Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GENUINE DEPARTMENTS. SALE I Gent's Suits Boots- —————————————————— Boy's Suits with 4/- in the £ off Z>1 4 y M Children's Suits ?e Ordinary. g ? Gent's Overcoats — 0 Flannels- Gents Umbrellas ,1 2,000 Yards to clear. Um, brenas ? Selection. r?)? ? /.? 4 # Y ?F? ? F f Ladies Mackintoshes Brand New. SALE ? Gent's Mackintoshes Brand New. — ———————————————— j, Shirts (8 dozen) Dress Materials- GENUINE H Hats and Ties ne Choice. Double TT Width. 1/- per yard „ upwards. DYMUNA R S JONES Silks HOLDFAST tit C Tf?MnC ? S?d Boots. S iu$ES Velveteens ————. i. Ribbons ?ALE commencing alw eich sylw at ei Flowers, &c. S? at, e Fawr 1=1 dd I Prints SATURDAY, J3 e I aUfr I yny 0 5ale fawr flynyddol Muslins September 12, ia????O) IDDECHREU S' AOWRN h~a g~ con .nu.ng or a month. ,SADWK'N N USAF, FIanneIlettes Medi 12fed, 1908, ————————————-—— Esgidiau- ag i barhau am Sy? 4/- yn y bunt o ag i barhau am Fis. A-H t.? n ??O-O?d ? Conditi on. y In oo on I Ion., ostyngiad. Gwerthir -yr oil o'r Stoc am brisiau a COFIWCH Y CYFEIRIAD- bar syndod. .?_ ??? ?? y oil  Newydd a GaD.B rY n".g.UtilY. rn 'Sicrheir Barg i i13 DgwilyllI Sicrheir Bargeinion J ?Si.crh.ei. rB-argemion J J? .DEUWCH a GWELWCH. RHIYNI C AE'TH-fqb R. JONES CO., (Late NORTH WALES CYCLE CO.) GREAT CLEfcRftNCE S*LE OF NEW and SECOND-HAND )M)) Raleighs, Osmonds, Rudges, Humbers, etc. Also Tyres, Lamps, Bells, etc., at a Great Reductions. TO MAKE ROOM FOR WINTER GOODS. SOLE AGENTS for I Edison's, Sterlings, Columbia PHONOGRAPHS and RECORDS. 7 WELSH TITLES ALWAYS IN STOCK. Footballs, Electric Lamps & Games. ) CYLCHWYL LENYDDOL A CHERDD- OROL TABERNACL (NI.C.), PORTHMADOG, RHAGFYR 25ain a 26ain, 1908. Barddoniaeth: 12 Penill Coffadwriaethol am Mr. Daniel Williams. Gwobr £ l Is. Duchangerdd: Y Bragwr." Gwobr 7s 6c. Englyn: Potel Inc." Gwobr 2s 6c. Prif Draethawd: Cymeriadau hynod Ynys- cynhaiarn yn y ganrif ddiweddaf. Gwobr £ l 10s. Corau, Parti Meibion, a Dwyawd, Unawdau, gwobr £ 1 Is yr un. Prif Adroddiad Buddugoliaeth Gwirionedd. Gwobr £ l. Llu o destynau eraill. Am restr cyflawn, anfoner Stamp 1c i'r Ysgrifenydd, ROBT. ROBERTS, Hebog View, Porthmadog. EISTEDDFOD GADEIRIOL Meirion. DOLGELLAU, CALAN, 1909. RHAI O'R TESTYNAU. 1. Traethawd ar Weithiau ac Athrylith Myn- yddog. Gwobr £ 5 5s. 2. Traethawd Hen Ysgolion a Hen Ysgol- feistriaid Sir Feirionydd hyd 1870." Rhesrr ohonynt, ynghyda Nodion byr arnynt. Gwobr £ 3 3s. 3. Testyn y Gadair-Awdl, "Gwlad Feir- ion." Gwobr;65 5s, a Chadair Dderw Gerf- edig, gwerth £ 4 4s. 4. Cystadleuaeth Gorawl-Cydgan "For unto us a Child is born" (Messiah—Handel). Gwobr laf, £ 30; ail, £ 10. 5. Cystadleuaeth Gorawl-Antbem "Deffro, Deffro, Gwisg Dy Nerth (J. Ambrose Lloyd). Gwobr £ 10 10s. 6. Corau Meibion-Rhangan, Ar Lan lor- ddonen Ddofn" (Robert Bryan). Gwobr, £ 10 10 s. 7. Brass Band—" When winds breathe soft" (S. Webbe). Gwobr laf, £ 10 2il, £ 3 3ydd, 42. 8. Corau Plant—(Jydgan "Cydlawenhawn." Rhif 1 allan 0 Hosanau'r Plant (P. H. Lewis). Gwobr, £ 7. Rhestr y testynau yn barod, 1 Jc. 0. 0. ROBERTS, ) vYsgn> EDW. WILLIAMS, J ?°- Study your own and your family's health, by having your Sanitary Work executed by practical men. EVANS AND CO., 41 and 42, Church Street, are the Only Practical Plumbers and Hot Water Engineers in Blaenau Festiniog and District. Many people do not realise the grave risks they run to their Health through employing upexperienced men who call themselves Plumbers to attend to their sanitary and plumbing work. Pay a fair price and get your work done by practical men. We employ Plumbers. Tinsmiths, Gas Fitters, and Sanitary Engineers. We also hold the Largest Stock in the District of NEW & SECOND-HAND CYCLES, PRICES TO SUIT ALL. Also Tyres, Bells, Pumps, Outfits. and all accessories appertaining to the Cycle Trade at a fair and reasonable Price. We are Agents for all the Highest Grade CYCLES, too numerous to mention. Call for Lists free. Our Motto-BEST QUALITY, REASONABLE PRICE. We do not Stock any cheap Goods, all are the best quality. Astudiwch eich iechyd eich hunain ach teulu trwy gael dynion ymarferol i wneyd eich trefniadau Iechydol. EVANS AND 00. 41 and 42, Church Street, ydynt yr Unig Plumbers, a Hot Water Engineers yn Biaenau Ffestiniog a'r Dosbarth. Nid yw llawer yn sylvveddoli y perygi mawr i'w hiecbyd a redent trwy gymeryd dynioo anmhrofiadol fel Plumbers i wneyd eu trefniadau iechydol a gw&ith pl-imio. Taiv.ch bris teg, a mynwch gael gwneyd eich gwaith gan ddynion profiadol. Yr ydym yn cadw Plumbers, Tinsmiths, Gasfitters a Sanitary Engineers. Y mae genym hefyd yr ystorfa fwyaf yn y dosbartn o OLWYNFEIRCII NEWYDDION AC AIL LAW. PRISIAU I GYFARFOD PAWB. Ilefyd Tyres, Bells, Pumps, Outfits, a phobpeth perthynol i Fasoach Olwynfeirch am brisiau teg a rhesymol. ?i am brisiau teg a rhesymol. Yr ydym yn Oruchwylwyr i nifer rhy luosog i'w henwi o'r Firms rhagoraf. Galwch am restr o'r prisiau yn rhad. Eia liarwvddair yw, yr EIDDO GOREU a PHRIS RHESYMOL. txid ydym yn ystoriQ-Nwi'^nr: p;l-»-adac!. Slac'r oil o'r ieuh > Sylwer ar ein huniggyfeiriad :— EVANS & CO., 41 & 42, Church Street, Bl. Festiniog. Y mae genym Stock Ardderchog newydd ddod i mewn o PKTURE POST CARPS (LOCAL VIEWS and WELSH COSTUMES), na welwyd- eu cyffelyb genym o'r blaen. Gan fod galw mawr arnynt, dymunwn eich gwahodd ar unwaith. Hefyd COMIC POST CARDS O'R FATH DIGRIFAF. Shop y 'Rhedegydd,' 81. Ffes iniog,, EISTEDDFOD GADEIRIOL MON, AMLWCH. GWYL Y SULGWYN, 1909 (LLUN a MAWRTH, MAI 31ain, a MEHEFIN laf). MAE Rhestr Gyflawn o'r TESTYNAU yn awr yn barod, ac i'w cael pris 2c drwy'r Llythyrdy 2e, gan yr Ysgrifenydd, ROBERT JONES, 11, Parys Lodge Square, Amlwch. Money Lent Privately, £3 to £1000. Loan £ 3 repay ?3 7s. 6d. ?5 repay ?5 2s. 6d. ?10 repay ?11 5s. Od. „ £ 20 repay £22 10s. Od. „ £ 30 repay £ 33 15s. Od. „ £ 50 repay "56 5s. Od. Full particulars given on application. W. JACKSON, "Mona View" 1, Rowland St., St. David's Road, Carnarvon. Established 20 years. RHAG HYSBYSIAD. CANTAWD: DAFYDD Y BUGAIL LANC." Perfformir y Gantawd uchod gan Gor Eglwys Beth el (A), FFESTINIOG, yn y PUBLIC HALL, Festiniog, Hydref Sfed.; ac yn ASSEMBLY ROOMS, Blaenau Festiniog, Hydref 22ain., 1908. Y mae POST CARDS o'r Royal Oakeley Silver Band i'w cael am Geiniog yr un yn Shop Y GLOCH. Anfonir haner dwsin i un-, rhyw ran o'r Deyrnas Gyfunol am 7c. Dish Papers & Collars, Shelf Papers, Tissue & Crinkled Paper, best assortment at Rhedegydd Office. Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Davies & Co 1 Swyddfa'r RHEDEGYOD," Blaenau Fiestinicir. "-w