Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

$ Ifi| OWEN 0. ROBERTS, i £ ?OM?CF!? Mason •* in ?'' ?i!? ?arbte, Granite, ? ''s.?? S?te. Estimates and Designs on application. Carving at lowest ??.S?S?? .? Prices. ^fv I J Av Lss?- Grave Qisterns, i'E2 C??&??N. 5 T S festiniog SLATE 1 • mWORKS, Bia&nstu Festtftlog-, ??i??S?????6?ae?3MPe???o? FESTiNiOQ RAILWAY. I, 7, or 14 Days AT THE SE^-sim, CHEAP RETURN TICKETS WILL BE ISSUED AT DUFFWS, BLAENAU FESTINIOG, TANYGRISIAU & TANYBWLCH, TO CAMBRIAN WATERING PLACES EVERY THURSDAY, FRIDAY, and SATURDAY, For SEVEN or FOURTEEN DAY TICKETS, and every WEEK-DAY for ONE DAY TICKETS. MAY 1st., to SEPTEMBER 30th., 1908, at undermentioned fares for the double journey:—  li DAYS TO 1 DAY. 7 DAYS 14 DAYS "o; l?t 13;;ï -:ï;t-j 3rd -ï;t/š;ä- sdsd sdsdsdsd ABERYSTWYTH.. 9 0 4 6 10 9 5 6 13 6 6 11 ?(mTH 9 0 4 6 10 9 5 6 13 6 6 11 MApHYNLLETH 8C43 109 56 13 616 11 A B ?R116VE y 16 110 5 8 70 3 9 4 6 11 0 8 TOWYN 7 3 6 4 6 11 0 5 R DOtGELLEY ..56 2 9 9 136 8 6 14 5 FAIRBOURNE 56 2 9 6 9 3 6 6 5 ARHOG. 5 6 2 9 6 9 3 6 8 6 45 ?ABAl' k3lO'??ll 5 6 2 9 6 9 3 6 8 6 4 5 jfjLA?BEDR&) 'i « c o 4 9 2 6 6 0 5 2 PNSARN ? "? t.S? ?pf ? a6n U? ?o? HARLECH 4 0 ¡ 2 0 4 3 2 3 5 5 2 10 ORICCIETH 4 0 9 ? 2 0 3 9 2 1 4 9 2 7 PW?LHELI 5 0 2 6 5 9 3 1 7 3 310 Tfiese Tickets will be available on the out- wayg and return journeys by any through ordwary train. Children under three years of age, free; three and under twelve, half-fare. Sixty lbs. of luggage allowed to Passengers taking excursion tickets for a longer period than one day, and this will be conveyed at their own risk. The Tickets are not transferable, and are not available for break of journey at any inter- mediate Station, and are only available to and from the Stations named upon them. If used otherwise the Tickets will be forfeited and full Ordinary Fares charged. The issuing of Through Tickets is subject to the Conditions and Regulations referred to in the Time Tables, Books, Bills, and Notices of the respective Companies on whose Railways they ate available and the Holder, by accep- ting* a Through Ticket agrees that the re- spective Companies are not to be liable for any loss, damage, injury, delay, or detention caused or arising off their respective Railways. The contract and liability of each Company are timited to its own Railways. F. G. CRICK, Portmadoc, Traffic. Manager. April, 1908. MILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU yn cymeraåwyo E A SINE at WELILA Cur yn y Petil Tic, Niwraigia, alr Ddanlodd. TYSTIOLAETHAU PWYSK, Dywed Mr .,R. Ghac. farces. IYm. TA&nged'vyn,% v»esi-? Vi» ,r )ie^r genyi gymeradwyo EASINE i bawh sydd yn dioddef oddiwrth Gur yn y Pen a'r Neuralgia." Y Parch. R. Peris Williams, a ddywed :— Y feddygiaiaeth fwyaf effeithiol gefais ericed at wella Cur mewn Pen ydyw EASINE." Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r Capel, LJanfechell "Cymeradwyaf EASINE bob amser at y Neuralgia." Dywed Mr. John Smith, Ash Street, South- port :—" EASINE is a capital remedy for Neur- algia," Dywed Mrs. S. A. Francis, Draintewion, Llandinam EASINE ydyw y Feddyginiaeth sicraf at wella Cur yn y Pen." Mae EASINE yn ddiogeS j'w gymeryd. Mynwch gael EASINE. EASINE POWDER NBU EASINE KAPS. Paratoir gan HUGH JONES, Chemist, MEDICAL HALL, BLAENAU FESTINIOG. Anfonir paced drwy y post i unrhyw gyfeiriad am 1/ I Agents :—Evans Sons, Lescher & Webb, Ltd and David Jones & Co., Liverpool. Y DDRAIG aOCH TEMPERANCE. Dymuna Miss MINNIE LEWIS wneyd yn hysbys ei bod yn AIL AGOR y DDRAIG GocnTEMPERANCE, lie y darperir Bwydydd teilwng ar gyfer pob dosbarth. Hefyd rhoddir sylw manwl i'r Registry Office, lie y gall merched ieuainc gael pob cynorthwy mewn cael lleoedd mewn trcf neu wlad, a theimla yn ddiolchgar am bob ccfnogaeth. PRELIMINARY NOTICE. CHURCH HALL. A JUmBLE SLE I will be held in NOVEMBER Contributions in Kind or Money will be j thankfully received by Vicarage. MRS. HUGHES. Sales by Messrs. Robert & Rogers Jones, IJsnnrwst & Colwyn Bay. ?P.-IDAY, September 18th, 1908.-DOL- -L WYDDELEN. Annual Sale of Cattle, Sheep, &c. SATURDAY, September ?th. 1908.- ? B R Y N D E R W Y DD, Penmaenmawr. Sale of the Live and Dead Farming Stock. w EDNESDAY, September 23rd, 1908 — *V "VOTTY," LLANDDOGET. Sale of the Live and Dead Farming Stock. The property of Mr. Hugh Jones (who is leaving). Sale at 2 o'clock p.m. Usual Credit. WEDNESDAY, September 23cd, 1908.— "PANDY FARM," DOLGARROG. Sale of the Live and Dead Farming Stock. The property of Mr. Edward J. Evans (who is leaving). Sale at One o'clock THURSDAY, September 2-wh. 1908—The -? VICARAGE, LLANDDHWI, Sale of the Household Furniture and t-door Effect?sf. The property of the late Rev. ?*. M. Watkins. Sale at 12 o'clock. -■■ v ■ 1 H ? ? D ? Y b?ptembe? ?.jth, 1908.-— -'? GWYTHERIN Annual Sale of Horses. Cattle and Sheep, &c. MONDAY, September 28th, 1908.-TALY- CAFN MART Periodical Sale of Fat Bullocks, Heifers, Cows and Bulls, Calving Cows and Heifers, Store Bullocks and Heifers'j Fat Crossbred Lambs, Ewes and Wethers, Fat Pigs and Calves. Sale at 12-30 p.m. W EDNESDAY, September 30th, 190S.— Sale of Mountain Wethers and Breed- ing Ewes from TALYBRAICH, BODESI, & GLAN LLUGWY FARMS, Capel Curig, which will be-brought to the TALYCAFN MART for Convenience of Sale. COUNTY OF MERIONETH. Desirable Freehold Hereditaments con- sisting of Farms, Lands, and Cottages, situated in the Parish of Festiniog. M ESSRS. ROBERT & ROGERS JONES f will offer the above Hereditaments for sale by Public Auction at the PENGWERN ARMS HOTEL, LLAN FESTINIOG, on SATURDAY, the 3rd. October, 1908, at 2 o'clock in the afternoon, in the following or such other lot or lots and subject to such con- ditions as may be then declared LOT I.-All that Messuage or Dwelling- house Outbuildings Farm and Lands called LLETY GWILYM containing 30a. Or. 28p. LOT 2.-All that Messuage Outbuildings Farm and Lands called BWLCH HOWA, with two cottages adjoining called PEN-Y- FFRIDD, containing together 24a, 2r. 14p. LOT 3.-A:Dwellinghouse with Outbuildings- and Land called HEN GAPEL, containing 3r. 30p. The property is situate in one of the most important industrial districts in North Wales and is within a short distance of Llan Festin- iog it is approaehed by good roads and there is ample water supply. A number of sheep not exceeding 60 from Lot 1, and 50 from Lot 2, depasture on the Common being part of the Crown Wastes adjacent to such lots. For Plans and further particulars apply to Messrs. Morris Owen & Trefor Roberts, Solic- itors. Carnarvon Messrs. Ellis Davies Jones & Jones of same place, Solicitors, or to the Auctioneers at Llanrwst. CYMDEITHAS RYDDFRYDOL MEIRION. CYNIIELIR CYFARFOD BLYNYDDOL y Gymdeithas uchod, yn y MASONIC HALL, ABERMAW, Ddydd Gwener, Medi 25ain cyfisol, am Haner awr wedi Un o'r gloch, pryd y taer ddymunir ar i'r holl Aelodau a Chyn- rychiolwyr roddi eu presenoldeb. R. GUTHRIE JONES, DOLGELLAU, Ysgtifenydd. 15fed Medi, 1908. I List of Sales by Messrs. Btackwalt, Hayes & Co., Llanrwst. LLANGERNYW. MONDAY, SEPTEMBER 21st, 1908. NEXT PERIODICAL SALE of Fat and Store Cattle, Fat and Store Sheep and Lambs. Sale ai 12-30 o'clock. Usual Credit. Cae'r Graig, Llanrwst. TUESDAY, SEPTEMBER 22, 1908. pERIODICAL Sale of Dairy and Store Cattle, Fat and Store Sheep and Lambs. Sale at 12 30. Expiration of Lease. Penybryn Nurseries, Llanrwst. THURSDAY, OCTOBER 1st, 1908. SALE of the whole of the Live and Dead Stock, Household Furniture, &c., by in- structions of Mr T. Fletcher. Sale at 12 o'clock. N B.—The Sale of the whole of tbe i 100,000 Fruit Trees, Roses, Shrubs, and Bulbs, will be held on October 28 & 29, 1908. Hafod, FRIDAY, OCTOBER 2nd, 1908. MPORTANT and Extensive Sale of the J- whole of the Live and Dead Farming Stock, Crops, &c., by instructions of Mr. Edward Evans. who is leaving. Sale at 12 o'clock. Usual Credit. List of Sales by Mr. John Davies. Newborough Arms Hotel, Festiniog. Sale Bwysig ar 12 o Wartheg, a 800 i 1000 o Ddefaid Rhagorol, yn cynwys:—Mamogiaid, Myllt, ac Wyn cryfion, DYDD IAU, HYDREF 8fed, 1908, Eiddo Mr. David Evans, Blaenddol Farm, Ffestiniog. Yr Auction am 12-30 yn brydlon. Hafod Offeiriaid, Ffestiniog, Sale ar yr Holl Stock, Gwair a'r Celfi. DYDD SADWRN, MEDI 26ain, 1908. (Diwrnod Ffair Ffestiniog.) MAE MR. JOHN DAVIES wedi ei gyfar- 1YJ. wyddo gan Me. Richard Roberts, yr hwn sydd yn ymadael, i Werthu ar Auction ar y dyddiad uchod yr holl Stoc, Gwair a'r Celfi, yn cynwys:—6 o Fuchod rhagorol, rhai yn min lloi, gweddill yn eu proffit, a Heifer add- awol; Merlyn hwylus tua 14 o uchder, Trol, Car, Chaff-cutter, Car Gwair, Budda, L'estii Llaeth, Pladuriau, Crybiniau, alluawsobethru eraill rhy luosog i'w henwi. Hefyd tua 12 Tunell o Wair rhagorol. Rhoddir coe! am £ 2 ac uchod gyda meicbiafon boddhaol hyd Ffair Mawrth, Ffestiniog, 1909. AR WERTH.—Dog Cart hwylus, mewn Acyflwr rhagorol. Ymofyner a Mr. Davies, Auctioneer, Blaenau Ffestiniog. IMPORTANT SALE OF BICYCLES &c., New and Second Hand. At the Queen's Hotel Yard, Bl. Festiniog, Saturday Sept. 19th, 1908. Sale at 2 p m. Terms Cash. Glandwr Farm, Dolwyddelen. Sale ar yr holl Stoc, Gwair, a'r Celfi. DECHREU MIS HYDREF. Eiddo Mr Thomas Hughes (sydd yn ymadaei), Manylion Etc. Sales by Messrs John Parry Jones and Sons. Park Road, Penrhyndeudraeth. BYDD MR. J. PARRY JONES AI FEIBION yn Gwerthn ar Auction, yn y He uchod, DODREFN TY RHAGOROL, Dydd Gwener, Medl 18fed, 1908. Am faiiylion pellach ymofyner a'r Arwerthwr i yn Penian, Penrhyndeudraeth. SALES, WANTS, &c. Ty A SHOP AR OSOD yn Rock Terrace, *■ Blaenau Ffestiniog. Gellir cymeryd y ddau gyda'u gilydd neu ar wahan.—Ymofyner yn Berlin House, Blaenau Ffestiniog. I ON SALE.—Lady's Free-wheel Bicycle, equal to new. A Bargain. Apply, E Rhedegydd Office. GOOD HOME FROM HOME.—MOR- ANEDD, Paiace Street, Nevin. With Board or without, at 14/- with Board.—Mrs. M. WILLIAMS. A R OSOD.—No. 56. High Street, Blaenau J- -IL Ffestinicg. Ty da a Gardd helaeih. Rhent rhesymol. Ymofyner yn 57, High St. PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED.—Yn Eisieu, AGENT i'r Cwmni uchod.—Ymofyner a Mr. R. Roberts, 42, High Street, Blacnau Ffestiniog. DIOLCHQARWCH. DYMUNA Mrs. Owen, Gwynfryn, Manod. a'r teulu gydnabod yn ddiolchgar iawn i bawb am yr amlygiadau o gydymdeimlad a ddangoswyd attynt yn y brofedigaeth lem o gom priod anwyl a thad tycer a gofa'^s Hefyd am y liuaws Uythyrau o gydymdeimlad a dderbyniayd. yr hyn a fu yngymhorth mawr i ymgynal dsn y brofedigaeth chwerw. Dymuna Mrs. DANIEL JONES, FRONDEG, BETTWSYCOED, alw sylw y Cyboedd at y STOCK NEWYDD. o ODILLAD GAUAF sydd gsnddi, yn cynwys JACEDI, FURS, GWLANENI CYMREIG, &c. Yr oil o'r defrtyddiau goreu, ac am y prisiau mwyaf rhesymol. Cedwir STOC FAWR o bob math o MILLINERY, DRESS MATERIALS, DRAPERY, DILLADAU DYNION, &c., ar law bob amser. ESGIDIAU gin y gwneuthurwyr goreu am brisiau isel. Hefyd Stoc o Lyfrau Cymraeg Safonol. Sylwch ar y Cyfeiriad Mrs. DANIEL JONES, Milliner, Dressmaker, &c., FRONDEG, BETTWSYCOED. At ein Gohebwyr. "PROBLEMAU DIFFYNDOLLAETH." Mae Ilith Mr. H. Powell Hughes (Ap Howe)), ar y pwnc pwysig hwn mewn llaw, ac ym- ddengys yr wythnos nesaf. AWEL Y DIWYGIAD. Os am ddechreu Barddoni, ymdrechwch wneyd panill eich hunan. Nid yw y pedair llineil a anfonascch yn ddim ond darn o bsnill tra adnabyddus yn mhlith holl gynulleidfaodd Cymreig y byd. Oladdedigaeth y Diweddar Mr. William Owen. Prydnawn Sidwrn diwedaaf, hebryngwyd gweduillion y diweddar Mr. William Owen, Gwynfryn (Ty Coch gynt), i dy ei hir gartref. Daeth tyrfa luosog iawn ynghyd i dalu y gym- wynas olaf i'n hanwyl frawd. Cymerwyd rhan yn y ty gan y Parchn. D. Hoskins, M A., a D. Hughes, Trawsfynydd. Gorchuddid yr arch a phedair blodeuglwm hardd, un o ba rai a lanfonwyd gan Gadeirydd a Chyfarwyddwyr Chwarel Maenofferen yn ngwasinaeth pa rai yr oedd Mr. Owen, fel Is-oruchwiliwr am ysbaid o bedair blynedd a'r ddeg. Hefyd anfonodd gweithwyr Maenofferen flodeuglwm hardd ia .vn fel arwydd o'u hedmygedd o hono. Cludwyd y corph wrth y ty gan gyd-swyddogion yr ym- adawedig. Cymerwyd than wrth y bedd gan y Parchn. D. Hcskins, D. Hughes a W. Roberts, Maentwrog. Derbynied y weddw a'r teu!u fin II cydymdeimlad llwyraf a hwy yn eu prcfedig- aeth chwerw.

Advertising