Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

L HWNT AC YMA. -0--

News
Cite
Share

L HWNT AC YMA. -0-- GAN BACHAN DIARTH. -0-- Mae 'stroke1' o fusne's wedi ei wneyd yn •ddiweddar gan y wlad how a Japan. Nid yi yn gwybodl faint o ddoethineb sydd yn y peth, and barna, rhai ei fodi yni 'hit' llieid dda, trai y dywed eireill mai peth dieisiau yd- -oedd. Ond y buisnies yw bod. y wladi hon wedi gwneyd cytundeb ai Japan i fod yn 'bartnars' ami bum' mlyneddi beth, bynag. Maa yn debyg bod gan Japan rhyw fuddian- au i'w gvvyliGJI tua Korsa, a, Manchuria,, a bod Rwssia yn cymieiryd: rhyw ddiyddordeb neill- diuol yn y gwlledyddi hyny hefyd. Ac yn aWI, os bydd Rwssia yn gwthio ei phig yn rhy bell, bydd Japan yn dweyd. saf yn ol, nen byddiaf fi yn rhai fflipeni i ti, a byddj LIoegr yn 'clapa' cetn Japan, ac yn rhwbio ei breichian, ac yn dweyd wrth wledydd ereill aj ddigwydd did'odi i'r ffrae, Sefwch ch'i n'ol, nieu fyddai i yn eich "treio' chwi. Rhywbeth felly wyf fi yn deall. --(J- Edrychir ar y cytumdieb gan wledydd E\\itop bron yn gyffredinol gydai boddhad, fel arwydd er daioni; ac y byddi cytundieb o'r fath yn sicrhau heddwch pairhaol yn y dwyrain pell. Os felly y try pethau allan, rhaid! dweyd fad y cytumdeb yn gami yn y cyfeiriad ialWlili. Dywedir miai amcani Japan a Lloegr yw sicrha.u drws agored i boirth- laddoedd. China, fel y gallo Ewrop a,c America i fasnachu a, China; orndi mai am- can Rwssia yw cadw y drrws yn nghaiui yn erbyn1 pawb ondi ei hun,. Mac China yn wlad eaug iawn, a'i chyf- oeth yn ddiderfyn, ond hyd yn. hyn ni wna y ChinelaidJ ond ychydig o fasnach a nieb, ac jam hyny nid yw y cyfoeth sydd ynddi, and megis gemaiu o, flaen. moch. Pei buasai y Chineaid and dihuno, a phenderfynu mynfd yn mLaen) gyd,a'r oes, yr un fath a'r Japan- iaid, mewrn: ychydig flynyddau China fuasai y gailu cryfaf yn y byd yn dididdadl. Mae yn y wlad ,stor oi l'o, ac nid yw meusydd! glo- faol Lloegr a, Chymru ond, megis 'pisen yn mai hwch' o'u cydmaaui aj nieusydd glofaol China, -0-- Bu tipyn o: gl eber yr wythnos ddiwedda:f gan y rhai sydd! wedi fyny'r steiriau' yn y siop, yni nghyl,ch cau y mais;nachdai yn gvnarach, yni yr hwyr, fel y galIo y rhai sydd yn gweini ynddynit i gael dipyn o Sieibiant air oi gorphen. Lordi Avebary ddaeth a/r peth gwbron. Mae wedi pasioi y darlleniad: cynt- af yn thu-norol, ac yr oiedd ef am iddb basio yr ail ddarlleniad y tra hwn. -0-- Wrth gwTS, pan y daw hyn yni ddeddf bydd tiifer lluoso-g o bobfl yn manteais-ioi trwy hyny, ac ami hyny yir oeddi yn rha;idi ei wTthiad. Maie yn antnheg yn mairins rhai pobl i adael gweithwyrein gwlad i dtiifyru ac i adgyf- nerthueiUJ hiechyd1 air ol caliedwiaaith y dydd. Leiciwn i- wet'd y 'jokeir' gynygioddi bod y mesur yn cael ei oliirioi am chwe' mi", yn cae1 ei oirfodi ii weiini mewni maisnachdy am tis. Nid! o,es dim yn well nag ysgol profiad i roi gwiersi effcithiol, a, buasai mils- o ysgol profiadi yn ddigon iddia yntau. i w,a,eddi am gau y masnachdai yn gynaarach. -0-- Ondi fel y mae yn bresenol, mae y rhai sydd yn Nhy'r Arghvycidi yn rholio mewn mivynihad—ndd: ydyinit hwy yn gwybod. dim am ♦awyr afiach y1 masnachdy, yir1 oerni, a'r gwres sydd yttiddymt. Pe cawsent fod yn arogl caws America, a chalicoi ac esgidiau a pheth- au ereili ami ddienddieg men bedair-aiwr-ar- fldegi y dyddl am 'spel/ byddai yni hawddiach siaJradl al hwynt foreu Sut, a buasent yn dyheu .a.m 'gamie,' 01 4golf neu 'football' neu 'walk' aMan ,ifr wladl i ganol yr awyT bur, cyn pen tri diwrnod, yr wyf yn sicr'. --0-- Ondi fel y maleym bresenol, maient hwy vrt-hi ben en digon, a, phia wahaniaeth yw Ididynt hwy. am yi 'working-class,' nid ydynt ond math o machinery yn eu golwig hwy, a, beth: yw ''machines' d!a ond! i'w gweiithio a'u ^grindia' i'r sockets, fel y dygo chwys caled1- waith y gweithwyr fodd! i fewn i gadWl chwys chwiarenaeth yn nghyrff y "pa;ralsitical stomiachratsi." Yr oeiddi, genyf dipyn o OIlwg ar Lord Avebery o'r blaiem, ac erbyn hyn y mae wedi codtii 50 per cent yn fy, nigolwig eto, ot herwydd! credlaf fod! tuedd. ynddo i trodi dynoliaeth 01 'level machines.' Male ei tyfrajui yn dangos hyny yn eglur. Pwy sydd heb ddiarllen "ThICI Beauties of Nature," a'r (;U s.e of Life," gan Syr John Lubbock (Lord Avebxrry yni awr) ? Ma,ent yn gyfrolau rhad, a cheiif ple,ser diderfym wrth eu darllen; fe igyingho.nyn bawb iJw darllen, o herwydd mae b udldi i bawb 01 hyny. Gan nad ywi 3-n deig i'r ;gweithAvyr i fwyn- hau brainit adgytnerthoJ yr "Upper Ten," jgwrthodwyd. y mesur, a bydd rhaid i weinwyr y masnachdai i fod! yn foddlloo i fwynhau en j hunain i fusic dawns, 'maggots' cig; moch ai chiaws eto, o ran y Seneddl. Onidi, ai nid oes modd cael gwa,redigaeth o, gyfeiriad arall? Credlaf bodi hyny yn bosibl, ac ma:e y wared-, igaeth bono yn sefyll ar law y cwsmieiriaid. Pe buasai pob cwsmier yn tei gwneyxl yn rheol i siopa yn gyniar, gwawriaiy milflwy dd- iianit ar fyd y siopwr air unwaith; ac ai ydyw yn dleg i ni fel cw^meriaid i wrthod hyny ? Credaf mail "Live, and! let live," ac "Enjoy, and let enjoy," a, ddylasaii ein 'motto' ni fod. Byddai; y byd! ai phawb ar ei fantais o hyny; byddai gwell iechydi gan y mwyafrif, a lliW1 | 31 rhosyn coch air wynebpml peTscmau yn amlach, yn lie y lliwt llaieth enwyn a geir ar wyneb cynifer ar hyn 01 bryd. -0-- Llaie genyf ystadegaeth o fy mlaen ar hyn j o brydi yn dangos nifer miarwolaethalui yn mhiurnp o drefi neu ardaloedd Morganwg a Myfiwyi ami yr wythnois cy;n| y diweddaf. A ganlyn ywt yr ystadegaeth: Casnewydid 25 Caierdydd 14 Merthyr 31 l Rhonididia 30 Abertawe 17 Yn yr un ystadegau ceir nifer y genedigaeth- atu a'r marWolaethau am yr wythnos yn di- weddn y I Sfieidl a'r mis hwn: GemedigaethaxL Marwolaethau. Caerdydd: 123 47 Rhonddla 92 |p 67 Merthyr 39 ,42 Abeirtawe 54 32 Casnewydd 52 34 GweJwck wrth yr uchod, mai yn Merthyr a'r Rhondda oedd y marwol- aethau amilaf; ac os yw yr ystadegaeth yn igywir, gwelwch fod y marwolaethaiu yn fwy na'r geinedigaethau yn Merthyr; ac felly mae y boiblogaeth vn llai. A oes gan Fwrdd Iechydi aiphob. Merthyr a, fyno a, hyn? Yr wyf yn caell, fy nhemtio iii ddweydi ei fod, o heirwydidi yr wyf wedi gweled pethau yno, na odcliefid yn, Aberdair gan y Bwirdd Iechyd. --0-- Nid wyf am ddvvleyd fod! Aberdar wedi cyrhaiaddi perfFeithrwyddl o, lawier etC", end diywedaf fod Aberdar 01 ran i:c'(.'b:d yn well na Merthyr; ac yn ol ystadegaetij. a, ddaeth I allan yn ddiweddftr, profir1 hyny, pan y dy- wedir mai Abardar yw dref fechan iachaf yn Nghymru. "Sweet 'Berda.r" ar y fencos Ii. Dynia goirnpliment i dref weithfaol; ac yr wyf yn credu bcxl mwyafrif y preswylwyr ynoi, yn oghydi a'r Bwrddi Iechyd yn cyd- fweithio! a'u gilydd, a gw^neir yn fawr o'r Perkii (Parks,) sydd yno gan y bobl. Dang- oiswch well Park yn un o'r fcrefi glofaol? Pa lie, niiae Park Merthyr wys ? OndJ nid canmol y Park yw fy a,mean; yn awr, ond oeisio daingos bod arfe,rio,n afian gaai) rail oi bobl Merthyr. Trtuieni bod y rhai hyny yn tueddu i daflu a,nfri air yr oil. Yr arferiad wyf yn gwyno o'i blegid yw tafln dwfr brwnt i'r heolydd, a hyny yn y, prif heolyddi hefyd. Wrth fyned i fyny o Fer- thyr i Dowlais, mae' yn rhadd myned trwy Hendla.rrcn fel y ffordd f eraf j ac yr wyf wedi gweleid menynvod yn galchi y 'pavement' air y brif ffordd, ac ar ol gotrphen hyny yn taflu y dwrfr i'r heal, a hyny o fewn tair llath i heddgeidwad hefyd. Pa buasai rhywun yn gwneydi hyny yn Aberdar o fiaien heddgeid- wad, cawsai y cyifryw1 un damaid oi bapyr yn miheni ychydig ddiwrnodiau i'w wahodd i un 01 dlai y Brenim; ac ni chawsai ddyfod oddii- y n< > heb dlalu am y friaint, neu fyned i I an) y mOIII i un o dlai mwy y Brenin; ac mid wyf yn cael un bai yn hyny chwaith, o herwydd: oes dim daidil nadi airferiion aflain o'r fath yna sydd yn achois i gychwyn llawer o'r hedntiau mairwot sydd yn y wLOJd. Feallaa fod yr ar- feriad yn ffynu mewn rhai rhanau o Aberdar, and yn sic-r, iiii weilir hyny yn y prif heoilydd lac yn sicr diylasai yr Awdaluidodau Llywodr- aetliol wneyd eu goreu i atal y fath arferiad, yn neillduoil air hyni o bryd, pan mae y frech wen yn bygwth chwareu hafog yn eiÍlDI plith, ac mae rhai achosion o'r frech wen eisoes wedi ymddiangois yn Merthyr. "Music hath charms to saoith a, savage, Rend a rock, and split a cabbage." Wrth goifio am y frech wen, dlyna: y geiriau caioinirwygoi (?) a ddaeth i fy meddiwl pa ddiwrnod wrth ddiarllen am achos 0' frech jwien ynj St. Louis. Yr oedd! dyn yno mewn ysbyty yn diiioddlef oddiwrth y frech wen; ac yr oedd yr haint mor drwm arno fel yr oedd wedi mynd yn wallgof, a diaeth o hyd i ryw a.rf, a'r hwn y dechreuodd ddairnioi pethau j ac nid heb dipyn oi drafferth y treebwyd ef, ac a'i rhwyimwyd yn y gwely. Rhoddwyd iddlo gyfferi cwsgawl i'w cymerydi, omd nid oedd! dim yn tycio, ac yn ei atal i wingo. O'r diweddl, daieth y meddiygpn a'r meddwl hapus o geisio ei liniairui drwy offerynoliaeth cerdd- orol, a dygwydi crwth i fewn i'r yistafell i'w chwareu, ac yn fuan dyma, y truan yin, syrthio til drwmigwsg esmwyth, a phan d-dihuniodd, yr oedd dipyn yn well. -£> Dyna feddyginiaeth ryfedd, onide ? Os I gattwn gredlu fod 'music' yn effeithiol at glefydaiu, credaf y dylai Aberdar fod yn well nag y mae mewn iechyd eto, 0 herwydd mae y He yn llawn 'hurdy-gurdies' o foreu hyd hwyr, nes ein bod erbyn y nos a'n) hymenydd- (ia,u (yr ychydig sydd genym) yn, un berw brwd. Hynynia am y tro hwn. -:0'

CADWEN AUR 0 DAIR AR DDEG…

-:0:-HOLIADAU DIFYRUS. o—«

1 MOUNTAIN ASH.!

CWMGWRACH-MARWOLAETH.

[No title]

1 HIRWAUN. --'0--

[No title]

BETH DDYWED PROPHWYD Y ! TYWYDD.

:o : BOERIAID YN DIANC MEWN…

CYMD'EITHAS YR IAITH CYMRAEG.…

[No title]

Advertising