Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Newyd.dion hhmdmu, §>c.I

News
Cite
Share

Newyd.dion hhmdmu, §>c. I DYD.DJAL?RHACrYR'jg. J 'T Bore hwn daCih lh'th"rgod o III (,t-i?. I 1- i'r (I(li as. it a 1,,Iiaptii-ati ? Juiu o'r mis hwn y rhai a gyumvys'ant yr hys- o'r iiiis i-l-,ai -i t N- 't) s- sia (I Hambllrgh i V\ arsaw wedi cael ei-gyhoeddi; ac yimddengys wrth y eyhoeddiad hwn y byddaut oil wedi ymadael or ddinas uchod cyn y o Ionnwr ocsaf. Yu y.llythyrau o Vienna hys- bysir fed rhyw anghydfod o'r newydd wedi cyfed; yn y gymmanfa, yr lnvn lia's gelllr ei syirnid mew!! vchydig amser, Y mae'r dyuion doetbaf mcwn achosion gwladol yn barnu, ar gynif sefyllfa'r gwledydd, ac er mwyn cyfartal- wch awdurdod yn Ewrop. y dylid cyssylltu Poland with Russia, a Saxony wrth Prussia. Erys y Peunaduriaid C) funol a gwyr urddasol ereill, dros amser arahemicdol yn hwy nag 'I I f 1 1 ] oeddid yn ddisgwyl yn V ienna, fel yr'ymdden- gys wrth yr amg lchiad fod yr Ymeravvdr wedi r u mesurau i wneuthur trigfa'r Pennaduriaid mor ddymunol ag sydd aP.uedig. Parotoir gaii frenhinoedd a Wirtemberg, y 'rhai Had; oc-s ganddyr.t lavv yn y trefniaduu neviyddiCId liyn, i ■ymadael a d) ehwel) d adref. ■JJglhijr o Vienna, Jihagi 12.—" A lOfed, Wedi cryn lawer o ohiriad, cynnabvyd y gyn- nadlcdd gyntaf ynghylch achosion Ewrop. 1"1" oedd cvnnadledd Kisteddfod German), yr hon 0 Dach- ■wedd, i ddechrei; o'r newydd yn ddioed.— Dywedir. fod Vv Irtemberg wedi tradd'odi N s- giif i'r cynuadkddwyr dros gyssylltiad Saxony wrth Prussia. Y mae Eisteddfod Ty wysogiou | iie!af Germany ar waith yn lhmio eynilun ft'urf- lywodraetii i Germany ymddengys eu; bed y n chwennych adleriad yr Urddas Ymerodrol vn y wlad a gosodir ger bron y Gailuoedd (>ermanaidd j niwyaf." Hanover yw'r dalaeth Gernuwaidd ) gyntaf ag sydd wedi cyhoeddi ei hun dros gyn- j ddrychioldeb y bobl yn y Seneddr, ac y mac gwedi blaenori'r lleiii oil yu y gwaith. o taleithau ynghyd. Dorbyninsom lythyaw anghyoedd or Neth- erlands, j'r 25aiii mis Yr ydys yn gwneuthEr pa.roteadsm milwraiud yn y w'ac! Iiouiio, y rhai a arw\ ddant fod yuo gryn o'fn, yr Invu a ,ro¡¡odd odd: ar weithredyedd v G vm- maiifa yn Vienna. Yr ydys yn dra diwyd wrth g'idanduia'r treU.cy fTiuio!, a gosod llecedd ce d 3 rn treui rnewn aasawdd addas. Yn Antwerp v bobl yn gweithio liyd banner nos wrtii yr amddiffynfe^dd.- Gosodir Tournay hefyd mewn aissawddaddas i wrthwynebu pob vinos- (\di.d a aHai gael ei wneuthur ami. ]Sh>ddylir tin aches a barodd Cynnadleddwyr Brytanaidd yn Ghent, i gyftuno mor ebrwydd ac mor anrii-gwyliady. telerau lieddwfh a gynnygwyd gun yr Americ, ac ysgrifnodi hedd- weh mor fllan. Os j dys yn gwjieutiuir rhyw gyn^ygion yn Vienna yu erbyn anrliydedd" a L-udd Frydam J'awr galluogir ein cynnadledd.w'r 3ii o r vv g ,vrt/)?ef) 11 yn L, S t.Íurdodclj ) /J ga¡¡j}nul i lieddweh a'r Americ.' I!j sbysir mewn Ilythyr anghyoedd o Newydd mui rhifedi'r bold a dderbvnienf I g\ nnorthwy o'r phvyfau, y gaua f divveddaf vn ) ddinas uelsod, ocdd un til ar bumtheg. a <"nog o ddrygr.u angheuol, yu Parir, y llwyddyn tldiwcddaf, oedd S.iS: o'riliai yr oedd" ii! I ui liadron, Gyn frad-lofniddioii, 15 vn il grii'onwyr: ac 1 yu dreisvvr ^eneth o naw tiihv^dd oed. Dygwyd I long o gyleh can funell i Lyme, i 1"1" l' '-11" '1 J 1 dydd Jilun diweddaf gau ddau liywiedvdd, vr j }:on a gawsid ar y mor heb nn dyn yuddi: ar leen yn y eaban yr oedd y gririau cauljlJol yu ysgrifenedig, u Sciiooner Adventure." Mynegir gan lythyr o Malta am v 5fed o'r mis hwn, fod y Lyv.edraeth Frytanaidd wedi i aml ygu ei bod }n bwriadu agov roasuach union- £ yiT;h rhwng yr }nys jtonno a'r trefedigaethau-' yn y Go rile win a dywedir y bvdd hyn o les neillduol i ^lulta. a; y dyiai gyn»nier\ d lie, o; l>erwydu fod yr vnys lio-iiuo wedi ei cliyssylltu | yn barhaus a phrydaiuj ac wedi ci gosod o d;ni ei I) fmgoiedd. Cyhoeddir mewn papurhwvrol am ddop, fed a (I flynna v rodCtc- fai, I- Llywodraeth i'r dreth ar feddiant i farw marwolaeth natturlpl ar y lfeel 0 EbriJ1 nesa f; onel y byddai G nsyrdd- j,n i gu('j eu codi trwv ychw¡¡uegu trethu creilJ. i i'r dihen i wneuthur rhan o'r goiled fawr yn y g\liidiaetii i fyu'u.' CLORIAN DOON-DAL (PENSION) I -"d.L..la.. ) L;,l L' I fcrvvyr a mor-iilwyt ei Fawrhydi, y i'hai ydynt T.vedi eu anaiiuegi i gyilawni'r gwasanaeth, neu wedi eu rhydhau, yn unol a'r rlreolau a- d llhaglyr'j.' wwiyn,wt; :c a nryd o'r }¡lôr1ys HLagfyr.: I. Dogn.dal i ddj/nion a ghi-yfzcyd neu '(l nhc- 1. (I y (I 2, ?, I I(1 I ?i n 1 1 1 rA ■ i oo inorwr, tir-vvv, uacMigonyn, veu lor-iiiwr Breijliinol, a glwvfvt yd neu a niweidwyd yng- 1 wasanaeth ei Fa« rhydi, a dderbv;i Mvm o avian o nattur yr h\ n a elwir »Smart Manniegis- gY:1t. Pcb morwr, lir-^r, bachgenyn, tieu for-fllwr. a ryddhawyu 0 vvasasiae.'i) ei Fuwrhvdi ar gyfvif rlw :au neu ndoluriau a gafodd ynddo. a I gaift d j'w glwyfan rwl1 ei ddoiu-riau, i'ai na (i chr-iniog y dvdd, a diin vchvianeg p.a Is. (>d. yd\ dd. if. ])vg?f-dit ti (iuumon a rjjddhazzijd o uclros ■ VCb irmrwt- medrus a-ryddhawyd, o nehos i ele.'j'd neu v.-f:;di<K o wa^anaeth er Fawrfiy di,| v ecii gwasasiaei'hu o bono' -saltli "mjvnedd (neu I oyn y V-yddo wedi gwasanaethu saith ndvnedd, bvdd amtrylelnatSai' ei achos yn gefyn -y cyf- t\ w dydi-i \\ka) ddogn-dal, dip! ll'al jja j I lo y d\ dd, a dim m^yy na 10 ceialcg y dydd, yn ol v gloriau ganlynoi:—• S Os bydd ) ii analluog i wneuthur dim tuag at ei gynhaiiaetb, (leg ceiniog. I -$" I ilio,, I i-ll Os wedi ei aualluogi, ond yn medru gwnpu- thur ych)dtg tung at ei gynnaliaeth, Wyth cei!ll 0' Os reeE ei analluogi, ond yn mcdru gwneu- thur cryn lawer tuag at ei gynnaliaeth, cinve' cheiuiog. Os yn anghymhwys j'r gwasanaeth, ond yn merliu ennili ei fywioliaeth, pum' ceiniog, Os bydd ei wasanaeth fwy iia phedair blynedd ar ddeg, ond llai nag un arhugain. dim ISai nag NI t 1 ceiniog, na mwy na Is. 3d. V dydd; yn ol y glorian ganlynoi Os yn anailuog i wneuthur dim tuag at ci gynnaliaeth, Is. 3d. Os wedi ei analluogi, ond yn medru gwneu- thur ychydig tuag at ei gynnaiiaeth. un swllt. Os wedi oi anaU uogi, ond yn medru gwneu- thur cryn lawer diostoei hun, deg ceiiiiog. Os yn anghymmwys i'r gwasanaeth, ündytt allucg ennill bywioSiaeth, wyth ceiniog. Pob morwr, tir-wr, baciigervvn, neu for-fdwr Brenhmol, • a ryddliawyd o achos clef yd neu \veIJdid, WlB nad pa beth fyddo nattur neu hel- aeti-.rw y ci d iii?vc d 2 1 .,I .Il ol aet'irwydd y niwed, wedi 2lain mlynedd 0 ■wasanaeth, a gaiJf ddogn-dal o Is. Gd. y d) Gellir holl ddogn-dalau uclu^l ■ dros u11 llwyddyn, lieu ychwaueg, neu dros fywyd, fe! yr vnuldangoso fod eiiaith y chryf neu'r nivvesi, nen'r eJefyd, lIcu'r gweudid, yn barhaus lIeu yn anamserol. III. D vga-dal h/r ivasauaclh. rob inonvr medrus, yr hwn a vyddhair, nid o achos clwyfau, niwed, clefyd, na gvvendid, ond ar y llvr.ges, ac a fyddo wedi j gwasanaethu yn fFyddlon dros bedair blynedd ar a liif a. o (Idnrtmcu'r dydd am bob blwyddyn o'r dywed- j edig wasanaeth. Pob morwr medrus yr hwn a fyddo wedi Cj llavvui Slain miyuedd yn y gwasanaeth,a gaitf (r lilt byddo wcdi ei analluogi) ddogn-dal; o swilr y dydd, ar ddvfodiad eyntaf y llorig yn y i dal-borth yn Lloegr.! Pob morwr medrus wedi gwasanaethu o.Iiono | hwyhau ei wasanaeth aj dderbyn ddimmeu'r dydd am bob blwyddyn o'r! dywededig Avasanaeth' ychyvanegol, a dichen! honui hawl i'w ryddhad a'iddogn-da! ycliwaneg- id ar ddiwedd pob blwytTdyu yehwanegoi, ar ddyfodiad eyntaf y Uoug yn yr hoity gwnsan- actliod i dal-borth yn Idoegr; ond.yn fatir fodd na byddo i'r iioll ddogu-dai fod vn fwy na Is. Gd. I y dydd. I ?'. (,, th,?l,-c"i,I ?'- 1 I I iniioji giorianau r ) niaaruunn-u ui u^u, u r1;ai y mae'r rheoiau yn perthyn i lorwyr rnecu rus, v s'wm i forwyr cyliredin sydes i foa pedair rhan o hump o eiddo'r morwy r mednrs: a thai g'.vr o'r tir i rod vn dair rhan o /.nimjj o piddo y morwr medrus; ond ns ddiigu-deiir un niorwri fel un medrus neu gyhVedin oni b) dd efe wedi gwasaiiaethu'r drvdedd ran o'i holl wasnnaeth VII yn v gradd uchelaf: end pob gwasanueth yn y gradd uchaf, os ua bydd yn ddigon i roctdijunvl dyu i'i' dogn- dal mwyaf. a ^yirdir, ei' hyuny. .1 b 1"'L..l I.. J ü i (. ¡. lyl amsor gwasanaeth pertnynoi, i'i' is uogn-uai. j Wedi Slain miyuedd o was iiiaeih, y mac haw I gan forwyr eyifredin a thirwyr i gHel en rhyddhnu ac i'w ddogn-dal vchwanego! arn bob | blwyddyn ehwanegol a chwennychont aros yn y gwasanaeth. i V. Am y morfilKjir Jlrcnhlnvl. i By d J i d d y nion dnn' ddau yn y moriilvwr Brenisinol, gad hnrl mcgis tiny yr, os bydd eu gwasauneth n llai na 1 log ndyr.edd, ac fel mor- wyr c\ iiVedin pail f,1d:) )"1; '¡'< ;:l'¡;;oI:¡,\C. a i i y nine ganddynt hav, 1 i gael eu rhvddhau, ac 1 gael till yehuan- blwyddyn dros ben lr» u'ny, yn yr un gradd a morwr cj ii'rediu. j VI Am Fi'nhzjjn. j 1) r 1 l' 1 1 Becligyn, yn achos clefyd neu wend id, a ddygn- delir fel gwvr-iir; ond id chyfrifir amser bech- gyn nen hmgeiau wrth gyfrif dogn-dal dros feith- t ,,c iiii (I(li-riioii a i fynu o it yngwasanaeth ei Fawr- hyd;, decineuir aniser gwr o IB mlwydd oed. VII. Dogn-dal i h-sicj/ddo^ton. (y rhai ydynt is na Rhiugy'l.) I- is 11A.' 'n 1 I 1 r is-sv.'vddngion, ir.ogis iv».an\ iA.u:gw-mei j y llong, tvC. a dderbyniant, niewn ychwanogiad at yr hyn ag y mae eu lei monnr. tirwyr, neu for-iilwyr yn rlioddi iadyut hawl, un flyrliiug y dydd am bob blwyddyn o'u gwasan^ aeth, fel y cyfryw Js-swvddogio»» A rhai Is- swyddegioiij megis Ysgrifenydd, V sgolfeistr, kc. a gant ddimmeu'r dydd mewn ychwanegiad at yr hyn ag y mae eu gwasanaeth M morwyr, tirwyr, a mor-ti!wyr, yn rlioddi hawl iddynt. VIif. Dogn -dal i Ststfddofi'ioii Gizarantol. j YUI. J)o,¡¡-Ü:t i S!Jdd()2;¡()ll G¡'(/],Il![U[.  -1 ?- I Os riiynga nodd i'r brenin mewn cyr>gor ar un amser, ganiattau i neb o'r Swvddogion Gwarau- tol, megis Penbadwr, Penmangnelwr (Gunner). Saer, ar ticu ddoluriau a gafwyd yngwasauaefh ei Fawrhydi, ddogn-dal arrag-?f)'ifcy?red!!ty!h!?ps,nlhydd hawl gan y cyfryw swyddog neu ddyn, i un ddcg??-da? cddiwrtit Yspytty Grceuwich. At yr rheoiau uciiod ynghylch dogn-dal o drysor-g!st Greenwiclr ychwanegir ereill, v rliai a < Ida otitis ant, os bydd i un fyned i wasanaeth y ?renmdinci'efn?c'dif?el o bono ei ryddhau. wi th gyfrif ei ddogn-dal mwyal', yn ol rhifedi y blynyddau a wasanaethodd, caniatteir iddo ych- ciri,I;,i r i(l(lo N?cli- crntaf. Nid oes hawl i'r ddDtI-thl gan v saw! a f.-rmr yn snnoh\n? 0 honD. all) Ddirprwywyr y M<'?-!y?. o achos Ymdd??ad;:jj drwg; IIU 'os .enciUant 0' r gwasa mieth acHH? eu da la drach c fn neu os deuant. yn ol o honvnt eu iiunain, rhaid dec?:reu cytrif y blvnyddoedd-a wasatjaefhwyd •wedi'r ericiliad, oddi eitlrr i'r 11. gael ei symud Úwy orehymplArg!wyddi'r Mor-iys; neu c.? bernir L?y yn anheilwng gan Ln;.m;!wr<1idd: neu ii wy osgculuso dyfod (sef v rhai a iydd. i neu L wy t';g2ultlso dyfotl (sef Y ,r;iui 1') dd., hawyd er 1 1 11 1 -*lIuogI( j)Jwyu er n:(j o2cüynt wem eu  ¡; "¡UO;;J i'Uf,acm' yr amser a benhodwyd iddynt, n-ewti amber rhyfel, neu pan fyddo arwyddion am ryfel, a p-.eidio cyllawni'r gwasanaeth a roddi'r iddynt, a goUa.m eu ha-? o?,1,Ji eithr eu bod dros 50 oed, neu fod ganddynt ryw esgus boddlonol dros yr esgeulusad. Telir y 8}'j)IaUI uclioa YIl dri-misol, ond lii thelir yr hyn a ellai fod yn digwydd yn llai na swllt. Yr unig gyf- newidiad yn y dogn-dalau a ganiattawyd eisoes yw, y caiif yr Is-svvyddogion a ryddhawyd wedi Kbriil -tat ychwynegol yu ol y rheoiau ached. t

[No title]

[No title]

. I ()-.:-. - '-;-:fi;-ii'…

M AinVOLAETII J OH AN NA SOUTIICOTT.I…