Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I . -&NI- fyc...1

News
Cite
Share

I -& NI- fyc. ..1 j DYDD MAWRTII, MAWRTII 28. DYDD llAWltTH, MAWJl1'1I '28. ^GVODBI BONAPARTE, A HOLL ALLUOEDD FCWROP WEDX DATGAN YN El ERBYN. AETII papurau Brussels am y 26ain i'r ddi- nas y bore Ir.vn, Cynnwysant ddatgauiad pwysig ° ciddo'r hoii AHuoedd cynnulledig yng ^ghy mmanfa Vienna, sef Awstria, Ffraingc, Pry- tiain, Portugal, Prussia, Russia,Spain, a Sweden, yrfmn a fvnega fod Bonaparte wedi gosod ci tIltH o'r tu allan i gyfEniau porthynas wiadol a ^tymdeithabol, trwy dorri'r cyttundeb yr hwn sefydiai yn ynys Llba, ac ymddangos yn lfraingc i feithriu terfysg ac anhrefnac tel ^flonyddvvr tawelwcb y byd, ei fod wedi gwneu- tOllr ei bun yn age red i ddialedd y cylfredin gan dystio eu bod fcwy yn ymroddi yn ddiysgog i gadiv cyttundeb Paris, a wnaed Mai 30, 1814, d(iiii,tiog; ac yngwyneb uiirhyw berygl a ellai ^'gwydd, eu bod yn barod/l roddi pob cyn- 1Jorthwy a i adferu iawelwch ac es- WJthyû, i F renin Ffraingc, neu i'r genedl irengig, neu i ryvv wlad arall pau fyddo am- 1 t-o, hchiadal1 yn gofyn hyulIY. j Pan vrWyd allau y dywededig ddatganiad N oedd y Cyngreirwyr and newydd clywed fed ^onaparte wedi tirio yn Ffraingc; and tra the- brg yw fod ei lwyddiant rhyfedd wedi bynny, <t r peryg! a ganl}ll hynny, wedi eu cadarnhau )' fwy yn yr ymroddiad uchod* Y mae ym^ I :J'son manvoi wedi eymmeryd lie rhyngddynt, ^aid i Bonaparte orchfygu neu gael ei ddi- !Iystrio, canys ni bydd y dicliellion a ddirym. I t, t y cyngreiriau gplt rhwng galluoedd y 'Ifandir, yn clfeithiol ond hynny. Trwy or.. I trech Li U1,ig y rhald iddo lwyddo, neu yiite } .Vud ( i asilHriaeth yn afihyccianiuis. Bydd i'r Jstyriaeth o hyn ei gynnvsgaeddu ag eg-ii a ewjxler anobaith, a tiianio holl nwvddau (ywyii .chaddngol ei enaid. Efe a ymladd gyda r- 111grwydd gvvylHfilaidd, ac yn ansawdd achy fau- ( oddiad ei fyddin a'i lvnges efe a gaiff weinidog- IOn addas i'w ddialedd angheuol. Y mac rlian /Uvr^o honynt Avedi bod yn dihoenu mewn ?rcharau tramor, a'n calonnau trwy amscr cu ^rchariad yn meithrin Hid a digofa?t tuag at cu |Oi-chfygwyr. Nid yn hawdd? yr ymostwng y  J ,7 ?niou hyn dr?chefn i erchylldod carcharau. Am rifedi iluycldwyr Bonaparte, nid oes gen- hanesion ag y gellir ymddibynnu arnynt. r oedd y Breuin wedi Heihuu cryn lawer ar y fyddin digorphol wyd can mil o honyot r un unn yn ddiweddar; ac am y carcliarorion a ychwelasantadref gellir meddwl fod eu banner jn angbymmwys t'r gwasanaeth. Iicblaw bynny, Ili a e'r aregylc;u|au canjynoj yn gosod ei an- Wriaetb mewn amgylcliindau cyfyng a pheryglus: 111 ae efe yn sefyll yn nnig beb obaitb am gvn- Tystiodd gweiniclog- on Brenin Naples nad oedd un gyfrinach rhwng rneis^i' bwy A,, ef. Ni ddichon BrehÍn Saxony {J' J u ,¡ gYrinoi,tli%vyo, lc )-r ni me\vn hedd?ch t r Atnerie' ac md yw'r Cvn?en-wvr wedi colli  'Inn d ,> w ? <??t'fon ea liuoedd allan. Y mae Aw? ''?????"°? ?" gw'??'ynpbiad i Bo- -!ia?' rt b 140a rt(",le PCri i 80 catrod o wyr traed, a ^40 rrunlt ,0 fal'chl uoedd i gyc!nvyn vn ddioed 11;1 r hlll'H (' I nun y ',1 I> ,}> ? Tywvs?.' -n ?''c''Ymmynoud Brcnin P.-ussia r ywysog Blucher "Üacnori ar ei lioll f??! Oedcl v rh-i lil't 'yn /^}'nT RyCla'r ';7S Inwraf tl'a' I I J it j, ?"? I?f. Dcrbyn-.cdd byddin ?,1? ?,? '????yVistu? danly?vdd- ?L.nnsenc,.chy.??,? tna Ger- 'I a. t\ 11' d  i n <ld,J ?'  We ? ?idawcdd Ercnm Bavaria 11(l,ifif oil ???? '???n?Gs, dan dywysaetb y ',P Y \Vr 'HiT 1 'BI ?y? '? ysng ?.rede. Bhen?r ar lioe?d Awstna rtl Yr F'd 1 ^din l\ a 4"r^lltJ<3ug John, a Sosodir ??d" .t?'?-Sar?d.?ua hefyd dan ei reoIaeth ef. fWTvotp S" y 0; -ddin gyfunol, yr bon a wneir i -l'U 0 i:\ J! ] tog^on 1-rytsam, H?'??? Holand, a! ';¡',f t¡- u I ,j¡ .cr..u, a ? ???um g.? Ddu??enngton. At v lluoedd y. n" Y Cil ) 'frifOI y ma, e !l Y^rUt tj,l e5sio^ dra y mae ? •!i M ?'?? vchwan?u ??0? O o .Rv??d. Ac y ?.. y,, w?. Rwssia ac Awstria, a. Bienbluoedd Privssia a Bavaria, wedi ymroddi, os bydd auigylchiadau yn gofyrv, i lyned i Ffrankfort, ac aros jno ynghyd hyeI ollitherfynir y cwbl. Nid ydym \a gv,ybotl pa gynnifer o'r Ffrangcod sydd wedi jmie-u d 11 ii u Louis XViH. eitbr ni a wyddoin fod rbai o'r dynion mwyaf eJlwng yn y cyngor ac ar y maes, ar a feddai holl "Ffraingc yn ffyddlon yn eu bymlyniad wrtho ef, megis Berthier, Taleyrand, Marmoul, Augereau, Ciaike ac ereill. 'Dywedir ymhellach yn y papurau hyn, fed Lj ddin Prwssia ag sydd yn cychwyn tua'r tÍíine TU, cyml)vys can mil o wyr, a bod Etholydd Jle.SMC (,[15"e1 Jll gyrru- '20,000 o'i filwyr gorevi tua'r uu lie, a bod i 30,000 o (ilvvyr Sut-den i ddyfcKl i Belgium. Y r oeddid yn dssgwyi. Dug VVelington bob munud yn Brussels ar y 24ain, yrtgbyd a dyf- odiad lluoedd Brytanaidd ychwanegol yn Ostend. Y mae ein Ilytbyrau cyfrinacbol y bore hwn o lan y mor yn d wyn bysbysiaetii o Paris byd ddeg o'r glocb uosWeuN, ac yn 01 yr hyn a ddywed- ant yr oedd Bonaparte wedi gynn byddin o 27,000 6 wyr tua VIe, lle>r oedd y BreninLoüis wedi myncd, nid i'r diben i ddecbreu rliyfel ym- osodol, ond i ddisgwyl byd oni ymosodid arno ef, gan ei fod wedi ymroddi peidio cyboeddi rbyfel yn gyntaf, a tbrwy hyn y mae yn chwen- nych rhoddi y bai o ddechreu'r lilwriaetb ar y Cyngreirvvyr. Yr oedd Paris yn berffaitb lon- ydd, nid oedd ond ychydig Saeson yno, ac nid oedd llongrwystr wedi cael ei roddi yn llongbyrth Ffraingc mor ddiweddar a nos Sadwrn. Aeth Brenin Ffraingc i Ostend (Flanders) gan fod arno ofti aros yn Lile, o herwydd gwybod rod y Huyddwyryno yn bleidiol i Bonaparte, ac ef alIai ei fod wedi clywed fod ei wrthwynebwr wedi gyyru byddin tuag yno yn ei erbyn. Drwg gfinnym fynegu fod y Hong Alexander'; a berShynai i fasnach yr India ddwyreiniol wedi ei chyfrgolli gerllaw Portland, a'r lioll wyr, oud pedwar Lascar ac un wraig, wedi boddi. Y mae'r Llywodraetb wedi peri i'r holl Iyth- yr-iongau gaei eu peiriannu a'u cyflawui o wyr iiic,is -vii atise-i i-ilyfel. Yr ydym yn clywed fod y Llywodraetb wedi )7 i? _)-( I vm yii ei v iv-e d fo,, penderfynu codi 20,000 o wyr traed o'rnewydd, a bod i'r pwngc gael ei osod ger bron y Scneddr yn ebrwydd wcdi gvvyliau'r Pasg. Clywsom o Cadiz ddoe, fod Fferdinand wedi cyhoeddi ordinhild j wahodd Cymdeithas goriu oredigy ddinas honno il w cii-ti-cfleoe(l(]. Ddoe cyllwynwyd Rhydd-did dinas Llundain i Arg. Lynedock, ac anrltegwyd ef a chleddyf gvverth 5Q0L gan brif drigolion y ddinas. I-

[No title]

[No title]

[No title]