Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

....,... - -.. -, ENGLYMON…

''' / -L

-,- *- - - - - - - - - - -…

I At A:,>up¡,;m¡Yd'l ,,>,,-…

- - II ! RHYDD-FREiNIAD Y…

News
Cite
Share

I RHYDD-FREiNIAD Y PASYDDION, I Trll'Y clda!iJlI:eg Ilu;/I/Dg RUmUlill. Y.\GWLAi) Rot;'an:) yt- oedd hen hii'dda(.'af!n<v.n lie a<-hada)'ti, pyda'r !vn yr f'cdd so y¡.;glyfaetlws, a tlll-;i 1)("!) i)a ],I ocddynt yu cyn?c?n :?y!)niwcui0, trwy yr ho'i v'tc'dydd cymmy<1o;aet.bol, i'w hen ddac(I I'd wHo i\¡ ae yn OlÏJlGd ¡ anu (les",I,ilio en c'r .!Ct!n) iu\vn ocdd ct tclaut.t a't wisgocd¡1; a pheth oedd fvty na'i' cwbi, {')'ei i\YddiaHt mol' l.clry(ldar a medn-:s, i gyfrcitJdoni ci haw! ormcso! Jmhvb eweryl, I!f'S )"1' aetll ('1 ofll a'i arswyd ¡¡r bob c!c- !!('n b'atd iwynogaidd (y thai, yn fynychai, a ddeuen): aHan den:id), y tifnvyd )h:i)i fa\Yr o'r byd yn aní,,¡wch ty\vyti, ac yn g'ynniwciifn i bot) bvvy5ifit ys- t;!ytacU!t:s n. adar an:ui. Ac fell)", o')- div.cdd, yr aeth yu antiitwdd i'f thvynog na'i \c! syH gael umhyw o a(icl,Il licit (I. tt.lillt, ei o'i' t'n an:a:i ag yntet'; yr hy", ynghyd rhyw gorthf\'WHS crcHi; a fag-odd ag\l!yfclyneicrhyn. d v af eltogfarnwyd cf a tbrais gan ¡mifeiliaid y ddacal', He ym:sf.!ydwyd ynci erbynynrhyfcdd. On!! cr hynny yr ocdd ci biaid)r.o! gref, a't i<!f-it(:'s hio)' fadarn, m's yr oedd p\vy bynnag a't gwithsKfai mown di'n ynpechu yn obyn ei fyv'yd ci inm. Ac fc!!y, o ny:;nnv- i eirfa mewnar;¡J..¡eH daJatb, aetil c-¡'dl\d:wdel' a;¡ fatc! dcr cyninuunt: nes deciucuodd y cwn !ygndrytmr arnf), j :f & t. dcnlh.dJ gt\'crs) li y 1k\i;()(! fod y yn yn \n\d ef, cymmen\) d Ro!<ti:t,s,o)p.snyn\vydy in- hen !wynog, a gosodwyd et' tucwn cad\\ ''aeth ddiogcl :)m hir milscr, ile y bu yt) cad ambe!! gilgwth Ka" a phmc!) gan y !hM. A rhyfc-dd, os swctai neb yn cymmciyd syhv u hono, byddni yn ys- gwyd ei gynQOH, yn prattio ac yti cwyno yn dia gos- tyiige(IiL" ii-L! Y Oectil-etto(ld liau,ti- a f(,,d vii resyndod gadaet y tat!' greadur cyfpiiigarit doeth yn y fath ag\ved< ac os !)') )))y\v anu'yfnsedd tro), ci fod beii- ach wedi gwcled yn amg\:naeh; PW,yrI:a fy(h t'hyw dl'O CfIr arno \\Citit:aii- inae vnin\vn i bm'bsaci 'actcn. ei a (IN (:Ii- ,c¡cdd yn oi i'w fral!; ond panvt'ciodd fod ci hen lochcs wedieiiiedpada)'nitau,dc('h)C!)odda.sa't(:'rydeihen! ystrangcíau drachefn. Yna decin'coodd hu!! !u'r goed- ? v.i? a gwaeddimcv.ngaia: Och' gwac IIi. fc oUy.'S- v< yd y ihvvnog nid oes na rhyfd na charehar aH ucwid elaniancf. '\Vet(-, yn a\vr, Jlwynog Romana yw'r I'ab o Knfain, \'t- hwn trwy dwyH a drocs ran faw!'o'r byd yn miiahvcil didiet'i), ac yi! !;yt)- nnvcn'fa i wcinidogion ct gyfeHiCi'ni, ac -,I i'w nyth Hiewn n\vacd, yr !:wn sydd yn gwacddi i' net' yn ei etbyn. Ond crincd tu ddygodd yndacu na gurth- ry)ndct' na thrms o dan yr cnw Hwynos; nn Hew, neu f\$i{'d, yn o! iatth ygwu'ionedd am dano; end bob <UIJser dan r)'w I'ith sd a sancteiddl'wydd, a gwag' orch- ud<! c grefydd 'iG, pau fyddai yn cnogtainu tmemiaid ¡'w lIo:gi a'a :¡¡¡-lIynll, 0 herwydd nas pt!lellt 0 nlll eyd- \vybod ymot-phwy!- yn t'i d!addodia(!an gwcigicII ef, a Hyn! a b.u'odd iawer o ie, a gwrihsct'y!! !newn art'- bod {I bt-ydibt'ydynyt'ac!tOM,aphaw!.)ynnod[('nn)C!t).y]on ae II ..dgnf1a en l!addedigiolJ. Owl pa beth sydd wi¡-? a pha bcthun &cdd yr ac.!)os Gct'ynwch t'i' Pabydd'ton, buy a ddywedallt ma! y :Frotcst¡wiaid, ncu a, Hct-ctic- iai(!, fel en gahvant, gan nad (ii-efli yr '('Iwys. ddy\\cdant le gwll'! Ynd<nanyn!apyu!'haidim!!o)iyri!auesioii! KOi'cn vndioh oc. a'f m\\ yaf didnedd: ac nid ocs gCllyJII nn rheui gweJl i tarnn, ynghyd a phrofwdau dhvcddai' !yrn!nscioedd. Yndtitat!, nid h.nvdd tare arygwit'j b'.)).' amscr, yn \\yncb pub thyw amgyicinad ac Rcldy- SUI', rnc\vn amsc!'oedd pcn. Am en mpi'tiiyron t:'wy nis i gWH ¡ pc: rai, n<ll: ymha Ie yt' oethlyut. Ai yn <1rddoedd y Yandoia a'r A!b;cnscs? Pa bcth a wn.n y t)-uci))iaid iiynny ond am ai .scfyH mcwu amddilTymad, 1,011 f:y!n- !mc:ydeu)t(-yp'nu'))!!mid,fel Jefaid ¡,n,n Y e\\IJ. Ai I gaH Zisca a'i v.'yr yn arda)o(;dd Muitcrnm? Yn ddiau tro oc<!d y tro gwafdiyd !uvi)!i\v 'o'dp.ii'cUi ft. )1' ;1chos o'i gyfodíad? Dian n'ai ty"i.Y- di'v.!<)! Jerom a tr<y ddn'y!:iy.- g\"aedhd y Ai yn y Ct'ocs (c;'o<- .svf<? y?cnti'eat') hyd i'w ntprthyro:);' Mi wn yov.'h' fcti V I)al) n'i We:lli(i()g:()Il YR drwyddcd fouHthiot t ddcdwyddweh, i !ju\\b a t'yddm i':u\v yn yf a('hosf':mct.:tiddh')Hiw! Ond sler ") f, ua f<;ddai hen ¡wyno?; Komann. ddigon o gyti'wysh'.), ]:a Phi'd)' lift agor¡ad eJ;w;¡itll, i <1goJ'yd p)I'th tkdwydthn'h ï,.¡:rthj acGsn)crthy)f)nh\\y::t,ynddnut))).,umct!hyr<)!ii Haab.ebu!). Ac m ¡'cdr"is L ç:el ?nd thyw hc!ynt?ym- ).)yss!yd fe! h\)) y:t)y)c)i c" mcrlhnol1 o'i"o<L Ac (iiill cti bod yn ml ae yn Jliosog; p:!t'yi'cddf p;)))yi-oedd cy<hvyh<'d:)umy!uddyni0t! yn caci ell fanddyntt'rfnthi'iiddax, ncsy'r ocddynt: yn g\lIél1thul' masna<')( o'" cyrp!) n'u ben<;id- !<t:.)n(;!)s\vo)'th))tK)etdd-J):tohobn!!<<th! 'I yli ('i locli- csa:! o'r o ruib yndfhiit i gnoi ci esgyrn. On. € ci u)'tcit!uo, :tdmysi:io pcn'ian.tu ci dcyrt::):), n'i !i.eha.I'Ú YIl A(-niH 1.11, t ba nHhhm yt i.u'hcir cl cf. i)ci).i!.ii' y ci !iMn!H('vby<!d i bcndeHs;;on y byd adnaiod <jt ddichdii.)!) cf, Ynn\vt-, yn ci yn hYI1? ();<I y\v y gyfraÍth yn iddynt y fr.mit ium, yn gy:ital ng "n enw amU tan y oil, A oes o ,i< ytb'ydo!, yn ysgoli'ct.striaid ac yn :)y!itt'is!a!!}'e)!wi!«))!ai'da!opddat)te[:)'ocddyv.htda a Belli Yllt.;? FoÍJ thyddfretniad mewn pethan gwi.tdo! mi fcddy)tun- ynd'i.:tup(.'t!t<psymo!athegy\vi!yn)icfy(i,!bob)tn y))ui!,n!i\vyd(!tuntditH)nin thanguefedd, !i<)H adar y n( f, a gl:m an:i\'iUaid y macs. O\l(! Inry aJl YII1f:dirjcd i'1' !!wynog? a f!nJmol'¡;nt hwy i\v o nfodd.dott a fy(idlo!)deb t'r B:'en!n a' tJyv-odjactt] ? Cwnantdd€'m;;w<utiiosbydd nud' Ondpah's? Om t'yd<! yn thvw-bet!) i ddwyn yndapn ddichcHion lvYI;o Kotitanit, Yt'!)W!iu'ttr)iydd!)aod<ti:hbf)h )!iwyt)ian o ufudd-iod (ahynny y)i \vctti))'ed o gn''(ytid) ¡bawl), ond a (,ddo o'i tl:ydd ef! Am liynny, gan tiH! V fath a})i:!)t()!, yt) bt'todol it holl gena woo, myft en can¡ gynimcryd y)) !)c \v\n, wrtii cdtyci; thus, rhac gwcdi. cu!d cicddyi' a ifon gnwpa i'w I/aw, (\tf)))!itit cymmaínt 0 u\,<idd :liuiwed a g-Ian, ae -,y(l!! 'oil V t(orlan ytoc.s!ioa);y hyd'iy''a!ntyf!ised(tdiw('<)dat'y:)w<)eth )ia')'(-y).h:f. Os IIwYlJog-, 11\)"nog-O: Pubydd: Pahydd —0 na t'acft'udcd h:ud Brnta!:i<-a byth, tn hwiit i t'miau r'otest,u). Octn'ufpihicny dydd, sef čH.lo,{;¡u dn daÙ dy o Sent:dd, na ollYHg\\ch B'tta!i:CH byt:ti';)wyiddidgwa'tiia(!yP.ib. Ondg:a)f'v'.vtnedd\v!!)yti, fodcy:n)uau!toysb''yd C)''idvnar<)syt)m<)'!wpsauPi«tcstn)i!i()yti)):ui):t!;s. Oyufyd!vyddyn\Tir!! Acyi-y:!wyiyntyt)iednad wyfyu cm.itynk'd yn ''yn, seffod ¡:,FveL ci iid m\\y mewn f\v(-'it!)re.d :u cu :j:dyd<); nag y ddart'o utdynt erioed m' Babydd'oti; '.c, bcUt pR n, f:)d !n\ y u yr ()S ;;ag sydd arereiH. Ac:un y bedydd,!T!C'.ht!a\rag.!y,!f)yn ei weinyddn mew\; tandln u t)¡roeh:, prin ytl\\T:Jd t'r ,4,on rnew)]' pryd' 0, pa niwcd fath ddull amharcltus d.ad!cugHt' yn w!lt'nt!mr yn y ;;wlc(\, a !)C'b 'aw 1) y 11, rhy'.v tillil orthi'.n.de!' distaw a wnei!' yn!a a J' J ,I t)traw fc a}huo!'erwy(id ))ty.T vchvdj,r ymnci1!duaeth m:vu ct'Gfydd. i,I)NIf"I(I(i vil oi'yi vae y bydd i'w )',straugciúll aigns't:f, y's!Hak!od. I Eivi—-dd.

[No title]

. I)I) ION.

! GORUC'iWYLWYR.