Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

NODION O'R CYLCH. -_..-

I BDG;ÕvHEDwDvLLÑ: I I-"*,-I-…

Cyngherdd Seindorf Frenhinol…

News
Cite
Share

Cyngherdd Seindorf Frenhinol Oakeley. Gweiir fod yn mryd y Seindorf gynal Cyn- gherdd ar yr 28ain o'r mis hwn, acynngwyneb amgylchiadau yr ardal, dichon na bydd, ychydig sylwadau ar y cyfryw yn anamserol. Yn bersonol, datgenais fv ngwrthwynebiad i gynal y Cyngherdd dan sylw, pan glywais fod y symudiad ar droed; ond wedi deall amgylch- iadau y Seindorf ar hyn o bryd, teimlaf yn rhwymedig i wneyd a allaf yn eu ffafr. Fel y mae yn hysbys i'r mwyafrif ohonom, bwr- iadant ymgystadlu yn Llangollen, ac yn Man- ceinion y Llun dilynol. Golyga hyny draul rhy drom i'w dwyn heb gymorth o rywle, ac os na their y cymorth hwnw. deallaf mai yr Eisteddfod Genedlaethol roddir o'r neilldu. Gresyn fyddai hyny wedi cyfnod o Iwyddiant arbenig yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol di- weddar. Sicrheir ni, fod amryw o'r aelodau yn glynu yn yr ardal, er eu colled, rhag peri bylchau yn y Seindorf ar fin y brwydrau celyd hyn. Mae pob aelod yn aberthu rhan dda o'r enillion am wasanaethu yma ac acw, er cadw'r Arweinydd rhagorol sydd ganddynt yn ein bro, a dylid cadw mewn c6f fod ganddynt hwy fel ninau, ryw bris ar eu horiau hamddenol. Cvd- rhwng pobpeth nid gormod yw dweyd fod y Sein- dorf a' u Pwyllgor mewn cryn helbul a digalondid ar hyn o bryd ac yn wyneb hyn, ni warafuna neb i ni apelio yn daer at yr ardat yn gyffredin- ol am dipyn o gefnogaeth unwaith yn rhagor. Ni ddaw y ffurfafen ronyn gloewach wrth i ni dori ein calonau. Bydd ein cydymdeimlad yn vsbrydiaeth i'r bechgyn i ymdrechu a gorch- fygu, ni obeithiwn. yn yr ymgyrchoedd pwysig sydd gerllaw. Heblaw hyn oil, mae y Pwyll- gor wedi sicrhau gwasanaeth talentau arbenig i wasanaethu yn y Cyngherdd dan sylw, ac ni bydd Ffestiniog yn ffyddlon i'w thraddodiadau heb roi derbyniad calonog iddynt. Yr eiddoch yn wir, BRYFDIR.

I - BLAENAU -FFESTINIOG.

COR -MEIBION -PENMACHNO.

Nodion o Penrhyndeudraeth.

PENTREFOELAS.