Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

L HWNT AC YMA. -0--

CADWEN AUR 0 DAIR AR DDEG…

-:0:-HOLIADAU DIFYRUS. o—«

1 MOUNTAIN ASH.!

CWMGWRACH-MARWOLAETH.

News
Cite
Share

CWMGWRACH-MARWOLAETH. Dydd Mawrth, Ionawr 14, wedi hir a blin gystudd, bu farw Mrs Esther Hopkins, Nant- yr-eithnant, o'r lie hwn,, yn 79 mlwydd oed. Yr ydoedid yn ddynes ragorol yn mhob ys- tyT, ac yn un o ffyddianiaiid Seiofa Druw ar y ddaear. Cafoddi y tieulu golled fawr ar ei ol, yn enwedig Mrs Hopkins;, ei merch-yn- nghyfraith, yr hon sydd a thieulu Iluosog o blant heb eu codi fyny; ac yr oedd: yr hen wraig wedi bod yn farm dda iddi hi a'r plant, ac yr oedd ei merch-ynr-nghyfraåth wedi bod yn hynod dyner a gofalus o honi hithau trwy eu hir gystudd. Y mae yn gysur mawr idd- ynt feddwl tud yr hon oedd mor anwyl gan- ddynt wedi dianc o holl stormyddl y bywyd! presenoil i wlad sydd! well i fyw. Y dydd Sadwrn canlynol, daeth torf fawr yn nighyd i daJu y gymwynas olaf iddi, pryd y claddWydi yr hyn oedd farwol 01 honi, yn mynwent yr addoldy Glyn-ned;. G weinr yddiwyd yno gan y Parchn J. W. Price,Troed- yrhiiw a D. W. Morris, Addoldy. Ac yn y ty ac wrth y bedd gan ei gweinidog, y Parch. D. G. Davies. Yr oedd Mr Price yno am fod gan yr, hen chwaier edmygedd mawr o hono, am mai mab "Dafydd1 Priced Siloa oedd1 ef (fel y dywedai hi); ac yr oedd hi a hwnw yn hen gyfo-edion anwyl iawn a dyddorol dros ben oedd ei chlywed hi a'r hen Gatws Arthur, yr hon oedd wedi,ei rhag- flaenu tua dwy flynedd. Llawer gwaith y clywsom hwy yn dweyd eu oedran, a Catws oedd yr henaf pryd) hwnw; ond y maent heddyw yr un oed, yr honol oedd yn marw Mehefin 6, 1900 (79), dyma hithaiui Ionawr 18, 1902, yn 79. Yn nhy Catws oedd pwlpud cyntaf D. Price, ac yma y pregethodd y bre- geth gyntaf, sef ar hen gadair freichiau tad Catws, yr hotn sydd yn awr gan Mr Price, Mai y Parch. Silyn Evans yn ddesgrifiadol iawn yTIl rhoddi hanes yr hen gadair a'r do- direfn yn nghofiant, y Parch. D. Price.

[No title]

1 HIRWAUN. --'0--

[No title]

BETH DDYWED PROPHWYD Y ! TYWYDD.

:o : BOERIAID YN DIANC MEWN…

CYMD'EITHAS YR IAITH CYMRAEG.…

[No title]

Advertising