Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Gohebiaethau.

News
Cite
Share

Gohebiaethau. i[Nid ydym mewn un modd yn gyfrifol am syniadau ein gwahanol ohebwyr.] THE NATIONAL WELSH FESTIVAL AT ST. PAUL'S. To the Editor of "THE LONDON WELSHMAN." SIR,—Now that the Annual Welsh Festival has once again been relegated to the past, I think that the present time is the most appropriate for giving full expression to my views respecting the above, as outlined in my letter to you recently above the nom-de-plume of Patriot." Since that letter appeared, I have been afforded ample material for reflection, both by observation and con- versation. Expressions of opinion have been profuse and varied. Some expressed their approval unhesitatingly, and evinced no little satisfaction. The phrase, rem acu tetigisti, fully summarises their feelings. Others, whilst recognising the truth, refrained from giving an open verdict, and were even engaged in a laudable attempt to bridge over what at first seemed an impending catastrophe. It is another class of people, however, with whom I am primarily desirous of dealing. These omniscient folk sneered and ridiculed, and pointed to a supposed plotting clique in the northern latitudes of London. Did it not strike these people that there might be "traitors" in the camp. It is with the object of showing these people their error that I am now prepared to disclose my name and address. Obviously, it was inopportune for me to do this ,earlier, tven though suspicions and blame lay on the shoulders of innocent men. In justice, however, to all concerned, I may state that the Festival this year passed off in a tolerably successful manner. The Committee was singularly active, and the efforts of the leader and organist merit consideration. That the Festival could have been immeasurably better, none can deny but the best was obtained under the adverse circumstances. Considerable dissatisfaction was expressed amongst members of the choir on account of their being divided, some being placed in the choir seats and the remainder in the congregation. Such an arrange- ment represented the loss of so much vocal power, which was already deficient by the comparative small number of men in the choir. Assurances have been given that the arrangements of future Festivals are to be altered, and that the feelings of the choir and others immediately concerned are to be given their due consideration. For the successful con- tinuation of these festivals and other movements affecting the interests of Welsh people in London, it is to be earnestly hoped that these assurances will be fulfilled. In conclusion may I suggest that a representative, in addition to the organist or leader of each choir, be elected to sit on the committee ? I venture to express the opinion that the London Welsh Church choirs would then respond more willingly and readily in support of an institution which is theirs by right of birth and nationality. I am, Sir, Yours, etc., 35, Sharsted Street, C. MORGAN. Kennington Park, S.E. GWYL GENEDLAETHOL Y CYMRY (?) YN EGLWYS GADEIRIOL ST. PAUL, 1905. At Olygydd y "LONDON WELSHMAN." ANWYL SYR,—Yr oeddym wedi arfer meddwl ein bod yn meddu syniad lied gywir am ystyr y ddau air uchod "Cwyl Genedlaethol," ond wedi myned i Eglwys Gadeiriol St. Paul, nos Fawrth, yr 28ain cynfisol, y mae yn amlwg ein bod ni neu ran fawr o Eglwyswyr Cymreig Llundain o dan gamargraff dwfn, oherwydd ni fuom yn dystion o ddim llai "cenedlaethol" yn ol ein barn ni na'r gwasanaeth a gynhaliwyd yn St. Paul. Anglican- aidd o angenrheidrwydd oedd natur a threfn y gwasanaeth, ond ar yr un pryd dylasai fod mor nodweddiadol Gymreig ag oedd bosibl a dan yr amgylchiadau. Yr oedd y darlleniad o'r gwasanaeth yn bobpeth ag y gellid ei ddymuno, traddodwyd y bregeth hefyd a lleferydd uchel" ac yr oedd mwy o'r cenedlaethol ynddi nag unrhyw ran arall o'r gwasanaeth gresyn fod cynifer o gadeiriau gweigion yn ymyl y pwlpud tra yr oedd y cannoedd yn selyll o'r tu 61 yn methu caellle i eistedd. Un o'r pethau mwyaf "cenedlaethol" sydd genym fel Cymry ynglyn a chrefydd ydyw ein canu cynulleidfaol, ond drwg genym orfod addef mai yn y cyfeiriad hwn y darostyngwyd yr "Wyl" i fod yn farce Canwyd y Chants a'r Responses yn weddol dda, er na wyddai yr undyn beth a genid, oherwydd mai Saeson (!) oeddynt ran fawr o'r cor. Am y Magnificat" a'r Nunc Dimittis," anhawdd gwybod pa farn i draethu ar y datganiad oherwydd ni chlywsom fawr ddim ond y band: credwn mai gwell o lawer fuasai canu y rhai hyn ar gor-ganau (chants) adnabyddus heb y band, er mwyn bod yn gyn- ulleidfaol, ond o bob peth buasai pob dyn yn disgwyl cael canu emynau mewn modd cenedlaethol a chyffredinol mewn, ynulliad Cymreig, ond dyma lie y siomwyd ni

Advertising

"BETH ELLIR WNEYD?"

Advertising

The Children's ,Column.