Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

.1* OWEN O. ROBERTS, 1||B Monumental Mason |» Marble, Granite, jjyjB and Slate. Estimates and Designs o on application. IRPWI CARVING at lowest Prices, gm t X1 !1" Grave Cisterns, itjytfjfc. fjIBIt Cisterns. FESTINIOG SLATE WORKS, Bi-venau Fettinlog PIANOFORTE TEACHING. Miss A. E. OWEN=DAVIES, A.R.C.M. (ORGANIST & ACCOMPANIST). Lessons given in Organ, Pianoforte and Harmonium Playing. Solo Singing, Theory of Music, &c. Pupils prepared for the best EXAMS. Open for Engagements for Concerts and Eisteddfodau. ATTENDS AT PENRHYNDEUDRAETH ON SATURDAY. Terrns on Application to 5, BENAR VIEW, Blaenau Festiniog. The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. PassongerS booked through from Blaenau Festiniog to all parts or AMERICA, CANADA, Ac. Por further information apply to- I Mr. WTLLIAM JONES, Penygroes, Blaenau Festiniog, Mr. R. G. Humphreys, (RHISIART 0 FADOG). Auctioneer and Valuer, WHITBURN HOUSE, Wynn Road, Blaenau Festiniog, Undertakes the Sale of Valuation of all PROPERTIES, on reasonable Terms. "JOHN ELIAS 0 FON." Traddodir DARLITH ar y testyn uchod yn Nghapel y TABERNACL, NQS IAU, RHAGFYR 19eg, 1907, gan y ParCh. JOHN WILLIAMS, Bryn- siencyn. Manylion Eto. "Y DIWYGiAD." .r ff' c!i F't. p[! !1 -'<.4 ,,¡¡¡ 'U g II AR Y TESTYN UCHOD YN NGHAPEL Y GARREGBDU, O iau, 1907, GAN Mr. W, 0. Jones, Aber. .r W. C we-Li, Yew, Plaaweuiiydd, Sales by Messrs. Robert & Rogers Jones, Llanrwst & Colwyn Bay. C ATURDAY, NOVEMBER 2, 1907, WERN, ? ROEWEN, TALYCAFN, on the Live Stock, Crops, Implements, &c., the property of Mr William Griffith (who is leaving). Sale at One o'clock p.m. MONDAY, November 4th, 1907.-TALY- CAFN MART Periodical Sale of 55 Fat Bullocks, Heifers, Cows and Bulls, 20 Calving Cows and Heifers, Store Bullocks and Heifers, 700 Fat Wethers, Ewes and Lambs. Also 370 Grand Mountain Wethers 3 and 4 years old, from Bodesi, Talybraich, & Glan Llugwy, Capel Curig. Sale at 12-30 o'clock. T UESDAY, November 5th, 1907.-LLWYD- F AEN, TALYCAFN. Sale of the whole of the Live and Dead Farming Stock, com- prising 8 Powerful Cart Geldings, Colts and Fillies, 30 Head of Welsh Cattle, 100 Welsh Wethers, Ewes and Lambs, 5 Fat Pigs, Fowls, 3 Stacks of Hay, Stack of Oat Straw, Manure, together with a collection of Modern Agricul- tural Implements, Dairy Utensils. The pro- perty of Mr. William Roberts, who is giving up farming. Sale at 12 o'clock noon. X TEDNESDAY, November 6th, 1907.— At the Eagles Hotel, Llanrwst. All those Valuable Freehold Farms, called "BRONYGADAIR," and "WAENFECHAN," both situate in the Parishes of Llanbedr and Cae'rhun, in the County of Carnarvon. Fur- ther particulars will appear in due course in the meantime. Apply to A. O. Evans, Esq., Solicitor, Denbigh, or to the Auctioneers. By Order of the Trustees oj Mr. Owen Jones, deceased. COUNTY OF DENBIGH.-PARISH OF LLANRWST. SALE OF VALUABLE FREEHOLD FARM. MESSRS. ROBERT & ROGERS JONES M will offer far Sale by Yublic Auction, at the EAGLES HOTEL, Llanrwst, on WED- NESDAY, the 6th November, 1907, at 3 o'clock in the afternoon, (subject to conditions to be then produced and read), the following Freehold Property, viz:—All that Valuable Farm, called RHOSYCEFN, otherwise TY- NEWYDD RHOS, situate in the Township of Capel Garmon, in the Parish of Llanrwst, in the County of Denbigh, and containing by ad- measurement 22 acres, 2 roods, 12 perches, or thereabouts, now in the occupation of Robert Davies as yearly tenant. There is a comfort- able house and convenient outbuildings. For further particulars apply to the Auctioneers at their Offices, Ty'nyfynwent, Llanrwst, and Penrhyn Road, Colwyn Bay, or to Mr. ANEURIN 0. EVANS, Solicitor, Denbigh and Ruthin. C ATURDAY, November 9th, 1907.-TAN- S Y-CASTELL, Dolwyddelen. On the whole of the Live and Dead Farming Stock, &c. The property of the late William Owen (deceased). Sale at 12 o'clock. FRIDAY, November 15tb. 1907.—TYDDYN F LLYWARCH, Nebo, Llanrwst.—On the whole of the Farming Stock. Crops, &c. The property of Mr Thomas Jones (who is leaving). SATURDAY, November 16th, 1907.— S GELLI DYNEWAD, Trefriw.—On the Farming Stock, Crops, &c. The property of the late Hugh Jones (deceased). List of Sales by Mr. George Hughes. MARKET HALL, BLAEPJAU FFESTINIOG. Nos FAWRTH, TACHWEDD 5ed. BYDD MR. GEORGE HUGHES yn B Gwerthu ar Auction yn y He uchod y Dodrefn a ganlyn :Dining Room Suite (bron yn newydd), Cwpbwrdd Press (un derw du rhagorol), 1 Grandfathers' Clock rhagorol, Gweiyau Haiam, Mattresi, Byrddau, a llu o bethau'rhy luosog i'w lienwi. Gwahoddir Entries. ychwanegoI. Yr Auction i ddechrcu am 7 o'r glocfc. Telerau—Arian Parod. BODAFOM, D9LWYDDELEN. Y MAE MR. GEORGE IIUGKES ■■■•-r Sales by Mr. John Parry Jones and Sons. Hen Factori, Trawsfynydd. BYDD MRI. J. PARRY JONES a i FEIB- J -D ION yn CYNNYG ar AUCTION yn Tynllyn, Trawsfynydd, Ddiwrnod yr Auction, yr EIDDO RHYDD-DDALIADOL uchod, yn sefyll oddeutu chwarter milldir o Trawsfynydd, ar ochr yr afon, yn nghyda Gardd perthynol i'r lie. Manylion eto. Cae Ship Aground, Talsarnauf I Sadwrn nesaf, Tachwedd 2, 1907, Arwerthiant Blynyddol i ddechreu am 2 o'r gloch. Fair View, Harlech October 5th, 1907. Household Furniture. Cae Brondanw Arms, Llanfrothen Dydd Gwener, Tachwedd 8, 1907. Arwerthiant y Mri R. R., W. W., ac R. J. P., ar Stoc Gymysg, Bustych, Gwartheg Parod, Heffrod, Ebolion, Cywion, Myllt, ac Wyn Gwrw. Coel arferol. AAAAA/VV\A^WvWvWWWVVVWV List of Sales by Messrs. Blackwall, Hayes & Co., Llanrwst. BRYN RODYN, LLANRWST. SATURDAY, NOVEMBER 2nd, 1907. SALE of the whole of the Live and Dead Farming Stock, Produce, &c., by in- structions of Mr. R. W. Roberts (who is leaving). Sale at 12-30 o'clock. 8, COWLYD TERRACE, TREFRIW. THURSDAY, NOVEMBER 7th, 1907. SALE of HOUSEHOLD FURNITURE and Effects. Sale at 12-30 o'clock. Mr. David Pierce, Dyffryn Aur, Llanrwst. A NNUAL SALE of 40 Head of Dairy and Store Cattle; 700 Sheep; Several Useful- Cart Horses and Colts, at CAE'R- GRAIG MART, Llanrwst, on FRIDAY, November 8th, 1907. Sale at 12-30 prompt. Usual Credit. HENDRE. UCHA, ABERGELE. MONDAY, NOVEMBER llth, 1907. IMPORTANT SALE of the whole of the excellent LIVE STOCK, comprising 2 Grand Cows, with Calf at foot; 2, ditto on eve of Calving; 16 choice Calving Heifers, 2 & 3 years old 2 strong 2 year old Bullocks 5 Year- ling Bullocks 3 Yearling Heifers 6 Promis- ing Rearing Calves, and 6 Superior Heavy & Light Horses (by instruction of Mr. Evan Wil- liams). Sale at 12 o'clock. Usual Credit. CAEIRGRAIO MART, LLANRWST. TUESDAY, NOVEMBER 19th, 1907. S ALE of Dairy and Store Cattle, Fat and Store Sheep, and Lambs. Sale at 12-30 o'clock. Usual Credit. FRON BELLA, PENTREFOELAS. FRIDAY, NOVEMBER 22nd, 1907. SALE of the whole of the Live and Dead Farming Stock (by instructions of Mr. Morris Edwards, who is leaving). Sale at 12-30 o'clock. List of Sales by Mr. John Davies. Sale Flynyddol Ty'nddol, Tany- grisiau. Arwerthiant Pwysig ar Anifeiliaid, &c., dydd SADWRN, Tachwedd yr 2il, 1907. Nifer fawr o Fuchod Godro rhagorol, rhai yn min Hoi, eraill yn gyflo, a'r gweddill yn eu proffit, 6 o Ddynewaid addawol, 4 Lloi rhagor- 01, Cyw Sugno cryf. Trol yegafn dda, Og Haiarn, 2 Gribyn Geffyl, Trol a Set c Ger. Auction am 1.30. Telerau Arferol. In B i y. Re Alun Jones. Sale of C c rradc at MEW SHOP, Fou^ro sos, u §■ est*5-5si MV'"K ?A?—S ? ?- ?- ??ctod ? by?..?/' '? .?c y. above Shop (to where the Goods have been removed for the convenience of Sale), on $Saturday, Monday,land Tuesday Next, November 2nd, 4th, and 5th, 1907. Including —Valuable Books, Stationery, Ladies Com- panions, Views, Leather Goods, Pipes, To- bacco Pouches, Pictorial Post Cards, Coat of Arms China, Fountain Pens, China. Ink, &c. Sale each day at 7 p.m. Terms—CASH. Alit Goch Farm, Festiniog. Arwerthiant ar yr oil o'r Stec, Gwair a'r Celfi. Dydd SADWRN, TACHWEDD 9fed, 1907. 1WTAE MR. JOHN DAVIES wedi cael iVx ei gyfarwyddo gan Mr. Morris Pierce i werthu ar Auction, yr oil o'r STOC, yn cynwys :—6 o Wartheg Godro'rhagorol, rhai yn min Iloi, eraill yn gyflo, a'r gweddill yn eu I proffit. 40 o Ddefaid rhagorol, rhai yn bared i'r cigydd. Tua 10 Tunell o Wair wedi cael cynhauafda. Budda, Llestri Llaeth, Pladuriau, Crybiniau, Berfa, &c. Hefyd Buwch Dew I rhagorol. Rhoddir coel tan Ffair Ffestiniog, Mai 23ain, I 1908, am £ 3 ac uchod gyda, Meichiafon bodd- haol. DALIER SYLW.—Symudir y Stoc uchod i Yard Newborough Arms Hotel i'w G- u er mwyn hwylusdod. Hendre Ddu Farm, Sale ar yr Anifeiliaid, Gwair, a'r Celfi, Wedi ei thynu yn 01. BLAENAU FESTIR^SOA. SALE OF VALUABLE LEASEHOLD SHOP & DWELLING HOUSES. MR. JOHN DAVIES has been instructed by the Executors of the late R. Pryce Williams, Deceased, to sell by PUBLIC AUC- TION at the QUEEN'S HOTEL, BLAENAU FESTINIOG, on Saturday, November 23rd, 1907, at 2 o'clock, (Subject to such condi- I tions as shall then be produced, and in such lots as shall then be determined), the following VALUABLE LEASEHOLD PROPERTIES. LOT i.-All those Four Messuages or Dwell- ing Houses known as Glyn Villas, Manod Road, Blaenau Ffestiniog, all of vlihichare at present unoccupied, but when let produce an aggregate monthly rental of 1'5, Thesepremises are held under one Lease for a term of 99 years from the 1st day of January 1905, at a Yearly Ground Rent of /4 4s. LOT 2.-All that Messuage or Dwelling House known as Tawelfan, Brynbowydd, BIaenau Ffestiniog, in the occupation of Mr. Thomas J. Williams, at a monthly rental of i/l 6s. These premises are held for a term of I 60 years from the 1st day of July 1880, at a Yearly Ground Rent of £ l. LOT 3.-All that Messuage or Dwelling House known as No. 2, Tabernacle Terrace, Blaenau Ffestiniog, in the occupation of Mr. Lewis Evans, at a mcnthly rental of 14s. These premises are held for a term of 60 years from the 24th day of April, 1866, at an appor- tioned Yearly Ground Rent of £ l. LOT 4.—All that Shop and Dwelling House known as No. 160 High Street, Blaenau Festiniog. In the respective occupa- tions of Mrs. Elizabeth Roberts and Mrs. Jane Ellen Hughes. The Shop is let to the former at a monthly rent of £ l, and the Dwelling House to the latter at a monthly rent of 12s. And also one small Wooden Building used as a Barber's Shop in the occupation of Mr, Seth Roberts, at a monthly rental of 10s. These premises are held for a term of 60 years from: I the 13th day of May, 1854, at a Yearly Ground Rent of £ 2 5s. LOT 5.—All that Lock-up kne > • s 180a High Street,. Blaenau Ffestiniog, together with all v and fittings therein, now in the occupation of Mr. Owen Roberts, Shoemaker, at a monthly Rental of 8/ These premises are held for a term of 15 years from the 1st. ds.y of January, 1897, at a Yearly Gro. LOT 6—'A!! ih??. L' ? !Jfonsc 1 • House ?!'?o"'  •' !?C.' ? Thomas, at a monthly rental of 16s. These premises are held for a term of 60 years from the 25th day of March, 1882, at a Yearly Ground Rent of 15s. The above properties are most conveniently situated, and in close proximity to all the Quarries, as well as affording an opportunity of acquiring good and sound investments. For further particulars apply to the AUCT- IONEER, 36 Church Street, BL Festiniog, or to Mr. D. WHITE PHILLIPS, Solicitor., Blaenau Festiniog. SALES, WANTS, &c. T OCK-UP SHOP TO LET, situated in the -*— centre of Blaenau Festiniog. Splendid opening for Fish and Green Grocer Business. Reasonable Rent. Apply, ROBERTS,. H Rhed- egydd Office, BIaenau Ffestiniog. A R OSOD, No 3, Tyddyngwyn Terrace, mewn cyflwr rhagorol. Hhent, 3/- y mis. Ymofyner a Morris H. Jones, 21, Manod Road, A/TERLYN Cryf a Llonydd, 7 oed, ar Werth 1. gan W. Davies, Rock Terrace, Blaenau Ffestiniog. Dau fis o Credit. £14. TD AMFHLEDAU Cymraeg a Saesneg, ar "Ail J- Ddyfodiad Personol yr Arglwydd Iesu, mil 0 flynyddoedd eyn diwedd y byd." Prisic yr un, drwy y post, ljc.—W., Leeds Shop, Leeds Street, Blaenau Ffestiniog. A R OSOD.—Adladd a Crafdir hyd ddiwedd A mis Mawrth nesaf, 13 acer.—Rhiwiau Cecbion, yn ymyl Ffestiniog. Y-mofinc,7 ■% Mr. John Williams, Glynllifon Street. vV ANTED a good General, able to do Dairy Work, Apply, Pengwern Hotel, Festiniog. A R OSOD.—Ty hwylus ar Osod yn Tany A clogwyn Terrace. Ehent rhesymol.— Ymofyner a Hughes, Berlin House, AR WERTH NEU AR OSOD, Ty A belaetb?a chyfleus yn Cromwell Street.- Ymofyner a P., Swyddfa'r Rhedegydd. VyINNING NUMBER Draw for Bicycle Road Racer—No. 1073. Postponed from 16th September. "X TANTED.-BAKER (single), must have V V good Testimonials. Live in. Perman- ent Situation. Patent Ovens.—H. T. Owen. Blaenau Festiniog. A R OSOD.—Fw osod am rent rhesymol, ??- ANGLESEA HOUSE. High Street. Ty a Shop, ynghyda Seler helaeth, ar fin y Brif- ffordd. Lie cyfleus i wneyd Busnes. Ym- ofyner a T. J. Williams, Holborn Villa, Wynne's Road. "P STRAYS.—Two MARE PONIES are im- pounded at Penmachno.—Unless they are claimed and all expenses paid on or before the 16th day of November next, they will be sold to defray expenses. Apply to Thomas Williams, White Street, Penmachno or to Wm. Owen, Bull Inn, Llanbedr, Collector of Estrays. Eisteddfod Gwyl Dewi, 1908. y MAE RHESTR Y TESTYNAU yn awr yn — Barod. Pris Ceiniog; drwy'r Post, Ceiniog a Dimai. I'w cael gan- J. DAVIES, 36, Church Street. Ysgrifenydd, At Dr-lgoiio;1 yr Ardal ar Cylch. Dymunwn hysbysu y bydd Fried Fishs Ohippecl Potatoes, a Green Peas, y- BOETH hob Tlwyr o 7 1 V: o'r glosh yn i I. LEEDS STREET, A, h PFESTSKSOG.

Advertising