Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

nh Astudiwch eich Iechyd TSTi w na eich as- tudio chwi. AEL yn I H, y mae eieb holl gy ansoiiiad al l/eti, i; f 1 ago red. glefyiau i ddyfod i fewn a arwamiant olaniaiau difrifol. IECR YD -L CRYF EGrNIOL %nu gweled fod.;y Gwaedyn cael ei gadw «n Berffaith Rf 3d o bob anmtiuredd <4Coflwch y dyla' V Iechyd gael eich Ystyriaeth Flaenaf, 1 /Wir Lifikf Blood PI LLS. -0- Glanhant y Corff Anmhuredd GWELLHANT Anmlirisiadwy i'r Bob] CYMERWCH m m Hughes's ;n foen Pen, Díffyg Traiii, Biliousness, Gwynt, Afu Drwg Corff-rwymedd, Scurvy, Penddynod, Clefyd y Bream Eczema, y Blast, Erysipelas, Nerves Egwan, Fits, GwiyaegoR Rheumatism, Piles;, Poem Cefn, Lumbago, Tarddiant ar y Chefydau ? Crotna Iselder Yscryd, CJaa sicrhau gweithrediad iachu. Oil hoi rhanau mevraol y cyfansoddiad, Brr L.&E hau a chyfoethogi y gwaed a'r el £ «naw 11 jroddant. It TREIWCH YN DDIOED "TT n 0' HUGHES'S Blood Pills, Mynwch weled fod llun y Zell galon ar bob blwch.Heb ITjU hyn twyl ydyw, Mae yn feddygidiaeth anmhrisiad at y gwaed. Gwella y doinr llsf au ar ol i bob p eth stoll fethu. Heb oedi, anfonwch. am íhfC o Hughes's Blood Pills. Gwerthir hswynt gan bob Chemist gwerthwr Patent Medicines am: is xj4e> 2s 9c a 4s 6c, neu danfoner eu gwerth mewt stamps neu P.O. ir gwn.euthurwr,- Jacok Hughes, Manufacturing Chemist, Peaartfc Cardiff. GOMEE'S A t BALM! Eli at bob Clwyf. £I: GOMES'S BALM a iac'im M > traed, cluniau, penf gwddf,, Erysapilw manau llidrog a digroenedd,, comwydyd" crawnllyd, coesan drwg. •'COMER'S BALM 2, mdm bronaa a p«i bjfona?' dolurur, Piles, traedckw-ysedig tonadau allan, crach yn mhenau a (ffYlI ebau plant llygiiadau & llosgiadau p mhob rhan o'r corff. Ar werth gan bob Chemist & gwertfcw Patent Medicine am is. I %C. y blwcÀ, Rev rianfooer eu gwerth mewn stampr t JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist* PEN A El TH. 'f ,J. ,> MACHINES! SOUND, RELIABLE, AND BEST VALUE POSSIBLE. BUSINESS ON THIS BAS MUST SUCCEED, SUCH REPUTATION ONCE ATTAINED IS WORTH KEEPING. W. Griffiths, Clydach, ESTABLISHED 1871. With over Thirty Years of Practical Experience in the Sewing Machine Trade nd have sold over 8,000 Sewin? Machines, surely have a claim to your kind new offers yolatest points of Science n 77" • "Z „ oa Sewing Machine Mechanism, waranted to be bewillg acllines durable, rapid and strong, yet very cheap. ^.Hir 1 Young wives, the Penny saved is as good as Sewing tviacllines shilling earned Send for Lists, Study Economy an the best Machines at Bottom Store Prices 10 years warranty with Macnine ——- t The Celebra "ed Automatic Knitting Ms- Knitting iVl HJCIIHIC chines," so very known in South Wales, • ranks about the easiest, quietest, and most Knitting Machine I durable. Good discounts for Cash or Easy PAYME Terms Free. Please call, or write for our Illustrated Catalogue. W. GRIFFITHS, Sole Agent for South vV U-;> W»iQl>rric5 ftr MASH1N1NG MADE EASY with my combined Machines. ▼ V dblAlll^ OU customers crowd arround me with faces beaming with ir tt.Tl f> 111) P joy on Market Day a always giving high credit to the labour saving Washing and Mangling Machine. Lists on apphca Machines. tion, grand discount for cash. Carriage paid to next station- Distance no object Branches-Neath, Llanelly, & Swansea Markets. Postal Address- W. Griffiths, Clydach, R.S.O. Machines! Machines » I ORT LLOYD'S All DOWLAIS, White Oil. From N., S., B., & W., Folks are Writing In Praise of this Wonderful Painkiller. A remarkable accumulation of UNSOLICITED TESTIMONY offers the tnostcon incin gvproof of may relieve the sufferer, but this INEXPENSIVE one CUBEb I THE FINEST REMEDY ON Xhe Public are earnest WARNING EARTH FOR J ly requested, in their I r -ai.mhlp own interest, to insist It is necessary to warn WEAK BACK, nVj^„ upon having the genuine ■' WEAK JOINTS tor r readers of the many & SINEW'S, Athletics, &c. y j r\yDlS spurious imitations of SPRAINS, BRUISES, CRAMP. 4 UVtaUl>A o. Sore Throat, Bronchitis, Whooping Cough. Al DO%LAIS this old-established & Recommended by Doctors.mTT. nTT renouned gt. John s Ambulance Lecturers, and Wxllii^ L/IIJJ PAINKILLER." NevS-TaUs fn the^Time of Need. and refuse all substitues LLOYD'S Al Dowlais White Oil and Lloyd's forGont and Rheumatic Ovulettes constitute an ir- resistible combination which quickly conque-s theworst cases of Rheumatic Backache, Sciatica, Neuralgia, Lumbago Quinsy, and Muscular Pains. Price of Oil, 1/ 1/9, & 2/9 per bottle, Price of Ovulettes, 1 H per bottle. Unrivalled for Jleansting the system, Purifying the Blood, and Kil- ling Diserse. Of a!l Chemists and Stores, or Director. H. M LLOYD ,M.R.PH.S., F.R.M.S,, Manufact. Chemist, 28, Victoria Sq., Merthyr. I A r% Yoh PROFITS DEAL DIRECT AND rd ALL CiUALr-IANTEED FRESH AND BRIGHT DIRERT FROM THE FACTORY AT WHOLESALE j Gicl^ l Plain or Engraved. SILVER MATCH BOXES, 3/6 I A MONTH'S FREE TRIAL DIAMOND & 18 CARAT COLD RINC-25/- R ■ ALLOWED WITH EVERY Half Hoop, Claw Settipg, Five Real Diamonds. Hw H| PURCHASE—MONEY RE- S9| SUl TURNED IN PULL IF SAT- THE UiVCI flUIPR f*l flPV n;c 1SFACTION IS NOT GIVEN. 1 "E WIHI rLUnLif vLUUR iI/O |m| U SAMUEL PAYS RAILWAY Polished Y^ood Case, BPH>SS Pendulum, ins. H FARE within a radius of 30 miles, High, Powerful Alarm, Goes for 30 hours; a H ■B to ALL spending 23/- and more. Popular Favorite, Sells in Hundreds. Egf H| THE FINEST SELECTION IN THE KINGDOM. H ■ CALL TO-DAY. SATISFACTION GUARANTEED. H I H. SAMUEL bt. Mary-street, Cardiff Eg, XO, Doctor Anwyl, Sefwch am foment! A rhaid Y i fy anwylyd farw P YCHYDIG OBAITH OHONI SYOD GBNYF OND TREIWCH r JZ' !3 TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY YrhWlO P gvnw samel Cymrei<r pnr a sudi o'r ,iail pn -«f amwvsf e!feitli,nl wedi en casglu.r f- o d o dd Cyairu. yi y tvm q' pr-od .1, paa mae '1U rhiuwendau yn y perfiaithr wy Id m vyat. Bronchitis. Mae raileedd o blant yn marw yn flynyddol o'r Bronchitis, y pas a'r crwp. Dyma ddar- ganfyddiad rhagorol i iacbau y cvfryw afiech ydon. Mae yn anmhrisiadwy i bersonau a brestiau gwanf merched anllyd a phlaut. Iacba vyedi i bob peth arall fethu. lacha besweh, anwyd, asthma caethdra. Iacbaodd flloedd o blant o r Bronchitis a'r pas. lacha am pwllt pan y bydd punoedd wedi eu gwario yn ofer. Treiwch ef. Os oes genych beswch, fereiweh ef; os oes genych anwyd, treiwch ef. Rhydda y fflem, cynbesa y frest, a rhodda gwsg paa byddweb am nosweithiau heb orphwys. Darllenwch yn mheilach. Tystiolaethau heb ofyn am danynt. Teilwng och sylw. Ysgrifena boneddwr—Teimlaf yn ddyledswydd arnaf eicb bysbysu fy mod wedi bod yn defnyddio Tudor Williams' Balsam of Honey yn fy nheutu, yr hwn sydd yn llnosog, am flynyddau, ac yr w, f wedi profi ei werth, gan nachefais ddim ara l mewn acbosion o beswch a'r frech gosh, pas a Bronchitis, gallat ei gymeradwyo i tieni at y cyfryw afiechydan.- r r eiddoch yn ddiolcbgar.- WM, HAtlDlNG. Agent, Tredegar Wharf Estate, Newport, Mon. Derbynir bwndelau o Lytbyrau bob, Iydd ac mae yr hyn ddywedant am Tudor Williams' Balsam of Honey yn rbywbeth rhyfeddol iawn. Dywed Yn«d Ht-ddwch- Yr wyf wedi cael eich B tlsam of Hooey yn effeith- iol at BroLch tis. r'sn Tystiolaeth Boneddiges- Ysgrifenao neddiges aonabyddus o Strotid-lachaotid eicb Balsam of Honey fy maeh- gen bach. Anfonwch botelaid arall i mi. Y mae genyf ferch yn arfer cael y Crwp, a bob amser yn arferol o gael eich meddyginiaeth yn llesiol dros ben. Gwellhad Uniongyrchol- TEILWNG 0 eich bysbysu fod eicb Balsam of Honey wedi profi yn llesol iawn yn v teulu (wyth mewn nifer), Mor fuan ag y gwna peswch neu anwyd wneud eu hymddangosiad, rhoddir dogn o Tudor Williams Balsam of Honey ar unwaith, a pbarheir gydag ef nes bydd yr anwyd wedi ymadael. Oyn defnydd- io eich Balsam byddai y plant yn wael iawn gydag anwyd am wytbnosau ond yn awr, I trwy gymervd eich meddy £ iniaeth, ycbydig iawn oanngbyfleusdra a achosir. Bydd effaith l y Balsam yn rhyfeddol, ar p!aat yn hoffo hono.-WALTER J. BRETT, G.M. Headmaster, Severn Tunnel iscbeol. Darllenwch eto- Darllenwch yn mlaen Argymhellir gan Feddygon a Physigwyri Y MEDDYG-Ysgrifena Dr Clark, Friars Road, Londoa-Ma.e yn bleser mawr genyf dysiio i ragonaeth eich Balsam of Honey, ar bob darpariaeth cyffelyb syd 1 yn y farchnad. Gwnaf hyn ar fy nghyfrif fy hun, ac heb i hyn gael ei ofyn oddiarnaf, gan yr ystyriaf ef yn rhodd fawr i'r cyhoedd. Dywed Fferyllydd o Gaerdydd—Yr ydwyf yn gwertbu mwy o Balsam of Honey Tudor Williams nag o umhyw feddygmiaeth arajl at beswcb. Dyna opiniwn yr hall fferyllwyr drwy Gymru. Y feddyginiaeth effeithloiaf at holl anhwylderau V Frest, y Qwddf, a'r Ysgyfaint. Nid yw byth yn metha rhoddi rhyddhad unioagyrchol. oes Laadana-n, Opiaaa, na Morphia yiiddo. yd Edrycbwch at eich lechyd- Y Cyfoeth Penaf. Byddwch ofalus mewn pryd chwi oil sydd yn dilyn galwedigaetbau, pa un ai yn yr awyi: ored, neu swyddfeydd, neu siopau, ag ydych yn cael dyianwadu arnoch amia hinsawdd an. Bt -dlog Prydain Fawr. Peidiwch cellwair gyda pherygl, ond eweh rhag blaen am Tudor Wx ¡ huns Balsam of Honey. (j ICHELIAD-Mae liawer o Fferyllwyr diegwyddor a wthiant eu darpariaetban gwael eu huaain. Pam na fynech gwerth eich harian a ehr.el y feddyginiaeth wirioneidol ? Na ipherswsdierchwiigymeryd yr on arall ond Tudor Wil iams' Patent Balsam of Hcney Mae yn well na'r an feddyginiaeth arall yn y farchned at Beswsh a,'r Ysgyfaint, gan ei *od y puraf a'r gwerth goreu am arian. Gw^rthir gan yr holl Chemists, Druogiftp ar Storeg dras y ovd tnewat powli Is. lie 2s 9e, a 4s 6c. Potel Sampl, a'r cludiad wedi eu dalu. Is 3a, Bs, a 5B. each. D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L Medical Hall, Aberdare. Coughs- Marvellous Results. THE COLTSFOOT ELIXIR, A GREAT WELSH REMEDY. Constant Reports received of-its superiority over foreign and other preparations. The Coltsfoot Elixir Suits Children and Adults. Pleasant to take. Suits Children and Adults. Pleasant to take. ;— In bottles at is. i-ld., ss. od. and 4s. 6d. each, at all Chemists, or post free direct, v? .u: J I preparedby MORGAN W. JAMES, Manufacturing Chemist, Llanelly, South Wales. I I [SEFYDLWYD 1869 Frederick D. E.George, I 'Late George Jones, formerly Isaac Thomas), Argymerwr a Choffinwr, 24 & 25, Seymour Street, .4 ABEBl.AR Dyrauna Frederick D. E. George ddiolch yn wresog i'r cyhoedd am v gefnogaeth y mae wedi ei ebael yn y blyny-idoedd n nethnot heibio, a dytauna h^fyd wneud yn hysbys fad gau- ddynt bobpeth angenrheldioi at wasanaeth angladdol am y prisoedd rhataf yn y dytfryn. Perohenog pots math o Elor-gerbydau, Galar-gerbydau, &o. Rhoddir rhestr o brisoedd Bricked Graves ar ymofyniad. I SBKW a"EI8Ii0-24 25, SEIMOIJil A8EEDA8E Q 0 < ( E G S RE T RAD: K'T P '< I HUGH DAVIESS I -1 DA VIF ss COUGH KIXTURJS5 NO MORE DIilHAdty of Srernthmg, SO MORE Sleepless Nights. (O M JRB Distressing Coughs. ~DAViES'S COUGH MIXTURE for COUGHS r DAVIES'S COUGH M XTUP.B for COLDS Wr DAYIES'S COUGH,MIXTURE for ASTHMA f DAVIBS'S COUGH MIXTURE for B aONCHITlS f DAYIES'S COUGH MIXTURE for HOARSENESS 1 CAVIES'S OOUGH MIXTURE for iNFLUENZA H DAYIES'S COUGH. MIXTURE for COLDS J EAVIES'S OOHGH MIXTURE for OOUC-HS § DAYIES'S COUGH MIXTURE for SO'iE THROAT f, DAVEES'S COUGH MIXTURE—Moss, Soottirag V DAVIES'S UOUGH MIXTURE warmf the Chest m DAvTES'S COUGH MIXTURE dissolves tfce PMogW DAYIES'S COUGH MIXTURE-for SIN' E H S DAYIES'S COUGH MIXTURE—for PUBLIC ► DAYIES'S OOUGH MIXTURE SPEAKERS IfiFB GREAT WELSH REMEDY. fjjrf. and 219 Bottles. Said Everywhere. I, Sweeter than Honey. < dren like it ■■■■ ■ ^CG^OAVIES^Che' c, MACHYNLLETH, t DO WN & SON'S FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, &c., And every Description of HOUSE FURNITURE. Steam Cabinet 21, High Street, ) CiArancr U Works: t & Morrig Lane_ f O W ctll^C 1 The Largest and Cheapest Steam Cabinet Mauufactory in South Wales, Must ted Catalogues free on application. Immence stock to select from. Carriage paid on all Orders,above £ 10, or delivered free in our own vans, Gweithiau ARISTOTLE, Yr Athronydd bydenwog, yn cynwys ei Orchest=we!thia u I al i Gyfarwydcliadau Meddygol, I Deuluoedd. CYFARWYDDIADAU I FENYWOD, Ei Lyfr ar DDYRYS-BYNCIAU, »1 Nodiada-u ar WEDD-OFYDDIAET. (P h} siognomy). Cyfrolaa Cyflawn, goreuedig, wedi no rhwymo mewn Hi an. 256 o dudaieoub, The South Wales Coalfield: ITS GEOLOGY AND MINES. New Book. Highly Praised. 2o6 Pages. Cloth Binding, Free by Post, 5s. z{.d.. from the Author- rtENRY DAVIES, Avenue, Pontypridd. [Treatment of Hernia. r. edge's Patent Trusses for f the Belief and Cure of Hernia. Tlte Lancet, October 3rd, 1885, says' "It is comfortable, adapts itself readily to the movements of the body, and is very effective improvement of Trusses, for the treatment of various kinds of Hernia, following the principles laid down by Proffesor Wood, of King's College Hospiital. PARTICULARS.—HODGES & CO., 80, College Strecs, Chelsea t London. W.