Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

YIt YMGYRCH PABAIDD.I

EISTEDDFOD MERTHYR.I y BEIRNIADAETH…

[No title]

AT MR. J. A. LLOYD. I

- --__-_-GWADYCllFA GYMREIG.…

i LLYSIEUAETH. I

PABYDDIAETH Y? NGHY?HU.j I…

News
Cite
Share

PABYDDIAETH Y? NGHY?HU. j PABYDDIAETH YN NGIIYlHU, I Mr.Amserau, Dyna y ?g?irian mewn Hvtbvren au mawrion ac ydoedd vn gvntaf ar bysbvsiad ar v pai,w\-dv(l(i yi, Stt,[,otli di- weddaf, yn gahv cyfa'ibd yn ngbyd o'r pab?ddion, i drptnu moddion i gyfocli trysorfa 0- adcitadu teml a cbynnal ofrsinaid pabyddol yn y Wydd- grug. Gan fy mod yn teimlo ychydig yn gywrain | yn nghylcli y cyfarfod, acthun) yro i weied a chlywed. Yr oeddwn yn synu tipyn at y lie a ddewiswyd ganddynt i gynnal eu cyfarfod ynddo, y Peoples Institute—nid oes odicl o le iselach o gvmeriad yn ein tret, i'e'i hadeiladwyd gan y Siartiaid, ond mae yn cael ei ddefnyddio yn bre- senol i bob peth braidd, ond fyuychaf yn dy canu o'r fath iselaf; a gall y rhai liyny a wyr rywbeth ain y cyfryw leoedd ddirnad pa gyfryw yw v gyn nulleidfa befyd. Llwvdaiild iawn a theneu vn wir— Gwyddelig i'r dim—yr oedd yn arogli yn Wyrideiig Niù allwch ddyebymvgu afn oJygfa mwy Uymaidd; buasid yn dysgwyl y buasai yno lawer o r ofieiriaid, ond nid felly yr oedd nid of'dd yno neb heblaw Mr. Scallv, yr hwn sydd vn Wyddel, ofteiriad pabaidd. a chenadwr pabaidd yn y Wvddgrug. Mae yn hen wr o ran oed, ond teddy ii wn ond pJentyn mown gwybodaeth. Hen wi-at? nocth o het] ddyn  gwen i ae U ) vn wraig noeth o heG vd%,w-niae gweniaetb vn e:ste id yn fuddu?ohaedius ar ei wedd—ni ddyw- ais neb enopd vn ce15Ío annerch cyf?rfod c\boedd- us A llai o fedr nag cf. It!iy\v.fii-li sydd gaii y pab- yddion yma,ac un na waetb ganddo pa un ai gwirai eel wydd a ddywecl un tipyn, oedd yr unig siarad- wr, hcblaw yr licii wr o'r Wyddgrug. Y eyf'arf»d ol gosod ryw hen ddyn yn y gad air, cvflwvn wyd Ai r, hcully ir gynnulleidfa, vr hIVn yn hvnod o fusgrell, a roddes ger bron y cyfarfod yr aciios yn ugbyloh pa un y daethent vn ngbyd. Dvwed- odd fod yn y Wyddgrug o gvlch tri ellailto Wydl. elod, tlotaf, truenusaf, a welodd eriocd-cn bod yn rby dlawd i gael teml, nac i gynnal offeiriad eu bnnau?-fud y Cymry mor elyniaetbus iddvnt nad allent ddiRgwyl y c\morth Ib-btfoddiwrtt.y'nt-?? y CYWIT t u gwnoyd eu goren i !eawi tai y Gwydd- elod auwybodus a Bibbui, (svlwcb, dyna y pecbod mwyaf y mae pobi y Wyddgrug yn euog o hono,) ae oni ol lid cael rbyw foddion i'w battal, neu i achosi y bobl i'w gwrthod, y dvfethid y ffydd Gath- olicaidd yn eu plitb dywedodd iddo fyned i dy rbyw un nos Sabboth diweddaf, a gofyn iddynt a t'uasent yn yr offoren ? Ateb, Naddo. Paham ? Yr oeddyut yn by dlawd. A oedd rhywbeth ai-till Oedd, yi- oecidy lit yn derbyn 5s. yn yr wythnos am fod yn Brotestaniaid.—Ai gwir hyn ?—Aeth i dy arall, ac yr oedd vno lawer o bold, a llanc tal hein if yn sefyll yn y canol, dywedodd wrtb y bobl v dylasent gadw y Sabl^tb. Atebodd y llanc ef, yr wyf wedi bod yn dweyd bynv wrtbynt, gofynai yntau iddo, Pwy ydych chwi ? Pwy roddes i chwi awdurdod i ddysgu y petbau ]iN,n ? Yfiywyr unig un eneiniedig, audurdodedig, ac anfottedia i ?//?M cr  ? t/M A??'M? ?/  tt. Chwertbodd ddysgu crefydd yn Ngogledd Oymru. Cbwerthodd y llanc am ei ben, felly gwneuthum innau. Ar ddiwedd y cyfarfod yr oedd casgliad yn cael ei wneud i'r hen tVr, ac fel cymhelliad i bawb roddi, dywedwyd y gwnai yrhen ddyn gymeryd eu henw au, ac wedi myned adref, v gwnai ddwevd mass, yr aberth sanctaidd ar eu rhan hwy a,(i hiliogaeth, a chafodd ddigon o waith nm dipyn i vsgiifenu enw- au i lawr. Drigolion y Wyddgrug," dyehweliad y Cymry yn ol at Babyddiaeth yw en 'dvben, ac y maent yn llawn fiyuer y bvod iddynt Iwy"ddo. Gan mai yn eich mysg chwi mae y sarpb yn gwneud ci nyth, Ileddwch hi a'r gwirionedd cyn iddi ddeor. Mae genyf ychydig yn rbagor i'w ddweyd, ond rliag meitbder, gadawaf chwi ar hyn yn bresenoi. Yr eiddnch Gnmv 011. I Bobert Jones, DnRVEL.

I - Y FELIN. --I

Ci FARFOD I WliT 11WYNEBU…

PUMED A It AETH V TAD GAVAZZI.