Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'1YR,. ?BE\Ez-ER Jo?ES, of Pontypool. :tnd w Ji ?''fHds, would be s?adlf Mr. JABEZ THO?oL\S, I ?". ?"! '?? of Ihw lais, (Son of the late, Mr. T?o?As, of .p'?' ?'?dd with all speed return to Pontypoo!, as there ] ^c♦"•uaU.oa ready for him there. "l'>J; B. ? ?"y ?? ?'? Ministers of the Gospel know where ?I? rrf¡\tA Î:t, they will haye the goodness to send the re- 'nformatipn, by letter, directed to EBENEZEJoNE.r" ? ?-ypoo!, as soon as possible. "°ntypool, March23,1815. ?typoo),M.u-ch?, 181.5. TO BE SOLD BY AUCTION, By ORDER OF the IIIGIl court OF ADMIRALTY, ??TcESDAv, tbe- of IS.15, between the wnrs of one>nd;three<rf the i?t. the afi-rm?n, at of- ?0-1-4'' kiio?n by the sign  1-Lu E Z? T? in the Hoi'ough of LMUGHon, in th County of GLAJWR(;o', 'M -XHE Bi?GANTIN.E J.;Mt;? t. 1 y, ,f'. J' l 7\ 1 'I IT Y ? SA.LLY, '?f-?L.A?ELLY, llndhm per Reglslfr 77 As-she now lies near the Llonghor, in the • RiVer Hurry, withixi the JPort ol' Swansea, NP's"?' <M"•particularsAPPLY.to Mr. GEORGE Llkwhelling, AKGHAFFIAD NEWYDD. II f 1 Ctihocddii-jid, mewnun Llyfr, JVyth-phjg, AC AR WEIITH GAN • Dt JkNKIN, Argraffydd y Papur hwn; A ber f a we; Daniel, Evans, Harris, a White, Cacr- ty rdtba; Davif's, Jlwltiordd; North, Aberhonddu; Wil- a 13rowlI, Caes- A LfÁUN YR awdwk WKm EI DYNU VN IIARDD, A>I tlRIS MOR ISEt, A THRI SWLLT, Tywymjdd Solomon i lech yd, (YN Til JAITH SALSXEO); NE17, Cyfarwyddyd i'r ddan Ryw (G wrryw a Bcnyw), MEWS A:IRYWIOL ASHiVVLDERAU, "TIt hwn a amh-?a. yn ?ynawn, mewn modd -i- byr H?' c?h! modd m'wyaf hawdd i vmdnn ?'r (JJ,.? .?" caidyuc), yn?yd a'r Meddy^iniaetliaa -mywaf ? "?'t:o), y rhaia d) ini! o dan eu pcnan uedidnul:— '?y!u?noaE?orfa;i. t'?ain? "?-\i]adtC?/,??} ■|v?ni'A rchwaeth at i Wvd .?Pi'iad ( Ban-mnc,s.y) v'W.Vd-er.airt.l ( ?;/Mi?)' ':( ?h?m (CA/ur?M) )uyi) Plant *jWft)dedi:>\ict!j j ]cfjda« Alenywaidd ?CWy?.)m?-/? lM >r AilHH (?'/c'/c:? (^ivyHtogrvvy.id f b'latuk-nee) 1 1,lts;f\if-areholl (Gl.-els) ?'??"?'-??.-) r'?.?-y-dd.l? (.'?.c?.- I dri(I), lli'U ,;7 Doiurprudd j r;hvy it,, Anhwvlderau cydfytiedol ft Boici:iogc<.sydd Di;ty»; trail! bwyd yn y cylla A iinoethder Ienenctyd Iselder Ysbryd Arllwcsiadau misol Clcfydau cvv,Yi:o:r (Jfcrvotts) OiianiaetiY, nen Drythyllwch dirgel Beiriiifigrwydd P(swch" (iewy nwst ( Rheumatism) Cletyd-y-brenin (Scrofula) (hvendidau hadawl (.'lefri poeth (Scurvy) Tro ar Fywyd, &c. &c. "?'/)'?/ Sr ?cAM.7/?.??- TV??pJ ar _<y ?c? F/?-e?? ( ? ?''c.UjDtsc?e), DiJcrlij-archoll, a G?c.???M A<K?<e/. el,eal D?ycrlU-t"'choll, a Gl(,e.?idittecu liatl??ttel. Gan S. SOLOMON, M.D. j 7?l. D. -.Wilt;4! f;?. V ?yhocddiad defnyddiol hwn y ?weUr ?-?:.? ?r' '¡t'r.Ydau' ?'?"y'?-"?' 'v Df?htriau %Wf\HUy^ i ?du ?'?''?arfodcd.is;acth. C\mmcr:uhv\}rY'!?'MWi')i! ( [ (|'v tcnaijte a bcct?yn; i'w rhybnddio ?n?.?'t-?M ar. »r' ij a»gheu(»l (ar \t hon y mae mi'odd r, cdt cu <t'?ni), ;i(..g. .le 1 .1JtI .y II foddion ''? cad w '?S ??'y?' ?ul?i?y"- r»«vn^ Y maeI' ¡!;waith tra budcJi()1 hwn y" tTrw:yth llafu! ll"yr ?y? tS?'? '??' '?? ar ?nly.uad? niw?diol ,f .y?'??<- m?n?trt.tn i K? meddys- 'n'iaeth i'r luvnJ mae'I'l\1edJy<" udwd wcdi cyssrsTU riian ?'n-?? hi- ?.? ? ddylai perehenoj;ion vssolion-cyd- f ddylai"p ei-c l l(.Ilogl()Il 'Vesteiol (b()ardil/g.çíwol) !leu atllrofeydd fod hebddo..r J)Jnodå y.nJfr.yn hwn y mood nnion«yrch i iadlÚ!l o'r B* to^;n"pi''1 Sip"is 5WK. m vfi.«» v  ?- JJrythyllweh ??i, ?.? '11(ld ztr A,n;"Iluo,,I.WN,(Icl a Di- ? ?? ?'?' "?''??''??' o'-y?drodd ? fai ^i-hvhnadinystrtol, ac .m?rci'.iad i Rieni, Ym?jpd.)- tVvr i\ fea,wxlvv.Vri,a"r rhai sydd a j?ofal dy^iad ieuWfvd Y';Ut ùrnYxJ,t. Uêfvtl cyngor 1 Vmolehwyr (?/?-.? yn lleIJdU\I y:.t l1'"f1illi¡:m GJefvdau Gcwyuug. Y cwbl Wedl '.1'.t'-râtlí:,dn:'¡ "'yf;1;r-wašo-arn, ft; amrywiaeth o hanl'SIOII ;;WiriHÍleddo(' y '? na chyhooHdwydehocd o'r 'daen. u yli t¡ael). 11l.Y:t'ha,i'f('¡urirarwyddIoIJ, v dill! 0 ,ym<1nn: r meddygHlla(.thiu;. n ■ "yw"? ran:(!eithiau'rC!¡>fn Poeth, Gwaliano-hvi.!<'tVll-y-hieii;t!> y Gy:iimahvst, (:c- ),IIt, :n' Fr('dfFrl'i'n"¡:' Rhybuddion 'i ddyni.m iefi- a»ic junvnervo-l n 'asar ymdriniaeth ar.wedduj; a'r SHahaniaetli rA'vn i' trelJglg a r rhat a ?y.??? .?Y? y i-ch i.??., a'r ?u. Y mae adIos i bob Ilvn ;vrth ryw ? ?r!!yfrhwn, yn tenZ^r r ??" ''y?' y '-?" '?cwn modd af- ?'ydd n?n '-odd,a.ant Ili¡dd i .I(Û '*a'i/t!o/!rus, ?,.?/, a c-»ys/rio[ o-i"i! i ,■;mei{1r"1 ?" ht..?yd, a dyst.vw? e? huH tl¡: hY,wiol trwy hyny :-hytl¡îÚ ??''y? ?.rdd a 3?.- d' ] '<Sinia „ ??.?uuir?f?'?'?' ?''?' ??ch y duli o )mmc!tau a l yu Y lYIl'l}$,l)dd i lcc/;¿id. Aiolyg^ i^fy^aeriaxl ?? rha"orQI y !)yfr g?el yr amryw .a( -(, y!la.dat1. /") '-bv// ???C</?.?, ??'?' ?'? ? y? brawfcadarn- schoddp'inyddtnid?')\y'tyt' hwn-na'r gwwiiiadll^y.tlejyh ???dd; dim 1U; '1A A! 1L ° (werth- '?yd o iioniiw mewuu yvcuydi-v iawn o atn.ser. ? ?My! o'r Gair a m,7 un'ljS110,Star rGicaith hwnyn'y-San, Star Courier Albion T' rt ?r, M.rn.n.ehro. ) ''r Ibicn ??;. A:\Vert5fr' ■ Yr .i<7;v, ■*»iiestryddion dysgedigyn bwrafi. g! «0M| o 1 ifod n^roT. g,"(Ifl Yiv I)r. ??f.?,?''?'? a?ywsom ni son am 'tito eri"It'n ei hvdd '?- a.Hafh ?-? ? t -S??. uki??!'01'1011" c,l^fs«'WYddiadau h.??< ?? ? ii %? ? ?' (' ¡IIP(hl.H;lm<lt',Ü'<LU S??" ?'- ??y?' derhynioi vn ?k ti "nirir g?'fe r io I anhvylQerau jdarlunir ?y? ?.? ? ? ;'??.Y  r yr a?ry?iot Mh  denut ;al/,t ,nn' )'11. H>ll!dH(;l y"?", yn gystal a chvt?rwydd- ;? V ?'.<.b ??Ut?? .?" ?y?''?<?I, buddioi iawn i ddyn- ,m ¡ni¡(}\) SNyl!¡! n\t\;C:Hir <{'i" TY\\)'P;"d(t Sobmon i ICChYd" S? bob 1 -rl'Wr LJyrm:.¡tn..) r Lkj¡IÚl::i,am:Js. )'¡:.

1-.:1-.111--4.iS-em/ddion…

?nv3 -n?. MERCliKBj 'Q. :':J:…