Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

frgggg^—1 \F"1i MWHBE5Ba^H

I A LT, 22.I BUDDUGOLIABTH…

[No title]

? :- ? ? 'I I ! 4 GWENE'R,…

[No title]

News
Cite
Share

V SAD'WRNT, 24. I' Cyttunwyd neithntyr yn y ddau Seiiedd-dy ar fod i ddiclchgarwch y Senedd ei roddii Ddug Welington/y swyddogion, a'r fyddin,; ac i'r Ty wy sog Blucher a byddin P/wssra: y mae dau can mil o bunnal1 i gael eu rhoddi i Ddtfg- Welington fel ftvwydd o barchy genediTw Ras, am ei fediu^i wydd a'i wrolder yn achos ei wlad; ac fel oflferyn llwyddiannus yn llaw R-liagluii- iaeth y mae ei glod yn mveh ft-I rnitivi, nag y gel Irr ei fyuegu; nid y w; ar law i Frenin i roddi iddo deitl uwch na'r' hwn sydd eisoes, ya ei feddiant. Derbynwyd llytlryrau oddiwrth Syr Charjes Stewart, ein Cennadwr ni yn, Brussels, y rliai a amserwyd Brussels, 20fed. Mynegant fod Dug Welington, ar ol ymweled a'r ddinas nchod dros ychydig, wedi dyehwelyd at y fyddtnj a sym- mud ei gadlys i BnVcfr, yr hyn sydd ynghylch 25ain milldir o'rymiaddfa; ac yr ocdd Blocher y pryd hynny wedi cychwya i Beaumont, o fCWII i'r tiriogaeth Ffrengig. iTaenir son trwy'r ddinas fod papuy Ffrengig wedi cael ei dderbyngan ryw rai, yn cynnwy yr hanes a rydd Bonaparte o'r frwydr ddiweddar ar y 18fed, yn yr hwn v map. efe rn adder iddo goili 30 mil o wyr, ac amryw fangnelau, y rhai (modd efe) a gymmerasai oddiar y Cyngreirwyr cyn hynny, y rhai a goliasant 60 mil o wvr yn y gwahanol frwydrau o'r 15fed i'r 18fed foci by- ddin Ffraingc wedi amdei ei bun a gogoniant, no iddo ef farna yn addas gilio yn 01 i gyfarfod â'r Maeslywydd Mortier, yr hwn oedd a 60 mil o w yr ganddo, a'r rhai yr adriea,yddpi el'ely fnvydr y dydd canlynol. Sefyllfa Dug Welington ar y I geg, sef Bincb, sydd o'r tu ol i. Bonaparte, yr hwn a glliodd J'fi ol fCharieroi; ac y mae son yn ymled u fod y Cadfr. Wrede 65 mil o fmvyr i^avarla, wedi ymroddT rfiuthro ar Laon, lie y mae cad-dry-1 y Jie liwi)4,w 9 14,len Napoleon, bydd hynny yn cr. .1 1 1. gy d efieithrol yn etby ii gweddill ei luoedd. Ymddeugys fody Fhyfei rhwng y Ffrangcoíl a'r Prwssiaid yn cacl ei ddvfcyn ymlaen gyda'r ffyrnigrvvydd i-ovi yaf yr oedd dau dydolkd o'r j Ffrangcod cyn dechreu ad y rhyfel dynimor hwn wedi cyttuno i ddyrciiafu'r faner ddu~ a thy^tio ,,t i, g ytiomd lia fyddsi i(l(lytit(id, i. nt fr ugaredd i f neb o'r Prwssiaid wedi iddyntgael eugorchfyguj a dywedir iddynt gadw eu ,,air pa"lt oedd ar ea Maw yn y brwydrau diweddaf. Nid ee,(Id utt olr. rn agored i gymmaint pe¡;yglon y n y brwy,drau't1Ï ';vedda r' "a Dug Welington ei hun; yr oedd pob xm»l wr mewn embydrwydd pan fyddai yniosodiad nteiil- duol ar y fan Ile-bytidii yn scfyl.l ond yr pedci y Dug Urddasol yn gyrru ibpb manlle byddai y rhyfel boethaf o un cwrr i'r gwersyll i'r llall, ac agos trw Y*'r tm's cr 'yngli,-i ,ro y "mwg a'r tart mwyaf; a'r fath yw ymfMiried y gwyr ynddo, fel na raid iddo ond eu hannog y ngwyneb y r embydrwydd mwyaf, a hivy a ant ymlaen, gar* gredu y gallant orchfygu o herwydd fod Dug Welingtcto yn dywedyd hynny. Lladdwyd dau o Gadweinyddion y gwron enwog fntn yr* ei ymyl; a lladdwyd neu clwyfwyd ei holl Gadweinyddion ond yr Uchganwriad Percy> yr hwn a dderchafwyd wedi dyfod i tun-.(iain a"r cennadiaethau i radd" rhilwraidd. Yr ot-da efe yn cynnoithwyo ei gydymdrechwyr clwyfus pan ddaethgalwadam da no i fy ned i Loegr. O'r 24ain Cadfridogisn Bryfenaidd yn y frwydr, lladdwyd neu clwyfwyd lleg o honynt yr oedd pob uchel Swyddog yn .gwneuthur.es hun yn agored i'r. embydrwydd mwyaf er mwp calonogt'r gwyr; ac erioed ni bu tanio mwy llofruddiog. Gwnaeth marciiluoedd trymioa y Ffrangcod, y rhai a ddygant waewffyn, hafog; ddychrynllyd yn myc'geii) gwyr ni yn yr ymos- odiad cyntaf, end pan ddaethpwyd yn agos, cafwytl fod yclcddyfyn fwy effeithiol na'r waewffon hir. ;O hervvydd fod ein marchluoedd, cyflym ni, yn mctini gvyneuthur llawer o'u hoi ar feirchwyr trymiou Fl" i ai "gc,yni drecii,irWi! ddanfon. gynnifer ag a ellir, o gefyiaa trymipa uIlém" Tfl llq, 'el lv y a elri:oc-(] (l d:itn yrt Dy wedir wrthym erioed ddim yn fwy arswydus a llofruddiog nag ymosodiad y dT- | ffyn-gor Brytanaidd ar osgorddion y pi-eral-ol Ffraingc; safodd y gosgorddion ymerodrod ar ( fir dros ychydig, ae yudaddasant ddyu am ddyn, ond o'r diwedd trodd y Ffrangcod bennau ea celfylau, a gyrrasant ymaith gan gael eu hymlid gan y Brytaniaid, pryd yr aeth y lladdfa yn ddyrllrynllyd. Tybrr yn gyflfredin nad oeddid yn sbagweled yr ymosodiad hwn o eiddo Bonaparte* o herwydd: hynny yr oedd y lluoedd ikyt^yaiU'd ar wisgai- y marchluoedd yraaeli, ae nid oedd maugnelaitj 11<1 marchluoedd gan Syr Thomas Picton pan aeth i gymiorthwyo'r PrwssiakL Rhoddwyd gorchymyn ddoe i'r Hys wlsgo dillad galar dydd Iau nesaf ar ot Dug Brunswick* ac i'w parhau dros. ddau fis. Neithwyr go leu wyd y ddinas yn y modd dis. gMnaf yn achos y fuddugoliaeth, yr oedt] eriw"r' gwron niedfus WcHngton; yn weledig agos ymhob ffenestr* i Ddoe gollyngwydd y gadiong newydd, yr hon U elwir v Cambridge, 80 mangnel, i'r mor, a '[loi^iidlas ei Fawrhydi yn Deptford&