Hide Articles List

3 articles on this Page

Y GOGLEDD.

News
Cite
Share

Y GOGLEDD. Y mae Syr Watkin .W. Wynn wedi ymgymeryd bod yn gadeirydd anrhydeddus i'r Dryaorfa er darparu coffadwriaeth genedl- aethol i'r di weddar Mynyddog. Y mae amryw engreifftau o gwn cynddeir- log wedi eu cael yn ddiweddar yn sir Fflint; ac y tnae yr awdurdodau wedi rhoddi ihylmddion allan, yn gorchymyn i'r holl gwn gael eu rhoddi dan gadwraeth. Dirwywyd Mr. Thomas Gill Jenkins, gotuchwyliwr Chwarel y Vutty a'r Bowydd, i Is. a 22s. 6c. o gostau, am esgeuluso rhoddi gwyVod&eijh ° ddamwain a ddygwyddodd yno. Oni buasai fod y fainc yn credu fod y trosedd i'w briodoli i anwybodaeth, digon tebyg y buasai y ddirwy yn llawer trymach. ■j'YmddeTigys fod hyrddwywyr Eisteddfod Caernarfon, yn betiderfynol o guddio eu holl iiymudiadau dan.,lenhyd. ddiwrnod yr ym- gynulliad. Yr ydym yn bresenol, o fewn tair wytlinos i'r cynulliad mawr, yn berffaith anwybodus am y programme; a'r argraff cyffredfnbltuallan i Gaernarfon yw, fod yr Eisteddfod wedi ei gohirio, gan y tybir na bydd y pavilion yn barod. Cyhuddwyd John Jones, alias Christmas Jones o Brymbo am aarhau dynes dlawdo'r enw Maria Edwards ar y hrif-tfordd yn mhlwyf Chirk, trwy ladrata rhyw betbau oddiarni. Traddodwyd ef i sefyll ei brawf yn y brawd- lys slrol. Cynaliwyd c\ farfod Iluosog yn ddiweddar yn Mostyn, pryd y pasiodd y mwyafrif presenol i sefydlu bwrdd ysgol ar gyfer plwyf Whitford, swydd Fflint. Fel yr oeld Robert Jones, 60 oed, gyried- ydd yn y Pengwern Arms, Ffestiniog, wedi t dyfod i lawr jgyda cherbyd i gyfarfod y tren ojaf i orsaf y Penrhyn, syrthiodd i lawr yn ddisymwth; ac yn mhen ychydig eiliadau, anadlodd ei ffun olaf. Nis gwyddir pa uti ai anhwyldeb y galon ai y parlys a achosodd ei farwolaetb. Traddodwyd darlithyn addoldy y Bedydd- wyr TrtSynon, gan y Parch. J. A. Morris, Aberystwyth, ar "C. A. Spurgeon." Cymer- wyd y gadairgan y Parch. E. Humphreys. Taflodd vnadon Caernarfon un o'r enw Alfred Stevens i garchar am dii mis am y trosedd o gysgu allan. Yr oedd wedi bod gerbron amryw weithiau yn flaenorol dan yr un cyhuddiad. Dirwyodd yrun ynadon ddynes o'r enw Ann Griffith i 5s. a'r costau am feddwi ar y Sabbath! Mor isel ytDifi chwant aflywodr- aethus yn darostwng y ddynoliaeth! Bydd y Cymry yn llawenhau am yr an- rhydedd uchel a dalwyd gan Mr. Bright, yn ei araeth yn Bradford, i awdwr Epic of Hades-Mr Lewis Morris, tfyr yr enwog "Llewelyn Ddu o Fon." Y mae y llestr "Clio," dwy fil o dunelli, a ganiatawyd gan y Morlys i ddyggu diwyd- rwydd i blant amdd-.faid perthynol i Ogledd y Cymry, air Gaer, a'r siroedd cyffiniol, wedi cyrhaedd y Menai o'r diwedd. Y matey Parch. P. Constable Ellis, parson Llanfairfecban, wedi ysgrifenu i newyddiadur yn ddiweddar i amlyg" nad ydyw ef, ac na bn erioed, yn aslod o "Gyrodeithaa y Croes Santaidd," nac o "Frawdoliaeth y Cymun Bendigaid." Dywedir fod y derbyniadau yn Nghylch- wyl ddiweddafHarlech yn £213 7s, 2c., a. bod y pwyllgor wedi penderfynu cyflwyno Y,50 at dreuliau y corau. J t

Y ri E H E U D 1 R.

ICYFARFOD CHWARTEROL ARFON.