Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through Krom Blaenau Festinlog to all parts 01 AMERICA, CANADA, &c. For farther Information apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, Blaenau Festiniog. -4.-w# I J UVEBPOOL. | ?. ?? HUGH JONES I AND SON, J I ??????Bangor House, t 8 AND 5, BT. PAUL'S SQUARE.: ¥ IriWERTHm Tocynau (Single ? Ret- 1 \?T urn) yn mhob doabarth gyda'r  gwahanol Licellaa o Agerlongau i'r Unol 8 DalaethaU; Canada, South America, 8. < Africa, AwstraHa, Patagonia, ao i bob A parth e'r byd am y prisiau loolaf. a M i weithir befyd MM? Tickets gyda'r j|j ? gwahanol ReU&yrdd i ?.?? parth am y 0 1 baieism rhataf -Rhoddwn Reduced Rate Railway Order i bob un o'n Passengers W o'r b?eaau yma. Byddwn yn eyfarfodein hJ ?8.$Benera ar eu gianiad yn y Station A yma gofalwn am eu Luggage, a denwn V A gyda hwy ar fwrdd yr Agerlong yn mha t w on y byddant wedi penderfynu hwylie & ■ i'w Bsrthio yn y modd mwyaf boddhaol y a chysurus yn ) f adran goreu o'r liong, I ■ ar y diwrnod hwylio. £ y ørifenwch air a chewoh gyda thread y poet restr o'r gwahauol Hwylladau, yn f X nghyda'r Fares. Q a Peb hwyloadod, Y storfa rhad at V gadw Luggage. 1 '& Mae'r oyfeiriad uehod yn lie cysurus, t ) t hesymolj chanolig ymwelwyr a'r A I dref. V ■ 4}n i. ■ up ■ n ifr i n <nt^r nffr- -Tlffrr- fg Mynwch Groonfach Heb ddiiu Pimples, Doluriau, Y sta, Brychau, Totiad JUian, Scurvy, Penddu- ynod, Eczema. SARZINE m At e?occ. ? a?o y <M?FW? e?aed. Is lie a 2s 6c y botel. Gan bob Druggist, neu oddiwrth y Perehl enog (3c yn ychwanegol)- [HUGH DA VIES, Machynlleth. MSIWCH I geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf atocfc, cyn i'r Anwyd fyned yn waeth. Gofiwoh COUGH MIXTURE j HUGH DAVIES, Machynlleth. 13!c. a Is. 9c. y botel. DAVIES'S COUGH MiXTURE At Beswch, DAVIES'S COUGH MIXTURE Anwyd, DAVIES'S COUGH MIXTURE All DAViES'S COUGH MIXTURE Bronchitis, COUGH MIXTURE Pas. Crygtii, c; DAVIES'S COUGH MIXTURE Influenza. INFLUENZA. -Yogrifena y Parch. E. W. Davies, Ton, Pentre, yn ddiweddar :—" Gallaf ddwyn tystiolaeth glir i boblogrwydd mawr ugh Davies's Cough Mixture, ac i dderbyniad ies neillduol fel siaradwr oyhoeddus oddiwrtb ddefnyddiad o hono, ao hefyd i'w werth v, adeg hon gyda'r haint Influenza." Os gofynwch am Davies's Cough Mixture mynwch ei gael. Y mae rhai diegwyddor yn cymhell pethau eraill mwy proffidiol. DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PILLS dYW y rhai mwyaf diogel at Rwymedd gweithient yn eamwyth, yn tdcr, ao heb boon. Os ydych yn mettra gweithio, metlra bwyta, metha trenlio bwyd, poen yn y e?n, poen yn yr ystumog, blm drwg ar y genaa, yB ddiysbryd a d?aion.oymerwoh dow o'ru genauym jm ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. 1 ybocø ga,. Dob DruggiOL-HUGH DAVIES, Chemiat, Machl eth AGERDD-L.ONGAU LLINELL Y CUNARD AM [Gyflymdra, Diogelwch a Chysur. TOCYNAU a CHYFARWYDDIADAU i'f daith yn Draws-Weryddol a Thraws-Gyfandirol, ond ymofyn a Goruchwyliwr Arbenig y Cwmni. BRYN HYFRYD, E. C. ROBERTS, DOLWYDDELEN.. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &0, HUGHES a '&O% i&"54 BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Te!egrams :_IC HUGHES BROS," Portmado AddressYNYSTOWYN, Portmadoc. P ATS, MICE, MOLES, COCKROACHES and BEETLES, greedily eat Harrison's Reliable Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d., and 3s. Bd., Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist, 118, Broad Street, Reading. Sold by Chemists. Agent for Blaenau Festiniog :— J. Lloyd ones Chemist. Llanrwst: -A. Parry, Chemtsi, Station Road. Portmadoc:-Ivor J. nes Chemist. Bettwsycoed:—R. Parry. IMPORTANT TO MOTHERS — Every Mother who values the Health and Clean- 'iness of her Child should use HARRISON'S L-RELIABLE NURSERY POMADE. One application kills all Nits and Vermin, beautifies Mid strengthens the Hair. In Tins, 4id and 9d. Postage Id.—Geo. W. Harrison, Chemist, Reading. Agent for Llanrwst, A. Parry, Chemist, Station Road. Agent for Blaenau Festiniog, J. Lloyd Jones, The Pharmacy. Agent for Bettwsycoed, R. Parry, Chemist. Agent for Portmadoc, Ivor J. Jones, Chemist. MOURNING CARDS. Cyn rhoddi eich Harchebion am yr uchod, galwch i weled ein Stoc sydd wedi dyfod i mown, pa rai syddwed: eu cyfaddasu ar gyfor pob oed. Am y Prislau ymofyner yn Swyddfa'r Rhedesydd." ARBENIQ I Bawb a fwriada Ymfudo drosodd i'r America. ARVONIA HOUSE, T. M. HUGHES, Proprietor, }12, WEST 19th ST., NEW YORK CITY, Sydd Gartref y Cymru yn NEW YORK, yn Ilawn cyfleusderau a dedwyddwch i bawb oddi- cartref. Cyferfydd Mr. Hughes a phob llong gan roddi pob cyfarwyddyd yn y modd diogel- af.. Gwerthir Tocynau i bob cyfeiriad o'r byd gyda phob Cwmni, a newidir arian yn ddi- draflerth. Mr. Hughes ydyw yr unig Agent Cymraeg yn NEW YORK CITY i'r SOUTHERN PACIFIC yn NEw YORK CITY r RAILROAD CO. a bydd o'r fantais fwyaf i bawb ymholi a Mr. Hughes am gyfarwydd- iadau pa ra a roddir yn ay modd manylaf yn rhad. Arjraffwaith. ikrgraff wwwalth. Pob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer C Y N G HER D D AU. CYMANFAOEDD OANU, a OHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU, a LLYFRAU BACH neu FAWRj CARDIAU COFFA. CAltDIAU PRIODAS. CARDIAU YMWELED. Yn nghyda llu o bethan ar gyfer BUSNES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS. CHECK BOOKS &c., &c., i'w cael yn y modd GOREU a RHATAF, yn Swyddfa'r di Rhedw-ftgyddpy I í. BANEDDIDANEDD1 — Bydd — MR. WILLIAMS yn talu ymweliadaa fel y canlyn BLAENAU FFESTINIOO. DVDD LLUN, a DVDD MERCHER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNUEUDRAETH e! weled bob DYt) IAU yn NHV MRS. ROBERTS, gyferl: ar GREFFIN HOTEL o 1 o'r gloch prydnawn hyd 4";30. PORTMADOC Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'r gloch, yn nhy MR. HUGHES, STATIONER, 67, High Street. TRAWSFYNYDD, SADWRN lal a'r 3vdd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Clifton House, o 3 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yn LLAN FFESTINIOQ, bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mis, yn nhy Mr. R. E. JONES, Bryn House o 3 hyd 6 o'r gloch. LLANRWST Bob dydd, MAWRTH a DIWRNOD FFAIR o 1-30 hyd 5, yn nhy MR. LEWIS DAVIES, PARIS HOUSE, STATION ROAD Gosoa r mewn Aur, Platinum, Ebonite neu Vulcanite, am brisiau hynod o resymol. GWARENTIR FIT DDA Tynit nen Henwir dannedd natnriol, gosodlr rhai newyddion yn y dillinu diwadd. araf, a mwyaf celfyddydol. fR. WILLIAMS, Garmon House, Qlanypwll, BLAENAU FFESTINIOG |w—BM—| I GWMEWGH FEL HYM-* t z Cyn prynu unrhyw Offeryn Cerdd o* unrhyw fatli anfonwch attaf am Catalogue, a cewch weled nas gallwch brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhan- dai am rai Newyddion, a rhoddaf y pris goreu am danynt. Telerau goreu sydd bosibl. J. BOLLOTEN, c¡ PT CARLTON IDE. 3. HOUSE, I BAWBOB. J U LJ BOOKBINDING Mae gan bob darllenwr cyson GYFROLAU eisiau eu RHWYMO ar ddech. rea blwyddyn. Gallant gael gwaith hardd a da wedi ei wneyd ar Gy. hoeddiadau, Cylchgrobau Llyfrau Hymns, &c., ac am y pris isaf yn SHOP Y RHEDEGYDD. Stationery Fano-is Note Paper of boxes 6d. and is. supplied at who FOREIGN N01 Sltop V RhedeSVi, I 5hop v Rhedegyi PREPARE FOR THE HARVEST. By Purchasing the Best Harvesting Implements at the most]) MODERATE PRICES from E. LLOYD JONES, Ironmonger and implement Merchant, Birmingham House, LLflNRWST. ^8 -treEF- T-'</5 vu 'r =v t Including, John Williams & Sons New Mower "The Queen. Williams' all steel Wheel Rake, both fitted with the very latest Improvements. Martin's Patent Swath Turner; Osborne Patent Binders, Reapers. One & Two Horse Mowers, Hay Tedders and Self Dump Rakes, Wood & Steel American Rakes, Drag Rakes, Welph-made Hand Rakes, Scythes, Hay Forks, Cart Rope, etc. Also a Splendid Rakes, Scythcef s, DAIRY UTENSILS of every description including Assortment Welsh Tub and End-over-End Churns. Lister's Cream Separators, etc. Compare our Quality and Prices. ti: 0 JOSEPH JONES & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS, Y mae ein detholiad o frethynau at y tymhor presenol yn well nag erioed. Siwtiau a Costumes at I bob pris, yn y Styles a'r lliwiau diweddaraf. Gwneir i fyny freth= ynau, dim gwahaniaeth lie eu prynir. 2, Cromwell St., Bl. FfestillioLr. SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Messrs. EDWARDS & WILLIAMS, COMPANY LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Rhyl a Portmadoc), BODGWYNEDD:, PORTMADOC, Alddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a\ Lleoedd ,nlynol:- Blaenau Ffestinlog-Bob Dydd IJun o 12. hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i. Maenofleien Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrtha phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Road, gyfsrbyn a Boars Head, o It hyd 5. Pwllhell-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. driL ecieth-B'ob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bain-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street o 11 hyd 4. Dolgellau ac Abermaw-Trwy appwyntiad arDdyddiau Sadwm.