Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN SHOP ARimiR PMRY. CHEMIST, STATION ROAD, LLRNRWST, Y CEWCH Y COD LIVER OIL PURAF A HAWDDAF I'W GYMERVD. Haner P/nf, 10c., Prnt Is. 6c., Haner Galwyn 4s 6c, COD LIVER OIL EMULSION GYDA HYPOPHOSPHITES, Y Real Stuff ?s 3c y Botel Haner Pint. CHILDRENYS TONIC set y darganfyddiad dlweddaraf b!ant gwaeHon. Y feddygmiaeth oreu at fendio plant ar ol y Fiech Goch, neu ar ol unrhyw aflechyd ara! Cryfha y nerves, twcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is 9c. Meat and Malt Wine with Quinine scf Gwin adgyfnerthol i rai mewn gwendid ar o! afiechyd tost 4s 6c y Botel Chwart. Orange Quinine Wine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, Is Be y hotel. CHEST & LUNG BALSAM. Darpanaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, a'f asthma. lOîc y botel. :Bed Pans, Hot Water Bottles, Rubber Sheeting, Air Cushions, a phob peth angenpheidiol at wasan. aeth y C/af. Trwy em bod ar y TELEPHONE gall- uogir ni i gaet unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'chadgorFamai yma y ewch y Cyffunau goreu i'ch AnifeIHaid, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 5 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattte). Pote! beint Is 6c yr un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Linseed Oil goreu Tin Gatwyn am 5s 3c. Balls Ceffyiau 2c. yr un. 7am Is. Mefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o TMORLEVS FOOD, HAD LLIN GL/tW at FEEDIO, CATTLE COC LIVER 0/i. PORTHIANT LLOIAU, &c., &c. Gwneir I fyny pob math o RISETTI, yn Onest a chydalr Cvffuriau Puraf. 8VI& Persomol i bob Archeb. Ccfiwch y Cyfetriad :— Gj,rferbyri ayr Post Office I P.lot.lzydd yn Station RI1. I 95, HEOL FAWR, PORTHMADOG. W. H. ROWE Ma.sna.chydd mown ?? ????????? Cerddoriaeth a.c o"tfer:Yllau Cerdd o cob natur. Dewlsiad rhagotol bob amser ar taw o PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS. Violins, Auto-Ha.rps, Gramophones, Gra.phophones, Phonogra-phs, &c. Hefyd cedwir Stock he!aeth o RECORDSiilr Phonographs a'r Gramophones. PER.DONEGAU I'W LLOGI AR. DELERAU R,HESYMOL SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Messrs. EDWARDS & WiLUAMS, DENTAL CO., LIMITED, (Diweddar ?. Edwards, Dent/st, Rhyl a Portmadoe), BODGWYNEDD, PORTMADOC, A ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r Lleoedd canlynol C/aenaM Ffestiniog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd e, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (end y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones &: Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. Pwllheli-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 7/ hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, L!ys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd S y nos. Ba/a—Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddter, Tegid Street, o h-y' d 4. < Dolgellau ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. NOTICE OF REMOVAL. EVANS AND CO., PMmbers, Glaziers, & Samiary Engineers, Having removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO. A targe stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel. Royal En6eld. Rudge-Whitworth, Allday's and Onions', Bradbury and other wellknown Cydes. All the above can be had by Easy Payment, 10s. Monthty. Also REX MOTOR CARS and CYCLES, PETROL always in Stock. MOTE THE ABOVE ADDRESS. tlORT" WTILES WLE ?0. BLAENAU FFESTINIOC. OTHER BRANCHES AT LLANDUDNO, COLWYN BAY and RHYL. Sole Agents fbr number, Raleigh, Swift, Sunbeam, Singers, Rudge=Whitworth, James, AND OTHER CYCLES. These Makers we can supply on the EASY PAYMENT SYSTEM from 10/- deposit, and 10/- per month. Forms and Catalogues send on application. We have also a Large Variety of MAIL-CARTS, and GO-CARTS, always in I Stock, for Sale or Hire. BUSSY'S—Crickets, Tennis, and Gotfs. CYCLE and MOTOR ACCESSORIES, and TYRES, always in Stock. OUTER COVERS for 4/6. tNMER TUBES, 3/ Rim Brakes, Free Wheet, and Three Speed Gears, fitted to Old Machines. Official Repairer to the C. & M. T. C. CLUB. Repairer to His Majesty G. P. 0. Cycle Department, 16 YEARS PRACTICAL EXPERIENCE. NOTE THE ADDRESS:— NEW ROAD, BLAENAU FFEST!N:OG. 6RSNG YOUR REPASR, WORK GUARANTEED. ACCUMULATORS CHARGED AND REPA:RED. ? "THE tJSBORNE NÇJI IfCE THIS NUT TIGHT ø PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING IMPLEMENTS from E. LLOYD JONES, Ironmonger and Implement Merchant, LLANRWST, Including:— "JOHN WILLIAMS AND SONS" New Mower "The Queen. W!LL!AMS "AH-Sieet" Wheel Rake, both fitted with all the very latest tmprovements. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Hcrsc Mowers Hay, Pedders, Setf-dump Horse Rakes. "Martins" Parent S??j Turner, Wood and st eS American Rakes, Drag ROI"cis Welsh-made Hand R?? Scythes, Hay Forks, C" rt Rope, etc., etc. of Sp!endid Assortment Of. We!sh Tub and End-ove?? Churns, Da?ry Utens"s every descrtption. "Listers" Cream Scpcrat- ors, (14 days free trial." Compare our Quality and Prices, Price List on ApP 1 DILLADAU NEWYDD. I Y mae'r MF wecf/ DOD, a dymalr adeg gael'. DILLAD NEWYDD, ac os am skrhau y Brethynau, Toriad, alr Gwaith 90relif deuwch at JOSEPH JONES3 & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS, 2, Cromwell St., BI. rfestiniog Cyfiawnder 0 ddewis 0 Frethynam, neu oellwch ddod n'ch defnyddiuu eich hunain. SEE TO YOUR HEALTH BY ASKING YOUR GROCER FOR JOttN BELL$ RALE 5COTCH 01\ T CME5. The Purest Food on the Market is JOHN BELL'S RALE SCOTCH OAT CAKES. See you get JOHN BELL'S name on each Paclict. J.