Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Pat had o Netdyddion Ltumtain,…

News
Cite
Share

Pat had o Netdyddion Ltumtain, S(c. 17 7' Y mae ei Fawrhydi .yr Ywefawdr w&ditrefnu y Cadfridog Gouchy i fod yn Faeslywydd yu ffraingc; ac ynghylch gosod amry\v Swyddog- ion gw ladot a sefvllf,.ioe,dil o b%i-)s. Lyons, BáriU ,13.—M. de Beaafretfiopit, Cadweinydd i Frenin Naples, yr hwn oedd ar ei iiordd at y Tywysog hwnuw, a gadwvd naw diwrnod yn Turin, a gorfa amo droi yn ol pfc; a dystiodd ddoe fod y son yn ffynnu yn gyftred- in, fod Brenin Naples wedi cyrhaedd Placentia, ac wedi maeddu'r Awstnaid yn gysson if fíoU troicd o Rimini. Ac yr oeddid" y^n. bft8fu hyri hyderus ei fod efe wedi cyinmervd 15^000 p bonynt yn garcharorion, ym liiysg y rhai yr oedd y Cadfridog Awstrifcidd Nugent. Yr oeddid yn dy wedy d fod M. Filaugieri, Cadwejxiydd i'r Brenin wedi cael ei ladd, ac arall o'i Gadwein- yddjpn wedi ei gUvyfo. Yroedd Brenin Sar- dinia wedi ciiio mewn ffrwst i Genoa. Y mae'r Eidal mewn terfyfg mawr gan fod cyhoeddiad H-ietmi tuples am y 30aiii o fawrth yu effeitiuo, llawcr ar y trigoIiou. Genoa, EbriU 5,-i-A.r y trydydd, am un o'r gloch y prydnawn, daeth y Pab Pius VIL. Pn 1 dinas ni ym mysg tyrfa fawr o bobl, y rhai a gynnullasant yn y Hongborth i weled ei Satrct- eiddrwydd yn tirip. jfcfe dj^aeth b Leghorn. Heddyw daet-h 13 o Gardina^iaid i'r ddinas hori" Y ma:e'r trysrtrfeyM" jffjreogig yn parhau i weHa, ar y 17eg ;r¡çon$)s5.y cant gyfuweb; a 62. Ymddeugys jnai'r lioHvddwch y n Nehcu- Ymdrcchir hyd yremgan Bonaparte i ad. feru'r hen y.sbryd Gweirritaethol (Republican). I>> ■wedir fod ei frawd Lucian yr hwn sydd b!e diwr cadaru i Werin Llywodraeth, wedi cael ei drefnu i fod yn un o'i Weinidogion. Ifeblaw'r hysbysiaeth uchod cynnwysir. dau' ertiiygl go hirion yn y IVloniteur am y tHfed, y rhai a amserwyd Metz, Ebrill 15, a Valencennes, E-rill 5, a'r rhai fel y tfugir a ysgrifenwyd, y naiil gan swyddog yn Vienna, a'r Hall gan ym- deithydd, ac a ddarluniant, gyda llawer o deg- ymddangoiadol, barottoadau milwraidd y Cyiigreirwyr yn erbyn Ffraingc, eithr ymddengys yn dra egiur eu bod yn cynnwys amgyffrcdion i>»uapaite er hun, ac wcdi eu cyfaiisoddi yn Pans; diben eu cyhoeddiad yw chwerwi ysbrycl- ek-sid pobt Ffraingc yn neillduol y mihvyr, a'u givroli yn erbyn ymosodiadau bwriadol y gaiiu- oikdd cyfunol. Dywedir mown un ohonynt, fod y Cyngreir- "wyr wedi 11awtifwrindu mewn cvnnadledd yn Vityina ar y 3ydrl a'r 4ydd o Ebrill, fel y can- Vr holl garcharoiion rhyftl a gymmerir Hwsgia i gael eu halitudio i barthau pellaf li jiefc gad eu cyfnewid na'u gyrru adref Jjfi&l eitirs bvdd rhai o bonynt foddlon my- ned i wasanactli Rwssia, fe'u danfonir at fyddin Caucasus; orcill furfiatit drcfe;li,,actliau, a'r un o'r ddau b^th hyn a wneir yn gaetliioii. A;iymab'r,C-,alluoe(ld ereill wedi -y,.xirocidi to*g, at y sawt a gvnimcrir | jrf garcharoriot tghriddynt Iiwv, yn y filth fodd ilymdost a dirniygus agsydd deilwng igenedl yr Jkon a ryfyga houni hawt i ddewis ei loeistriaidei. Y i])herU»yii.1s;1 gynllun vmosodiad y Cyng rei r wyr, dy wedir, u y nghy iinadledd Vien na ar y 4ydd a'r 5fed, cyttunwytT i drfwyn y rhyfel ymlaen yn Jrefnus, a phejdici dfehreu yr ymos- odiad ncs y byddai yr hoil tuoc(lll yn barod yn y ga<ires; ac yn bennaf dim, i beirlio ymladd a'r ifrangcod (!ati dywysiatl yr Ymerawdwr, oddi cithr eu bod yn sicr o fod gryfed arall mewn liii- oedd a pbob arfau, yn neillduol mewn gwyr traed.. Y mae gan Ddug Welington gynllun Beillduol i'r holl Gyngreiiwyr, ac liyd yn ocd i'r gweithrediadau yn yr Eidal, yy hwn a '"r.£,'¡d<.l.oi('i hun oni byddo'r byddivioedd cyfunol yn barfxl i ddedupu'r Thyfci. Yr ydys wedi trefnu mesurau i gylrhyu cyhoeddiaj y Gallu- oedd C-yfunoJ truy Ffringe,y_H yr jnvn y IIug. iaiit. -iia-d ydynt Ffraingc, y t hai A beidi4^^ddi nt; oS rhail fyWt*byddiiK>edd dd^fofl'i^Hftiogarth, hwy a dalant 4in y cwW^th(l6"xj^lM''a'hiynt; maent yn foddlon i Ffraingc'ddctvis eu Brenin eu hun. aill, gait no dp wy fyddo, olin vr Ymerawdr Na- pdleoti, riitiid idtlytrt 1. cr mwyn hedd- weh Ewrop, a dedwytldwch dVnofryw—eithr nid yw swyddogion Uuyddwyr Bavarin ac Avvstria yn ddiiW oittl 1n losgi ac yspeilio, a ;gc y'n il>*nid^st; deff'yddiuyd y C}MV<j!yl} iaiih yji VieniHife^d. Ac y mae y • CVii^wir^yr fiaerffticeed a denn eu liunain i gredu y byddaut yn'Pan?; 'ymheu dau fis werfi dcchreu y rhyfel. <5wir yw, Ir oeddynt anwy- bodus o'r h) n ag oedd yn fnyned ymlaen yn FFraiogc, ac yr oeddynt yn ci ystyried fel peth Stcr fdd rhyfel cartrefol wedi de^hreu yno mewn gtt ahanol faiinau, aco .gq,»Iyniad' y blddai y Jtrangcod anaUucg i arnddiffyn eu hunain." Yn y Hythyr ?a!?dywe<! yr ysgrifpnydd? snai am?ylchtadau tra antM?a?thot i Ffraingc ywv led au?hydfod ytn ary? ? Cyn.ghonaid '$'    H'i:!g!aw Prydaiu, !r?'y d!chon yr Ymerawdr Kapcleon edi-ye,? e 2'1um fel yr eiddo cfei liun, er fod y CYÎ1girwyr yn tybied y gallant eu cadw yn CH g?as?ttaeth trwy rym niilwraidd; eithr nis gallant fyth beri iddynt gychwyn yn erbyn yr Ymerawdr, i'r lawn yr yHiunent y cyfle cyntaf, fel eu gwaredwr." Nid oes dim arall o bwys yn y papurau hyn; c a dylem.g. nad yw'r darluniad uchod oud am- lygiad o Wlymuniad y Ffrangcod yn hytrach nag o'r hyn sydd yn hanfodi. Cynnwysir cyttundeb newydd rhwng y Cyng. reirwyr, sef, Russia, Awstria, Prussia, a Phry- dain, yr hwn a wnawd ;:r y o Fawrth, ym l mhapurau Germany, yn ganlynol » ddvfotliad Bonaparte i Ffraingc, ond c.yu.gwyWJo-faon}-r;t y derbyniad a gafodd ar ei daith t?*Wy'r wiad Iioiino, a'i adfeddianuad o'ir orstdd. Swm y cyttundeb hwn a gijilyn Y Galluoedd cyfunol ydynt yn ymrwymo pcrlFeithio egwyddorion cyttundeb Chaumont, ac aaiddilfyn trefn adferedig a dedwydd pethau yn Ewrop; a cliyanal, liyd oithaf cu gallu y] cyttundeb a I Páns, Mai 30, 18143i amddift'yn ei holt ammodau yn erbyn pob ym- osodiadj yn nrilid.uol- eiddo Bonaparte; ac os bydd Brenin Ffrniijgc yndymunOj dygant yi holl rai ag ydynt wedi ym«po i Napoleon i gos- pedigaeth, i'r diben i'.vf anallnogi ef o ibyn allan i aflonyddu tawelwch Ewrop. Er ^d yw'r Galluoedd cyfunol yn darpar- iadau milwraidd tuag at ddwyn i It-tadau uchod, etto y mae pob un o honynt yn ymrwymo cadw 150,000 o wJr bob amser jn ytjjjaes, y ddegfed ran i fod yn farchluoedd, yn^hyd a rhifedi cyfattebol o farchluoetkl, heb ystyried y rhai ag ydynt mewn amddifi'yrtfeydd yvnrwyma pob un o'r g-,illuoedd beiclin rhoddi eu harfau i lawr, ond tiiKy^gydsyniad yn eu plith eu hunain, ac hyd t cm 1 ydclo Bonaparte wedi ei ddifeddiannu o'r gallu i^ynnyrfu terfysg drachefn. Gwahoddir holl aHuocdd Ewrop i ymuno a'r pedwar galln uchod yn y gorchwyl hwn. Arwyddwyd y cyttundeb gan Weinidog- ion y g-vahatiol Lywodraethau uchod. Y mae Arglwydrl Cochrane wedi gyrru llythyr argraphentg at y sawl ai dewisodd yn Aelod o'r Seneddr, i fyncgu iddj ut ei fwriad wrth ddiangc o'r carchar a myned i'w le yn y Ty Cyffredin, sef i achwyn ar ymddygiadau'r Prif Gyfreithiwr tuag atto ac-rnewti ail argraphiad o'r llythyr y mae yn achwyn ar yr ystafell afiach lie y cat-ch- crir. ef yn awr, o achos yr hon y tnaecfeill gi af, a dau feddyg ydynt wedi ,o-tod eu henwtu ;vrtli yrunrhyw, fel tystiop o afiechyd ei Arglwydd- ia-eth,. ac mai ansawdd y carchar yw'rachos o'i afiechyd.

[No title]

!SENEDD YMERODRORV ;'! -.--…

| HANES CWAHANOL GYFIEITIIIADAU…