Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

CWMNI'R PRUDENTIAL.

News
Cite
Share

CWMNI'R PRUDENTIAL. Cwyno a thuchan mae'r byd masnachol wedi bod ar hyd y flwyddyn sydd newydd fyned heibio, a dengys yr adroddiadau blynyddol ynglyn a mwyafrif y cwmniau trafnidiol mai nid heb achos y buont yn cwyno hefyd. Ond os raai digalon fu'r flwyddyn i fasnachwyr, nid dyna'r hanes yn mhob amgylchiad, ac y mae adroddiad blynyddol y Cwmni Yswiriol uchod, a gyhoeddir genym yr wythnos hon, yn dangos gwedd lewyrchus iawn, ac yn awgrymu fod gofal a darbodaeth yn elfenau cynnyddol yn ein bywyd dyddiol. Mae'r ffigyrau a gyhoeddir yn aruthrol, ac mae meddwl fod un cwmni wedi cynyddu mewn gwerth dros bedair miliwn o bunnau mewn un flwyddyn yn brawf fod y wlad wedi rhoddi ymddiriedaeth llwyr yn ei holl adranau. Fel y dywedai'r cadeirydd yn nghyfarfod Wynyddol y Cwmni ddechreu y mis hwn, y mae yn agos i un rhan o dair o boblogaeth y deyrnas yn rnanteisio mewn rhyw ffordd neu gilydd ar gynlluniau y Cwmni, ac mae'r gwahanol adranau, darbodol ac yswiriol, yn cynnyg manteision arbenig i bob dosbarth o bobl, a hynny ar delerau sy'n cyfarfod a phob gradd yn eingwiad. 1'r rhai hynny o'n cydwladwyr sydd etto heb otalu am yswirio, anogwn hwynt i anfon at y Goruwchwyliwr, Mr. G. H. Heap, 1, Argyle Square, W.C., yr hwn a rydd bob cyfarwyddyd ^gtyn a'r gwaith a wneir ganddynt yn y Brif- ddinas.

I..Colofn y Gan.

LONDON WOMEN'S TEMPERANCE…

THE GREAT WHEAT CENTRE OF…

Advertising