Ansawdd ddifyr mynwes ddwyfol. Swynaf urddas nef harddwch-haul wenan Y Duwdod weddau ydyw dedwyddwch; Mae niwl am ein haul yma—net hapus Ein Ner daionus yn bur dywyna. Rhin a sain rhan o'i swynion—a gafwyd Yn dew ar aelwyd y daearolion Ond holl nerth ei brydferthion—waagarwyd Er enfawr aelwyd yr anfarwolion. 0 fewn hoen ei fwynianau-agorir Ei gariad dryeorau, I arllwya Ner bleserau Mewn pur hedd mae yn parhau. 0 der fwyniant yr afonydd-mawl di atwr Hapns gwyd i Awdwr pysgod dedwydd. Hyuod hedd pwy'n ddedwyddach Wrth well byd na'r brithyll bach ? Pert nofiwr hylaw llawen-un dyddan Mewn dedwyddwch dilen O'r wych hwylfawr iach elfen Drwy ei oes bydd droa ei ben. Ewch i brofi bach bryfyn-cysurua, lë, enwog hapua yw y prifgopyn. 0 fyd da heb ofid dyn Yw y braf hoew bryfyn A 'stor o anian gorhoen luniad greddf lon'd ei groen. Y dryw bach a dry ei big I anadlu mwyn odJig; I'w fri'n gu cana'r frongoch Ei rin glan a'i arian gloch Rhyw ehedydd ar aden 0 awn ein hoes yn y nen Fola drwch dedwyddwch da, A'i la wen haleliwia;" Daw y fflwch ddedwyddweh dine 0 awn hirbell sain eurbinc; Iach emyn aderyn dn, Y digwyniad ei ganu, Sy'n gan awynol orfoledd O'r Ion hwyl ar Iwyn o hedd; A'r fronfraith ei hiaith o hyd Yw, doed eiddo dedwyddyd, Yn feddiant oes heb groesal1 I fyw yn hawdd o'i fwynhau. Mor glir yw'r unawd firain A'r hedd sydd i'r eos sain Hoen loewa ei halawon, A chywydd brwd chwydda'i bron, O'r llais iach arllwyaa hedd Gwir felus ei gorfoledd, Naturiol bengantores, Heb un rhith ar ben y rhea. Dedwydd nwynant dyr o foliant Mwyn ei Uoniant mewn llawenydd, Hyd ei gyrfa hi berora, j Minau dania mewn dywenydd. Yn swyn byw y son a bar, Am hudol anthem adar. Llef brwdfrydedd byw orfoledd, Enwog goledd uniawn galon, A ddisgyna o'r goedwigfa Fel hoaonma." fil ei awynion. Hoen i waith pan yn nythu A fedda'r cain adar on; Er, eto yn hyfrytach Cawn eu byd a'u cywion bach." I fyw hwyl coedwigfa hedd, Llew yr awn a llwyr hoenwedd. 'E geir haf o ddigrifwch—i'w anian Ar unig ddiffaethwch; Hen niwlog anialwch—iddo'n ddiau Leda i dneddau yn wlad dedwyddwch. Oen a lanwa a'i lonwch-hedd effro'i Burfyd hyd eiddo borfa dedwyddwch; Yn rhodio'n ei dir hwylua—ar feddwi Yn uniawn yni ei anian boenns. Adda mewn bri'n wyn fel Rhinwedd—yn nawdd Dedwyddwch diddiwedd; Yn dra iach pelydrai hedd 0 riniau ei wirionedd. Yn hafle'i hardd gyflwr-Adda wenodd, Yma 'e rodiodd yn ymerawdwr. 10 Efa fwyn braf ei bri-byd weddau Dedwyddwch yn moli; Yn ei dydd a'i henaid iach, Yn lanach na'r goleuni. Efa lan ei hanea—trof yn fynych Yma, er edrych ar ymerodrea. Hwy ar Eden awenau-yn ieuainc, A bywiog gyneddfau, Yn orwynion eu rhiniau Ddododd lor yn ddedwydd ddau. Dynoliaeth yn sarn-0 erchyll garDedd I Ing welwa delw-yn nghol dialedd! Mwy yr hil" gymyag a marwol gamwedd I wae blwng ymollwng yn ei malledd Erchyll hagrweh ei llygredd-fel ing saetb, Y rai hyf alaeth i'r nef orfoledd Pan yn mhla. mawr y camwedd, Yn niwl bai ar ddelw bedd- Torodd gwawr y tiroedd gwell—i'n byd ni, Yn fad oleuni o fywyd linell. Ei lewyrch a oleuai-y galon, A'r golwg adfywiai Yn nhir ei boen er y bai, Dan ei lewyrch dyn loewai. Daeth i farwol rbyw anfarwol Nef ddigonol feddyginiaeth Rhyw lttweroedd ddaw i nefoedd, Heddwch diroedd iachawdwriaeth. Wele daeth ein Gwaredydd—drwy'i Enw Mae'n byi yn hoew mewn bywyd newydd. Dedwyddwch pur naturiol I ny'h ein hoes ddaeth yn ol; Heddyw 'e gawn ddigoredd 0 hwyl ia^h v teddy Hoi hedd Heb :id mwy a blodeu moes Yn wynion drwy ein heinices; Yn deula byw achubol-a difyr, Yn leau, brodyr, yn lan yabrydol. Eto y dyn at ei Dad A'r fonwea yn erfyniad, A dry mewn hedd i wledda Ar nef Ion fendithion da Dedwydd fudd yn ddiluddias feydd i'w gri with orsedd gras. Ein hanwyl Iesu bywyd Achubwr Leda'i ras haeddol i wael droseddwr Efe luneiddia hen aflonyddwr Gelynol, yn tnddiol dangnefeddwr; Gwna ddyn yn hedd goleddwr-lesu mad I enaid o'i gariad yn Adgyweiriwr. Ddedwyddwch mwyn! mor swynol Yw i ni ei gael yn ol Hcb ball ei wedd sy'n pellhau Gelyniaeth o gaionau; Bydd tawel i hen elyn A nef iach efe a iyn; Yn gafael yn y ^ofid A'i hedd braf a'i lladd heb wrid; Dryllia had byd drallodau A mawr rym i'w marwhau 0 ddaw'r gwaeledd o'r galon Yn llwyr yn ei wenaullon. A thwrf rhyfel dawela Yn iach dwif dedwyddwch da; Yn ol daw at gynal dyn A pharod hedd offeryn- Arfau halog rhyfela I fyd <■;VJT yn arfau da Liawer mam iawn gawn yn gwau A magu'u ol magnelan I Fel dau lane yn ymbrancio Wrto y llyn mae arth a llo Y Hew a'r oen yn llwyr rydd- 0 galon gyua.'u gilydd Syn banes-dafad iesin Yn chwaer y blaidd chwerw blin 0 adeg Ion I aynion dig Yn wyl, hynawa, fel oenig. Hwn a'i fri sydd yn y fron Yn goron i wladgarwch; Gwylia'n ddoeth o galon dda A nodda'r wlad a heddweh. lawn agored wen dyngarweh Ddaw yn erddi o wyn-harddweh, Hyd ei weddau tyf dedwyddwch Nodda ddynion u'i ddyddanweh. Un gwir hael, 'e garia hedd-mewn rhoddion A dwyma gaion y diymgeledd. Nef anian, un lan heb loes-byw hwyliog Heb waeledd y drygfoes; A ther rin gwna'th hir einioes Fel y fyw aefolaf oes. Hapus angel! I'th nef dawel Iach yw'r awel orwych rywiog, I'r "llane eirian Dnw ei hunan Ddododd anian ddeawydd enwog. Achubol urddasolion, A'r goreu fri ger Ei tron Yn y FARN mor wyn a'r nef o'u harddweh Blodeua teddweh heb ol dyoddef! Duw a'u geilw gyda'u gilydd-fel plant I wynaf loniant y nef iawenydd. 0 fri—drwy'i Frawd o aur fro Da ei natur y dyn eto Wnaed; heb lid, enaid di-bla, Heb loes oer, i blesera Yn nwyf iach y nef uchod, Ar aelwyd hedd ar ol dod 0 fyd cas, yn yfed cysur Y mwynaf barch mewn nef bar. Ei anian hen hono aeth A'i delw o fodolaeth. Hapus, hoenus, gorfoleddus, A molianua yw miliynau O'u persemedd liif hyirydedd Mel hyawdledd mil o odlau. Cawsant hyfryd ddwyfol fywyd Llawn o iechyd ilawenychol, Gweled leau fu'n gwaredu Dyn en canu'n dan acenol. "leau, Iesu, 'rwyt yn ddigon," dona Yn afon enfawr o fewn y Wynfa Yn dirf o'r llesiant y dorf arllwyaa Yn felus aeiniol nefol Hosana," Un erfawr berorfa—i'r Iesu'n glir- A'u hwyl a loewir a'u Haleliwia." Dyma wlad o ddiolehiadau-didor Mewn dedwydd folianu, Ar eiliad o'r hwyliau-engyl gydiant A'r iach hwyl aoraut drwy'r uchelderau. Haleliwia loew'r Wynfa, lddo ddeua yn ddiddiwedd; Dwyfol deulu a'r holl allu Yn anadlu tan hyawdledd. leau, leau, dy folianu Am ein earn mwy yw'n coron, Ti a'th riniau fydd anthemau Euiawr hwyliau anfarwolion. Irog ranau rhagarweiniol O'i hwyl aeiniol a ol sonir, Naf ar danau'i nef ordeiniol Lawn o gleiniol enwog lonir; Hwn ar weiniol luoedd breiniol Yn gyweiniol iawn goronir, LI a adeiniol nef fireiniol O'i wledd geiniol a ddigonir. Yn enfawr hwyl y Gwynfyd Dedwyddwch llawn gawn i gyd Pur o do a tra pery Duw—trwy'r holl wlad Elfen addoliad lifa yn ddiluw Treboeth. DAVID JONES.

. SILOH NEWYDD, GLANDWR.

Advertising

[No title]

Advertising

SWANSEA. POLICE COURT.I

SWANSEA. Y.M.C.A.

INQUEST.

[No title]

Advertising

GLAMORGAN COUNTY COUNCIL

THE ROYAL JUBILEE METAL EXCHANGE…

CONCERT AT RHYDDINGS CHAPEL.…

Advertising

[No title]

THE I ATTAINMENT OF HAPPINESSJ

TRINITY CHAPEL LITERARY SOCIETY.

ST. HELEN'S EVENING CONTINUATION…

Advertising